Turbulente week voor goud en zilver, begin of einde van een correctie van de goudprijs?

8. mei 2011 door Goud Expert

Nadat er nieuwe prijsrecords waren neergezet voor goud en zilver is zowel de goudprijs als de zilverprijs 4 dagen op rij gedaald. De goudprijs daalde deze week met 4,49% tot $ 1.495,40. De zilverprijs daalde met 25,70% tot $ 35,62. In euro’s was de daling minder door de sterk gestegen dollarkoers. De goudprijs in euro’s daalde deze week met 1,20% tot € 1.044,35. De zilverprijs daalde met 23,14% tot € 24,88. Is dit het einde van de stijging van de edelmetaalprijzen of een correctie en een goed koopmoment?

Goudprijs in dollars mei 2011 (1 jaar)

goudprijs mei 2011 dollars

Goudprijs in euro’s mei 2011 (1 jaar)

goudprijs mei 2011 euros

Zilverprijs in dollars mei 2011 (1 jaar)

zilverprijs mei 2011 dollars

Zilverprijs in euro’s mei 2011 (1 jaar)

zilverprijs mei 2011 euros

Deze week is de prijs van vrijwel alle grondstoffen sterk gedaald. Van olie tot katoen en van koper tot goud en zilver. In de algemene media wordt deze daling verklaard ten gevolge van een stijgende dollar en tegenvallende globale economische verwachtingen waardoor de verwachte vraag naar grondstoffen minder zal zijn dan verwacht. Wanneer we echter naar de fundamentele oorzaken kijken die hebben gezorgd voor de stijging van de grondstoffen prijzen de afgelopen jaren dan zijn deze fundamentele oorzaken nog steeds onverminderd van kracht en is er geen reden om aan te nemen dat deze op korte termijn zullen wijzigen. De belangrijkste hiervan zijn

  • Een zeer los monetair beleid in alle Westerse economieën in combinatie met een groot structureel overheidstekort. De grote hoeveelheiden nieuw geld dat uit het niets wordt gecreëerd om overheidstekorten te financieren en allerlei economische stimulerings programma’s uit te voeren, vinden nog steeds plaats. De waarde vermindering van alle belangrijke papieren valuta die hierdoor wordt veroorzaakt heeft een prijs opdrijvend effect tot gevolg van alle grondstoffen.
  • Het economisch herstel lijkt minder sterk dan verwacht. Dit impliceert dat alle economische steunmaatregelingen zullen worden gecontinueerd die opnieuw worden gefinancieerd met nieuw geld. De stijging van de dollarkoers moet relatief worden gezien na een lange periode van daling. De nieuwe onrust in de euro zone maakt de dollar op korte termijn aantrekkelijker. De fiscale situatie in de Verenigde Staten blijft echter structureel verslechteren. De stijging van de dollar moet dan ook als een korte termijn opleving worden gezien.
  • De vraag en aanbod situatie op de fysieke goud en zilvermarkten is onverminderd zeer krap. De vraag naar fysiek metaal overstijgt het aanbod. Niet alleen particuliere kleine beleggers kopen grote hoeveelheden edelmetaal maar ook zeer grote partijen en centrale banken zijn kopers van edelmetaal. De acties van de CME op de marge-verplichtingen te verhogen op zilvercontracten moet dan ook worden gezien als een uiterste poging om de papieren zilverprijs te verlagen aangezien de vraag naar het fysieke edelmetaal zeer groot is. Papieren zilver in de vorm van futures, opties en ETF’s kan eenvoudig onbeperkt worden bijgemaakt maar fysiek zilver is slechts zeer beperkt beschikbaar wereldwijd.
  • De verwachting dat politici daadwerkelijk fundamentele maatregelen zullen nemen om de schuldencrisis op te lossen zijn nihil. In de Verenigde Staten zijn deze pogingen al gestrand en in de euro zone blijkt nu dat de steunmaatregelingen voor Griekenland, Ierland en Portugal onvoldoende zijn en dat deze schulden moeten worden kwijtgescholden. Een nieuwe bankencrisis zal het gevolg zijn en de waarde van de euro zal hierdoor verder dalen.
  • Gecorrigeerd voor inflatie zijn de prijzen van goud en zilver nog niet gestegen boven de historische recordprijzen. Relatief gezien zijn de prijzen nog steeds relatief goedkoop. Vooral de goudprijs laat de afgelopen jaar een zeer gestage stijging zien zonder veel extreme pieken en dalen. Dit duidt erop dat we nog niet in de paniekfase zijn beland, waarbij de goudprijs extreem snel stijgt. De zilverprijs is de afgelopen maanden relatief sterker gestegen dan de goudprijs, waardoor een correctie nog waarschijnlijker werd.  Van een goudbubbel is echter geen spraken hetgeen wij in eerdere berichten reeds hebben toegelicht.

 

Tijdens meerjarige opgaande markten stijgen de prijzen nooit in een rechte lijn. Een tijdelijke terugval van zowel de goudprijs als de zilverprijs is dan ook te verwachten. Veel partijen die slechts voor korte tijd willen profiteren van de stijgende edelmetaalprijzen, verkopen hun posities als eerste wanneer een daling zich aankondigt. Ook een daling ten gevolge van het ingrijpen door grote partijen moet niet uitgesloten worden. Deze partijen forceren een kunstmatige daling door ongedekt goud en zilver te verkopen dat ze niet in bezit hebben (naked short selling). De prijsdaling die hiervan het gevolg is, heeft tot gevolg dat alle partijen die slechts voor korte tijd een positie hebben ingenomen hun positie verkopen. Dit is een zichzelf versterkend effect. De daling van de afgelopen dagen heeft alle kenmerken van een gecreëerde daling. Aangezien de fundamentele redenen om fysiek edel metaal te bezitten niet zijn gewijzigd beschouwen wij dit als een nieuw koopmoment.

Dollar, Economie, Goudmarkt , , ,

Reacties zijn gesloten