De grote 2011 goud kwis en de stand van zaken in de goudmarkt over 2010

16. april 2011 door Goud Expert

De CPM groep heeft recent haar 2011 Gold Yearbook uitgebracht. Voor alle goud analisten is dit een interessante bron van diverse harde informatie over de goudmarkt en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Jeff Clark heeft de belangrijkste uitkomsten omgevormd in de vorm van een kwis hetgeen uw inzicht in de huidige stand van zaken op de goudmarkt zal verdiepen.

Vraag 1: De belangrijkste achterliggende oorzaak voor de stijgende goudprijzen het afgelopen decennium is:

a)    Toenemende vraag naar sieraden in India
b)    Toenemende vraag door de industrie voor industriele toepassingen
c)    Toenemende vraag door investeerders in goud en zilver

Antwoord: C. 
De totale vraag naar fysiek goud door investeerders bedroeg 44 miljoen troy ounces in 2010. Door de toenemende vraag zijn de edelmetaal prijzen gestegen.

Vraag 2: Waar of niet waar: Het aanbod en inname van sloopgoud was lager in 2010 dan in 2009

Antwoord: Waar.
Na een opeenvolgende stijging van de inname van sloopgoud in 2007, 2008, 2009 daalde het aanbod van sloopgoud in 2010. Dit is tegenovergesteld aan wat men zou verwachten bij stijgende goudprijzen. Blijkbaar is al het makkelijk verkrijgbare sloopgoud uit de markt verdwenen.

Vraag 3: Er zijn meerdere redenen waarom een investeerder besluit om fysiek goud te kopen. De belangrijkste reden die investeerders aangeven om fysiek goud te bezitten is:

a)    Veilige haven bezitting en verlies van vertrouwen en papieren valuta
b)    Gouden munten en goudbaren zijn makkelijker beschikbaar en mooier geworden
c)    Een onbalans in de vraag en aanbod situatie van goud

Antwoord: A.
De bovenstaande vragen zijn voor een meer ervaren belegger in edelmetaal eenvoudig te beantwoorden. Hieronder volgen enkele meer opmerkelijke zaken die zich afspelen in de goudmarkt.

Vraag 4: Wat was het percentage goud (fysiek en papier goud) als totaal van het geïnvesteerd vermogen eind 2010?

a)    3,1%
b)    0,7%
c)    5,8%
d)    10,2%

Antwoord:  B
Goud in welke vorm dan ook inclusief al het papieren goud bedroeg slechts 0,7% van het totaal geïnvesteerd vermogen. Goud bedraagt dus nog steeds een minuscuul onderdeel binnen de huidige investering klimaat. Het vertrouwen in het papieren en digitale economische systeem is onverminderd hoog.

Vraag 5: Hoeveel centrale banken hebben in 2010 hun goudreserves vergroot?

a)    9
b)    12
c)    15
d)    19

Antwoord: 19
Deze centrale banken hebben hun goudreserves vergroot. Rusland, Duitsland, België, Thailand, Wit-Rusland, ï Bangladesh, Venezuela, Tajikistan, Oekraïne, Jordanië, Filipijnen, Shri Lanka, Kazakstan, Mexico, Griekenland, Pakistan, Tsjechië, Malta. De verwachting is dat in 2010 de centrale bank aankopen verder zullen doorgaan en meer centrale banken zich bij de trend aansluiten. Hiernaast zijn de officiële reserves van China niet gegroeid, maar iedere goud analist is er van overtuigd dat China met een groot goud opkoop programma bezig is. China kiest zelf het moment om te rapporteren hoeveel goud zij heeft gekocht.

Vraag 6: In vergelijk met 2009 zijn de goud verkopen van de Amerkaanse Munt in de Verenigde Staten

a)    12% gedaald
b)    8% gestegen
c)    5% gestegen
d)    3% gestegen

Antwoord: 12% gedaald
De Amerikaanse munt verkocht in 2010 1,42 miljoen troy ounce gouden munten tegenover 1,62 miljoen in 2009. Een daling van 12%. Dit terwijl wereldwijd de gouden munten verkopen met 20% zijn gestegen.

Vraag 7: Hoelang zal het t het oplossen van de fiscale en monetaire problemen van met name de ontwikkelde landen duren volgens de CPM Group?

a)    1 jaar
b)    Meerdere decennia
c)    5 jaar
d)    2 jaar

Antwoord: Meerdere decennia
De sociale contracten en verplichtingen die de westerse overheden zijn aangegaan zijn zo fundamenteel voor de huidige verwachte levensstandaard in de ontwikkelde landen dat het decennia zal duren voordat deze echt zullen worden opgelost. De politieke wil ontbreekt volledig. Dit simpele feit betekent dat de stijging van de goudprijs en die van andere edelmetalen nog jaren kan voortduren en dat de grootste stijgingen nog moeten kopen.

Vraag 8: Wat zijn de gemiddelde productiekosten van goudmijnen om één troy ounce te produceren?

a)    $ 509
b)    $ 698
c)    $ 544
d)    $ 274

Antwoord: C
Sinds 2002 zijn de productiekosten voor goud verdrievoudigd naar $ 544 per troy ounce. De verwachting is dat deze kosten in de komende jaren nog verder zullen stijgen.

Vraag 9: Het gemiddeld aantal gram goud per ton dat wordt gewonnen door goudmijnen bedraagt?

a)    5,11 gram/ton
b)    3,54 gram/ton
c)    2,96 gram/ton
d)    1,83 gram/ton

Antwoord: D
Het aantal gram gewonnen goud per ton bedroeg in 2010 1,83 gram/ton. Dit is het laagste niveau ooit geregistreerd. Dit getal geeft aan dat al het makkelijk winbare goud is gewonnen en dat het voor goudmijnen steeds moeilijker wordt om de productie op pijl te houden. Uitspraken van deskundigen dat bij een stijgende goudprijs hierdoor de productie automatisch zal stijgen zijn dan ook niet waar. Het is steeds moeilijker om het huidige niveau te handhaven.

Vraag 10: De meest populaire regio waar wordt gezocht naar nieuwe goudreserves is?

a)    Latijns Amerika
b)    Canada
c)    Nevada
d)    China

Antwoord: Latijns Amerika
25% van alle investeringen in het zoeken naar locaties voor nieuwe goudmijnen wordt gedaan in Latijns Amerika. De belangrijkste landen zijn Peru, Mexico, Brazilië, Chili en Argentinië

Dollar, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , ,

Reacties zijn gesloten