Inflatie of deflatie wat is beter?

31. maart 2011 door Goud Expert

De dagelijkse berichten over ‘onverwacht’ oplopende inflatie wereldwijd worden steeds frequenter. Desalniettemin willen vrijwel alle economen en deskundigen ons doen geloven dat inflatie goed is en altijd te prefereren is boven deflatie. Deflatie is volgens hun het grootste gevaar voor ons huidige economische systeem en moet ten kosten van alles worden voorkomen. Maar is dit werkelijk zo? Inflatie creëert enkele economische prikkels die voor de samenleving als geheel erg negatief zijn.

On inflation:  There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose.

John Maynard Keynes

In de theorieën van Keynes is de bovenstaande uitspraak niet opgevat als waarschuwing bij het uitvoeren van economische maatregelingen maar als het primaire doel dat men moet proberen te bereiken. Het primaire doel van overheden en centrale banken is het creëren van inflatie om op een bijna onzichtbare manier, rijkdom en vermogen over te hevelen van de grote massa naar enkele bevoorrechte groepen in de samenleving.

Een van de gevolgen van inflatie is dat producten schijnbaar in prijs gelijk blijven maar dat de grootte van de verpakkingsinhoud wordt verminderd (in eenzelfde grote doos) en dat de kwaliteit van de ingrediënten en grondstoffen minder wordt door het toepassen van goedkopere varianten. Fabrikanten van (consumenten)producten weten zeer goed dat een consument wel op de prijs let maar niet op de actuele hoeveelheid product en/of de kwaliteit van het product. In de Verenigde Staten is hier onderzoek naar gedaan en van veel populaire producten is in de laatste 3 jaar de daadwerkelijke inhoud van de verpakking gedaald. Bijvoorbeeld blikken mais zijn gedaald van 16 ounces naar 14 toen 13 en nu zelfs naar 11 ounce. Zakken chips bevatten 20% minder inhoud dan voor de crisis, dozen pasta bevatten minder inhoud etc. In Nederland is hier nog geen onderzoek naar gedaan maar het zou ons niet verbazen dat hetzelfde fenomeen speelt.

Een van de gevolgen van inflatie is dus dat fabrikanten in de ogen van consumenten oneerlijke praktijken toepassen bij de verkoop van producten. In plaats van producten steeds beter te maken en transparant te communiceren, gebeurt het omgekeerde. Het vertrouwen van consumenten in het systeem neemt hierdoor af.

In een deflatie situatie waarbij prijzen steeds goedkoper worden, heeft dit effect een tegenovergestelde positieve werking. In plaats dat fabrikanten hun prijzen steeds verlagen, zullen ze proberen deze prijs hetzelfde te houden en meer te investeren in de kwaliteit van het product (betere ingrediënten, energie zuiniger productie, beter voor het milieu etc.) of meer product voor dezelfde prijs proberen te verkopen. Fabrikanten zullen dit ook actief communiceren aan hun klanten. Het resultaat hiervan is een cultuur van kwaliteit en integriteit en meer vertrouwen tussen consumenten en producenten.

Individuele burgers zijn alleen maar gebaat bij een lichte constante deflatie. Wie is er voorstander van dat het inkomen dat men heeft verdiend na hard en eerlijk werken langzaam maar zeker steeds minder koopkracht heeft? Alleen overheden en centrale banken zijn gebaat bij een inflatie omgeving omdat ze hun schulden goedkoper in de toekomst kunnen aflossen.

Lees hier meer over in dit artikel van John Rubino

Economie, Inflatie , , ,

Reacties zijn gesloten