Wat betekent de uitstroom van goud in de GLD ETF voor de goudprijs?

30. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is na een periode van dalingen op vrijdag 29 januari 2011 sterk gestegen met $ 23,50 tot  $ 1338,40 en met € 25,56 tot € 982,74 Tijdens de daling van de goudprijs de afgelopen weken, hebben diverse analisten erop gewezen dat er al geruime tijd een uitstroom van fysiek goud was in het grootste goud exchange traded fund (ETF): GLD en dat dit een signaal was van de aankomende dalingen. FOFOA heeft een interessant artikel geschreven waarin wordt aangetoond dat deze uitstroom niet is was het lijkt en juist een zeer positief signaal is voor de prijs van goud.

Goudkoers en goud voorraad van GLD ETF laatste 7 maanden

 

De hoeveelheid goud dat is ondergebracht in de GLD ETF is de laatste 7 maanden gedaald met 100 ton. Om de GLD ETF goed te kunnen begrijpen dienen we ons een aantal zaken te realiseren:

  • De GLD aandelen en de GLD ETF volgen de prijs van goud die tot stand komt op de internationale OTC markt. GLD zet dus niet zelf de prijs van goud.
  • De GLD ETF bevat voornamelijk al het niet-gealloceerde goud van de geautoriseerde deelnemers (de internationale goudbanken zoals Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Scotia Capital, UBS Securities). Zie voor een complete lijst de prospectus van GLD. Dit niet-gealloceerde goud kan door deze banken d.m.v. de GLD ETF worden toegepast om een inkomsten stroom te genereren. Er zijn veel aanwijzingen dat op dit goud meerdere (papieren) claims rusten waarschijnlijk in de verhouding 1:50. Maar dit is ‘gebruikelijk’ in de bankwereld omdat in het fractioneel bankier systeem ieder bezit meerdere malen wordt uitgeleend.
  • In de GLD ETF hebben alleen de geautoriseerde deelnemers de mogelijkheid om fysiek goud aan de ETF toe te voegen of te ontrekken. 
  • De normale deelnemers aan de GLD ETF (particulieren en kleine beleggers die enkele aandelen in de GLD ETF bezitten) hebben niet de mogelijkheid om fysiek goud aan de GLD ETF te ontrekken. Dit is pas mogelijk in zogenaamde buckets van 100.000 GLD aandelen hetgeen neerkomt op 100.000 troy ounce goud hetgeen een waarde vertegenwoordigd van circa $ 13,5 miljoen tegen de huidige koers.
  • Door de grote vraag naar fysiek goud de afgelopen maanden en het grote tekort aan fysiek goud in grote hoeveelheden zijn de goudbanken er toe overgegaan om hun enige grote voorraad van fysiek goud aan te spreken: het niet-gealloceerde goud in de GLD ETF. 
  • Door goud aan de GLD ETF te onttrekken, wordt dit goud dus gewijzigd naar specifiek gealloceerd goud voor een bepaalde klant of klanten. De goudbanken doen dit liever niet omdat ze het niet-gealloceerde goud in de GLD ETF (op papier) meerdere malen kunnen verkopen en dus meer winst kunnen maken.

Iedere uitstroom van goud uit de GLD ETF betekent de instroom voor een andere klant die blijkbaar meer behoefte heeft aan fysiek goud dan in aandelen GLD. Dit is een duidelijk signaal dat de fysieke goudmarkt steeds krapper wordt en dat de prijs voor fysiek goud zich los koppelt van de papieren prijs. Hiernaast is het zinloos om de GLD ETF als indicator van de goudprijs te gebruiken omdat deze slechts de goudprijs volgt.

Lees hier het complete artikel op de FOFOA blog.

Klik hier voor meer informatie over de GLD ETF

Dollar, Goudmarkt , , ,

Reacties zijn gesloten