Waarschuwing voor Japan na downgrade door S&P

29. januari 2011 door Goud Expert

Dat de wereldwijde schuldencrises nog lang niet voorbij is, blijkt uit de verlaging van de kredietwaardigheid van Japan naar AA- door S&P. Japan geeft ons een blik in de toekomst van de problemen waar veel Westerse landen mee te maken zullen krijgen. Een combinatie van een vergrijzende bevolking, dalende inwonersaantallen, stijgende overheidstekorten, dalende spaarniveaus leiden tot een onhoudbare fiscale positie.

Op dit moment is de Japanse economie in nominale termen (gecorrigeerd voor inflatie) even groot als in 1992. Echter de totale overheidsschuld is verdrievoudigd en zal dit jaar 233% van het bruto binnenlands product bereiken. Aangezien Japan een van de grootste crediteuren voor de rest van de wereld is, wordt gevreesd dat Japanse pensioenfondsen, banken en verzekeraars grote hoeveelheden geld zullen terughalen naar  Japan. Dit geeft vervolgens weer een extra probleem voor andere landen die afhankelijk zijn van het kunnen uitgeven van nieuwe overheidsobligaties (denk aan de Verenigde Staten, Spanje, Italië, België, Verenigd Koninkrijk maar ook Nederland en Duitsland).

Het afgelopen decennium was het probleem van de grote Japanse overheidsschulden niet acuut omdat de Japanners traditioneel zeer grote spaarders zijn.  Japan kon hierdoor zijn schulden zelf financieren. Aan deze situatie komt nu een eind omdat door de vergrijzing de pensioenfondsen nu meer pensioenen moeten uitbetalen en nu netto verkopers in plaats van kopers van Japanse overheidsobligaties zijn geworden. Hiernaast is het spaarniveau van de Japanse bevolking gedaald van 15 procent in 1990 naar 3% in 2011. Dit alles heeft tot gevolg dat Japan buitenlandse investeerders nodig heeft om haar tekorten te financieren en deze buitenlandse investeerders zullen een veel hoger rentepercentage van 3 tot 5 procent willen ontvangen dan het huidige lage 1,21 procentsniveau voor 10 jaars Japanse staatsleningen. Dit kan het begin zijn van een neerwaartse spiraal die wereldwijd zal worden gevoeld.

Lees het hele artikel op The Telegraph

Economie, Inflatie , ,

Reacties zijn gesloten