Goudprijs terug op 1000 euro en gestegen met 30% in 1 jaar

15. juni 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag 15 juni 2010 terug op het belangrijke 1.000 euro niveau. Na de stijging begin juni 2010 tot € 1.045,- is de goudkoers gestaag gedaald tot € 1.000,-. De euro is in deze periode sterker geworden ten opzichte van de dollar. Ondanks het feit dat in deze periode een all time high van de goudprijs in dollars is neergezet, is de prijs in euro’s gedaald. Ten opzichte van 1 jaar geleden is de goudprijs gestegen met 30%.

Wanneer we de grafiek over de laatste periode nader analyseren dan is het patroon van hogere toppen en hogere bodems nog steeds in takt. Tevens bevindt de goudprijs zich nog steeds boven het 50 daags en 200 daags gemiddelde. Wanneer we puur naar de grafiek kijken dan is de periodieke terugval van de goudprijs na een periode van stijging, een gezonde ontwikkeling. Op basis van deze grafiek is er geen reden om aan te nemen dat de goudprijs op korte termijn sterk zal dalen.

De fundamentele redenen om goud te bezitten zijn onverminderd aanwezig. Op het politieke front en de schuldencrisis van landen lijkt de paniek rond Griekenland en Spanje geluwd. Er blijven echter negatieven signalen komen over steeds meer landen waar de schuldenproblematiek erg groot is. Afgelopen week melde ook de nieuwe premier van Japan dat hun schuldenpositie onhoudbaar is. Japan heeft relatief de grootste schuldenpositie van alle geïndustrialiseerde landen. Deze bedraagt 218,6 procent van het bruto nationaal product. De G20 vergadering heeft een fundamenteel verschil blootgelegd in de manier hoe Europa en de Verenigde Staten de financiële crisis willen oplossen. Europa stuurt aan op een programma van bezuinigingen en terugdringen van begrotingstekorten, de Verenigde Staten pleit voor het extra stimuleren van de economie door steunprogramma’s extra overheidsleningen en het creëren van nog meer schulden. Een schuldencrisis los je niet op door meer te lenen. Het is niet mogelijk om alleen door uitgaven de economie aan te jagen.

Wanneer er geen onderliggende vraag vanuit consumenten bestaat dan zal deze door de extra stimuleringsmaatregelen slechts tijdelijk worden verhoogd om daarna weer terug te vallen. Dit is het effect dat we zien nu allerlei stimuleringsprogramma's aflopen (bijvoorbeeld de zogenaamde auto-sloopregelingen in diverse landen). De economen die deze maatregelen vanuit verkeerde principes hebben bedacht, zullen hun foute benadering niet toegeven. Integendeel, zij redeneren dat de steunprogramma's niet groot en lang genoeg waren en pleiten dan voor nog meer overheidsteun, gefinancierd door meer overheidsleningen. Een volgende stap naar de onvermijdelijke uiteindelijke oplossing van deze schuldencrisis.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Reacties zijn gesloten