Start >

Goudprijs sluit opnieuw boven 1000 euro

5. juni 2010 door Goud Expert

Op 4 juni 2010 is de koers van goud gesloten op € 1.018,75 naast een absoluut record in euro’s is de goudprijs opnieuw terug boven de duizend euro. Een combinatie van factoren heeft aanleiding gegeven tot deze sterke stijging van de goudprijs begin juni 2010. Ten eerste de steeds zwakker wordende euro, ten tweede de tegenvallende werkloosheidscijfers in de Verenigde Staten en ten derde het plotselinge bericht dat de financiële situatie in Hongarije een stuk slechter is dan tot nu toe werd gerapporteerd.

Grafiek goudprijs in euro's juni 2009 t/m juni 2010

Na de top half mei en de daarop volgende daling is de goudprijs opnieuw sterk gestegen. De bovengenoemde factoren versterken elkaar waardoor beleggers in de euro-zone de relatief sterkste stijging van de goudkoers hebben meegemaakt. Ook in dollars is de goudprijs gestegen naar $ 1.220,- echter niet naar een nieuw record.

De onzekerheid op de financiële markten blijft aanhouden en met name de fiscale positie van overheden wordt door steeds meer beleggers als risicovol gezien. Er is nu zelf sprake van het openlijk uitspreken door gerenommeerde economen van de mogelijkheid dat bepaalde landen niet langer meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en zelfs het huidige euro-systeem staat ter discussie. Dit had niemand enkele jaren geleden voor mogelijk gehouden.  Alhoewel de situatie in de euro-zone nu in het middelpunt staat, is de situatie in de Verenigde Staten en Japan niet veel beter.

De situatie in Hongarije komt voor lezers van goudmarkt niet als een verassing. Het was allang bekend dat de financiële en economische situatie in Hongarije slecht was. Net zoals in Griekenland heeft ook hier de overheid bewust de cijfers vervalst om een positievere indruk te wekken. We vragen ons af welke overheid in welk land nog wel correcte cijfers verstrekt. Hongarije heeft een extra groot probleem omdat het land geen deel uitmaakt van de euro-zone. Veel Europese banken hebben in Hongarije leningen verstrekt in euro’s aan bedrijven en particulieren (voornamelijk hypotheken) . Deze leningen zullen door de Hongaren niet kunnen worden terugbetaald hetgeen een extra risicopost is voor veel grote Europese banken.

, , ,

Reacties zijn gesloten