De financiële crisis begint pas nu en is nog lang niet voorbij

18. maart 2010 door Goud Expert

Peter Schiff de bekende analist die de huidige financiële crisis al in 2006-2007 heeft voorspelt, legt in zijn laatste interview uit waarom de crisis nu pas begint. Overheden hebben decennia lang een beleid gestimuleerd van lenen en consumeren en op deze manier de economie kunstmatig aangejaagd. Een van de effecten hiervan is de grote hoeveelheid schulden die de afgelopen decennia zijn opgebouwd die linksom of rechtsom moeten worden afgebouwd. Het afbouwen van deze schulden is een pijnlijk proces dat zeer veel bevolkingsgroepen (kiezers) zal raken. Nu blijkt dat consumenten en bedrijven niet meer in staat zijn om nog meer te lenen om de cyclus van lenen en consumeren in stand te houden, zijn de overheden zelf in dit gat gesprongen. Alle stimuleringsmaatregelingen van de overheden en centrale banken zijn samen te vatten als: lenen en consumeren. In plaats van de financiële crisis structureel op te lossen, verergert deze politiek de situatie. De financiële crisis die ons te wachten staat, zal hierdoor vele malen ernstiger zijn dan wanneer de overheden in 2008 en 2009 daadwerkelijk een poging zouden hebben gedaan de schuldenberg af te bouwen. Een totale ineenstorting van ons geldsysteem staat ons te wachten waar alleen echt geld (goud en zilver) een bescherming tegen biedt.

 

Een structurele oplossing van de huidige financiële problematiek zou zijn: enerzijds het afbouwen van de schulden en anderzijds het baseren van de economie op productie en sparen waardoor er een structureel kapitaaloverschot onstaat dat beschikbaar is voor nieuwe investeringen. Een lage tot vrijwel geen inflatie is een bijkomend voordeel van zo'n politiek. Dit is echter een proces waarbij de gehele samenleving een lager welvaartsniveau zal moeten aanvaarden. Politici zijn niet bereid deze keuze te maken en kiezen voor de vlucht naar voren. Alle 'gerenommeerde (Keynesiaanse) economen' willen u doen geloven dat structurele overheidstekorten en het aangaan van meer en meer schulden geen probleem is en de garantie is voor een gezonde economie. Beoordeel zelf wat de keynesiaanse economen de afgelopen 60 jaar hebben gecreëerd.

 

Economie , ,

Reacties zijn gesloten