Verkopen goud en zilver munten door US Mint onverminderd hoog

21. november 2010 door Goud Expert

De Amerikaanse munt (US Mint) is de producent van de officiële gouden en zilveren troy ounce munten van de Amerikaanse overheid. De populairste munten die worden geproduceerd zijn de American Silver Eagle, de American Gold Eagle en de American Gold Buffalo. De US Mint rapporteert wekelijks de verkopen van haar goud en zilver programma. Uit de meest recente statistieken blijkt dat ondanks te gestegen prijs van goud en zilver, de verkopen op een record hoog niveau blijven. In oktober 2010 verkocht de US Mint 3.150.000 Silver Eagles en over november 2010 staat de verkoop tot nu toe op 3.775.000 Silver Eagles. Over november 2010 zijn tot nu toe 72.500 Gold Eagles verkocht, eveneens een record.

2010 is tot nu toe een absoluut record voor de US Mint. Ondanks de extra premium van 10% boven de goud spotprijs die men moet betalen, kiezen veel Amerikanen voor direct fysiek geld in als alternatief voor papieren dollars. Al deze munten hebben een exact gewicht van 1 troy ounce netto goud of zilver. Deze munten worden uitsluitend geproduceerd van in de Verenigde Staten gewonnen goud en zilver. Diverse deskundigen vragen zich af of de in de Verenigde Staten gevestigde goud- en zilvermijnen deze productie kunnen volhouden of dat men moet terugvallen op de goudreserves van de centrale bank. De populariteit van het US Mint programma is een duidelijke indicatie dat de onzekerheid onder particulieren en beleggers toeneemt en dat alle acties van de centrale banken en de Amerikaanse overheid tot nu toe nog weinig effect hebben gehad om de financiële schuldencrisis op te lossen.

Zie ook bloomberg en zerohedge

Dollar, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Aangekondigde FED maatregelingen stuwen de prijs van goud en zilver omhoog

6. november 2010 door Goud Expert

Op woensdag 3 november heeft de Amerikaanse centrale bank (FED) aangekondigd opnieuw 600 miljard nieuwe dollars te creëren en deze aan te wenden om de Amerikaanse economie te stimuleren. Deze quantitative easing (QE) of monetaire kwantitatieve verruiming is een experiment dat nog nooit op deze schaal is toegepast in de geschiedenis. Een van de eerste effecten is een sterke stijging van de prijzen van grondstoffen en specifiek goud en zilver. Zowel goud als zilver eindigde de handelsdag van vrijdag 5 november met een nieuw hoogste niveau. Goud sloot op $ 1.394,- en zilver sloot op $ 26,76.

De 600 miljard dollar is een vervolg op de 1.500 miljard QE maatregelingen die de FED sinds eind 2008 al heeft uitgevoerd. Al deze dollars worden uit het niets gecreëerd en vergroten de hoeveelheid dollars in omloop. Een onvermijdelijk effect hiervan op de korte termijn is een sterke inflatie en een hierdoor stijgende prijs van alle grondstoffen. Veel investeerders realiseren zich dat deze acties van de FED de waarde van de dollar nog sneller zal doen dalen ten opzichte van andere valuta. De verwachting is dat andere economische blokken zoals Europa, China en Japan hierop zullen reageren met maatregelingen die uiteindelijk hetzelfde effect hebben: het verminderen van de relatieve waarde van de valuta ten opzichte van een vaste hoeveelheid grondstoffen. Met andere woorden de koopkracht gaat achteruit en het wordt goedkoper om oude schulden af te betalen met het nieuwe in waarde gedaalde papieren geld. Deze trend is positief voor de prijs van goud en zilver. De prijs van goud en zilver zal verder stijgen maar de ‘relatieve koopkracht’ van een vaste hoeveelheid goud en zilver blijft gelijk. De hoeveelheid goederen die u op dit moment kan kopen voor 1 troy ounce goud zal in de toekomst min of meer hetzelfde zijn.

Goudprijs grafiek november 2010

Goudprijs 5 november 2010

Zilverprijs grafiek november 2010

Zilverprijs 5 november 2010

 

In de bovenstaande grafiek is de sterke stijging van de goudprijs en de zilverprijs na de aankondiging van de FED duidelijk te zien. Vlak voor de aankondiging daalde de goudprijs sterk waarschijnlijk ten gevolge van manipulatie van de centrale banken en de in hun opdracht werkende goud bullion banken. Deze daling hield echter maar kort aan en nadat het nieuws van de FED volledig was verwerkt door de markt steeg de prijs van goud en zilver sterk.

Een bijkomend gevaar is dat het vertrouwen in papieren geld steeds verder zal dalen en er hyperinflatie zal ontstaan waarbij de waarde van het papieren geld zal dalen naar nul. Hyperinflatie is geen economisch fenomeen van het langzaam steeds sneller oplopen van de ‘normale inflatie’. Hyperinflatie is een vertrouwenscrisis die in een zeer korte tijdsperiode kan ontstaan. Het is onmogelijk om het tijdstip van zo'n gebeurtenis te voorspellen. Het enige dat we weten is dat de acties van de FED het onstaan van een hyperinflatie gebeurtenis dichterbij hebben gebracht en niet verminderd.

 

Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , , ,

Goudprijs stijgt 38 procent in 1 jaar

16. oktober 2010 door Goud Expert

Het afgelopen jaar (van oktober 2009 tot oktober 2010) is de goudprijs gestegen van € 710 naar € 980. Dit is een stijging van 38% in 1 jaar. Recent is de goudprijs in dollars sterk gestegen en heeft een nieuw record neergezet van $ 1380. In euro’s is de goudprijs recent niet sterk gestegen en beweegt zich tussen het € 950 en € 1.000 niveau. De belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de goudprijs in euro’s is de sterk gedaalde dollar/euro koers. Sinds juni is de euro 16% duurder geworden t.o.v. van de dollar.

Grafiek goudprijs oktober 2009 tot oktober 2010

goudprijs grafiek oktober 2009 tot oktober 2010


Dollar euro koers 2008 - 2010

dollar euro koers 2008 - 2010

De stijging van de goudprijs in dollars de laatste maanden wordt veroorzaakt door twee belangrijke trends. Enerzijds de daling van de dollar ten opzichte van de euro en andere belangrijke valuta en anderzijds door verminderd vertrouwen van investeerders in het financiële beleid in de Verenigde Staten en Europa. Investeerders geloven steeds minder dat de huidige schuldencrises kan worden opgelost door natuurlijke economische groei. Alle berichten omtrent: ‘quantitative easing’,  het creëren van extra geld, valuta devaluaties en nieuwe overheidsstimuleringsmaatregelen in combinatie met grote overheidstekorten en oplopende schulden kunnen maar tot één conclusie leiden: Het geld dat wij in het economisch verkeer gebruiken, zal minder waard worden. Het dagelijkse geld dat wij gebruiken is dus niet geschikt als middel om ongebruikt vermogen in te bewaren en om in te sparen. Investeerders en spaarders zoeken naar alternatieven en goud en zilver zijn hiervoor de beste middelen omdat ze alle eigenschappen van echt geld bezitten. De sterke stijging van de goudprijs en zilverprijs de afgelopen 2 maanden is een signaal van minder vertrouwen in de afloop van de financiële crisis.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Koop goud zolang het nog kan

9. oktober 2010 door Goud Expert

Is de snel stijgende goudprijs en zilverprijs de afgelopen maanden een signaal van stabiliteit van het financiële systeem? Wanneer de volgende fase van de financiële crisis toeslaat, is het te verwachten dat het dan vrijwel onmogelijk is om fysiek goud te kopen. Ook al is de goudprijs dan veel hoger dan de $ 1350 / € 960 vandaag, het zal dan erg moeilijk zijn fysiek goud te kopen tegen welke prijs dan ook. Ongetwijfeld kunt u dan wel papieren goud kopen (door allerlei financiële producten zoals ETF’s, goud trackers, goud futures of goud opties), maar dat is geen substituut voor fysiek goud. Met de snel dalende dollar en toenemende economische spanningen ten gevolge van het niet oplossen van de schuldenproblematiek bij overheden en banken is dit een scenario om rekening mee te houden.

Op dit moment bezit 95% van de investeerders en spaarders nog geen fysiek goud in zijn of haar portefeuille. Wanneer het grote publiek massaal fysiek goud wil aanschaffen dan is het antwoord op de vraag of het dan nog mogelijk is om fysiek goud te kopen: NEE

De onderstaande grafiek laat de het wereldwijde aanbod van de goudmarkt zien.

De laatste tien jaar is de productie door goudmijnen met 6% gedaald. De hoeveelheid sloopgoud (oude juwelen die worden omgesmolten) is in die periode bijna verdubbeld. In totaal is echter het aanbod in de laatste 10 jaar met slechts 8% gestegen terwijl de vraag sterker is gestegen. Een derde bron van fysiek goud de afgelopen 20 jaar waren de verkopen van de goudreserves door de centrale banken.  De centrale banken zijn echter in 2009 netto kopers van goud geworden en niet langer netto verkopers van goud.

Wanneer we het perspectief omdraaien en een analyse maken van de te verwachte vraag naar goud in de toekomst dan is te verwachten dat deze vraag zal toenemen en niet zal verminderen. Een manier om dit in te schatten, is om te kijken naar de hoeveelheid belegd vermogen in goud ten opzichte van het totale belegd vermogen. Dit percentage is weergegeven in de onderstaande grafiek.

In de vorige sterke ‘goud bull market’ tussen 1970 en 1980 was het percentage goudbeleggingen 2,7%. Op dit  moment is dat percentage nog slechts 0.57%. Vanuit dit perspectief dient de vraag dus met 385% te stijgen om op het niveau van 1980 uit te komen. Ook de relatieve aankopen van gouden munten zijn nog steeds laag ten opzichte van 1980.

Op basis van de bovenstaande analyse is dus te verwachten dat de vraag naar goud veel sneller zal stijgen dan het beschikbare aanbod. In combinatie met een stijgende prijs, wordt het in de toekomst steeds moeilijker om fysiek goud te kopen. Op dit moment zien we al enkele signalen dat de markt voor fysiek goud onder druk staat. Enkele recente voorbeelden:

  • De Zuid Afrikaanse Rand Refinery schat de verkopen van Krugerrands in 2010 op 1 miljoen stuks. Dit lijkt wellicht veel maar in de periode 1974 tot 1984 lag het gemiddelde op 2,6 miljoen Krugerrands per jaar en toen was de wereldbevolking 35% lager dan op dit moment.
  • De U.S. Mint heeft problemen om aan de vraag te voldoen en kondigt regelmatig aan dat de levering van bepaalde producten niet meer mogelijk is of dat de productie is gestopt voor dit jaar. Een bijkomende factor is dat de productie van de U.S. Mint alleen maar mag plaatsvinden met in de Verenigde Staten gedolven goud en zilver.
  • In China is de goudproductie in 2010 met 5% gestegen maar de vraag naar fysiek goud is met 30% gestegen.
  • Tijdens de Griekse schuldencrisis in april/mei 2010 zijn door de Oostenrijkse Munt 250.000 troy ounces aan gouden munten verkocht. In diezelfde periode heeft Pro-Aurum een van de grootste verkopers van goud in Europa tijdelijk de verkoop gestopt ten gevolge van leveringsproblemen. Griekenland is een relatief klein land, wanneer er een vergelijkbare crisis in een grote land ontstaat zullen de spanningen op de goudmarkt en in de goudhandel vele malen groter zijn.

 

Wanneer u fysiek goud wilt aanschaffen dan is dat op dit moment nog mogelijk. In de toekomst zal dit steeds moeilijker worden.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , , ,

Goud en zilver terug in opwaartse trend na daling medio mei 2010

29. mei 2010 door Goud Expert

Na de daling van de goudkoers en zilverkoers de medio mei 2010 hebben goud en zilver een nieuwe bodemprijs neergezet en zijn vanaf dit punt weer gestegen zowel in euro’s als in dollars.  De goudprijs per troy ounce eindigde de week van 24 mei 2010 op € 989,11 en $ 1214,30. De zilverprijs per troy ounce eindigde  eindigde op 28 mei 2010 op € 14,96 en $ 18,37.  In de onderstaande grafieken gaan we hier dieper in op het technische beeld voor de korte termijn.

Analyse van de goudprijs in Amerikaanse dollars op de korte termijn

Na de stijging tot $ 1220 begin mei 2010 is de goudkoers teruggezakt tot $ 1145. De stijging vanaf het laagste punt in februari 2010 is zeer sterk geweest en dit soort parabolische stijgingen eindigen altijd met een sterke prijsdaling.  Het steunniveau/weerstandsniveau van $ 1135 is eind mei 2010 niet naar beneden doorbroken. De stijging van de afgelopen dagen kan dan ook als een positief signaal worden gezien waarbij een mogelijk verdere stijging en het doorbreken van het $ 1220 niveau mogelijk is.

Analyse van de zilverprijs in Amerikaanse dollars op de korte termijn

De zilverprijs laat in het algemeen grotere koersbewegingen zien dan goud (grotere volatiliteit). Dit is voornamelijk te verklaren doordat de zilvermarkt kleiner is dan de goudmarkt en dat zilver zowel een monetair metaal als een industrieel metaal is. De zilverkoers zette begin februari 2010 een laagste prijs neer van $ 14,75. Vanaf februari 2010 tot medio mei 2010 is de zilverkoers sterk gestegen tot $ 19,50. Na de terugval in de derde week van mei 2010 heeft ook zilver een nieuwe korte termijn bodem neergezet en is de verwachting dat de zilverprijs opnieuw zal stijgen. In tegenstelling tot goud heeft zilver het hoogte punt van december 2009 niet doorbroken. De te verwachte nieuwe stijging

Hoewel het korte termijn beeld voor goud en zilver positief is, dienen beleggers zich te realiseren dat de zomermaanden traditioneel relatief zwakkere maanden zijn voor goud en zilver. Of dit ook in 2010 het geval zal zijn, is op dit moment onduidelijk. Gelet op de toenemende interesse van investeerders voor goud en zilver is het wellicht een van de laatste mogelijkheden om goedkoop in te stappen.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Gouden tientjes populairder dan krugerrand door hoge goudprijs

18. mei 2010 door Goud Expert

Door de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten besluiten steeds meer beleggers te investeren in goud en zilver.  De oplopende prijs van goud in zowel euro’s, dollars als alle andere valuta  heeft onder andere tot gevolg dat kleine beleggers steeds vaker kiezen voor de kleinere beleggingsmunten. Door deze ontwikkeling is de populariteit van het gouden tientje in Nederland en de Britse Sovereign (gouden Britse pond) in Het Verenigd Koninkrijk tot ongekende hoogte gestegen.

Kleine beleggers die in het verleden maandelijks een hoeveelheid goud kochten, kozen in het verleden vaak voor de 1 troy ounce munten. Nu de prijs van veel 1 troy ounce munten zoals de Krugerrand, Maple Leaf, Wiener Philharmonicer en de Amerikaanse Gold Eagle is opgelopen tot boven de € 1.000,-  besluiten veel goudkopers om uit te wijken naar de kleinere reguliere beleggingsmunten.  Deze munten hebben een lager gewicht, hetgeen beter past binnen het budget van de kleinere belegger. Hiernaast zijn deze munten nog in voldoende voorraad beschikbaar en zijn de levertijden relatief kort.

Een vergelijkbare trend is waar te nemen in de groeiende vraag naar zilver. Door de hoge goudprijzen wijken veel beleggers uit naar zilver dat door de lagere prijs makkelijker is in het dagelijks gebruik. Mocht het meest sombere scenario werkelijkheid worden en alternatieve valuta noodzakelijk zijn. Veel goudbeleggers hanteren het principe dat fysiek goud is bedoeld als spaarreserve en fysiek zilver kan worden gebruikt voor dagelijkse aankopen. Een brood kopen met een 1 ounce zilveren munt is eenvoudiger dan met een 1 ounce gouden munt gelet op de relatieve waarde.

De fundamentele redenen om goud te bezitten, zijn de afgelopen periode onverminderd duidelijk geworden en een steeds groter publiek realiseert zich dat de eigen valuta niet veilig is in handen van de politici en centrale bankiers. Dit geldt zowel voor de Europese Unie en de Verenigde Staten. Goud en zilver zijn de enige universeel erkende valuta zonder politieke bazen. We staan nog steeds aan het begin van de grootste te verwachte prijsstijgingen van goud en zilver. Het moment om in te stappen in goud is nog steeds niet voorbij.  Dit ondanks de vele ‘experts’ die menen dat de goudprijs op dit moment zijn hoogte punt heeft bereikt. Diezelfde experts voorspelden dit ook toen de goudprijs op $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1000, $1100 en $1200 stond de afgelopen tien jaar. Iedere keer hadden zij het fout en realiseerden zich niet dat er fundamentele wijzigingen in het financiële systeem zich bezig zijn te ontwikkelen. De grote schuldenlast van overheden, bedrijfsleven en consumenten zal worden opgelost door een extreem hoge inflatie of een devaluatie van de valuta.

Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , ,

Zilververkopen in de VS exploderen in Q1 2010.

11. april 2010 door Goud Expert

De U.S. Mint publiceert meerdere keren per maand de verkopen van de door haar geproduceerde gouden en zilveren munten. Deze keer was er geen goud record te melden maar een record in de verkoop van het aantal Silver Eagles. In het eerste kwartaal van 2010 zijn in totaal 9.023.500 American Silver Eagles van 1 troy ounce verkocht. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de productie in 1986.

Dit bericht is op zichzelf al een positief signaal voor de verkoop van fysiek zilver en de zilverprijs. Maar op de achtergrond spelen een aantal fundamentele ontwikkelingen die de zilverprijs nog verder kunnen doen laten stijgen. De American Silver Eagle wordt (volgens de wettelijke bepalingen) uitsluitend geproduceerd van zilver dat is gewonnen in de Verenigde Staten. De totale jaar productie bedraagt op dit moment circa 40 miljoen ounces per maand.  Met de 9 miljoen Silver Eagles in het eerste kwartaal zou op jaarbasis vrijwel de gehele zilverproductie van de Verenigde Staten worden verbruikt. Dit terwijl de afgelopen jaren 40% van het zilver wordt gebruikt voor industriële toepassingen, 30% voor juwelen, 20% voor fotografie en slechts 5% voor munten.  Het is wel zo dat de VS naast de productie uit eigen zilvermijnen ook nog eens 52,9 miljoen ounces zilver via recycling heeft gewonnen en 112,5 miljoen ounces heeft geïmporteerd. De verkoop van American Silver Eagles is nu echter wel een zeer grote component in het zilververbruik geworden. Meer...

Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , ,

Goudprijs stijgt tot nieuw record van 850 euro per troy ounce

6. april 2010 door Goud Expert

De goudprijs heeft opnieuw een record in euro’s neergezet van € 850,- per troy ounce en € 27.328,- per kilo. Goud steeg vandaag mee op een brede stijging van alle grondstoffen zoals olie, zilver, platinum en palladium. Hiernaast verzwakte de euro ten opzichte van de dollar hetgeen voldoende was om dit nieuwe record neer te zetten. De zilverprijs is eveneens verder gestegen tot € 13,41 en de goud/zilver ratio is gedaald tot 63,38. Dit geeft aan dat de zilverprijs relatief sneller stijgt dan de goudprijs. In 2009 was de goud/zilver ratio nog meer dan 80.

Na het uitkomen van de laatste werkeloosheidscijfers in de Verenigde Staten net voor Pasen is er een algeheel positief sentiment ontstaan dat de recessie nu echt over is. Over een breed front stijgen zowel de aandelenkoersen en de grondstoffenkoersen. Wij zetten echter vraagtekens bij dit optimisme. De meeste media pikken de alleen positieve zaken uit de samenvatting van de werkeloosheidscijfers maar verdiepen zich niet in de details. Uit de details blijkt dat het aantal werkelozen dat langer dan 27 weken werkeloos is, verder is gestegen tot een absoluut record sinds het begin dat deze meting is gestart en het gemiddelde uurloon is opnieuw verder gedaald.  In de recessie van 2007-2009 zijn er in totaal 8 miljoen arbeidsplaatsen verloren gegaan in de VS. De stijging nu van 162.000 dient minimaal 22 maanden op dit niveau te blijven om terug te komen op het niveau van december 2007. Er is dus nog een lange weg te gaan.

De bovenstaande grafiek opgesteld door de St. Louis Fed. Laat het aantal werkelozen zien die langer dan 27 weken werkeloos zijn sinds 1945. De grijze banden zijn de officiële recessies. In vergelijk met andere recessies is dit nu tot een recordniveau gestegen.

Hiernaast blijven schulden het centrale thema dat de markten bezighoudt. Griekenland wil opnieuw onderhandelen over de afspraken die in maart op de Europese top zijn gemaakt.  De VS zal de komende weken een record aan staatsobligaties proberen te verkopen om hiermee het gigantische begrotingstekort te financieren. Het rentepercentage voor de 10-jaar staatslening van de Verenigde Staten is vandaag voor het eerst gestegen boven de 4%. Een half jaar geleden was dit percentage nog 2%. Aangezien de overheidssteun van 2008 en 2009 (In Europa en de VS) vrijwel uitsluitend is gefinancierd door middel van kortlopende leningen die binnenkort aflopen en dan geherfinancierd moeten worden, is ook een kleine stijging van de rente een potentieel groot gevaar. Deze stijging kan het economisch herstel in de kiem smoren.

Dollar, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt ,

Zilverprijs stijgt tot $ 17,93 en EUR 13,22

2. april 2010 door Goud Expert

De stijging van de zilverprijs zet zich begin april 2010 verder door. De zilverprijs is sinds het dieptepunt begin februari 2010 gestegen naar $ 17,93 en € 13,22. De onderstaande grafiek geeft de zilverprijs in dollars weer de afgelopen 6 maanden.

Het  $17,50 niveau was een belangrijke weerstand en het volgende niveau is de weerstand in de zone tussen $ 18,50 en $ 19,00.  Het doorbreken van de bovenste Bollinger-band kan worden gezien als een bullish signaal. Meer...

Zilvermarkt ,

Belangrijkste uitkomsten CFTC hoorzittingen handel edelmetalen

29. maart 2010 door Goud Expert

Afgelopen donderdag 25 maart 2010 hebben de hoorzittingen van de Amerikaanse CFTC (Commodity Futures Trading Commission) plaatsgevonden inzake het onderzoek naar de handel in goud en zilver. De CFTC onderzoekt de vermeende manipulatie van de goud- en zilvermarkt. Tijdens de hoorzittingen zijn enkele interessante nieuwsfeiten naar voren gekomen. Meer...

Goudmarkt, Zilvermarkt ,