Goudprijs stijgt 38 procent in 1 jaar

16. oktober 2010 door Goud Expert

Het afgelopen jaar (van oktober 2009 tot oktober 2010) is de goudprijs gestegen van € 710 naar € 980. Dit is een stijging van 38% in 1 jaar. Recent is de goudprijs in dollars sterk gestegen en heeft een nieuw record neergezet van $ 1380. In euro’s is de goudprijs recent niet sterk gestegen en beweegt zich tussen het € 950 en € 1.000 niveau. De belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de goudprijs in euro’s is de sterk gedaalde dollar/euro koers. Sinds juni is de euro 16% duurder geworden t.o.v. van de dollar.

Grafiek goudprijs oktober 2009 tot oktober 2010

goudprijs grafiek oktober 2009 tot oktober 2010


Dollar euro koers 2008 - 2010

dollar euro koers 2008 - 2010

De stijging van de goudprijs in dollars de laatste maanden wordt veroorzaakt door twee belangrijke trends. Enerzijds de daling van de dollar ten opzichte van de euro en andere belangrijke valuta en anderzijds door verminderd vertrouwen van investeerders in het financiële beleid in de Verenigde Staten en Europa. Investeerders geloven steeds minder dat de huidige schuldencrises kan worden opgelost door natuurlijke economische groei. Alle berichten omtrent: ‘quantitative easing’,  het creëren van extra geld, valuta devaluaties en nieuwe overheidsstimuleringsmaatregelen in combinatie met grote overheidstekorten en oplopende schulden kunnen maar tot één conclusie leiden: Het geld dat wij in het economisch verkeer gebruiken, zal minder waard worden. Het dagelijkse geld dat wij gebruiken is dus niet geschikt als middel om ongebruikt vermogen in te bewaren en om in te sparen. Investeerders en spaarders zoeken naar alternatieven en goud en zilver zijn hiervoor de beste middelen omdat ze alle eigenschappen van echt geld bezitten. De sterke stijging van de goudprijs en zilverprijs de afgelopen 2 maanden is een signaal van minder vertrouwen in de afloop van de financiële crisis.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Goud en zilver terug in opwaartse trend na daling medio mei 2010

29. mei 2010 door Goud Expert

Na de daling van de goudkoers en zilverkoers de medio mei 2010 hebben goud en zilver een nieuwe bodemprijs neergezet en zijn vanaf dit punt weer gestegen zowel in euro’s als in dollars.  De goudprijs per troy ounce eindigde de week van 24 mei 2010 op € 989,11 en $ 1214,30. De zilverprijs per troy ounce eindigde  eindigde op 28 mei 2010 op € 14,96 en $ 18,37.  In de onderstaande grafieken gaan we hier dieper in op het technische beeld voor de korte termijn.

Analyse van de goudprijs in Amerikaanse dollars op de korte termijn

Na de stijging tot $ 1220 begin mei 2010 is de goudkoers teruggezakt tot $ 1145. De stijging vanaf het laagste punt in februari 2010 is zeer sterk geweest en dit soort parabolische stijgingen eindigen altijd met een sterke prijsdaling.  Het steunniveau/weerstandsniveau van $ 1135 is eind mei 2010 niet naar beneden doorbroken. De stijging van de afgelopen dagen kan dan ook als een positief signaal worden gezien waarbij een mogelijk verdere stijging en het doorbreken van het $ 1220 niveau mogelijk is.

Analyse van de zilverprijs in Amerikaanse dollars op de korte termijn

De zilverprijs laat in het algemeen grotere koersbewegingen zien dan goud (grotere volatiliteit). Dit is voornamelijk te verklaren doordat de zilvermarkt kleiner is dan de goudmarkt en dat zilver zowel een monetair metaal als een industrieel metaal is. De zilverkoers zette begin februari 2010 een laagste prijs neer van $ 14,75. Vanaf februari 2010 tot medio mei 2010 is de zilverkoers sterk gestegen tot $ 19,50. Na de terugval in de derde week van mei 2010 heeft ook zilver een nieuwe korte termijn bodem neergezet en is de verwachting dat de zilverprijs opnieuw zal stijgen. In tegenstelling tot goud heeft zilver het hoogte punt van december 2009 niet doorbroken. De te verwachte nieuwe stijging

Hoewel het korte termijn beeld voor goud en zilver positief is, dienen beleggers zich te realiseren dat de zomermaanden traditioneel relatief zwakkere maanden zijn voor goud en zilver. Of dit ook in 2010 het geval zal zijn, is op dit moment onduidelijk. Gelet op de toenemende interesse van investeerders voor goud en zilver is het wellicht een van de laatste mogelijkheden om goedkoop in te stappen.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Zilververkopen in de VS exploderen in Q1 2010.

11. april 2010 door Goud Expert

De U.S. Mint publiceert meerdere keren per maand de verkopen van de door haar geproduceerde gouden en zilveren munten. Deze keer was er geen goud record te melden maar een record in de verkoop van het aantal Silver Eagles. In het eerste kwartaal van 2010 zijn in totaal 9.023.500 American Silver Eagles van 1 troy ounce verkocht. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de productie in 1986.

Dit bericht is op zichzelf al een positief signaal voor de verkoop van fysiek zilver en de zilverprijs. Maar op de achtergrond spelen een aantal fundamentele ontwikkelingen die de zilverprijs nog verder kunnen doen laten stijgen. De American Silver Eagle wordt (volgens de wettelijke bepalingen) uitsluitend geproduceerd van zilver dat is gewonnen in de Verenigde Staten. De totale jaar productie bedraagt op dit moment circa 40 miljoen ounces per maand.  Met de 9 miljoen Silver Eagles in het eerste kwartaal zou op jaarbasis vrijwel de gehele zilverproductie van de Verenigde Staten worden verbruikt. Dit terwijl de afgelopen jaren 40% van het zilver wordt gebruikt voor industriële toepassingen, 30% voor juwelen, 20% voor fotografie en slechts 5% voor munten.  Het is wel zo dat de VS naast de productie uit eigen zilvermijnen ook nog eens 52,9 miljoen ounces zilver via recycling heeft gewonnen en 112,5 miljoen ounces heeft geïmporteerd. De verkoop van American Silver Eagles is nu echter wel een zeer grote component in het zilververbruik geworden. Meer...

Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , ,

Goudprijs stijgt tot nieuw record van 850 euro per troy ounce

6. april 2010 door Goud Expert

De goudprijs heeft opnieuw een record in euro’s neergezet van € 850,- per troy ounce en € 27.328,- per kilo. Goud steeg vandaag mee op een brede stijging van alle grondstoffen zoals olie, zilver, platinum en palladium. Hiernaast verzwakte de euro ten opzichte van de dollar hetgeen voldoende was om dit nieuwe record neer te zetten. De zilverprijs is eveneens verder gestegen tot € 13,41 en de goud/zilver ratio is gedaald tot 63,38. Dit geeft aan dat de zilverprijs relatief sneller stijgt dan de goudprijs. In 2009 was de goud/zilver ratio nog meer dan 80.

Na het uitkomen van de laatste werkeloosheidscijfers in de Verenigde Staten net voor Pasen is er een algeheel positief sentiment ontstaan dat de recessie nu echt over is. Over een breed front stijgen zowel de aandelenkoersen en de grondstoffenkoersen. Wij zetten echter vraagtekens bij dit optimisme. De meeste media pikken de alleen positieve zaken uit de samenvatting van de werkeloosheidscijfers maar verdiepen zich niet in de details. Uit de details blijkt dat het aantal werkelozen dat langer dan 27 weken werkeloos is, verder is gestegen tot een absoluut record sinds het begin dat deze meting is gestart en het gemiddelde uurloon is opnieuw verder gedaald.  In de recessie van 2007-2009 zijn er in totaal 8 miljoen arbeidsplaatsen verloren gegaan in de VS. De stijging nu van 162.000 dient minimaal 22 maanden op dit niveau te blijven om terug te komen op het niveau van december 2007. Er is dus nog een lange weg te gaan.

De bovenstaande grafiek opgesteld door de St. Louis Fed. Laat het aantal werkelozen zien die langer dan 27 weken werkeloos zijn sinds 1945. De grijze banden zijn de officiële recessies. In vergelijk met andere recessies is dit nu tot een recordniveau gestegen.

Hiernaast blijven schulden het centrale thema dat de markten bezighoudt. Griekenland wil opnieuw onderhandelen over de afspraken die in maart op de Europese top zijn gemaakt.  De VS zal de komende weken een record aan staatsobligaties proberen te verkopen om hiermee het gigantische begrotingstekort te financieren. Het rentepercentage voor de 10-jaar staatslening van de Verenigde Staten is vandaag voor het eerst gestegen boven de 4%. Een half jaar geleden was dit percentage nog 2%. Aangezien de overheidssteun van 2008 en 2009 (In Europa en de VS) vrijwel uitsluitend is gefinancierd door middel van kortlopende leningen die binnenkort aflopen en dan geherfinancierd moeten worden, is ook een kleine stijging van de rente een potentieel groot gevaar. Deze stijging kan het economisch herstel in de kiem smoren.

Dollar, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt ,

Zilverprijs stijgt tot $ 17,93 en EUR 13,22

2. april 2010 door Goud Expert

De stijging van de zilverprijs zet zich begin april 2010 verder door. De zilverprijs is sinds het dieptepunt begin februari 2010 gestegen naar $ 17,93 en € 13,22. De onderstaande grafiek geeft de zilverprijs in dollars weer de afgelopen 6 maanden.

Het  $17,50 niveau was een belangrijke weerstand en het volgende niveau is de weerstand in de zone tussen $ 18,50 en $ 19,00.  Het doorbreken van de bovenste Bollinger-band kan worden gezien als een bullish signaal. Meer...

Zilvermarkt ,

Onderzoek naar manipulatie goudprijs via futures aangekondigd

24. februari 2010 door Goud Expert

De CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) heeft aangekondigd dat het op 25 maart 2010 een openbare hoorzitting zal houden om te onderzoeken of er handelslimieten en beperkingen noodzakelijk zijn voor de goud, zilver en koper futures markt. Reeds lange tijd worden diverse grote partijen (waaronder de grote wall street banken JP Morgan, Goldman Sachs en HSBC) verdacht van het manipuleren van de goudprijs en zilverprijs via de COMEX futures markt door het toepassen van illegale handelspraktijken. Een van deze praktijken is het zogenaamde "naked short selling" waarmee de goudprijs en zilverprijs kunstmatig verlaagd wordt door vanuit het niets een groot papieren aanbod van goud en zilver te creëeren waar tegenover geen daadwerkelijk fysiek goud of zilver staat. De goud en zilver futures markten zijn hierdoor zodanig verstoord dat de papieren futures prijs leidend is geworden en niet de fysieke onderliggende grondstof van de future. Futures zijn oorspronkelijk bedoeld voor de producenten en verbruikers van fysieke grondstoffen om die te beschremen tegen grote prijs fluctuaties. Tegenwoordig is de rol geheel omgedraaid de futures markt bepaald de fysieke prijs doordat grote financiële partijen futures gebruiken om te speculeren op stijgingen en dalingen van de prijs. Of deze grote partijen dit voor eigen rekening doen of in opdracht van centrale banken met als belangrijkste reden het in diskrediet brengen van goud en zilver is onduidelijk. Onder andere GATA en de bekende zilveranalist Ted Butler hebben deze manipulatie al meer dan 15 jaar uitgebreid gedocumenteerd en vastgelegd. Na diverse formele klachten bij onder andere de SEC en de CFTC wordt er nu een eerste begin gemaakt naar het onderzoek van deze praktijken.

Lees meer over goud en zilver maninpulatie op GATA.org.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Goudprijs daalt tot onder $ 1100,-

21. januari 2010 door Goud Expert

De goudprijs daalde vandaag voor het eerst sinds lange tijd tot onder het $ 1100,- niveau. Door de sterk aantrekkende dollar bleef de daling in euro's beperkt tot € 776,21. De dalingen zijn in lijn met een brede daling op de aandelenmarkten nav negatief economisch nieuws uit de euro zone en de aankondiging van president Obama tot verdere regulering van de grote banken in de Verenigde Staten. Alhoewel niet bij name genoemd voorziet Obama in het opnieuw invoeren van de Glass-Steagall Act uit 1933 waarbij er een strikte scheiding bestaat tussen consumenten banken en investeringsbanken. Dit is in lijn met de Europese ontwikkelingen bijvoorbeeld ING zal ook zijn bank en verzekeringsactiviteiten scheiden.

De zilverprijs was volatieler en daalde tot $ 17,37 en € 12,32. Dit is de tweede dag op rij dat er een scherpe daling is in zilver. In het algemeen is dit een indicatie dat de grote zilver 'shorts' op de COMEX de prijs naar beneden drukken om hiermee hun grote short positie te verkleinen. De verwachting is dat dit het begin is van een langere daling.

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt ,