Goudprijs daling leidt tot record fysieke goud verkoop.

26. september 2011 door Goud Expert

De goudprijs is de laatste dagen zeer sterk gedaald naar USD 1662 en € 1232. De daling van de zilverprijs was relatief nog sterker met een daling van 14% tot USD 30,93 en € 22,86. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, is de verkoop van fysiek goud de laatste dagen sterk gestegen. Diverse grote (online) winkels melden totaal uitverkocht te zijn in zowel goud als zilver. Dit betreft dan zowel goudbaren, goudstaven en gouden munten. De achterliggende oorzaak voor deze tegenstelling is dat de internationale goudprijs voornamelijk wordt bepaald door de papieren termijnmarkt en niet door de daadwerkelijke fysieke markt van vraag en aanbod.

Goudprijs grafiek dollars, september 2010 tot september 2011

goudprijs grafiek dollars september 2010 tot september 2011

Goudprijs grafiek euro’s, september 2010 tot september 2011

goudprijs grafiek euros september 2010 tot september 2011

Op 22 en 23 september daalde de goudprijs en zilverprijs mee met de grote dalingen op de internationale aandelenbeurzen. Dit is een beweging die vaak voorkomt wanneer er sterke dalingen zijn op de aandelenbeurzen. Handelaren die gedwongen worden aandelenposities te sluiten (bijvoorbeeld omdat men ‘naked long’ is gegaan), hebben cash nodig om deze posities af te dekken. De verkoop van goudposities is dan een zeer aantrekkelijke optie omdat goud zeer liquide is.

Na het sluiten van de beurzen in de VS op 23/09/2011 maakte de CME bekend dat de margin verplichtingen op de goud en zilver future contracten wordt verhoogd. Deze aankondiging kwam dus nadat de goudprijs al met $80 dollar op 23/09/2011 was gedaald. Door deze actie wordt het duurder (dus onaantrekkelijker) voor handelaren om de papieren future contracten in goud en zilver aan te houden. Wellicht dat sommige handelaren vooraf van deze verhoging van de margin op de hoogte waren en vooruitlopend hierop de verkoopcyclus hebben gestart.

Voor kopers van fysiek edelmetaal is deze prijsdaling een goed moment om in te stappen. Fundamenteel is er namelijk niets gewijzigd in de globale financiële en politieke situatie die het begin van een oplossing van de schuldencrisis en financiële crisis aankondigt. Uit diverse berichten blijkt dat veel grote (online) winkels van goud en zilver volledig zijn uitverkocht en hun voorraad goud en zilver dienen aan te vullen. Er staan dus zeel veel kopers van fysiek goud en zilver langs de zijlijn klaar om in te stappen op deze lagere niveaus van de goudprijs en zilverprijs.

Lees hier meer over het fysieke tekort van goudwinkels.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Wat betekent de eurozone crisis voor de prijs van goud en zilver?

29. juni 2011 door Goud Expert

De crisis in de eurozone heeft ons doen beseffen dat landen met teveel schulden niet onbeperkt kunnen blijven lenen zonder dat dat consequenties heeft voor het vertrouwen dat beleggers in staatsobligaties hebben. De crisis in Griekenland maakt duidelijk dat beleggers op zoek gaan naar andere instrumenten om hun vermogen te beschermen. Goud en zilver zijn hiervoor een van de meest voor de hand liggende instrumenten omdat de waarde niet grotendeels wordt bepaald door politici en centrale bankiers.

Julian Philips heeft in het onderstaande artikel een analyse gemaakt van het ontstaan van de eurozone crisis en de gevolgen hiervan voor de goudprijs. Zijn belangrijkste conclusie is dat hoe minder vertrouwen beleggers in de munt van een land krijgen, hoe meer zij op zoek gaan naar de alternatieven goud en zilver en dan voornamelijk goud. Het gevolg hiervan is de gestaag oplopende goudprijs in alle valuta van de afgelopen 10 jaar en met name die sinds het begin van de financiële crisis in 2008. Niet alleen particuliere beleggers komen tot de conclusie dat het veiliger is om een hoeveelheid goud aan te houden ook centrale banken prefereren goud boven het aanhouden van papieren valuta als reserve. Sinds 2010 verkopen de centrale banken geen goud meer en zijn ze netto kopers van goud geworden. Centrale banken geven dus een duidelijk signaal dat goud nog altijd geld is en goed alternatief is voor andere valuta in de huidige economie.

Lees het hele artikel op mineweb.

Economie, Goudmarkt ,

Turbulente week voor goud en zilver, begin of einde van een correctie van de goudprijs?

8. mei 2011 door Goud Expert

Nadat er nieuwe prijsrecords waren neergezet voor goud en zilver is zowel de goudprijs als de zilverprijs 4 dagen op rij gedaald. De goudprijs daalde deze week met 4,49% tot $ 1.495,40. De zilverprijs daalde met 25,70% tot $ 35,62. In euro’s was de daling minder door de sterk gestegen dollarkoers. De goudprijs in euro’s daalde deze week met 1,20% tot € 1.044,35. De zilverprijs daalde met 23,14% tot € 24,88. Is dit het einde van de stijging van de edelmetaalprijzen of een correctie en een goed koopmoment?

Goudprijs in dollars mei 2011 (1 jaar)

goudprijs mei 2011 dollars

Goudprijs in euro’s mei 2011 (1 jaar)

goudprijs mei 2011 euros

Zilverprijs in dollars mei 2011 (1 jaar)

zilverprijs mei 2011 dollars

Zilverprijs in euro’s mei 2011 (1 jaar)

zilverprijs mei 2011 euros

Deze week is de prijs van vrijwel alle grondstoffen sterk gedaald. Van olie tot katoen en van koper tot goud en zilver. In de algemene media wordt deze daling verklaard ten gevolge van een stijgende dollar en tegenvallende globale economische verwachtingen waardoor de verwachte vraag naar grondstoffen minder zal zijn dan verwacht. Wanneer we echter naar de fundamentele oorzaken kijken die hebben gezorgd voor de stijging van de grondstoffen prijzen de afgelopen jaren dan zijn deze fundamentele oorzaken nog steeds onverminderd van kracht en is er geen reden om aan te nemen dat deze op korte termijn zullen wijzigen. De belangrijkste hiervan zijn

  • Een zeer los monetair beleid in alle Westerse economieën in combinatie met een groot structureel overheidstekort. De grote hoeveelheiden nieuw geld dat uit het niets wordt gecreëerd om overheidstekorten te financieren en allerlei economische stimulerings programma’s uit te voeren, vinden nog steeds plaats. De waarde vermindering van alle belangrijke papieren valuta die hierdoor wordt veroorzaakt heeft een prijs opdrijvend effect tot gevolg van alle grondstoffen.
  • Het economisch herstel lijkt minder sterk dan verwacht. Dit impliceert dat alle economische steunmaatregelingen zullen worden gecontinueerd die opnieuw worden gefinancieerd met nieuw geld. De stijging van de dollarkoers moet relatief worden gezien na een lange periode van daling. De nieuwe onrust in de euro zone maakt de dollar op korte termijn aantrekkelijker. De fiscale situatie in de Verenigde Staten blijft echter structureel verslechteren. De stijging van de dollar moet dan ook als een korte termijn opleving worden gezien.
  • De vraag en aanbod situatie op de fysieke goud en zilvermarkten is onverminderd zeer krap. De vraag naar fysiek metaal overstijgt het aanbod. Niet alleen particuliere kleine beleggers kopen grote hoeveelheden edelmetaal maar ook zeer grote partijen en centrale banken zijn kopers van edelmetaal. De acties van de CME op de marge-verplichtingen te verhogen op zilvercontracten moet dan ook worden gezien als een uiterste poging om de papieren zilverprijs te verlagen aangezien de vraag naar het fysieke edelmetaal zeer groot is. Papieren zilver in de vorm van futures, opties en ETF’s kan eenvoudig onbeperkt worden bijgemaakt maar fysiek zilver is slechts zeer beperkt beschikbaar wereldwijd.
  • De verwachting dat politici daadwerkelijk fundamentele maatregelen zullen nemen om de schuldencrisis op te lossen zijn nihil. In de Verenigde Staten zijn deze pogingen al gestrand en in de euro zone blijkt nu dat de steunmaatregelingen voor Griekenland, Ierland en Portugal onvoldoende zijn en dat deze schulden moeten worden kwijtgescholden. Een nieuwe bankencrisis zal het gevolg zijn en de waarde van de euro zal hierdoor verder dalen.
  • Gecorrigeerd voor inflatie zijn de prijzen van goud en zilver nog niet gestegen boven de historische recordprijzen. Relatief gezien zijn de prijzen nog steeds relatief goedkoop. Vooral de goudprijs laat de afgelopen jaar een zeer gestage stijging zien zonder veel extreme pieken en dalen. Dit duidt erop dat we nog niet in de paniekfase zijn beland, waarbij de goudprijs extreem snel stijgt. De zilverprijs is de afgelopen maanden relatief sterker gestegen dan de goudprijs, waardoor een correctie nog waarschijnlijker werd.  Van een goudbubbel is echter geen spraken hetgeen wij in eerdere berichten reeds hebben toegelicht.

 

Tijdens meerjarige opgaande markten stijgen de prijzen nooit in een rechte lijn. Een tijdelijke terugval van zowel de goudprijs als de zilverprijs is dan ook te verwachten. Veel partijen die slechts voor korte tijd willen profiteren van de stijgende edelmetaalprijzen, verkopen hun posities als eerste wanneer een daling zich aankondigt. Ook een daling ten gevolge van het ingrijpen door grote partijen moet niet uitgesloten worden. Deze partijen forceren een kunstmatige daling door ongedekt goud en zilver te verkopen dat ze niet in bezit hebben (naked short selling). De prijsdaling die hiervan het gevolg is, heeft tot gevolg dat alle partijen die slechts voor korte tijd een positie hebben ingenomen hun positie verkopen. Dit is een zichzelf versterkend effect. De daling van de afgelopen dagen heeft alle kenmerken van een gecreëerde daling. Aangezien de fundamentele redenen om fysiek edel metaal te bezitten niet zijn gewijzigd beschouwen wij dit als een nieuw koopmoment.

Dollar, Economie, Goudmarkt , , ,

Goudprijs nadert 1.500 dollar, zilverprijs boven de 40 dollar

10. april 2011 door Goud Expert

De edelmetaal prijzen zijn de afgelopen week opnieuw gestegen tot nieuwe recordniveaus. De goudprijs steeg tot $ 1.475,- en € 1.017,94. De zilverprijs steeg voor het eerst sinds 30 jaar boven de 40 dollar en sloopt op $ 40,93 en € 28,25. Opvallend is dat de koers van de dollar blijft dalen. De dollarindex (een index die de waarde van de dollar t.o.v. de belangrijkste valuta weergeeft) is voor het eerst sinds jaren gedaald onder het belangrijke niveau van 75. 1 euro kost nu 1,4490 dollar.

Goudprijs april 2010 – april 2011 in dollars

Goud prijs april 2011

Zilverprijs april 2010 – april 2011 in dollars

Zilver prijs april 2011

Door de sterk gestegen euro profiteren edelmetaalbeleggers in de eurozone minder van de sterk stijgende goudprijzen en zilverprijzen. Onze verwachting is echter dat door de nieuwe problemen in de eurozone in Portugal en de speculaties of grotere problemen dan verwacht in Spanje deze trend kan omkeren. Ook de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk wordt steeds slechter ondanks de bezuinigingsmaatregelingen van de overheid. De renteverhoging van de ECB op donderdag 7 april zal de oplopende inflatie niet kunnen stoppen. De belangrijkste oorzaak van de oplopende inflatie is het losse monetaire beleid van de FED en de ECB heeft daar geen controle over. Een groot deel van de inflatie wordt veroorzaakt buiten de eurozone en geïmporteerd.

Zowel de goudprijs en met name de zilverprijs zijn de afgelopen periode sterk gestegen.  Geen enkele bull-markt stijgt ononderbroken en de zomermaanden zijn traditioneel de zwakkere maanden voor de edelmetaalprijzen. Dit kan voor beleggers opnieuw een goed instapmoment zijn omdat de fundamentele oorzaken van de stijgende edelmetaalprijzen en de grondstofprijzen in het algemeen, onverminderd van kracht blijven.

Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , , ,

Goudprijs naar recordniveau door acties centrale banken en politieke onrust

26. maart 2011 door Goud Expert

Na de aardbeving in Japan daalde de goudprijs in eerste instantie. Dit was het gevolg dat veel investeerders snel liquiditeit nodig hadden om andere marge verplichtingen af te dekken t.g.v. de sterk dalende Japanse en internationale beurzen. Goud is traditioneel de meest liquide valuta en werd daarom verkocht. Een zelfde beweging hebben we eerder gezien. Als de beurzen zeer snel dalen dan dalen ook de koersen van de meeste grondstoffen. Deze dalingen duren in het algemeen slechts kort.

Nu beleggers de balans hebben opgemaakt en de situatie overzien, is de verdere stijging van de goudprijs ingezet. Na de aardbeving in Japan was de eerste reactie van de centrale bank van Japan het creëren van massale liquiditeit aan yens door een stimuleringspakket van enkele honderden miljarden dollars. Dit laat opnieuw zien dat centrale slechts een instrument hebben: het creëren van nieuw geld uit het niets. In goede tijden is dit de enige activiteit van een centrale bank en in slechte tijden wordt deze enige activiteit met extra veel enthousiasme op uitgebreidere schaal uitgevoerd. Er is keer op keer aangetoond dat het stimuleren van de economie door er extra geld in te pompen niet werkt. Het vergroot en verlengt de crises alleen maar. Middelen worden ingezet voor economisch verliesgevende projecten en de samenleving als geheel wordt er armer door, het creëert inflatie en de prijzen van voedsel, energie en alle andere grondstoffen zullen stijgen.

De zich verder uitbreidende politieke onrust in de Arabische landen in Noord Afrika en het Midden Oosten geven aanleiding tot extra onzekerheid op de internationale beurzen. De prijs van olie blijft hoog door de onzekere vraag en aanbod situatie. Een stijgende olieprijs is in het algemeen positief voor de prijs van goud, zilver en andere edelmetalen.

Goudprijs maart 2010 - maart 2011

Goudprijs record maart 2011

Zilverprijs maart 2010 - maart 2011

Zilverprijs record maart 2011

Deze week is de goudprijs opnieuw gestegen in alle belangrijke valuta. In dollars bedroeg de stijging 2% tot $ 1.430,20. In euro’s steeg de goudprijs met 1% naar € 1.014,97. De zilverprijs steeg deze week opnieuw sneller dan goud. In dollars steeg de zilverprijs 8% naar $ 37,32. In euro’s steeg de zilverprijs met 7,5% naar € 26,49.

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Goudprijs stijgt, zilverprijs explodeert, inflatie alarmen klinken wereldwijd

20. februari 2011 door Goud Expert

In de week eindigend op 18 februari 2011 is de goudprijs verder gestegen tot $1.389,10 en €1.013,72. De goudprijs is hierbij gestegen boven zowel het 50 daags als het 200 daags gemiddelde. Door technisch analisten wordt dit als positief signaal gezien, en dit zou een nieuwe periode van goud aankopen door technische beleggingsfondsen kunnen inluiden. Van de edelmetalen maakte de zilverprijs deze week de grootste sprong. Achtereenvolgens werden de belangrijke niveaus van $30, $31 en $32 per troy ounce zilver gebroken. De zilverprijs eindigde deze week op $32,66 en €23,83. Deze snelle stijging is nog niet vaak voorgekomen. De negatieve berichten van de anti-goud analisten in januari 2011 lijken alweer ver achter ons te liggen. Onderschat de anti-goud analisten en pro-papierengeld analisten echter niet. Zij zullen iedere mogelijkheid aangrijpen om het einde van stijging van goud en zilver aan te kondigen.

Goudprijs grafiek september 2010 tot februari 2011

Goudprijs september 2010 tot februari 2011

Zilverprijs grafiek september 2010 tot februari 2011

Zilverprijs september 2010 tot februari 2011

De inflatie alarmen beginnen wereldwijd te klinken. Naast de gestegen voedselprijzen in diversen landen in het midden-oosten die de achterliggende oorzaak zijn van de politieke onrusten. Is ook de verwachting van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk,  De eurozone, Japan, China en de Verenigde Staten op het hoogste niveau sinds jaren. Deze stijging van de prijzen is direct het gevolg van de inflatie politiek (geldcreatie politiek) die door de centrale bank van de Verenigde Staten en alle andere centrale banken wordt uitgevoerd. Het gevolg van deze inflatie politiek is dat alle consumenten en producenten prijzen zullen stijgen. De onderstaande grafiek laat de consumenten inflatie zien over de periode 1800 tot 2007.

Inflatie Verenigde Staten 1800 tot 2007

Inflatie 1800 tot 2007 verenigde staten van amerika

Sinds het moment dat de FED werd opgericht en verantwoordelijk werd voor het monetaire beleid is de inflatie alleen maar harder gestegen en de snelste groei is begonnen nadat president Nixon in 1971 de dollar volledig los van goud koppelde. Voor de oprichting van de centrale banken was de koopkracht gedurende de gehele 19e eeuw relatief erg stabiel hetgeen kan worden toegeschreven aan de veel grotere rol die goud en zilver in deze periode in het monetaire beleid hadden. Goud kan namelijk niet in willekeurige hoeveelheden ‘gratis’ worden gecreëerd door centrale banken en overheden. Dit zet automatisch een rem zet op de inflatiepolitiek die zij willen voeren. De verwachting is dat we op dit moment slechts aan het begin staan van de stijgende inflatie. Goud, zilver en alle andere grondstoffen zullen in de toekomst verder in prijs stijgen en de papieren valuta of geldeenheid waarin ze zijn uitgedrukt zal in waarde dalen.

Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , ,

Zilver verkopen Amerikaanse Eagles blijven op recordniveau

3. februari 2011 door Goud Expert

Over de maand januari 2011 heeft de Amerikaanse munt 6.422.000 Silver Eagles verkocht. Ondanks de gedaalde zilverprijs blijft de vraag naar deze munten onverminderd hoog zoals blijkt uit de record verkopen in januari die bijna de helft meer zijn dan in de vorige record maand november 2010. Keer op keer blijkt dat de fysieke vraag naar goud en zilver onverminderd hoog blijft, ondanks te schommelingen van de goud- en zilverprijs.

Zie ook dailyreckoning: Silver Eagles verkopen op recordniveau

Naast de grote zilver verkopen van de Amerikaanse munt, zijn ook de grote 100 troy ounce zilverbaren en 1 kilo baren moeilijk te verkrijgen. De bekende leverancier Scotia-Mocatta is door zijn gehele voorraad zilverbaren heen.

Zerohedge: Scotia-Mocatta 1 kilo zilverbaren uitverkocht

Vanuit  Hong Kong bereiken ons berichten dat de prijsopslag voor fysieke goudbaren ten opzichte van de internationale papieren goudprijs op record hoogte staat van soms 10 procent. Het lijkt erop dat Chinezen steeds minder vertrouwen hebben in cash en de goud aankopen door Chinezen staan op record niveau’s aldus GATA. Tijdens het Chinese jaar van het konijn zijn voorral gouden objecten in de vorm van een konijn erg populair bij de Chinezen.

GATA:  Cash is trash in China

De berichten over toenemende inflatie zijn nu dagelijks nieuws en de dagelijkse spin van politici en bankiers willen ons doen geloven dat het slechts een incident van tijdelijke aard is en dat de inflatie nog steeds erg laag is. De werkelijke oorzaak van de stijgende prijzen wordt niet genoemd namelijk de grote export van nieuwe dollars en euro's die over de hele wereld uitstromen door het super losse monetaire beleid in de Verenigde Staten en Europa.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Zilverproductie per land per jaar

9. december 2010 door Goud Expert

De zilverprijs is de afgelopen maanden sterk gestegen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het feit dat zilver zowel een monetair als industrieel metaal is. De laatste jaren worden er steeds meer toepassingen van zilver ontdekt vanaf medische toepassingen tot en met de toepassing in diverse groene technologieën. Door de relatief lage prijs van zilver de afgelopen 20 jaar is veel zilver geconsumeerd (d.w.z. in zulke kleine hoeveelheden verbruikt dat recycling niet meer interessant is). Diverse beleggers kiezen er voor in zilver in plaats van in goud te beleggen. Door de hoge goudprijs is het voor een particulier makkelijker iedere maand een paar ounces zilver te kopen en plaats van een paar ounces goud.

De laatste jaren zien we ook het fenomeen Exchange Traded Fund (ETF) in grondstoffen opkomen. Beleggers kunnen handelen in een aandeel van het ETF fonds en ieder aandeel representeert een bepaalde hoeveelheid van de fysieke grondstof. Het grootste zilver ETF is het iShares Silver Trust (Ticker: SLV). Dit fonds heeft op dit moment circa 351 miljoen ounces silver onder haar beheer (klik hier voor de SLV details). Diverse deskundigen betwijfelen dat dit allemaal daadwerkelijk fysiek zilver is. Maar alleen dit fonds zou dan al 6 maanden van de wereldproductie bezitten.

De zilver voorraden boven de grond zijn dan ook sterk gedaald en op dit moment is er structureel meer vraag naar zilver dan kan worden geproduceerd. De vraag vanuit de industrie en beleggers neemt toe en de zilverproductie blijft min of meer gelijk. Ondanks de prijsrecords te laatste tijd zal de zilverprijs nog verder kunnen stijgen tot niveaus van $60 to $100 per troy ounce. De onderstaande grafiek geeft een overzicht naar de verdeling van de zilverproductie per land over 2009. De totale zilverproductie over 2009 bedroeg 697 miljoen troy ounces. De grootste zilver producenten zijn Peru, Mexico en China.

 

Zilverproductie per land over 2009

Klik op de afbeelding om het plaatje te vergroten

 

Zilvermarkt , , ,

Turbulente week voor goud en zilver

14. november 2010 door Goud Expert

Goud en zilver zijn de eerste week van november 2010 turbulent begonnen. In de eerste helft van de week werden nieuwe records neergezet waarbij goud voor het eerst steeg boven de $ 1400,- per troy ounce en zilver steeg tot boven de $29,- per troy ounce. In euro’s doorbrak goud opnieuw het niveau van € 1000,- en zilver doorbrak het € 20,- prijsniveau. De tweede helft van de week liet echter een sterke daling zien van de goud- en zilverprijs. Uiteindelijk sloot de goudprijs net onder de duizend euro op € 999,12 en zilver op € 19,01.

Goudprijs in euro’s (periode november 2009 – november 2010)

Goudprijs in euros november 2009 - november 2010

Zilverprijs in euro’s  (periode november 2009 – november 2010)

Zilverprijs in euros november 2009 - november 2010

De prijs van de edelmetalen werd beïnvloed door de ontwikkelingen van de G20. De valuta-oorlogen worden steeds prominenter waarbij ieder land probeert zijn valuta zo laag mogelijk te houden. Tijdens de G20 werd duidelijk dat de VS alleen staat in zijn kritiek op China. Hiernaast is het voor de VS ook onmogelijk om te harde kritiek te leveren op China omdat China de grootste koper is van Amerikaanse staatsobligaties. Wanneer China weg zou vallen als grootste koper dan blijft de FED over als grootste koper van staatsobligaties hetgeen een nieuwe versnelde daling van de dollar en de bijkomende inflatie tot gevolg zal hebben. De door de FED aangekondigde QE2 maatregelingen kwamen de Verenigde Staten op veel kritiek te staan. Zoals gebruikelijk heeft de G20 geen concrete afspraken opgeleverd. De individuele belangen van de grote economische blokken zijn te groot om tot afspraken te komen voor een daadwerkelijke oplossing van de schuldencrisis van de Verenigde Staten en de Europese Unie. De onzekerheid over de waarde van de valuta leidt ertoe dat beleggers steeds meer opzoek gaan naar alternatieven voor papieren valuta. Alle statistieken laten zien dat de vraag naar fysiek edelmetaal onverminderd groot is.

Voor de sterke daling van de edelmetaalkoersen op donderdag 11 en vrijdag 12 november 2010 is geen duidelijke reden aan te geven. De fundamentele oorzaken zijn onverminderd positief voor goud en zilver. De sterke stijging van de afgelopen 3 maanden heeft echter geleid tot een technisch plaatje wat beschreven wordt als ‘overbought’ waarbij veel beleggers dan besluiten een deel van de gerealiseerde koerswinsten veilig te stellen. In iedere structureel opgaande markt zijn er periodes van zwakte en daling. In het algemeen zijn dit goede momenten om een nieuwe positie op te bouwen.

Goudmarkt , , ,

Aangekondigde FED maatregelingen stuwen de prijs van goud en zilver omhoog

6. november 2010 door Goud Expert

Op woensdag 3 november heeft de Amerikaanse centrale bank (FED) aangekondigd opnieuw 600 miljard nieuwe dollars te creëren en deze aan te wenden om de Amerikaanse economie te stimuleren. Deze quantitative easing (QE) of monetaire kwantitatieve verruiming is een experiment dat nog nooit op deze schaal is toegepast in de geschiedenis. Een van de eerste effecten is een sterke stijging van de prijzen van grondstoffen en specifiek goud en zilver. Zowel goud als zilver eindigde de handelsdag van vrijdag 5 november met een nieuw hoogste niveau. Goud sloot op $ 1.394,- en zilver sloot op $ 26,76.

De 600 miljard dollar is een vervolg op de 1.500 miljard QE maatregelingen die de FED sinds eind 2008 al heeft uitgevoerd. Al deze dollars worden uit het niets gecreëerd en vergroten de hoeveelheid dollars in omloop. Een onvermijdelijk effect hiervan op de korte termijn is een sterke inflatie en een hierdoor stijgende prijs van alle grondstoffen. Veel investeerders realiseren zich dat deze acties van de FED de waarde van de dollar nog sneller zal doen dalen ten opzichte van andere valuta. De verwachting is dat andere economische blokken zoals Europa, China en Japan hierop zullen reageren met maatregelingen die uiteindelijk hetzelfde effect hebben: het verminderen van de relatieve waarde van de valuta ten opzichte van een vaste hoeveelheid grondstoffen. Met andere woorden de koopkracht gaat achteruit en het wordt goedkoper om oude schulden af te betalen met het nieuwe in waarde gedaalde papieren geld. Deze trend is positief voor de prijs van goud en zilver. De prijs van goud en zilver zal verder stijgen maar de ‘relatieve koopkracht’ van een vaste hoeveelheid goud en zilver blijft gelijk. De hoeveelheid goederen die u op dit moment kan kopen voor 1 troy ounce goud zal in de toekomst min of meer hetzelfde zijn.

Goudprijs grafiek november 2010

Goudprijs 5 november 2010

Zilverprijs grafiek november 2010

Zilverprijs 5 november 2010

 

In de bovenstaande grafiek is de sterke stijging van de goudprijs en de zilverprijs na de aankondiging van de FED duidelijk te zien. Vlak voor de aankondiging daalde de goudprijs sterk waarschijnlijk ten gevolge van manipulatie van de centrale banken en de in hun opdracht werkende goud bullion banken. Deze daling hield echter maar kort aan en nadat het nieuws van de FED volledig was verwerkt door de markt steeg de prijs van goud en zilver sterk.

Een bijkomend gevaar is dat het vertrouwen in papieren geld steeds verder zal dalen en er hyperinflatie zal ontstaan waarbij de waarde van het papieren geld zal dalen naar nul. Hyperinflatie is geen economisch fenomeen van het langzaam steeds sneller oplopen van de ‘normale inflatie’. Hyperinflatie is een vertrouwenscrisis die in een zeer korte tijdsperiode kan ontstaan. Het is onmogelijk om het tijdstip van zo'n gebeurtenis te voorspellen. Het enige dat we weten is dat de acties van de FED het onstaan van een hyperinflatie gebeurtenis dichterbij hebben gebracht en niet verminderd.

 

Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , , ,