Banken ook betrokken bij goudprijs manipulatie

22. december 2013 door Goud Expert

Na de record boete die de Rabobank heeft gekregen in het LIBOR schandaal waarbij de LIBOR rente in het voordeel van de banken werd gemanipuleerd, zijn toezichthouders op zoek naar welke andere internationale markten door banken worden gemanipuleerd. De toezichthouders kunnen beter de omgekeerde vraag stellen: “Welke markten worden niet door banken gemanipuleerd in hun eigen voordeel?”. In een recent onderzoek door Bloomberg wordt een eerste analyse gemaakt van hoe banken de goudprijs in hun voordeel manipuleren. In dit artikel wordt ingegaan op de dagelijkse Gold Fix die plaatsvindt om 10:30 (CET) en 3:00 (CET). Uit het onderzoek blijkt dat er rond deze tijdstippen vreemde koersbewegingen in de goudprijs optreden vermoedelijk gestuurd door een kleine groep insiders die direct betrokken zijn bij de totstandkoming van de London Gold Fix prijs. De goudprijs eindigde deze week op $ 1203 en € 879. Dit is het laagste niveau van dit jaar en 2013 zal het eerste jaar in 12 jaar zijn dat de goudprijs is gedaald.

Lees meer over het Bloomberg onderzoek op: How to Keep Banks From Rigging Gold Prices

Goudmarkt , ,

DNB door rechter teruggefloten inzake goud belegging pensioenfonds

19. maart 2012 door Goud Expert

Begin verleden jaar hebben wij bericht over de anti-goud actie door De Nederlandsche Bank tegen de te hoge belegging in goud door het pensioenfonds van “De Vereenigde Glasfabrieken”.  DNB was van mening dat een belegging van 13% van haar vermogen in goud onverantwoord was en het pensioenfonds werd gedwongen dit terug te brengen naar 3%. Afgelopen vrijdag 16 maar 2012 heeft de rechter uitspraak gedaan en DNB in het ongelijk gesteld. De goudmarkt heeft DNB ook in het ongelijk gesteld want in één jaar tijd is de goudprijs verder gestegen met 25 procent.

DNB gebruikte zoals zoveel andere anti-goud lobbyisten een erg selectieve berekeningsmethode om aan te tonen dat de belegging in fysiek goud door niet conform het  “prudent person” (goed huisvaarder) principe was. In 1980 bereikte de goudprijs een piek en daalde toen met 33%. Op zich had DNB daar gelijk in echter zij vergat het rendement van goud over de afgelopen 12 jaar en de honderden jaren van voor 1980 mee te nemen. Alleen de afgelopen 12 jaar heeft de goudprijs een zeer geleidelijk continue stijging laten zien en over een periode van honderden jaren is fysiek goud het enige spaarmiddel gebleken dat waarde vast is gebleken en alle devaluaties van valuta en faillissementen van (staats)obligaties. De rechtbank oordeelde dan ook dat DNB fout zat. DNB kan nu een schadeclaim tegemoet zien welke minimaal 10 tot 11 miljoen euro zal bedragen.

Niet alleen de rechtbank stelt DNB in het ongelijk. Sinds verleden jaar is ook de goudprijs verder gestegen met 25 procent. Als dit rendement wordt vergeleken met de door DNB als zeer veilig beoordeelde staatsobligaties  zoals die van Griekenland, Spanje, Italië en Portugal dan kan alleen maar worden geconcludeerd dat DNB een verlengstuk is van de ECB en de Europese politici die een onbeperkt vertrouwen hebben in hun eigen papieren euro. Of meer pensioenfondsen nu zullen besluiten om het aandeel goud in hun beleggingsportefeuille te verhogen moet worden afgewacht. Het zou ons niet verbazen als de ECB en DNB wettelijk zullen gaan vastleggen dat pensioenfondsen uitsluitend nog maar in Europese staatsobligaties mogen beleggen. Goud is namelijk de aartsvijand van ieder papieren geldsysteem.

Europese Bankiers

Lees hier meer over op NOS en IEXprofs.

Euro, Goudmarkt , ,

Werken de centrale banken volgens een fractioneel goud systeem?

18. december 2010 door Goud Expert

Een van de minst bekende wereldwijde financiële instellingen is de Bank for International Settlements (BIS) gevestigd in Basel, Zwitserland. De BIS is opgericht in 1930 toen de goudstandaard nog van kracht was. De BIS wordt ook wel de bank der banken genoemd. Via de BIS konden centrale banken onderlinge goudtransacties laten lopen zonder dat er daadwerkelijk fysiek goud verplaatst hoefde te worden. Uit onderzoek van Alasdair Macleod blijkt nu dat de BIS waarschijnlijk ook voor de fysieke goudvoorraden werkt op basis van een fractioneel bank systeem. Dat wil zeggen dat er op papier meer goud is in de administratie van de BIS dan fysiek daadwerkelijk aanwezig is.

De BIS biedt de centrale banken 2 soorten goudrekeningen aan: ‘earmarked’ en ‘sight’. Voor de ‘earmarked’ rekeningen is het fysieke goud apart gezet t.b.v. de centrale bank. Voor de  ‘sight’ rekeningen geldt dit niet en dient een gemeenschappelijke hoeveelheid goud van meerdere rekeningen als tegenwaarde voor de ‘sight’ rekening.  Dit is dus hetzelfde verschil als de niet-gealloceerde en gealloceerde goudrekeningen die diverse banken aanbieden. Alleen gealloceerde goudrekeningen bieden een garantie dat het fysieke goud dat het representeert apart is gezet voor de klant. Het daadwerkelijke fysieke goud dat de BIS beheerd, is ondergebracht bij diverse centrale banken die deze dienst aan de BIS verlenen.
Vandaag de dag biedt de BIS nog steeds dezelfde diensten aan de centrale banken. Op het eerste gezicht zou men verwachten dat het merendeel van de centrale banken gebruik maken van de ‘earmarked’ (gealloceerde) rekeningen omdat het fysieke goud dan daadwerkelijk apart geadministreerd en bewaard wordt. Het tegendeel is het geval. Uit de jaarcijfers 2009/2010 van de BIS blijkt dat slechts 212 ton goud als earmarked is geregistreerd en 1.704 ton goud als  ‘sight’. Dus 90% van het goud dat de centrale banken hebben ondergebracht bij de BIS bestaat uit niet-gealloceerd goud. Verder blijkt dat het fysieke goud dat op de locaties van de centrale banken in naam v.d. BIS zijn opgeslagen ook in de vorm van ‘sight’ accounts zijn geadministreerd. Dit bewijst dus dat ook centrale banken zelf ook met niet-gealloceerde rekeningen werken.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat 90% van de 1,912 ton goud van de BIS is ondergebracht in niet-gealloceerde rekeningen. Alhoewel dit goud technisch direct leverbaar moet zijn aan de rekeninghouders (de centrale banken) er is niet een daadwerkelijke verplichting dat het goud daadwerkelijk aanwezig moet zijn. Het is daarom aannemelijk dat slechts een zeer klein deel van het goud van de ‘sight’ accounts in fysieke vorm aanwezig is en dat de rest aan andere klanten is overgedragen of uitgeleend. Dit is namelijk hetgeen banken al sinds mensenheugenis doen en het centrale business model van alle banken de laatste 1000 jaar. Banken houden slechts een zeer klein deel van de ingelegde tegoeden aan en lenen de rest meerdere malen uit. De officiële term hiervoor is  fractioneel bankieren.

De verleiding om het goud uit de niet-gealloceerde rekeningen voor andere doeleinden te gebruiken is de afgelopen 30 jaar is zeer groot geweest. In combinatie met de wens van de centrale banken om goud in diskrediet te brengen en het niet meer uitvoeren van audits op de goudvoorraden, is het zeer eenvoudig om de totale goudvoorraad groter te laten lijken dan die daadwerkelijk is door hetzelfde goud meerdere malen te verkopen. We moeten ons afvragen of de 200 ton goud die de centrale bank van India heeft gekocht van het IMF (beide BIS rekeninghouders), daadwerkelijk in fysiek goud is geleverd aan India en naar India is verscheept, of dat dit uitsluitend een boekhoudkundige handeling van de BIS is geweest en dat India op papier wel 200 ton heeft gekocht maar niet in fysieke vorm.

Links:

 

Goudmarkt , , , ,

Fysieke goud en zilver voorraden op COMEX dalen alarmerend

26. februari 2010 door Goud Expert

De belangrijkste goud en zilver futures markt (de COMEX) publiceert de voorraden goud en zilver in de COMEX magazijnen alleen dagelijks op haar website en stelt geen maandelijkse database beschikbaar van de leveringen van goud en zilver futures. Adrian Douglas heeft de laatste 6 maanden op basis van deze dagelijkse meldingen een eigen database gemaakt en de trends geanalyseerd om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen van de fysieke voorraden goud en zilver van de COMEX. Hierbij is het belangrijk te weten dat wanneer iemand een future verkoopt (short) deze zich verplicht de future in de leveringsmaand fysiek te leveren aan de koper (long) tenzij de koper de future doorrolt naar een volgende maand of dat de future in geld wordt afgewikkelt. In de praktijk wordt slechts een klein deel van de futures fysiek afgeleverd (circa 2%) maar dit kan op korte termijn wijzigen. Aangezien de hoeveelheid van alle verkochte goud futures ongeveer gelijk staat aan circa 50.000 ton (ongeveer 25 maal de huidige jaarproductie van alle goudmijnen) is het duidelijk dat wanneer iedereen zijn goud zou laten leveren er een groot probleem ontstaat en de goudprijs zal exploderen aangezien deze hoeveelheid fysiek goud niet aanwezig is. Meer...

Goudmarkt, Zilvermarkt , ,

Onderzoek naar manipulatie goudprijs via futures aangekondigd

24. februari 2010 door Goud Expert

De CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) heeft aangekondigd dat het op 25 maart 2010 een openbare hoorzitting zal houden om te onderzoeken of er handelslimieten en beperkingen noodzakelijk zijn voor de goud, zilver en koper futures markt. Reeds lange tijd worden diverse grote partijen (waaronder de grote wall street banken JP Morgan, Goldman Sachs en HSBC) verdacht van het manipuleren van de goudprijs en zilverprijs via de COMEX futures markt door het toepassen van illegale handelspraktijken. Een van deze praktijken is het zogenaamde "naked short selling" waarmee de goudprijs en zilverprijs kunstmatig verlaagd wordt door vanuit het niets een groot papieren aanbod van goud en zilver te creëeren waar tegenover geen daadwerkelijk fysiek goud of zilver staat. De goud en zilver futures markten zijn hierdoor zodanig verstoord dat de papieren futures prijs leidend is geworden en niet de fysieke onderliggende grondstof van de future. Futures zijn oorspronkelijk bedoeld voor de producenten en verbruikers van fysieke grondstoffen om die te beschremen tegen grote prijs fluctuaties. Tegenwoordig is de rol geheel omgedraaid de futures markt bepaald de fysieke prijs doordat grote financiële partijen futures gebruiken om te speculeren op stijgingen en dalingen van de prijs. Of deze grote partijen dit voor eigen rekening doen of in opdracht van centrale banken met als belangrijkste reden het in diskrediet brengen van goud en zilver is onduidelijk. Onder andere GATA en de bekende zilveranalist Ted Butler hebben deze manipulatie al meer dan 15 jaar uitgebreid gedocumenteerd en vastgelegd. Na diverse formele klachten bij onder andere de SEC en de CFTC wordt er nu een eerste begin gemaakt naar het onderzoek van deze praktijken.

Lees meer over goud en zilver maninpulatie op GATA.org.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,