Was de goudprijs daling op woensdag 29 februari een interventie van de centrale banken?

4. maart 2012 door Goud Expert

Zonder duidelijk aanwijsbare reden of nieuws van de financiële markten daalde de goudprijs op woensdag 29 februari met bijna 100 dollar per troy ounce. Deze daling heeft alle kenmerken van een vooropgezette en gecoördineerde actie hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door enkele centrale banken. Op 29 februari sloot de goudkoers op $ 1696. Deze daling was een veldslag tussen de fysieke goudbezitters en de papieren goudhandelaren. 2 dagen later was de goudprijs alweer gestegen boven het $ 1700 niveau en op vrijdag 2 maart sloot de goudprijs op $ 1711.

Ontwikkeling van de goudprijs op 29/02/2012

goud prijs ontwikkeling 29 februari 2012

 

Goudprijs grafiek september 2011 - maart 2012

goud prijs grafiek 3 maart 2012

Dat centrale banken interveniëren in financiële markten is algemeen bekend. Recent gaf de centrale bank van Japan toe dat zij had geïntervenieerd in de valutamarkten omdat de Japanse Yen te duur was geworden. Ook de Zwitserse centrale bank heeft een programma om de koers van de Zwitserse Franc niet te hoog te laten worden. Dat centrale banken ook de aandelenmarkten en grondstoffen prijzen manipuleren is minder bekend. In de Verenigde Staten is er een speciaal comité door de Amerikaanse President ingesteld: de Working Group on Financial Markets (in de volksmond aangeduid met het “Plunge Protection Team”). De activiteiten van het plunge protection team blijven altijd geheim en zij mogen in iedere financiële markt ingrijpen.

Volgens Andrew Maguire een bekende handelaar uit London was het gedrag van de markt tijdens de daling uiterst ongebruikelijk. Vanuit het niets werden tienduizenden termijncontracten en futures verkocht. De daling was zo sterk dat het $1700 niveau werd doorbroken waardoor automatisch nieuwe verkooporders werden gegenereerd omdat dit door veel handelaars als stop/loss niveau was ingesteld.

Deze prijs ontwikkeling past in de theorie dat Centrale Banken wel toestaan dat de goudprijs stijgt maar slechts in een geleidelijk tempo. Omdat de goudprijs sinds begin 2012 (te) snel was gestegen was ingrijpen noodzakelijk. De verkopen van fysiek goud en ook het sentiment onder goudspaarders is hierdoor niet aangetast. Deze koersdaling is voor veel goud kopers een bevestiging dat het huidige financiële systeem uitsluitend nog via manipulatie en interventie door centrale banken, overheden en politici in leven gehouden kan worden. Dit kan niet oneindig doorgaan en de schuldenberg die de afgelopen 40 jaar is gecreëerd en de westerse welvaartsstaten hebben gefinancierd zullen versneld worden afgeboekt. Het meest waarschijnlijk is dat die plaatsvind via extreem hoge inflatie en/of devaluatie van de papieren valuta.

Lees hier meer over op: Wikipedia, King World News en COMEX we have a problem

 

Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Kamervragen over Nederlandse goudvoorraad door Socialistische Partij

18. september 2011 door Goud Expert

Het kamerlid Ewout Irrgang (SP) heeft enkele kamervragen gesteld omtrent de Nederlandse goudvoorraad en hoe in het verleden is omgegaan met de Nederlandse goudvoorraad. Eén van de vragen is of de Nederlandse Bank goud uitleent om op deze wijze de goudprijs kunstmatig laag te houden.

Hieronder een overzicht van alle vragen:

1 Heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een deel van haar goudvoorraad uitgeleend?
Zo ja, hoeveel en aan wie?

2 Waarom zijn in het jaarverslag van DNB het goud en de goudvorderingen bij elkaar opgeteld in plaats van deze beide posten afzonderlijk te vermelden?

3 Kunt u een overzicht geven van het jaarlijkse rendement dat het uitlenen van goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd?

4 Waar ligt het fysieke goud van DNB? Om welke locaties gaat het en hoeveel is er op die locaties opgeslagen? Om welke reden is het goud nog steeds op deze plaatsen opgeslagen?

5 Wat was de belangrijkste reden voor DNB om het goud te verkopen? Zijn de kosten van het opslaan van goud een reden geweest om goud te verkopen? Hoe hoog zijn de kosten om het goud op te slaan?

6 Kunt u bevestigen dat er sinds 1991 van de 1700 ton goud ongeveer 1100 ton verkocht is? Klopt de waarneming van Peter de Waard (1) Volkskrant, “Moet Nederland zijn laatste goud verkopen?”, 7 september 2011) dat er door vroegtijdige verkopen van het goud ongeveer 30 miljard euro is gederfd? Zo nee, wat is volgens u dan wel het juiste bedrag?

7 Hoeveel is er in de afgelopen twintig jaar van de staatsschuld afgelost met de opbrengst uit goudverkopen? Wordt volgens u de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeterd door enerzijds de staatschuld af te lossen en anderzijds de goudvoorraad te verkopen?

8 Wat is volgens u de huidige functie van de goudvoorraad?

9 Hoe verhoudt de grootte van de goudmarkt zich tot de grootte van de markt in goudderivaten? Wat zijn daarvan de mogelijke consequenties?

10 Kunt u bevestigen dat recentelijk een aantal landen juist haar goudvoorraad heeft vergroot? Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

Het originele document met alles vragen vindt u hier.

, ,