Is de zomer van 2011 opnieuw een goed moment om goud te kopen?

11. juni 2011 door Goud Expert

Gedurende de afgelopen 10 jaar toen de goudprijs ieder jaar steeg en tijdens de sterke opgaande goudmarkt in de jaren 70, was de zomer altijd de beste periode om goud te kopen. De maanden juni, juli en augustus lieten relatief gezien de minste stijging zien. Of de zomer van 2011 opnieuw ditzelfde patroon in de goudprijs zal laten zien is de vraag. Diverse analisten komen tot verschillende conclusies. Het is namelijk eenvoudiger om het verleden in grafieken te verklaren dan de toekomst te voorspellen.

De analisten van Casey Research hebben de onderstaande grafiek gemaakt die gemiddelde prijsstijging per maand van goud laat zien over de afgelopen 10 jaar.

Goudprijs in Juni relatief zwak

Op basis van deze grafiek blijkt dat de maanden juni en augustus het beste moment zijn om goud te kopen. Op basis van de trend de afgelopen 10 jaar is het niet onredelijk te verwachten dat we gestart zijn met een periode van zwakkere goudprijzen. Alhoewel de goudprijs nog steeds rond het absolute record van $ 1570,- en € 1085,- noteert en in Britse Ponden deze week een nieuw absoluut record van GBP 944,- heeft neergezet, is een tijdelijke daling te verwachten. Hierbij speelt de algehele malaise op de aandelen beurzen waarbij de prijs van edelmetalen vaak dalen samen met die van de aandelenkoersen.

John Embry, Chief Investment Strategist van Sprott Asset Management komt tot een geheel andere conclusie. Naar zijn mening zijn er 3 belangrijke redenen waarom de goudprijs deze zomer zal stijgen en geen dip zal laten zien. Ten eerste is er een wijziging in de kopers van goud. Waar in het verleden de belangrijkste kopers zich in India bevonden en een groot deel van deze aankopen samenviel met het agrarische zaaiseizoen, komt de belangrijkste vraag naar goud op dit moment van investeerders wereldwijd. Deze investeerders kopen niet op basis van de seizoenen maar enkel door de voorruitzichten van de goudprijs en andere economische ontwikkelingen in de toekomst. Ten tweede zal in juni 2011 het grote QE2 stimuleringsprogramma van de Amerikaanse FED stoppen. Dit zal een verdere daling van de aandelenbeurzen en obligatiemarkten tot gevolg hebben en veel beleggers zullen kiezen voor grondstoffen en edelmetalen om hun vermogen te beschermen. De derde reden zijn de problemen in Europa met de staatsschulden. De schuldpositie van de Verenigde Staten is zeker niet beter dan die in Europa, maar de Griekse crisis zal sneller tot een climax leiden. Deze gebeurtenissen zullen ook een vlucht in edelmetalen tot gevolg hebben.

Beide analyses zijn het wel eens over de lange termijn ontwikkeling van de goudprijs. De fundamentele oorzaken die de prijs van goud, edelmetalen en grondstoffen laat stijgen zijn onverminderd aanwezig waardoor de opgaande markt voor edelmetalen nog lang zal aanhouden.

Lees meer hierover op: Mineweb en Casey Research

 

Goudmarkt, Zilvermarkt , ,

Visie op goud, de dollar en de euro door James Turk

7. juni 2011 door Goud Expert

James Turk de oprichter van goldmoney heeft eind april een prestentatie gehouden op een conferentie over edelmetalen in Munchen. In deze video laat hij zien hoe goud zijn koopkracht heeft behouden ten opzichte van alle valuta die sterk in koopkracht zijn gedaald. Goud is geld en moet als zodanig ook worden beschouwd. Goud is in zijn visie geen investering maar slechts een manier om koopkracht te behouden. Een investering moet op de een of andere manier rendement of cashflow genereren. Juist de unieke eigenschap dat goud geen cashflow genereert, maakt goud tot een van de beste manieren om de waarde van een vermogen te bewaren. Bekijk de hele video.

 

 

Dollar, Euro, Goudmarkt ,

Introductie goud futures contract door Hong Kong concurrentie voor COMEX

15. mei 2011 door Goud Expert

Op 18 mei 2011 zal de Hong Kong Mercantile Exchange een 1 kilo goud futures contract introduceren. Dit is voor het eerst dat er concurrentie ontstaat op de futures markt voor goud die op dit moment wordt gedomineerd door de Amerikaanse COMEX. Ook biedt dit de mogelijkheid voor Aziatische beleggers om in goud futures te handelen in hun eigen tijdzone. De verwachting is dat door deze ontwikkeling het monopolie van de COMEX als belangrijkste prijsbepaler voor de prijs van goud en zilver zal worden beëindigd.

Meer info op:

 

Aandelenbeurzen, Goudmarkt ,

Universiteit van Texas converteert 1 miljard dollar aan goud futures naar fysiek goud

17. april 2011 door Goud Expert

De speculaties over het meerdere malen verkopen van hetzelfde fysieke goud in de papieren goudmarkt die wordt gevormd door de COMEX goud futures en diverse andere papieren systemen waardoor de prijs kunstmatig laag wordt gehouden, is uitgebreid gedocumenteerd door GATA.  Ieder papieren contract waarbij de tegenpartij een prestatie beloofd (bijvoorbeeld de levering van fysiek goud) is niets meer waard dan het papier waarop het is gedrukt. Voor beleggers die meer zekerheid willen hebben is fysieke goud in eigen bezit een beter alternatief. Het beleggingsfonds van de Universiteit van Texas heeft daarom voor 1 miljard dollar aan COMEX goud futures laten afleveren.  Deze acties is ongebruikelijk en opmerkelijk en dit signaal zou een belangrijk kantelpunt kunnen zijn omdat de hoeveelheid fysiek goud t.o.v. papieren goud wordt geschat op een factor 1:100. Er is dus geen fysieke goud genoeg voor iedereen die denkt echt goud te bezitten.

Meestal worden futures in grondstoffen doorgerold naar de volgende maand en afgerekend in dollars zodat er geen daadwerkelijke levering hoeft plaats te vinden. Voor de houder van de future is het echter wel een recht dat hij heeft en de verkoper van de future staat garant voor de fysieke levering. De actie door de Universteit van Texas is ingegeven door Kyle Bass een bekende hedgefund manager uit Dallas. Zijn redenering is simpel en klinkt voor ons zeer bekend: “Centrale banken drukken meer nieuw geld bij dan ooit te voren, je moet je afvragen wat de daadwerkelijke koopkracht van een bepaalde valuta zal zijn in de toekomst. Goud is voor mij een andere valuta maar wel een die niet onbeperkt kan worden bijgedrukt door politici.”

Wanneer meer investeringsfondsen dit voorbeeld volgen dan kan er in zeer korte tijd een paniek op de edelmetaalmarkten ontstaan waarbij zal blijken dat er meer papier dan fysiek metaal in omloop is. Dit kan een zichzelf versterkend effect zijn waarbij geen enkel investeringsfonds de laatste wil zijn met een papieren claim op goud dat er niet meer is.

Lees hier meer over op Zero Hedge

Dollar, Goudmarkt ,

De grote 2011 goud kwis en de stand van zaken in de goudmarkt over 2010

16. april 2011 door Goud Expert

De CPM groep heeft recent haar 2011 Gold Yearbook uitgebracht. Voor alle goud analisten is dit een interessante bron van diverse harde informatie over de goudmarkt en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Jeff Clark heeft de belangrijkste uitkomsten omgevormd in de vorm van een kwis hetgeen uw inzicht in de huidige stand van zaken op de goudmarkt zal verdiepen.

Vraag 1: De belangrijkste achterliggende oorzaak voor de stijgende goudprijzen het afgelopen decennium is:

a)    Toenemende vraag naar sieraden in India
b)    Toenemende vraag door de industrie voor industriele toepassingen
c)    Toenemende vraag door investeerders in goud en zilver

Antwoord: C. 
De totale vraag naar fysiek goud door investeerders bedroeg 44 miljoen troy ounces in 2010. Door de toenemende vraag zijn de edelmetaal prijzen gestegen.

Vraag 2: Waar of niet waar: Het aanbod en inname van sloopgoud was lager in 2010 dan in 2009

Antwoord: Waar.
Na een opeenvolgende stijging van de inname van sloopgoud in 2007, 2008, 2009 daalde het aanbod van sloopgoud in 2010. Dit is tegenovergesteld aan wat men zou verwachten bij stijgende goudprijzen. Blijkbaar is al het makkelijk verkrijgbare sloopgoud uit de markt verdwenen.

Vraag 3: Er zijn meerdere redenen waarom een investeerder besluit om fysiek goud te kopen. De belangrijkste reden die investeerders aangeven om fysiek goud te bezitten is:

a)    Veilige haven bezitting en verlies van vertrouwen en papieren valuta
b)    Gouden munten en goudbaren zijn makkelijker beschikbaar en mooier geworden
c)    Een onbalans in de vraag en aanbod situatie van goud

Antwoord: A.
De bovenstaande vragen zijn voor een meer ervaren belegger in edelmetaal eenvoudig te beantwoorden. Hieronder volgen enkele meer opmerkelijke zaken die zich afspelen in de goudmarkt.

Vraag 4: Wat was het percentage goud (fysiek en papier goud) als totaal van het geïnvesteerd vermogen eind 2010?

a)    3,1%
b)    0,7%
c)    5,8%
d)    10,2%

Antwoord:  B
Goud in welke vorm dan ook inclusief al het papieren goud bedroeg slechts 0,7% van het totaal geïnvesteerd vermogen. Goud bedraagt dus nog steeds een minuscuul onderdeel binnen de huidige investering klimaat. Het vertrouwen in het papieren en digitale economische systeem is onverminderd hoog.

Vraag 5: Hoeveel centrale banken hebben in 2010 hun goudreserves vergroot?

a)    9
b)    12
c)    15
d)    19

Antwoord: 19
Deze centrale banken hebben hun goudreserves vergroot. Rusland, Duitsland, België, Thailand, Wit-Rusland, ï Bangladesh, Venezuela, Tajikistan, Oekraïne, Jordanië, Filipijnen, Shri Lanka, Kazakstan, Mexico, Griekenland, Pakistan, Tsjechië, Malta. De verwachting is dat in 2010 de centrale bank aankopen verder zullen doorgaan en meer centrale banken zich bij de trend aansluiten. Hiernaast zijn de officiële reserves van China niet gegroeid, maar iedere goud analist is er van overtuigd dat China met een groot goud opkoop programma bezig is. China kiest zelf het moment om te rapporteren hoeveel goud zij heeft gekocht.

Meer...

Dollar, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , ,

De goudbubbel ontkracht in 1 grafiek

15. april 2011 door Goud Expert

Vandaag bereikte de goudprijs opnieuw een record in dollars van $ 1.486. De steeds verdere stijging van de goudkoers is ongetwijfeld het bewijs dat er sprake is van een goudbubbel aldus diverse deskundigen. Zoals de meeste deskundigen zijn ze niet goed geïnformeerd en dienen ze vaak andere belangen dan ze openlijk toegeven. Een nadere analyse van de stijging van de prijs van goud de afgelopen tien jaar, toont aan dat er geen sprake is van een goudbubbel. De onderstaande grafiek maakt dat direct duidelijk.

Goudprijs stijging in vergelijk met andere financiële bubbels.

goud bubbel test

De bovenstaande grafiek geeft een vergelijking van de relatieve prijsstijging van de Nasdaq in de periode 1990-2002 (met als hoogtepunt de dot-com crash in 2000), de goudprijs in de periode 1971-1982 (met als hoogtepunt de goudprijs in 1981 op het hoogtepunt van de economische crises en sterk oplopende inflatie) en als derde de huidige goudmarkt sinds 2001 tot 2010. Opvallend is dat de huidige goudprijsstijgingen in vergelijk met de andere bubbels zeer gelijkmatig zijn en dat de grafiek nog geen enkele indicatie geeft van de exponentiële stijgingen waarmee financiële bubbels gepaard gaan. Op basis van deze grafiek kunnen we dus concluderen dat de grootste stijgingen in de goudprijs nog moeten komen.

Ook u kunt dagelijks controleren of goud zich in een bubbel bevindt. Vraag uw kennissen en vrienden hoeveel van hun vermogen ze hebben geïnvesteerd in goud en of ze fysiek goud als investering in hun bezit hebben. Waarschijnlijk zal het antwoord zijn dat niemand ooit over deze mogelijkheid heeft nagedacht en dat ze vrijwel geen of in het geheel geen goud in bezit hebben. Wanneer echter de situatie ontstaat dat dat al uw vrienden aan u gaan vragen hoe het met uw goudinvesteringen gaat en alle financiële deskundigen over niets anders praten dan goud, dan is dit een signaal dat goud zich in een bubbel bevind.

Goudmarkt , , ,

Goudprijs sinds 2008 nu 10 kwartalen op rij gestegen

2. april 2011 door Goud Expert

De internationale goudprijs is het eerste kwartaal van 2011 gesloten op een prijs van $ 1.431,80. Dit is een stijging van slechts 0,7%. In euro’s sloot de goudprijs op 31 maart 2011 op € 1.007,42 een daling van 5,1% ten gevolge van de daling van de dollar/euro koers.

Grafiek goudprijs 2008 – 2011 in dollars

Goudprijs 2008 2011 dollar

Grafiek goudprijs 2008 – 2011 in euro’s

Goudprijs 2008 2011 euro

Het eerste kwartaal van 2011 was te kenmerken als zeer volatiel. In januari 2011 daalde de goudprijs sterk en de meeste deskundigen trokken de conclusie dat de sterke stijging van de edelmetalen en grondstofprijzen van afgelopen 10 jaar tot een einde was gekomen. Vanaf februari 2011 steeg de goudprijs  en die van alle overige grondstoffen prijzen weer sterk naar nieuwe records en werden de verliezen volledig goedgemaakt. De belangrijkste onderliggende oorzaken voor de stijging waren de onrust in het Midden Oosten, de aardbeving en tsunami in Japan, de schuldencrisis in de Europese Unie, toenemende berichten over oplopende inflatie en het aanhoudende zeer losse monetaire beleid van de centrale banken.

Fundamenteel zien we dat de belangrijkste onderliggende oorzaken voor een verdere stijging van de goudprijs onverminderd van kracht blijven. Met name de gevolgen van de extreem sterke monetaire stimulering beginnen nu hun invloed te krijgen. Een belangrijke oorzaak van de wereldwijde stijging van de grondstof en voedselprijzen is het grote aantal dollars dat door de FED in het wereldwijde geldsysteem wordt gepompt. De inflatie die hierdoor wordt veroorzaakt, zal moeilijk in te dammen zijn en een potentieel plotseling verlies van vertrouwen in het internationale geld systeem kan het gevolg zijn. Alleen fysiek goud in eigen bezit, biedt dan bescherming tegen verlies van vermogen. Op dit moment is de goudprijs historisch gezien nog steeds erg laag en iedere korte termijn daling kan worden beschouwd als een instapmoment. Het is nog steeds mogelijk om uzelf te beschermen tegen toekomstige financiële turbulente tijden.

Economie, Goudmarkt ,

JP Morgan accepteert goud als onderpand

2. maart 2011 door Goud Expert

In februari 2011 heeft J.P. Morgan (de grootste zakenbank ter wereld) aangekondigd dat zij vanaf nu fysiek goud als onderpand accepteert voor leningen en andere financiële producten. Dit is opnieuw een volgende stap in de verdere acceptatie van goud door internationale financiële instellingen als volwaardige alternatieve valuta.

In 2010 is J.P. Morgan gestart met het vrijmaken van ruimte in haar grote kluizen (o.a. die in Manhattan, New York). Veel klanten kregen een eenzijdige opzegging van J.P. Morgan en de mededeling dat zijn niet langer gebruik van de kluis kunnen maken en een andere oplossing moeten zoeken. Nu blijkt de achterliggende reden hiervoor. J.P. Morgen wil ruimte in haar eigen kluizen vrijmaken om fysiek goud en fysiek zilver op te slaan dat als onderpand dient voor leningen.

Zowel J.P. Morgan als haar klanten hebben hier voordeel bij. J.P. Morgan krijgt als onderpand fysiek goud, het meest betrouwbare en politiek onafhankelijke financiële instrument. Fysiek goud als onderpand zal ongetwijfeld de voorkeur hebben boven allerlei papieren onderpanden of overgewaardeerd vastgoed. Wanneer J.P. Morgan het fysieke goud ook kan opslaan in haar eigen kluizen heeft zij de maximale fysieke controle. Voor klanten van J.P. Morgan biedt dit eveneens voordelen. Zij kunnen op deze manier een deel van hun fysieke goud aanwenden voor andere financiële transacties zonder direct afstand te doen van het fysieke goud zelf. Voor klanten die meer risico willen nemen is dit ook een mogelijkheid om het fysieke goud in te zetten om hiermee een inkomen te genereren. Dit laatste is een van de meest genoemde nadelen van goud.
Wie hier het meeste voordeel bij heeft is niet op voorhand duidelijk. Het is in ieder geval een volgende stap in de verdere acceptatie van fysiek goud bij moderne financiële transacties. Goud is nooit weggeweest en is altijd de ultieme valuta en opslagplaats van waarde gebleven. De laatste 40 jaar hebben vooral centrale banken ons willen doen geloven dat hun papier vele malen beter was dan fysiek goud. Stap voor stap beginnen bankiers en in een later stadium het grote publiek te realiseren dat de waarde van papier uitgegeven door centrale banken slechts een beperkte waarde en houdbaarheid heeft.

Lees hier meer over op:

 

Goudmarkt, Inflatie , ,

Goud in tijden van persoonlijke crisis

18. januari 2011 door Goud Expert

De val van de Tunesische president Ben Ali is een actueel voorbeeld van de functie van goud in een periode van (persoonlijke) crisis. Diverse media berichten dat de vrouw van de president het land heeft verlaten met 1,5 ton goud. Ongetwijfeld zullen de Ben Ali’s diverse Zwitserse en andere geheime bankrekeningen hebben. Deze kunnen echter gemakkelijk geblokkeerd worden door overheden die niet langer onder de controle van de Ben Ali’s staan. Keer op keer blijkt dat fysiek goud dan de laatste zekerheid is die men heeft en dat alle andere financiële instrumenten hun waarde in een zeer kort tijdsbestek met 100% tot nul zien dalen. Alle andere instrumenten zijn namelijk afhankelijk van een derde partij die zijn contract moet nakomen.

Hoe lang de Ben Ali’s het kunnen uitzingen met deze goud voorraad valt te bezien. Saudi Arabië waar men naar toe is gevlucht, heeft heel veel interesse in fysiek goud en het zou kunnen dat de huisvestingskosten voor de Ben Ali’s in fysiek goud moeten worden afgerekend.

Lees meer hierover op:

 

Goudmarkt ,

Goud verkopen in India en China blijven hoog ondanks gestegen goudprijs

28. november 2010 door Goud Expert

In het laatste kwartaal overzicht van de World Gold Council (WGC) is een analyse gepubliceerd van de goud verkopen in India en China. Ondanks de gestegen prijzen de afgelopen 10 jaar is de vraag naar goud onverminderd hoog (zie de onderstaande grafiek).

Over de eerste 9 maanden van 2010 bedroeg de totale vraag 921,8 ton, een stijging van 12 procent t.o.v. 2009. Hiervan bestond 57 procent uit goud voor de productie voor juwelen en sieraden en 31 procent uit goud voor investeringsdoeleinden (goudstaven en gouden munten). Het lijkt erop dat zowel consumenten als investeerders in India, China, Rusland en Turkije gewend raken aan de hoge prijzen. Gelet op de speciale plaats die goud inneemt in de cultuur van India en China is het een logische ontwikkeling dat bij een stijgende koopkracht per hoofd van de bevolking in deze landen, het eerste spaarproduct waar particulieren voor kiezen, goud in de vorm van sieraden en gouden beleggingsmunten is.

Goudmarkt , ,