Bodem in goudprijs lijkt voorlopig gezet in 2013

1. september 2013 door Goud Expert

De goudprijs is de maand augustus 2013 geëindigd op $ 1396 en € 1055 een stijging van meer dan 5% in de maand augustus. De bodem in de goudprijs lijkt gezet alhoewel korte termijn dalingen niet uitgesloten kunnen worden. Nu de aanval op Syrië uitgesteld wordt, is het te verwachten dat de goudprijs op korte termijn zal dalen. Op de lange termijn wijzen alle signalen op een verdere stijging van de goudprijs. Traditioneel is het laatste kwartaal de periode waar in India en China het meeste goud wordt aangeschaft. Echter deze landen kopen al recordhoeveelheden fysiek goud en een nog grotere vraag zal de prijs zeker doen stijgen. India is een speciaal geval. De overheid heeft veel maatregelingen ingevoerd om de vraag naar fysiek goud te beperken. Deze zijn echter zonder resultaat aangezien de Indiase roepie de laatste 3 maanden met 30% in waarde is gedaald. In een land waar het bezit van fysiek goud in het DNA van de bevolking is geprogrammeerd, is de waardedaling van de roepie alleen maar een extra stimulans om zo snel mogelijk roepies te verkopen en goud aan te kopen om de beperkte koopkracht die men heeft veilig te stellen.

Door de goudprijsdalingen van begin 2013 blijven de goudvoorraaden in het Westen snel dalen. Al dit fysieke goud verplaatst zich van West naar Oost. In het westen wordt goud gezien als een niet productief financieel instrument terwijl het voor de bevolking in Oosterse landen het ultieme bezit is waar men naar streeft omdat het vertrouwen in de overheid en de zekerheid dat de overheid altijd in het beste belang van de bevolking zal doen minder groot is dan in de Westerse landen. Al het goud dat nu van West naar Oost gaat zal niet zo gemakkelijk kunnen terugkomen tegen de huidige lagen prijzen.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt ,

Goudprijs stijgt weer boven de 1000 euro per troy ounce

27. juli 2013 door Goud Expert

Na een lange periode van prijsdalingen is de goudprijs deze week weer gestegen boven de 1.000 euro per troy ounce (1300 dollar / oz.). Het lijkt erop dat er een einde is gekomen aan het negatieve sentiment en dat alle investeerders die hun investeringen in goud wilden of moesten verkopen om liquiditeit te creëren dat hebben gedaan. Er is nog steeds een interessant patroon aanwezig in de internationale goudmarkt. Grote ETF en COMEX magazijnen zien een sterke uitstroom van fysiek goud tijdens deze prijsdalingen. Gelijktijdig is er een zeer sterke toename van de import van goud in Hong Kong en Shanghai. Het fysieke goud verdwijnt dus uit het westen naar het oosten. Op de lange termijn willen Rusland en China de hegemonie van de dollar als reserve munt beëindigen. Een grote monetaire goudvoorraad om de munteenheid te ondersteunen is daarbij één van de voorwaarden. Zowel Rusland als China vergroten hun goudvoorraad iedere maand. Rusland publiceert deze cijfers iedere maand. China ziet hiertoe geen noodzaak en publiceert deze cijfers alleen wanneer het haar uitkomt. “Officieel” bedraagt de Chinese goudvoorraad 1054 ton maar de laatste opgave is uit 2009 en sindsdien niet meer aangepast.

Naast Rusland en China zijn er meer centrale banken die goud kopen om hun goudvoorraad te verhogen. Brazilië, Turkije, Turkmenistan, Venezuela zijn slechts een paar voorbeelden hiervan. De World Gold Council verwacht dat de centrale banken (exclusief China omdat die geen officiële cijfers publiceert) dit jaar meer dan 500 ton goud zullen kopen. De goud import van China via Shanghai en Hong Kong bedroeg in de eerste vijf maanden van 2013 al 622 ton (20 miljoen troy ounces). Dit is 50% van de totale wereldwijde goudmijnproductie in dezelfde periode en al bijna evenveel als de totale import van China in 2012.

Grafiek goudprijs juli 2013, 12 maanden in euro’s

grafiek goudprijs juli 2013 in euros

Grafiek goudprijs juli 2013, 212 maanden in dollars

grafiek goudkoers juli 2013 in dollars

Zowel in euro’s als in dollars is de goudprijs gestegen tot het 50 daags gemiddelde. Een duidelijk stijging boven dit niveau kan een belangrijk koopsignaal zijn en een indicatie dat de goudprijs verder zal stijgen.


Lees hier meer over op:

 

, , ,

Goudprijs blijft rond het 1300 euro niveau van 2012 bewegen

9. december 2012 door Goud Expert

De goudprijs is de eerste week van december gesloten op € 1322 en $ 1704. Hierbij blijft de goudprijs zich bewegen rond het 1300 euro niveau en in de 1500-1800 dollar bandbreedte. Vanuit het euro gebied is het opvallend dat de goudprijs vrijwel het gehele jaar 2012 zich rond het 1300 euro niveau heeft bewogen. Diverse deskundigen verwachten een stijging van de goudprijs in 2013 naar minimaal $ 2000. Afgelopen week heeft de zakenbank Morgan Stanley een rapport uitgebracht waarin het zijn klanten adviseert op goud te kopen. Gelijktijdig bracht Goldman Sachs een advies uit om juist goud te verkopen.

Goudprijs in euro’s 2010-2012

Goudprijs grafiek euro december 2012 vanaf december 2009

Goudprijs in dollars 2010-2012

Goudprijs grafiek dollar december 2012 vanaf december 2009

De belangrijkste redenen die Morgan Stanley ziet waarom de goudprijs verder zal stijgen zijn:
•    Goud is nog steeds het beleggingsproduct wanneer beleggers op zoek zijn naar een veilige haven.
•    De dollar zal verder in waarde dalen door het beleid van de FED dat de rente op nul-procent houdt.
•    Centrale banken zijn steeds grotere kopers van fysiek goud. Dit is een nieuwe grote speler in de markt waarbij de centrale banken voorheen juist verkopers van goud waren.

Lees hier meer over op: zerohedge

 

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt , ,

Goudprijs stijgt gestaag sinds begin van 2012

22. januari 2012 door Goud Expert

De goudprijs is sinds 1 januari 2010 gestaag gestegen in zowel dollars als euro’s. De goudprijs sloot op $ 1.667 en  € 1.288,65 per troy ounce. De afgelopen jaren is de laagste goudprijs in een jaar altijd gezet in de week van het Chinese nieuwjaar eind januari begin februari. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit ook weer in het jaar 2012 het geval zal zijn en dat januari de mogelijkheid biedt om goud tegen de relatief beste prijs te kopen.

Goudprijs januari 2012 in dollars

goudprijs grafiek januari 2012 dollar

Goudprijs grafiek januari 2012 in euro’s

goudprijs grafiek januari 2012 euro

De discussie over wat de goudprijs in 2012 zal doen, is op diverse internet blogs losgebarsten. Voor ieder standpunt zijn voldoende ‘deskundigen’ te vinden die hun mening geven. Sommige experts voorspellen een totale ineenstorting van de goudprijs tot onder de $ 800 / oz. Anderen voorspellen een stijging tot boven de $ 10.000 / oz. Op basis van enkele lange termijn trends die iedereen voor zichzelf kan verifiëren voorspellen wij opnieuw een stijging van de goudprijs in 2012 in de meeste valuta:

1. Het bezit van fysiek goud wordt door steeds meer beleggers wereldwijd gezien als een goede manier om zichzelf te beschermen tegen onvoorspelbare verrassingen op de financiële markten. Het percentage beleggers dat daadwerkelijk goud in zijn portefeuille heeft is echter nog steeds zeer klein. In de VS en Europa bedraagt dit minder dan 5%. Dit percentage hoeft slechts weinig te stijgen om een enorme vraag en de bijbehorende stijging van de goudkoers te veroorzaken.

2. Beleggers hebben steeds minder vertrouwen in papieren goudbeleggingen zoals ETF’s en andere vormen van papieren goudbezit waarbij men van een tegenpartij een papieren contract krijgt dat evengoed is als goud. Het faillissement van MF Global heeft laten zien dat deze contracten niets waard zijn.

3. De wereldwijde schuldencrisis in de VS, Europa en Japan heeft nog niet het begin van een oplossing. Overheden zullen hun schulden verder laten oplopen, het zal steeds moeilijker worden om de bestaande schulden te herfinancieren. De makkelijkste en meest onzichtbare oplossing is het creëren van extra inflatie door het drukken van meer geld door centrale banken. In het verleden is dit altijd de oplossing geweest en het voordeel voor politici is dat zij de schuld bij een externe oorzaak kunnen leggen. Er is echter een mathematisch einde aan ieder systeem waarbij de schulden exponentieel moeten groeien om het systeem in stand te houden. Alternatieve spaarvormen waarbij beleggers zich buiten het huidige bankensysteem plaatsen zoals het bezit van fysieke edelmetalen groeien hierdoor in populariteit.

Economie, Goudmarkt , , ,

Goudprijs bodem lijkt gezet, oplossing euro schuldencrisis positief voor goud

30. oktober 2011 door Goud Expert

De goudprijs is deze week sterk gestegen en lijkt de bodem te hebben neergezet na de daling vanaf $ 1900 naar het $ 1650 niveau. De goudprijs sloot vrijdag 28 oktober op $ 1743,30 (een stijging van 5,68% in 1 week) en op € 1231,64 (een stijging van 1,39% in 1 week). Zowel voor als na de euro-top over de Europese schuldencrisis steeg de goudprijs tot weer boven het belangrijke $1700 / € 1200 niveau. De fundamentele oorzaken voor de goudprijs stijging de afgelopen tien jaar zijn door de euro-top niet gewijzigd en een verdere stijging van de goudkoers is dan ook mogelijk.

Grafiek goudprijs in dollars oktober 2010 – oktober 2011

goudprijs grafiek oktober 2010-2011 dollars

Grafiek goudprijs in euro’s oktober 2010 – oktober 2011

goudprijs grafiek euro oktober 2010-2011

De “oplossing” van de Europese schuldencrisis heeft de fundamentele oorzaken voor de goudprijs stijging de afgelopen tien jaar niet gewijzigd. De financiering van het euro reddingsplan zal grotendeels plaatsvinden via betaling met nieuw gecreëerde euro’s door de Europese overheden en centrale banken. Dit nieuw gecreëerde geld leidt tot hogere inflatie en snellere waardedaling van papieren valuta ten op zichtte van fysieke goederen en grondstoffen. Hiernaast wordt de rente op spaartegoeden en staatsobligaties kunstmatig laag gehouden waardoor het bezit van fysiek goud een goed alternatief is. Niet alleen de euro-landen volgen de strategie van het creëren van inflatie en kunstmatig lage rente standen. Hetzelfde beleid vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Japan. De centrale banken als groep realiseren zich dat papieren valuta als reserve onvoldoende zekerheid bieden en zijn sinds 2009 gestopt met de verkoop van goud. Als totale groep zijn de centrale banken nu netto goudkopers omdat dit de enige politiek onafhankelijke reserve is die zij op hun balans hebben staan.

Een andere visie op de ontwikkeling van de goudprijs is opgesteld door Ben Davies (CEO van Hinde Capital). Hij heeft de gemiddelde goudprijs ontwikkeling gedurende het jaar tijdens de periode 2000-2010 en die voor 2011 tot nu toe inzichtelijk gemaakt. (Aangezien de Indiase feesten waar traditioneel veel goud wordt gekocht dit jaar met 4 weken verschoven zijn heeft hij daar voor gecorrigeerd).

Gemiddelde seizoens gerelateerde goudprijs ontwikkeling 2000-2010

goudprijs grafiek prijsontwikkeling 2000-2011

Volgens Ben Davies laat de goudprijs ontwikkeling gedurende 2011 veel overeenkomsten zien met die uit de voorgaande tien jaren en staan we op dit moment aan het begin van een periode van grote stijging van de goudprijs.

Lees hier meer over op King World News.

Euro, Goudmarkt, Inflatie , ,

Goudprijs zal stijgen tot $ 2500 volgens CitiGroup, prijsdaling op korte termijn te verwachten

30. juli 2011 door Goud Expert

De goudprijs is deze week opnieuw op recordhoogte gesloten. Op 29 juli 2011 sloot de goudprijs op $ 1627,20 en € 1129,76. De onrust rond de Europese en Amerikaanse schuldencrisis is niet opgelost en de laatste cijfers over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie waren zoals verwacht aanzienlijk slechter dan in eerste instantie voorspeld. De slechte staat van de Amerikaanse economie zal de FED het argument geven om opnieuw een quantitative easing (QE3) programma te starten. Dit is een positief signaal voor de prijs van de edelmetalen om dat dit net zoals de QE1 en QE2 programma’s betekent dat er meer geld wordt gecreëerd hetgeen de inflatie en een waardedaling van de dollar tot gevolg heeft. Op korte termijn is echter een tijdelijke daling van de goudprijs en zilverprijs te verwachten.

Goudprijs juli 2011

Goudprijs 29 juli 2011

Dat de goudprijs op lange termijn nog veel verder zal stijgen hebben ook de analisten van Citigroup geconcludeerd in dit artikel. Zij voorzien op korte termijn een stijging van de goudprijs naar $ 2500 en maken hierbij de vergelijking met de periode 1970-1980. Wanneer ook kleine beleggers massaal kiezen voor goud dan kan de prijs van goud zelfs stijgen naar $ 5000.

Op de zeer korte termijn is een tijdelijke daling van de goudprijs te verwachten. Zodra er een politieke oplossing is voor de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, zal de prijs van edelmetalen snel dalen. Een daling ver onder het $ 1500 niveau is echter niet te verwachten. Dit past ook perfect in het plaatje van de technische analisten die een tijdelijke top in de grafieken zien. Het is ons echter onduidelijk hoe het aangaan van meer schulden een oplossing voor de structurele begrotingsproblemen zijn.
Zowel in Europa als in de VS is de enige oplossing die politici kunnen bedenken voor de schuldenproblematiek het aangaan van meer schulden. De toekomstige rentelasten die deze schulden met zich meebrengen zullen onhoudbaar worden, met name wanneer de rentepercentages stijgen en er geen partijen meer te vinden zijn die willen investeren in staatsobligaties. China vermindert nu al sinds 2 jaar haar positie van Amerikaanse staatsobligaties en de Amerikaanse FED is nu de grootste koper van de Amerikaanse staatsobligaties.

Wanneer de oplossing voor het schuldenplafond er is, zal de Amerikaanse overheid op zeer korte termijn 500 miljard dollar aan staatsobligaties moeten uitgeven. Dit omdat sinds mei 2011 de Amerikaanse overheid ‘tijdelijk’ leent van de pensioenfondsen van ambtenaren om de korte termijn betalingen en aflossingen te kunnen doen totdat het schuldenplatfond wordt verhoogd.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie , , , ,

Goudprijs naar nieuwe records in meerdere valuta

17. juli 2011 door Goud Expert

De goudprijs is op 15-07-2011 geëindigd op nieuwe records in meerdere belangrijke valuta. De goudkoers sloot op $ 1594, € 1125, £ 987 en ¥ 79.1250. Op weekbasis steeg de goudprijs in euro’s met 4,67% en in dollars met 4,24%. De goudprijs sloot voor het eerst boven het niveau van 1100 euro.  Belangrijkste oorzaak van de stijgingen zijn opnieuw de toenemende onrust over de kredietwaardigheid van de eurozone en de Verenigde Staten. Het lijkt erop dat beleggers zich realiseren dat het onbeperkt aangaan van schulden geen houdbare situatie is en negatief voor de waarde van hun lokale valuta.

Grafiek goudprijs 2009-2011 in euros

Goudprijs 2009 - 2011 euros

Grafiek goudprijs 2009-200 in Dollars

Goudprijs 2009 - 2011 dollars

Grafiek goudprijs 2009-2011 in Britse Ponden

Goudprijs 2009- 2011 in Britse Ponden

De problemen in de eurozone lijken zich te verergeren. Naast Griekenland, Ierland en Portugal zijn nu ook de problemen in Italië en Spanje acuut. Europese politici zullen alles in het werk stellen om ten koste van alles het systeem te redden. Dat tijdens dit proces de waarde van de euro sterk zal verminderen zal achteraf worden uitgelegd als een noodzakelijk bijeffect. Kopers van goud beschermen zich nu tegen de onvermijdelijke devaluatie van alle belangrijke internationale valuta.

De situatie in de Verenigde Staten is min of meer identiek aan die in Europa. Doordat de VS te veel schulden aangaan wordt de kredietwaardigheid aangetast. De politici in de VS hebben zichzelf een maximale schuldenlimiet opgelegd. In het verleden is deze schuldenlimiet altijd opnieuw verhoogd wanneer dat nodig was en dat zal ongetwijfeld ook nu weer gebeuren ondanks de stevige uitspraken van republikeinse politici dat de VS nu binnen haar mogelijkheden moet gaan opereren.

Aan goud analisten wordt regelmatig de vraag gesteld wanneer de stijging van de goudprijs zal stoppen en het verstandig is om fysiek goud te verkopen. Eric Sprott van Sprott Asset Management geeft hiervoor een handige vuistregel. Het is verstandig om fysiek goud te verkopen wanneer overheden structureel begrotingsoverschotten hebben, overheden vrijwel geen schulden hebben, er niet langer onbeperkt geld wordt bijgedrukt en de koopkracht van de valuta constant blijft over langere tijd. De valuta heeft dan alle belangrijke eigenschappen van goud en beide kunnen doorelkaar heen worden gebruikt afhankelijk van iemands persoonlijke voorkeur.

, ,

Goudprijs daalt tot onder de 1500 dollar en 1030 euro

2. juli 2011 door Goud Expert

De goudprijs is op de eerste handelsdag van juli 2011 gedaald met 0,92% tot $ 1.486,50. In euro’s daalde de goudprijs met 1,23% tot € 1.022,77. De goudprijs beweegt al geruime tijd in een trendkanaal tussen $ 1475 tot $ 1550 en € 1.010 tot $ 1.080. Vanuit een puur technische analyse standpunt is dit een bekend patroon van de goudprijs. De goudprijs kan enkele maanden in binnen een smalle bandbreedte bewegen om daarna snel naar een nieuw hoger niveau te stijgen.

Goudprijs grafiek juli 2011 (dollars)

goudprijs juli 2011 dollars

Goudprijs grafiek juli 2011 (euro’s)

goudprijs juli 2011 euro

Het lijkt erop dat op de korte termijn er wat rust is gecreëerd rond de Griekse schuldencrisis na de aanname van de bezuinigingsmaatregelingen door het Griekse parlement. Deze rust zal waarschijnlijk van korte duur zijn omdat Griekenland op korte termijn nieuw extra geld nodig heeft om alleen al de bestaande schulden die de komende maanden moeten worden afgelost te herfinancieren. Hiernaast is Griekenland erg goed ik het doen van beloften die uiteindelijk niet worden nagekomen. Ook het nu aangenomen bezuinigingspakket zal vrijwel zeker niet worden uitgevoerd.  De Verenigde Staten bevinden zich in een zelfde positie zoals uitgelegd in dit artikel op ZeroHedge. In augustus moeten de VS 500 miljard dollar herfinancieren om de aflopende staatsobligaties van die maand te herfinancieren. Als dit lukt dan is er nog geen dollar uitgegeven aan de werkelijke uitgaven en de dekking van het actuele begrotingstekort. Wanneer de VS voor 4 augustus hun zichzelf opgelegde maximale leenlimiet niet verhogen ontstaat er een acuut probleem.

Op dit moment zijn er zoveel onvoorspelbare factoren in het financiële systeem dat veel beleggers hun toevlucht blijven zoeken in financiële producten met weinig risico. Aangezien staatsobligaties veel van hun glans hebben verloren blijven edelmetalen een populaire optie. Een plotseling onverwacht negatief financieel bericht (zoals het failliet van een bank of een onverwacht negatief economisch cijfer)  kan de goudprijs in zeer korte tijd tot nieuwe records laten stijgen.

 

Economie, Euro, Goudmarkt ,

Goudprijs in euro’s naar nieuw record

24. mei 2011 door Goud Expert

De goudprijs in euro’s is op 24/05/2011 gestegen naar € 1080. Dit is een nieuw hoogte record en hiermee stijgt de prijs van goud boven het voorgaande record van eind december 2010. De belangrijkste oorzaak voor de stijging de afgelopen dagen is de schuldencrisis in de eurozone en vooral de ontwikkelingen in Griekenland. Hierdoor is de koers van de euro gedaald ten opzichte van de dollar. Hiernaast is de goudprijs in dollars weer tot boven de $ 1500 gestegen.

Grafiek goudprijs in euro’s mei 2009 tot mei 2011

goudprijs record in euro's mei 2011

De sterke stijging van de goudprijs in euro’s is een duidelijk signaal dat veel investeerders niet langer geloven in de oplossingen van de Europese politici. Keer op keer blijkt achteraf dat de ‘eenmalige oplossingen voor het schulden probleem’ niet blijken te werken en dat er opnieuw geld door de belastingbetalers moet worden beschikbaar gesteld. Alleen de politici geloven nog in een goede afloop maar alle burgers in de crediteurlanden (Noordelijke eurolanden) en de debiteurlanden (Zuidelijke landen) zijn niet bereid de gekozen oplossingen uit te voeren. In het geval van Griekenland voltrekt zich het standaard IMF scenario voor dit soort situaties. Dit IMF scenario is niet gericht op het helpen van de landen zelf en hun bevolking maar op het redden van de internationale banken die grote leningen hebben uitstaan in het desbetreffende land. Dit scenario verloopt in grote lijnen als volgt: Het IMF leent grote bedragen aan het probleemland; deze IMF leningen worden direct gebruikt om de bestaande leningen aan internationale banken af te lossen zodat deze geen risico meer lopen; het land voert bezuinigingsmaatregelingen door maar kan deze niet opbrengen; alle waardevolle bezittingen en bedrijven in bezit van de overheid worden geprivatiseerd en verkocht tegen bodemprijzen; de munt van het land wordt gedevalueerd waardoor alle spaarders in het land hun vermogen verliezen; het IMF laat vervolgens de economie bewust ineenstorten. U vraagt zich wellicht af waar het IMF zijn fondsen om leningen te kunnen verstrekken vandaan haalt? Dit zijn opnieuw de belastingbetalers in de crediteurlanden. Zo is Nederland voor circa 2% deelnemer in het IMF. Dus als het IMF 50 miljard dollar aan leningen verstrekt is hiervan 1 miljard dollar voor rekening van de Nederlandse belastingbetaler.

In het geval van Griekenland is het niet mogelijk dat Griekenland zelf zijn munteenheid devalueert. De oplossing hiervoor is eenvoudig. De Europese politici zullen ervoor zorgen dat de euro minder waard wordt door het creëren van inflatie t.g.v. het creëren van nieuw geld. Griekenland kan hierdoor met een goedkopere euro zijn schulden afbetalen. De inflatie wordt door de Europese politici verklaard als een externe ontwikkeling waar Europa zelf niets aan kan doen. Devaluatie van de munteenheid of het creëren van inflatie zijn namelijk 2 kanten van dezelfde euro.

Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Goudkoers stijgt tot boven 1500 dollar, einde QE2 en uw belegging in goud

24. april 2011 door Goud Expert

In de week voor pasen 2011 is de goudprijs voor het eerst gestegen tot boven de $ 1.500,- en sloot op  21/04 op $ 1.507,70. In euro’s steeg de prijs naar € 1.035,25. De stijging in euro’s was deze week minder groot ten gevolge van de opnieuw dalende dollar. De dalende dollar wordt gezien als het steeds verder afnemende vertrouwen in de Amerikaanse overheid en de FED om de juiste acties te nemen om hun zeer grote begrotingstekort daadwerkelijk aan te pakken en de politiek te beëindigen van onbeperkt nieuwe dollars te creëren en daarmee Amerikaanse staatsleningen op te kopen.

Goudprijs in dollars

Goudkoers april 2011

Goudprijs in euro’s

Goudkoers euro april 2011

Een belangrijk signaal was de downgrade van toekomstige waardering van Amerikaanse staatsleningen door het rating-bureau S&P. Dit is het eerste ‘officiële’ signaal door een belangrijk instituut dat de Amerikaanse staatsleningen wellicht niet zo kwalitatief goed zijn als iedereen had gedacht. Veel beleggers en met name investeerders in grondstoffen hebben deze conclusie al lang getrokken en daarom is de FED met haar QE2 programma in het gat gesprongen en koopt voor in totaal 600 miljard dollar Amerikaanse staatsleningen op. QE2 is echter geen oplossing maar een verdere bijdrage aan het probleem.

QE2 beëindiging belangrijk moment voor beleggers in goud

De FED heeft aangekondigd dat het QE2 programma eind juni 2011 zal stoppen. Dit wordt een belangrijk moment voor beleggers in goud. Het is zeer moeilijk te voorspellen wat de reactie zal zijn van de financiële markten, rentes op staatsleningen, valuta koersen, de aandelen beurzen en de grondstoffenprijzen. De analyses van deskundigen lopen zeer uiteen. Alle scenario’s die bedacht kunnen worden, zijn beschreven. Van snel/langzaam oplopende rentes, dalende/stijgende aandelen beurzen en dalende/stijgende grondstofprijzen. Onze analyse is dat de beëindiging van QE2 op korte termijn een stijging van de dollarkoers zal laten zien (doordat de actie van de FED wordt uitgelegd als het einde van het onbeperkt creëren van nieuw geld). Dit zal een daling van de prijzen van grondstoffen en die van goud en zilver tot gevolg hebben. Tegelijkertijd zullen de rentepercentages op staatsobligaties snel oplopen. De oplopende rentepercentages zullen de FED ertoe dwingen vrij snel na het beëindigen van QE2 te starten met QE3 of welke naam er ook aan gegeven zal worden omdat het gehele financiële systeem niet kan overleven zonder extreem lage rente percentages. De dollar zal vervolgens weer sterk dalen, de inflatie zal nog sterker toenemen en de beleggers in goud kunnen profiteren van de tijdelijke dip in de prijzen. Hiernaast zijn de zomermaanden traditioneel de maanden waarin de goudprijs relatief laag is. Al met al wordt het een hete zomer voor beleggers in goud en zilver.

Beleggers in fysiek goud dienen echter nooit de lange termijn uit het oog te verliezen en de redenen waarom men investeert in fysiek goud.

Dollar, Economie, Goudmarkt , ,