Juni de beste maand om goud te kopen

17. juni 2010 door Goud Expert

De goudprijs is sinds 2001 ieder jaar gestegen. Uit analyse van de afgelopen 10 jaar blijkt de maand juni relatief de beste maand om goud te kopen. Zoals in alle markten die stijgen door verbeterende fundamentele factoren, is de stijging nooit één rechte lijn omhoog. Er zijn altijd fluctuaties in de goudkoers, sterke stijgingen gevolgd door een terugval, winstnemingen etc.. Voor beleggers in goud die geloven in de structurele verdere stijging van de goudprijs de komende jaren, is het dus interessant om het juiste moment van aankoop te kiezen.

Sinds 2001 is de goudprijs ieder jaar in juni lager dan de goudprijs in mei in datzelfde jaar. Juni is dus een relatief goede maand om fysiek goud te kopen. Over een iets langere periode beschouwd, zijn de zomermaanden juni, juli en augustus de maanden waar de goudprijs relatief het zwakst is. De maanden september tot en met mei laten relatief de sterkste stijging van de goudkoers zien. Of in 2010 hetzelfde patroon zich zal herhalen als in de voorgaande jaren valt nog te bezien. Tot nu toe is de prijs van goud iets gedaald sinds de piek in mei 2010 na de sterke stijging sinds het begin van het jaar. Het zou ons dan ook niet verbazen als een aantal goudbezitters deze periode gebruiken om een deel van de winst te nemen. Daartegenover staat de continue stroom van slecht nieuws over de internationale schulden crisis waardoor het vertrouwen in de eigen valuta steeds minder wordt. De lange termijn fundamentele redenen voor een verdere stijging van de goudprijs zijn nog steeds aanwezig. Voor alle beleggers die nog geen goudpositie hebben opgebouwd is een terugval in de zomermaanden een nieuwe kans om in te stappen.

Goudmarkt , ,