Eric Sprott: Er is geen zilver meer beschikbaar

24. februari 2011 door Goud Expert

Eric Sprott de bekende investeerder in edelmetalen en schrijver van diverse nieuwsbrieven over edelmetalen gaat in deze presentatie nader in op de beschikbaarheid van fysiek zilver en goud voor investeerders. Naar zijn mening is er totaal voor 22 miljard dollar zilver op de wereld beschikbaar (circa 1 miljard troy ounces) de helft hiervan is ondergebracht in de zilver ETF’s en de andere helft zit bij alle andere (kleine) investeerders.

Bekijk hier een deel van de presentatie die hij heeft gegeven op de Casey Research Gold and Resource Summit.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Nederlands pensioenfonds verplicht haar goud te verkopen door DNB

13. februari 2011 door Goud Expert

Het pensioenfonds  “De Vereenigde Glasfabrieken” is door De Nederlandsche Bank onder leiding van Nout Wellink via een gerechtelijke procedure gedwongen haar goudpositie te verkopen. De DNB is van mening dat het pensioenfonds een te groot risico neemt en het risico op een daling van de goudprijs te groot is. De rechtbank in Rotterdam heeft besloten dat het belang in goud van het pensioenfonds moet worden teruggebracht van 13% naar 3%.

Sinds 2008 heeft het pensioenfonds een positie in goud opgebouwd van totaal 13% van het totale vermogen van het pensioenfonds. Hierop heeft het pensioenfonds nu een rendement van circa 70% gemaakt. De reden voor het pensioenfonds om deze stap te nemen was om zicht beter te beschermen tegen inflatie, de instabiliteit van de euro en haar risico’s te spreiden door niet uitsluitend in staatsobligaties te beleggen aldus Rob Daamen bestuurder van het pensioenfonds. De DNB heeft de zware maatregel van de ‘aanwijzing’ in stelling gebracht en de voorzieningenrechter te Rotterdam wijst het beroep van het fonds af om de aanwijzing tijdelijke op te schorten.

De DNB geeft hiermee duidelijk een panieksignaal af. De achterliggende reden om deze extreme stap te nemen moet worden gezocht in het feit dat de DNB bang is dat deze strategie door meerdere pensioenfondsen zal worden gevolgd. Aan wie moet de DNB en de Nederlandse en Europese overheden dan hun staatsobligaties verkopen in risicovolle euro’s als de lokale pensioenfondsen ze al niet meer willen?

Het pensioenfonds heeft de juiste strategie gekozen door zich in te dekken tegen de te verwachte dalingen van de koersen van de staatsobligaties en het mogelijk afstempelen van staatsobligaties van Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje.  Op dit moment wordt openlijk gesproken dat alle bezitters van Griekse staatsobligaties een ‘haircut’ / waardevermindering van 30-40% moeten accepteren om Griekenland enige mogelijkheid te geven de problemen daadwerkelijk op te lossen.

Pensioenfondsen die dus kiezen voor de enige harde valuta en waardevaste belegging in de toekomst: goud, worden door de DNB gestraft. Het is naar mening van de DNB beter dan een pensioenfonds investeert in euro’s met een intrinsieke waarde van nul. Een volgende stap waar op dit moment al over wordt gesproken is dat pensioenfondsen worden verplicht om uitsluitend nog maar in Europese staatsobligaties te mogen beleggen. Dit alles onder het mom van ‘risicobeheersing’. De DNB kiest hiermee duidelijk voor de Europese agenda om het mislukte euro experiment voort te zetten en nu snel tot een politieke unie te komen en gaat voorbij aan de belangen van individuele deelnemers in de pensioenfondsen (burgers van Nederland) voor wie zij eigenlijk zou moeten opkomen. Het is duidelijk dat de Europese centrale banken en bankiers een eigen agenda hebben en die is onverminderd pro papieren euro en anti goud.

Lees hier meer over:

 

Euro, Goudmarkt, Inflatie , ,

Advies van Jan Kees de Jager: Ga uit de euro

23. november 2010 door Goud Expert

Na de Griekse crisis is de Ierse crisis een feit en de volgende dominosteen is gevallen. In diverse media verzekert onze minister van financiën Jan Kees de Jager dat Nederland wel garant moet staan voor Ierland omdat anders de waarde van de euro, uw spaargeld en alle pensioenen in gevaar komt. Volgens hem is er geen alternatief. Een alternatief is er niet en de impliciete boodschap die Jan Kees de Jager ons geeft is: “Ga uit de euro, zolang we hem nog in leven kunnen houden”. 

Stel uzelf de vraag of het internationale financiële systeem en de euro in het bijzonder door deze acties stabieler of juist instabieler is geworden? Het reddingsplan voor Ierland is er in eerste instantie op gericht om de Europese banken te redden zodat deze zich volledig kunnen ontdoen van de schadelijke Ierse leningen en geen enkel risico meer lopen in Ierland. Zodra het volledige risico is overgeheveld naar de Europese overheden en de centrale banken (uiteindelijk de belastingbetaler u en ik), zal het volgende land in de problemen komen. Portugal, Spanje, Italië of Japan staan bovenaan de lijst. Toenemende inflatie en een dalende waarde van de valuta zullen de enige oplossing zijn voor de overheden om deze nieuwe schulden af te betalen. Met andere woorden uw geld wordt minder waard.

Geïnteresseerde lezers verwijzen wij naar een aantal van onze voorgaande artikelen over dit onderwerp:

 

Ook u kunt nu nog maatregelen nemen en van dit moment gebruik maken door uit de euro te gaan. Goud en zilver in fysieke vorm zijn de eerst aangewezen overheidsonafhankelijke alternatieven. Wij bedanken Jan Kees de Jager voor deze mogelijkheid.

Austrian Economics, Economie, Euro, Inflatie , ,

Waarom valuta devaluaties onzin zijn

14. oktober 2010 door Goud Expert

Op de laatste bijeenkomst van het IMF gedurende het weekend van 10 oktober was het belangrijkste onderwerp de onderlinge valuta verhoudingen van de grote economische blokken. China werd verweten de prijs van zijn valuta te laag te houden, terwijl andere landen ook proberen de waarde van hun valuta te verlagen. Deze competitatieve valuta devaluaties zijn destructief voor de economie en de inwoners van die landen.

Wanneer we kunnen kiezen tussen een sterke of een zwakke munt dan is de keuze voor een sterke munt zonder twijfel de beste.

1. Een sterke munt vermindert te kosten van de geïmporteerde goederen en helpt om de locale prijzen constant te houden. Wanneer de waarde van de munt verdubbeld, halveren de kosten van olie, technologie en alle andere goederen die geïmporteerd worden.

2. Een sterke munt trekt buitenlandse investeerders en kapitaal aan. Investeerders geven de voorkeur aan landen met een sterke munt waardoor zij zeker kunnen zijn dat de waarde van hun investering zal stijgen.

3. Een sterke munt stimuleert producenten om zo efficiënt mogelijk te opereren. Wanneer de locale kosten stijgen door de stijgende munt, dwingt dit producenten om te investeren in technologie en efficiëntere productieprocessen. In een wereldmarkt zullen uiteindelijk de meest efficiënte bedrijven overleven en niet die bedrijven die proberen technologie te vervangen door goedkope arbeidskrachten.

4. Het devalueren van de munt maakt iedereen armer. De meeste mensen houden hun spaargeld aan in de locale nationale valuta en door een devaluatie worden zij direct getroffen. Alleen die mensen zijn geholpen bij een devaluatie zijn zij die werken bij de bedrijven die exporteren.

Uiteindelijk dient de overheid geen enkele rol te spelen in het bepalen van de prijs van de munt. Deze manier van beïnvloeding van de prijzen creëert een verstoring van het natuurlijke prijsmechanisme in een vrije markt. Ditzelfde geldt voor iedere andere manier van het bepalen van minimum of maximum prijzen of de diverse subsidies om prijzen en inkomens te ondersteunen. Het devalueren van valuta heeft net zo weinig nu als het vergroten van de geldhoeveelheid. Al deze maatregelen maken het grootste deel van de bevolking armer en bevoordelen slechts een kleine groep van belanghebbenden.

Politici en veel economen zijn van mening dat ze met dit middel de samenleving die ze vertegenwoordigen een goede dienst bewijzen, niets is echter minder waar. Het is een manier om de aandacht af te leiden van de echte problemen. Deze maatregelen moeten worden gezien als een nieuwe manier om de kosten van de financiële crisis af te wentelen op de belastingbetalers en spaarders. Wanneer de politici echter direct met belastingverhogende maatregelen komen dan zal de weerstand hiertegen veel groter zijn dan wanneer men probeert dit via een omweg te realiseren onder het mom van het versterken van de economie.

De prijs van goud en zilver zal hierdoor ongetwijfeld sneller stijgen en wordt door deze ontwikkelingen ondersteund.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Maleisië voert gouden munten in als officieel betaalmiddel

13. augustus 2010 door Goud Expert

De staat Kelantan onderdeel van Maleisië heeft op 12 augustus 2010 een nieuwe officiële gouden munt ingevoerd voor dagelijks gebruik in het betalingsverkeer. De gouden dinar is circa $ 180 waard en de gouden dirham $ 4. Deze nieuwe munten zijn volgens Maleisië een beter alternatief voor de sterk wisselende dollarkoers.

De gouden dinar was eeuwen lang de officiële munt van Maleisië. De overheid is van plan het gebruik er actief van uit de breiden waarbij ook medewerkers het recht krijgen op uitbetaald te worden in gouden dinars. Men is tevens van plan om grotere munten te slaan welke meer als spaar en investeringsmiddel worden gebruikt.

Alhoewel de economie van Maleisië erg klein is, geeft dit toch aan dat er een trend binnen sommige overheden is om minder afhankelijk te zijn van westerse valuta. Goud is dan het meest voor de hand liggende alternatief omdat de bevolking in deze landen de waarde en de functie ervan kent.

Meer hierover op google

Goudmarkt , ,

Goud is geld en geeft rente in Vietnam

20. juni 2010 door Goud Expert

Tegenstanders van het beleggen in goud gebruiken vaak het argument dat goud geen geld is maar een grondstof en goud levert geen rente op zoals andere valuta. In Vietnam is de situatie op dit moment in 2010 echter geheel anders. In Vietnam is goud geld en wordt ook als zodanig in het dagelijkse ruilverkeer gebruikt en banken betalen rente in grammen goud uit aan goudbezitters die hun goud bij de bank deponeren.

Vietnam is een van de sterkst opkomende economieën en de Vietnamezen hebben een lange historie in het gebruik van goud als geld en belangrijkste spaarvorm. In 2009 was het gemiddelde bedrag per dag dat in goud werd verhandeld 1-1,5 miljard dollar. In vergelijk werd slechts 200 miljoen dollar per dag in vreemde valuta verhandeld.

Huizen worden vaak geprijsd in goud, juweliers kopen en verkopen goud en juwelen alleen op basis van gewicht. Tijdens het Vietnamese Nieuwjaar (het Tet feest) is door de officiële staats juwelier 30.000 taels (1.120 kilo) goud op de markt gebracht om aan de vraag te kunnen voldoen. Veel Vietnamese banken bieden een rente van 4,5% in gewicht op goud dat bij de bank is gedeponeerd. Ter vergelijk: op een normale dollarrekening krijgt men slecht 1,5% rente.

Goud is in Vietnam een parallelle valuta volgens Scott Robertson (senior economist bij Dragon Capital in Ho Chi Minh Stad). Het wordt gebruikt om kapitaal te sparen, mensen voeren transacties uit in goud, en het levert rente op. Er zijn geen cijfers bekend van de hoeveelheid goud in omloop onder de bevolking. Scott Robertson schat dat de totale hoeveelheid buiten het banksysteem circa 30 miljard dollar is. Dit is ongeveer 1/3 van het bruto binnenlands product (BBP) en meer dan 3x zoveel als het aantal dollars dat in circulatie is.

Economie, Goudmarkt ,

Wat is geld en waarom overheden tegenstanders van goud zijn

3. juni 2010 door Goud Expert

Geld wordt dagelijks door iedereen gebruikt zonder er bij na te denken wat geld nu precies is. Overheden willen ons doen geloven dat zij het onbeperkte recht hebben om te bepalen wat geld is, inclusief de mogelijkheid om het geld te manipuleren voor hun eigen voordeel. Het resultaat hiervan kunnen we dagelijks op het nieuws zien: de enorme schulden problematiek van consumenten, bedrijven en overheden primair veroorzaakt door socialistische politici door onverantwoord monetair beleid.

Wat is geld?

Ludwig von Mises heeft een definitie gegeven van geld inclusief een korte historische beschouwing hoe geld is ontstaan en de functie van geld.

In de vrije markt van goederen en diensten bestaan grote verschillen in vraag en aanbod en waardering. Er bestaan goederen waarvoor het eenvoudig is om een koper tegen de hoogste prijs te vinden of tegen een prijs iets lager dan de hoogste vraagprijs. Er bestaan echter ook goederen en diensten waarvoor het moeilijk is om per direct een koper te vinden, ook al is de verkoper bereid genoegen te nemen met een compensatie die kleiner is dan wanneer hij een andere koper zou kunnen vinden die meer behoefte heeft aan het specifieke product of dienst. Deze verschillen in de markt van verschillende goederen en diensten geven aanleiding tot het creëren van een middel voor indirecte uitwisseling (indirect exchange). Een persoon die op dit moment niet kan verkrijgen wat hij wil, door het wisselen van goederen of diensten (zijn arbeid)  tegen de goederen en diensten waar hij zelf behoefte aan heeft, of die nog niet weet welke goederen en diensten hij in de toekomst wil verkrijgen, zal zijn doel kunnen bereiken wanneer hij op dit moment zijn moeilijk verkoopbare goed of dienst wisselt tegen een beter verkoopbaar goed of dienst. Het kan ook zijn dat zijn goederen bederfelijk zijn of zijn kosten om ze te bewaren zijn te hoog. In al deze gevallen verbetert deze persoon zijn situatie door het verkrijgen van de beter verkoopbare goederen zelfs als dit beter verkoopbare goed zijn persoonlijke wensen niet direct kan vervullen.

Een middel voor uitwisseling is een goed of product dat personen verkrijgen niet voor hun eigen persoonlijke consumptie of toepassen als productiemiddel in hun eigen beroep, maar om in een later tijdstip te ruilen (wisselen) tegen die goederen of diensten die ze willen gebruiken voor eigen consumptie of productie.

Geld is een algemeen erkend uitwissel medium. Het is het product dat de hoogste marktwaarde heeft. Personen verkrijgen het omdat zij het in een later stadium willen gebruiken als middel om producten of diensten te kopen en omdat zij weten dat andere personen het eveneens als algemeen erkend ruilmiddel beschouwen.

Geld is dus gecreëerd door de vrije markt, door personen die onderling goederen en diensten kopen en verkopen. Geld is dus niet gecreëerd door de overheid of centrale banken, hoewel zij ons willen doen voorkomen alsof dit wel zo is, inclusief het uitvaardigen van wetgeving waarbij men wil afdwingen wat als geld mag worden gebruikt en wat de waarde van het geld is. Het is voor overheden niet mogelijk om voor een lange periode te bepalen wat geld is. Dit is de reden waarom goud al meer dan duizenden jaren wordt gezien als het ultieme uitwissel medium. Goud is het goed dat mensen hebben gekozen als geld (het meest waardevolle onafhankelijke indirecte ruilmiddel). Dit heeft niet recent plaatsgevonden maar is ontstaan gedurende duizenden jaren en na miljarden transacties. Goud heeft niet het geweldsmonopolie nodig om als geld te worden beschouwd. Goud is door de vrije markt door vrije personen aangewezen als geld.

Overheden hebben in de loop van de geschiedenis op vele manieren geprobeerd om hun eigen papieren geld te promoten en voor te doen als even goed ruilmiddel als goud (net zoals in het Engelse gezegde: “As good as gold”).  In al deze gevallen is dat uiteindelijk niet gelukt en verdween het door de overheid bedachte papieren geldsysteem.

Waarom is goud nog steeds de ultieme vorm van geld in onze samenleving?

Goud heeft in onze tijd nog steeds de hoogste omzetsnelheid en liquiditeit van alle grondstoffen. De hoeveelheid goud boven de grond in relatie tot de jaarlijkse productie is zeer groot ten opzichte van de andere grondstoffen. Waar andere grondstoffen primair worden gedolven voor productie, wordt goud primair gedolven om bewaard te worden. Goud wordt vrijwel niet geconsumeerd. Goud is nog steeds de enige grondstof die op de balans van centrale banken staat.  Ook de productie van juwelen is een vorm van sparen en beleggen omdat deze per direct kunnen worden omgezet in alle andere vormen van geld, goederen of diensten. Goud is hierom nog steeds de enige vorm van echt geld waar alle andere geldsystemen van zijn afgeleid.


Waarom zijn overheden tegenstanders van goud?

Overheden zijn tegenstanders van goud omdat zij er onvoldoende controle over kunnen uitoefenen. In een wereld waarbij overheden onbeperkt geld willen kunnen creëren en onbeperkt schulden willen aangaan, is het noodzakelijk dat zij de maximale controle over het geldsysteem hebben. Alleen papieren geld biedt ze die mogelijkheid. Goud is politiek onafhankelijk en het is niet mogelijk goud onbeperkt bij te drukken.

 

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro , , ,

Beleggingsadvies: Koop iedere maand goud (Marc Faber)

6. maart 2010 door Goud Expert

Marc Faber de bekende voorspeller van de financiële crisis en de schrijver van het "Gloom, boom and doom report", geeft in de onderstaande video het advies aan iedereen om voor zijn pensioen goud te accumuleren door iedere maand goud te kopen.

Zijn belangrijkste argument is dat de hoeveelheid goud wereldwijd niet onbeperkt eenvoudig kan worden bijgemaakt, in tegenstelling tot alle papieren valuta waaronder de dollar, euro, pond en yen. We kunnen er zeker van zijn dat er sneller en meer dollars zullen worden bijgemaakt dan goud. Goud in eigen bezit heeft geen enkele verplichting in zich die door derden gegarandeerd en waargemaakt moet worden. De schuldencrisis zal worden opgelost door het creëren van extra geld op een tot nu toe ongekende schaal hetgeen inflatie en/of devaluatie van de valuta tot gevolg zal hebben. Ook al lijkt de Griekse schuldencrisis nu opgelost, dit is slechts tijdelijk en de problemen in Portugal, Iederland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten zijn minimaal even groot. Vergeet niet dat alle landen deze schuldencrisis bestrijden door meer schulden aan te gaan.

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie ,

China verkoopt alle niet door USA gegarandeerde investeringen

13. februari 2010 door Goud Expert

Deze week heeft de Chinese overheid een verklaring uitgegeven dat de managers die de Chinese overheidsreserves beheren alle reserves die niet door de Amerikaanse overheid worden gegarandeerd, moeten worden afgebouwd.

Dollar-denominated risk assets, including asset-backed securities and corporates, are no longer wanted at the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), nor at China’s large commercial banks. The Chinese government has ordered its reserve managers to divest itself of riskier securities and hold only Treasuries and US agency debt with an implicit or explicit government guarantee. This already has been communicated to American securities dealers, according to market participants with direct knowledge of the events.

Deze ontwikkeling is zeker ingegeven door de recente levering van wapens aan Taiwan door President Obama, maar dient ook gezien te worden in het kader van het bewust verminderen van het risico op de waardedaling van de grote hoeveelheid Amerikaanse schuld die China als reserve aanhoudt. China doet hier dus exact het tegenovergestelde van wat ze door de Westerse regeringen opgedragen worden om juist wel te doen. Zoals in iedere crediteur-debiteur relatie is het niet de debiteur die de crediteur opdraagt hoe te handelen maar juist omgekeerd. Een van de wijzen waarop China haar reserves spreid is door de aankoop van grondstoffen en grondstoffenbedrijven. Fysiek goud is hier ook een onderdeel van. In 2009 heeft China bekend gemaakt dat het haar goudreserve heeft verhoogt naar meer dan 1000 ton en de intentie uitgesproken dit verder te verhogen. In het algemeen koopt China in het geheim goud (via particuliere bedrijven die 100% eigendom zijn van de overheid) om de prijs niet te hard te laten oplopen en publiceert dan pas veel later dat de goudreserve is gestegen. Ook al het goud dat in de Chinese goudmijnen wordt gewonnen, komt nooit op de wereldmarkt maar blijft binnen China. Veel goudanalisten zien dit ook als een van de belangrijkste bodems onder de huidige fysieke goudprijs.

Klik hier voor meer achtergronden over dit onderwerp op zerohedge.com

Economie, Goudmarkt , ,

Ontluisterend: Nixon beëindigt Bretton Woods

6. februari 2010 door Goud Expert

Ons collectieve geheugen van de geschiedenis is erg beperkt zo ook over de achtergronden van de zogenaamde Nixon Shock. Bekijk daarom nog eens deze ontluisterende video waar president Nixon op 15 augustus 1971 eenzijdig een einde maakt aan het internationale Bretton Woods akkoord door de dollar niet langer inwisselbaar te maken voor goud. Ook nu beloven onze politici niets dan goeds en hebben ze de oplossing voor de financiële crises. Echter de redenen waarom een bepaalde maatregel wordt ingevoerd zijn nooit in het algemeen belang maar specifiek gericht op het redden van specifieke belangengroepen en de heersende politieke elite.

Controleer zelf wat Nixon beloofd en de economisiche chaos welke hij heeft veroorzaakt.

 

Vanaf het moment dat de link tussen de dollar en goud volledig was afgeschaft, was dit het signaal voor de Verenigde Staten en alle andere Westerse economiën (ook Nederland) om te beginnen met een ongebreidelde politiek van het aangaan van meer schulden en een verdere versnelling van de monetaire expansie en inflatie. De Verenigde Staten heeft zich in 30 jaar ontwikkelt van grootste crediteur naar grootste debiteur ter wereld.

Klik hier om meer over de Nixon Shock te  lezen.

 

 

Economie, Inflatie , ,