Goud vertelt zijn eigen waarheid

20. mei 2012 door Goud Expert

Een unieke eigenschap van fysiek goud is dat het zijn eigen rekeneenheid is, waarmee koopkracht uit het verleden kan worden vergeleken met nu. Dit in tegenstelling tot euro’s of dollars die geen intrinsieke waarde bezitten en alleen met elkaar vergeleken kunnen worden en die door overheden in onbeperkte mate kunnen worden aangemaakt.  In de huidige financiële crisis waarbij de media de nutteloze exercitie uitvoeren om dagelijkse koersen onder een vergrootglas te leggen en daarop commentaar te geven, wordt de lange termijn vaak over het hoofd gezien. In de onderstaande 5 grafieken verteld goud zijn eigen waarheid.

De grafieken zijn gebaseerd op data uit de Verenigde Staten maar zijn een op een van toepassing op Nederland en Europa.

Heeft u het gevoel dat uw salaris steeds minder reële goederen koopt? Kijk dan naar de grafiek die het uurloon weergeeft in grammen goud.

goud grafiek uurloon in gram goud

Heeft u het gevoel dat de dollar en euro steeds minder waard is ondanks het feit dat de financiële media claimen dat de dollar en euro sterke valuta zijn? Kijk naar de onderstaande grafiek die de valuta koersen vergelijkt in grammen goud.

goudgrafiek valuta in grammen goud

Bent u getroffen door de huizencrises? Kijk dan naar de onderstaande grafiek die de gemiddelde huizenprijs weergeeft in goud.

goudgrafiek huizenprijzen in gram goud

Heeft u de indruk dat u steeds minder vrij besteedbaar vermogen heeft? De volgende grafiek geeft het gemiddelde vrij besteedbare inkomen in grammen goud sinds 1945.

goudgrafiek besteedbaar vrij inkomen in gram goud

Zijn staatsobligaties van AAA landen echt een goede investering?

goud grafiek rendement staatleningen t.o.v. goud

Economen en investeerders als John Maynard Keynes, Charlie Munger en Warren Buffet claimen allemaal dat goud geen functie meer heeft in onze moderne economie en dat het een ‘barbarous relic’ is. In werkelijkheid is goud de de meest geciviliseerde valuta die er is omdat het los van de invloed van politici en bankiers al 5000 jaar een rekeneenheid van koopkracht is. Moderne bankiers kunnen 5000 jaar monetaire geschiedenis niet afschaffen. Maar goud kan wel het moderne bancaire systeem afschaffen en een einde maken aan het 100 jarige experiment van de volledig papieren valuta illusie.

, , ,

IMF ziet goud als veilige investering

13. april 2012 door Goud Expert

Nadat het IMF al zijn eigen goud reserves heeft verkocht maakt het nu een 180 graden draai in haar beleid door goud als een van de weinige veilige beleggingen te noemen voor investeerders.  Het IMF ziet goud, staatsobligaties van betrouwbare landen en bedrijfsobligaties van gezonde bedrijven als veilige belegging. Maar de belangrijkste waarschuwing van het IMF is de constatering dat er op dit moment te weinig veilige investeringen beschikbaar zijn. Hierdoor kan een gevaarlijke situatie ontstaan waarbij iedereen gaat bieden op dezelfde veilige belegging waardoor de prijs van deze producten zeer sterk zal stijgen.

Het effect van te weinig veilige beleggingen waar het IMF voor waarschuwt kan potentieel nog groter zijn dan ingeschat, wanneer blijkt dat de staatsobligaties van tot voorheen als veilig beoordeelde landen minder betrouwbaar blijken te zijn als gedacht. Vooral landen die hun fiscale huishouding en begrotingen niet op orde krijgen lopen het gevaar gedowngrade te worden. Uiteindelijk zal blijken dat fysiek goud de ultieme veilige belegging is omdat goud de unieke eigenschap heeft dat er geen tegenprestatie nodig is van een derde partij. Veilige staatsobligaties zijn niets meer dan een papieren belofte van een overheid dat zij de lening zal afbetalen in door haarzelf gecreëerde credits.


Lees hier meer over op GATA

Goudmarkt ,

De rol van goud in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten

12. februari 2012 door Goud Expert

Het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran over de nucleaire ambities van Iran escaleert steeds verder en kan een van de belangrijkste thema’s voor 2012 worden. Na de laatste economische sancties die door de VS en Europa zijn afgekondigd, duiken er diverse berichten op waarbij Iran haar olieverkopen direct in goud laat betalen en Iran vervolgens betaald voor voedsel met goud. Een belangrijke oorzaak van de spanningen tussen de VS en Iran zijn juist de pogingen van Iran en China om het monopolie van de dollar in de handel van vrijwel alle grondstoffen te doorbreken. Zodra namelijk de positie van de dollar niet meer essentieel is voor de internationale handel en als internationale reservemunt, is dit het einde van de hegemonie van de VS op economisch, politiek en militair gebied.

De VS verbiedt alle landen die zaken doen met Iran om hierbij gebruik te maken van dollars en omdat de meeste grondstoffen worden gekocht en verkocht in dollars biedt dit veel problemen om een bank te vinden die een dergelijke transactie kan uitvoeren. De VS hebben er in het verleden voor gezorgd dat alle grote olieproducenten olie uitsluitend in dollars afrekenen. China en India zijn de grootste importeurs van olie vanuit Iran en toevallig ook de landen die actief hun goudvoorraden vergroten en waar goud een belangrijke rol in de cultuur heeft. Aangezien beide partijen goud zien als politiek neutraal geld met intrinsieke waarde is een logische stap dat transacties met Iran in fysiek goud worden uitgevoerd.

China is tevens bezig met een langdurig programma om haar munt de Yuan te promoten als internationale reserve munt naast de Dollar, Euro en Yen. China heeft meermaals aangegeven dat een grote goudvoorraad essentieel is om de geloofwaardigheid van de Yuan te ondersteunen. Hiernaast promoot China actief dat haar burgers sparen in fysiek goud om zodoende de hoeveelheid fysiek goud binnen de landsgrenzen zo groot mogelijk te maken.


De trend op lange termijn is duidelijk. De positie van de dollar zal steeds verder worden ondermijnd waardoor het voor de VS steeds moeilijker zal worden haar schulden te financieren. De Verenigde Staten zal via militaire middelen de centrale positie van de dollar proberen af te dwingen.  De buitenlandse en militaire politiek van de VS moet ook in dit licht worden gezien.  De VS kunnen deze strijd echter niet winnen met de zeer snel groeiende economieën als China, Rusland, India, Brazilië.

Het kopen van goud in deze onzekere tijden biedt een spaarder de mogelijkheid om zich te beschermen tegen deze aankomende valuta oorlog. Fysiek goud is de enige valuta die wordt ondersteund door een fysieke grondstof.

Lees hier meer over op Zerohedge

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Hoeveel goud heb je nodig om de inflatie voor te blijven?

28. augustus 2011 door Goud Expert

Een vraag die veel gesteld wordt, is: hoeveel fysiek goud heb ik nodig om minimaal mijn vermogen te beschermen? Het antwoord op deze vraag is verrassend: relatief maar 5,75% van uw vermogen in goud is voldoende om u tegen de aanhoudende inflatie van papieren valuta te beschermen.

Casey Research heeft een gedachte experiment uitgevoerd om te analyseren hoeveel goud iemand minimaal nodig heeft om zichzelf te beschermen tegen de door politici en centrale bankiers gecreëerde inflatie. Dit experiment is uitgevoerd in dollars maar in euro’s zou het vrijwel hetzelfde resultaat opleveren. Sinds 2002 is de koopkracht van de dollar gedaald met 20% (volgens de officiële inflatiecijfers van de Amerikaanse overheid die de inflatie bewust veel te laag weergeven). Sinds 2002 hebben bezitters van goud geprofiteerd van de stijging van de waarde van goud zowel nominale als in reële koopkracht. De onderstaande grafiek geeft de waarde ontwikkeling van een beleggingsportefeuille weer van 0% allocatie in goud tot 100% allocatie in goud.

Goud, inflatie en cash geld vergeleken 2002-2011

goud, inflatie en cash geld vergeleken 2002-2011

Wanneer er uitsluitend cash dollars zouden zijn aangehouden dan zou de koopkracht hiervan nu 78% zijn van het 2002 niveau. Wanneer 5,75 procent in goud zou zijn gealloceerd dan zou de koopkracht in 2011 hetzelfde zijn als in 2002.  Wanneer meer dan 5,75% in goud zou zijn gealloceerd bijvoorbeeld 33% of 50% dan zou de huidige koopkracht zijn gestegen met 200% - 250% sinds 2002. Het is echter verrassend hoeveel een kleine hoeveelheid goud al een grote hoeveelheid zekerheid kan bieden. In de praktijk komt dit neer om  voor iedere $ 30.000 investering 1 troy ounce goud te kopen (bijvoorbeeld in de vorm van een gouden krugerrand of gouden maple leaf of 6 gouden tientjes).

Voor de komende 10 jaar is natuurlijk de vraag wat deze ratio zou moeten zijn. Waarschijnlijk meer dan 5,75% omdat de inflatie de komende 10 jaar veel hoger zal zijn dan de afgelopen 10 jaar.  De moraal van het onderzoek volgens Casey Research? Wanneer u nog geen fysiek goud bezit, zorg dan dat u dit zo snel mogelijk krijgt. Papieren valuta worden snel minder waard en met slechts een kleine allocatie in goud kunt u de inflatie al voorblijven.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Inflatie , ,

Vergeet Griekenland, Italië is het echte probleem in Europa

25. mei 2011 door Goud Expert

De discussie over hoe Griekenland gered moet worden, is het belangrijkste gespreksonderwerp van Europese politici. Men doet het voorkomen dat Griekenland een op zichzelf staand speciaal geval is. De werkelijke reden waarom zoveel moeite wordt gedaan om Griekenland te redden, is het feit dat Griekenland klein genoeg is om gered te kunnen worden. Italië is een land waar de Europese banken een 10 maal zo groot risico lopen dan in Griekenland. Italië had eind 2010 een schuldpositie van 119 procent van het BNP. Alleen Griekenland heeft een hogere relatieve schuld.

Overzicht schulden posities PIGS landen van Europese banken

Schulden posities PIGS landen

Het primaire doel van de Europese politici is het redden van de grote banken die in de afgelopen jaren te grote posities in Europese obligaties hebben opgebouwd. De bankiers hebben opnieuw de Europese politici gegijzeld. Men is bang dat als de Europese banken niet gered worden dit een sneeuwbal effect zal hebben en een stroom van faillissementen van banken tot gevolg zal hebben. Men zet daarom alles op alles om ten kosten van de Europese belasting betaler Griekenland te redden. Mocht dit namelijk niet lukken dan is het risico zeer groot dat ook Ierland, Portugal en Spanje gered moeten worden. Wanneer uiteindelijk ook Italië gered moet worden dan zijn de noodfondsen bij lange na niet voldoende om dit te realiseren. Dit terwijl Italië al in de periode 2000-2010 een van de slechts presterende economieën is ter wereld was. Alleen Zimbabwe, Eritrea en Haïti deden het nog slechter dan Italië. De kans dat Italië door economische groei versneld haar publieke schuldenpositie naar beneden kan brengen is uitgesloten. Slechts een kleine verhoging in de rentepercentages die beleggers vragen voor Italiaanse staatsobligaties zal het begrotingstekort doen exploderen en de situatie onhoudbaar maken.

Alle beleggers die nu nog grote posities in Europese obligaties hebben dienen een keuze te maken hoe snel ze deze zullen verkopen. De liquiditeit van deze producten wordt steeds minder en de prijzen dalen. Een van de weinige alternatieven is de investering in fysiek goud en andere grondstoffen. Deze hebben de afgelopen jaren bewezen zeer waardevast te zijn. Wanneer slechts een klein deel van de investeerders in Europese staatsobligaties besluit deze om te zetten naar goud dan is dit opnieuw een zeer positieve ontwikkeling voor de prijs van goud op de lange termijn.

Lees meer over de Italiaanse schuldenpositie op theautomaticearth.blogspot.com

Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Centrale bank Mexico koopt 94 ton goud

5. mei 2011 door Goud Expert

Diverse centrale banken hebben in de periode februari – maart 2011 opnieuw hun goudreserves vergroot. Mexico was koploper met de aankoop van 93,3 ton goud en vergrootte haar goudreserves van 6,9 ton naar 100,2 ton. Andere centrale banken die hun goudreserves uitbreidden waren Rusland met 18,8 ton en Thailand met 9,3 ton. Het is opmerkelijk dat het IMF deze aankopen niet publiekelijk meld. Blijkbaar is alleen de verkoop van goud nieuws voor het IMF en niet de aankoop.

De aankoop van goud door Mexico is opmerkelijk omdat zij traditioneel vrijwel al haar reserves in dollars aanhoudt. Dit is opnieuw een signaal door centrale banken dat men het vertrouwen in de dollar verder verliest en dat goud nog steeds een centrale rol speelt in onze economie.

Lees hier meer over op GATA

Goudmarkt , ,

De meest onderschatte factor die de goudprijs verder kan laten stijgen

3. april 2011 door Goud Expert

De discussies of goud zich wel of niet in een bubbel bevindt, gaan vaak voorbij aan één van de meest onderschatte factoren die de goudprijs in de toekomst snel kan laten stijgen. Namelijk het huidige percentage dat goud uitmaakt van het totaal geïnvesteerde vermogen onder particuliere en professionele beleggers.

Sinds 1921 schommelde het percentage fysiek goud en aandelen in goudmijnen in grote aandelen portefeuilles zo rond de 20-30%. Sinds 1980 heeft dit percentage echter een snelle daling meegemaakt naar slechts 0,8% van het totaal geïnvesteerd vermogen.

Goud percentage in portefeuille 2009

Wanneer we ons concentreren op de grootste groep van professionele beleggers: de pensioenfondsen. dan blijkt dat zij op dit moment slechts 0,3% van hun vermogen hebben geïnvesteerd in goud en aandelen in goudmijnen. Hierbij moet worden opgemerkt dat onder ‘goud’ ook alle papieren goudfondsen en edelmetaal ETF’s vallen. Deze laatst zijn slechts een papieren contract tussen 2 partijen en geen daadwerkelijk fysiek goud in eigen bezit. Het totale vermogen van alle pensioenfondsen is in 2010 geschat op $ 31,1 biljoen.

Percentage goud voor gemiddeld pensioenfonds

Wanneer we een gedachte experiment doen en dat fondsmanagers van pensioenfondsen besluiten dat aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoed te risicovol zijn en dat men verder wil diversifiëren. Stel men besluit het huidige aandeel goud in de portefeuille te verdubbelen (van 0,3% naar 0,6% nog steeds verwaarloosbaar in de totale portefeuille).  Deze stijging van 0,3% komt neer op een bedrag van $ 93,3 miljard in nieuw geld dat een aandeel in de goudsector wil verkrijgen. De totale marktwaarde van alle goudmijnen bedraagt circa $ 234 miljard en het grootste goud ETF (GLD) heeft een marktwaarde van $ 55,2. Deze nieuwe instroom van $ 93,3 miljard zal de goudprijs dus zeer sterk laten stijgen.

In dit gedachte experiment verhoogden we het percentage goud slechts naar 0,6%. U kunt zelf de rekensom maken wanneer dit percentage naar 3% of zelfs naar 20% wordt verhoogd en wanneer niet alleen pensioenfondsen maar ook de overige professionele en particuliere investeerders dezelfde strategie volgen. Een goudprijs van $ 5.000 tot $ 10.000 per troy ounce is dat slechts een conservatieve richtprijs. Het is dan ook geen toeval dat Nout Wellink van de Nederlandsche Bank er alles aan doet om te voorkomen dat pensioenfondsen meer in goud beleggen zoals blijkt uit dit eerder artikel: Nederlands pensioenfonds verplicht haar goud te verkopen door DNB

Meer achtergronden op:

 

Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , ,

Iran kocht grote hoeveelheden goud volgens wikileaks

23. maart 2011 door Goud Expert

Het was een kwestie van tijd voordat wikileaks de eerste documenten gerelateerd aan goud zou onthullen. Volgens een door wikileaks openbaar gemaakt diplomatiek bericht uit Juni 2006 zou Iran grote hoeveelheden goud kopen op de internationale markt aldus Andrew Baily hoof van de afdeling bankzaken van de Bank of England.

Een nadere analyse van de berichten laten zien dat Iran vanaf 2006 als één van de grootste goud kopers wordt gezien. De goudreserves van Iran zouden in 2006 al 300 ton bedragen een stijging van 100% ten opzichte van 1996. Ongetwijfeld zal Iran dit beleid na 2006 verder hebben voortgezet. Ook Jordanië en Qatar worden genoemd als partijen die zeer geïnteresseerd zijn om grote partijen goud te kopen.

Uit  deze berichten blijkt dat de ‘officiële’ goudreserves van diverse centrale banken zoals bijgehouden en gerapporteerd door het IMF steeds minder betrouwbaar zijn. Veel landen houden er ‘niet-officiële’ reserves op na en kiezen het voor hun gunstige moment om dit juist wel of niet aan het IMF te rapporteren. Het voordeel van goud ten opzichte van andere internationale valuta is dat het niet rapporteren van een opgebouwde voorraad niets afdoet aan de waarde van de goud voorraad. Goud heeft namelijk geen politieke meesters. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een dollarreserve die een centrale bank aanhoudt. Deze wordt gerapporteerd aan de Amerikaanse centrale bank (FED) en kan dan in transacties worden gebruikt.

Lees hier meer over op de Financial Times

Goudmarkt , ,

Goud de valuta van een vrije samenleving

19. maart 2011 door Goud Expert

Op de Cheviot Sound Money conferentie die in januari 2011 in Londen is gehouden heeft Dominic Frisby een presentatie gehouden over de geschiedenis van goud als valuta en waarom goud als basis van het monetaire systeem een randvoorwaarde is voor een vrije samenleving waarin burgers vrij kunnen opereren. Zijn visie (en daar staat het niet alleen in) is dat voor het voortbestaan van onze vrije democratische samenleving het noodzakelijk is dat de macht van het creëren van nieuw geld niet langer exclusief voorbehouden mag zijn aan de overheid en enkele banken, maar verdeeld moet worden onder alle inwoners. Goud als basis van een monetair systeem biedt dit automatisch door de unieke eigenschappen van goud.

Get Adobe Flash player

 

Austrian Economics, Goudmarkt , ,

Tekort aan sloopgoud in India

27. februari 2011 door Goud Expert

Goud is al duizenden jaren het meest gerecyclede metaal. Sloopgoud bestaat uit  oude juwelen die beschadigd zijn of niet meer gebruikt worden, oud gouden munten en diverse gouden objecten. Sloopgoud is een belangrijke bron van grondstoffen voor goud smelters en goud raffinaderijen. Zij gebruiken sloopgoud om weer nieuwe juwelen, gouden munten en goudbaren van te maken. In India (het land met de grootste goudconsumptie ter wereld) is de beschikbaarheid van sloopgoud zeer sterk gedaald. Hierdoor kunnen de goud raffinaderijen slechts draaien op 25 tot 30 procent van hun capaciteit.

Over 2010 was er slechts 89 ton sloopgoud beschikbaar t.o.v. 122 ton in 2009. Ondanks de gestegen goudprijs in 2010 zijn steeds minder Indiërs bereid hun goud te verkopen. Enerzijds wachten ze op nog betere prijzen, anderzijds groeit de vraag naar goud onder steeds grotere groepen consumenten door de groeiende welvaart in India.

Alternatieve bronnen voor de goud raffinaderijen zijn slechts beperkt beschikbaar. Ten gevolge van veiligheidsproblemen, hoge importheffingen en de hoge internationale goudkoers wordt er slechts beperkt goud in India geïmporteerd in de vorm van goudstof en goudbaren om om te smelten. De verwachting is dat deze tekorten nog geruime tijd zullen aanhouden.

Dit tekort zal echter geen grote rem zetten op de groei van de goud verkopen in India. Veel Indiërs die in het buitenland werkzaam zijn sturen grote hoeveelheden gouden juwelen naar hun familie in India en de import van nieuwe goudproducten voor de Indiase markt blijft onverminderd hoog.

Lees hier meer over op: business-standard.com

Goudmarkt , , ,