Vraag naar fysiek goud explodeert na recente goudprijs daling

5. mei 2013 door Goud Expert

De recente daling van de goudprijs van meer dan 10 procent in 2 dagen heeft geleid tot een wereldwijde explosie van de verkoop van fysiek goud. De aankoop vindt vooral plaats door beleggers en particulieren die dit als een kans zien om tegen korting hun goud bezit uit te breiden. In tegenstelling tot vrijwel iedere andere financiële crash (zoals door veel media de goudprijs daling wordt gebracht) zien we nu een trend dat particulieren massaal kopen in plaats van verkopen. Dit geeft aan dat de recente prijsdaling niet natuurlijk was en dat de lange termijn stijging van de goudprijs nog niet ten einde is. Een van de belangrijkste signalen die het einde van de goudprijs stijging kan aangeven is wanneer de centrale banken de rente sterk verhogen en het netto rendement (ontvangen rente minus inflatie) op spaarrekeningen weer positief wordt. De ECB heeft deze week juist de rente verlaagd i.p.v. verhoogd.

Een samenvatting van diverse internet artikelen over de internationale goudkoorts.

 

Goudmarkt , ,

Goud blijft stijgen, Venezuela haalt buitenlandse goudvoorraden terug

22. augustus 2011 door Goud Expert


De prijs van goud blijft stijgen op de aanhoudende slechte economische berichten, de oplopende inflatie en de zich verergerende schuldencrisis. Vandaag is de goudprijs gestegen tot $ 1890 en € 1314. Een mogelijke extra stijging van de goudprijs kan worden veroorzaakt door het besluit van de centrale bank van Venezuela om alle buitenlandse goudvoorraden te repatriëren. In totaal heeft Venezuela 211 ton goud ondergebracht bij buitenlandse banken waarvan 99 ton bij de Bank of England. Hugo Chaves heeft zijn goudvoorraden liever in eigen land zodat hij er zelf maximale controle over heeft.

Gelet op het feit dat de fysieke goudmarkt een erg kleine markt is en er al lange tijd twijfels zijn of al het goud op papier daadwerkelijk fysiek aanwezig is, zou dit besluit een acuut tekort aan fysiek goud tot gevolg kunnen hebben en de manipulatie van de goudprijs door centrale banken onthuld kunnen worden bij een groter publiek. GATA waarschuwt al vele jaren dat de goudprijs naar beneden wordt gemanipuleer onder andere doordat centrale banken hun goud uitlenen of onderhands verkopen aan meerdere partijen. Op papier blijven de centrale banken wel eigenaar maar het fysieke goud is niet langer aanwezig en wanneer grote partijen dan hun goud opvragen is er een leveringsprobleem en zou de goudprijs kunnen exploderen.

De anekdotes van problemen van relatief kleine klanten die enkele tientallen tot honderd kilo goud geleverd willen krijgen van de COMEX zijn zeer groot. Het wordt deze klanten zo moeilijk mogelijk gemaakt om hun futures contract om te zetten in daadwerkelijk fysiek goud (iets waar ze contractueel recht op hebben).
Ongetwijfeld zal het Venezuela ook zeer moeilijk worden gemaakt om hun volledige voorraad goud geleverd te krijgen en de vraag is of Venezuela al het goud geleverd kan krijgen.

Lees meer hierover op GATA

Goudmarkt , ,

Zilver verkopen Amerikaanse Eagles blijven op recordniveau

3. februari 2011 door Goud Expert

Over de maand januari 2011 heeft de Amerikaanse munt 6.422.000 Silver Eagles verkocht. Ondanks de gedaalde zilverprijs blijft de vraag naar deze munten onverminderd hoog zoals blijkt uit de record verkopen in januari die bijna de helft meer zijn dan in de vorige record maand november 2010. Keer op keer blijkt dat de fysieke vraag naar goud en zilver onverminderd hoog blijft, ondanks te schommelingen van de goud- en zilverprijs.

Zie ook dailyreckoning: Silver Eagles verkopen op recordniveau

Naast de grote zilver verkopen van de Amerikaanse munt, zijn ook de grote 100 troy ounce zilverbaren en 1 kilo baren moeilijk te verkrijgen. De bekende leverancier Scotia-Mocatta is door zijn gehele voorraad zilverbaren heen.

Zerohedge: Scotia-Mocatta 1 kilo zilverbaren uitverkocht

Vanuit  Hong Kong bereiken ons berichten dat de prijsopslag voor fysieke goudbaren ten opzichte van de internationale papieren goudprijs op record hoogte staat van soms 10 procent. Het lijkt erop dat Chinezen steeds minder vertrouwen hebben in cash en de goud aankopen door Chinezen staan op record niveau’s aldus GATA. Tijdens het Chinese jaar van het konijn zijn voorral gouden objecten in de vorm van een konijn erg populair bij de Chinezen.

GATA:  Cash is trash in China

De berichten over toenemende inflatie zijn nu dagelijks nieuws en de dagelijkse spin van politici en bankiers willen ons doen geloven dat het slechts een incident van tijdelijke aard is en dat de inflatie nog steeds erg laag is. De werkelijke oorzaak van de stijgende prijzen wordt niet genoemd namelijk de grote export van nieuwe dollars en euro's die over de hele wereld uitstromen door het super losse monetaire beleid in de Verenigde Staten en Europa.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,