Volatiliteit goudprijs rond $ 1600 niveau houdt aan

24. juni 2012 door Goud Expert

De goudprijs is de afgelopen week opnieuw gedaald onder het $ 1600 niveau ondanks aanhoudende berichten over nieuwe reddingsprogramma’s voor Spaanse banken in de Eurozone en nieuwe Europese landen die in de problemen komen met de (her)financiering van hun schulden. Diverse edelmetaaldeskundigen schrijven de daling toe aan een bewuste maskering van banken en overheden van de huidige toestand van ons financiële systeem. Door de goudprijs tegengesteld te laten reageren op gebeurtenissen die in het verleden de goudprijs altijd heeft doen stijgen, zullen veel beleggers hun vertrouwen in fysiek goud als veilige belegging verliezen waardoor het de levensduur van het financiële systeem weer even is gered. De goudprijs sloot deze week op $ 1572 en € 1251 per troy ounce.

Veel signalen uit de werkelijke economie wijzen op een sterke terugval van de consumenten bestedingen. In Nederland daalde de consumenten bestedingen in april 2012 met 8,7% ten opzichte van april 2011, In Spanje was de daling 9,8%. Grote bedrijven zoals Mac Donalds, Proctor and Gamble, Danone, Nestle, Unilever, Cisco Systems, Dell en Fedex hebben allemaal hun omzet en winstverwachtingen naar beneden bijgesteld. Dit duidt op een duidelijk ander bestedingspatroon van consumenten. Minder consumptie en mee sparen of het terugbrengen van schulden.  Dit gewijzigde bestedingspatroon zal de fiscale positie van veel overheden nog moeilijker maken (minder consumptie, is minder belastinginkomsten, is minder werkgelegenheid, is meer werklozen, is meer uitkeringen etc.). Een volgende ronde van monetaire stimulatie lijkt dan ook onvermijdelijk ook al weten de beleidsmakers op voorhand dat dit extra inflatie tot gevolg zal hebben en de koopkracht van papieren valuta nog verder onder druk zal zetten.

Goudprijs grafiek juni 2010 tot juni 2012 in dollars

goudprijs grafiek juni 2012 dollar

 

Goudprijs grafiek juni 2010 tot juni 2012 in euros

goudprijs grafiek juni 2012 euro

 

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Goud vertelt zijn eigen waarheid

20. mei 2012 door Goud Expert

Een unieke eigenschap van fysiek goud is dat het zijn eigen rekeneenheid is, waarmee koopkracht uit het verleden kan worden vergeleken met nu. Dit in tegenstelling tot euro’s of dollars die geen intrinsieke waarde bezitten en alleen met elkaar vergeleken kunnen worden en die door overheden in onbeperkte mate kunnen worden aangemaakt.  In de huidige financiële crisis waarbij de media de nutteloze exercitie uitvoeren om dagelijkse koersen onder een vergrootglas te leggen en daarop commentaar te geven, wordt de lange termijn vaak over het hoofd gezien. In de onderstaande 5 grafieken verteld goud zijn eigen waarheid.

De grafieken zijn gebaseerd op data uit de Verenigde Staten maar zijn een op een van toepassing op Nederland en Europa.

Heeft u het gevoel dat uw salaris steeds minder reële goederen koopt? Kijk dan naar de grafiek die het uurloon weergeeft in grammen goud.

goud grafiek uurloon in gram goud

Heeft u het gevoel dat de dollar en euro steeds minder waard is ondanks het feit dat de financiële media claimen dat de dollar en euro sterke valuta zijn? Kijk naar de onderstaande grafiek die de valuta koersen vergelijkt in grammen goud.

goudgrafiek valuta in grammen goud

Bent u getroffen door de huizencrises? Kijk dan naar de onderstaande grafiek die de gemiddelde huizenprijs weergeeft in goud.

goudgrafiek huizenprijzen in gram goud

Heeft u de indruk dat u steeds minder vrij besteedbaar vermogen heeft? De volgende grafiek geeft het gemiddelde vrij besteedbare inkomen in grammen goud sinds 1945.

goudgrafiek besteedbaar vrij inkomen in gram goud

Zijn staatsobligaties van AAA landen echt een goede investering?

goud grafiek rendement staatleningen t.o.v. goud

Economen en investeerders als John Maynard Keynes, Charlie Munger en Warren Buffet claimen allemaal dat goud geen functie meer heeft in onze moderne economie en dat het een ‘barbarous relic’ is. In werkelijkheid is goud de de meest geciviliseerde valuta die er is omdat het los van de invloed van politici en bankiers al 5000 jaar een rekeneenheid van koopkracht is. Moderne bankiers kunnen 5000 jaar monetaire geschiedenis niet afschaffen. Maar goud kan wel het moderne bancaire systeem afschaffen en een einde maken aan het 100 jarige experiment van de volledig papieren valuta illusie.

, , ,

Goudprijs daalt tot onder 1600 dollar, euro crisis laait weer op

13. mei 2012 door Goud Expert

De goudprijs is verder gedaald tot onder het belangrijke 1600 dollar niveau. Ondanks de slechte economische vooruitzichten en de verkiezingsuitslagen van Frankrijk en Griekenland, waarbij politici zijn verkozen die niet achter de afgesproken bezuinigingsmaatregelingen staan, is de goudprijs gedaald. De vraag naar goud door particulieren en centrale banken blijft onverminderd hoog. Het lijkt erop dat er een steeds grotere discrepantie ontstaat tussen de papieren goudprijs en de daadwerkelijke vraag en aanbod van edelmetalen.  De goudprijs sloot vrijdag 11/05 op $ 1580 en € 1224 per troy ounce.

Grafiek goudprijs mei 2012 in dollars

goudprijs grafiek mei 2012 dollar

Grafiek goudprijs mei 2012 in euros

goudprijs grafiek mei 2012 euro

Door deze daling is de goudkoers zowel onder het 30 als 200 daags gemiddelde beland.  Tevens is de lijn van het 30-daags gemiddelde gezakt tot onder het niveau van het 200-daags gemiddelde. Beide signalen zijn voor technische analisten een indicatie dat de goudprijs nog verder zal dalen. Beleggers die zich puur laten leiden door technische analyse kunnen de goudprijs verder laten dalen. Aan de andere kant zijn de fundamentele redenen om in fysiek goud te beleggen ongewijzigd gebleven en sommige redenen zijn zelfs versterkt. Naast de sterke internationale vraag naar fysiek goud, wordt de rente door de centrale banken de komende jaren extreem laag gehouden, hiernaast stijgt de inflatie waardoor de reële rente op sparen (het verschil tussen de ontvangen rente en de inflatie) de komende jaren negatief zal blijven.  Geld op een spaarrekening zetten kost dus koopkracht en spaarders betalen op deze manier mee aan de financiële crisis. Binnen de euro zone wordt nu openlijk gesproken door voorzitter Barosso gesproken over de uittreding van Griekenland uit de eurozone. Dit was 2 jaar geleden ondenkbaar. De mogelijke onrust die dit op de financiële markten zal hebben is onvoorspelbaar. Door het bezit van fysiek goud plaatst een belegger zich buiten dit financiële systeem kan zo zijn koopkracht overhevelen van het oude naar het nieuwe systeem.

, , ,