Goudprijs sluit voor het eerst boven de 1300 dollar

29. september 2010 door Goud Expert

Op 28 september 2010 is de goudprijs in dollars voor het eerst gesloten boven de psychologische grens van 1300 dollar. Hiermee zet de stijging van de goudprijs onverminderd door. Vanwege de sterke daling van de dollarkoers de afgelopen 2 maanden is de goudprijs in euro’s vrijwel onveranderd gebleven en bevindt zich nu rond het 960 euro niveau.


Grafiek goudprijs september 2010 1 jaar terug.

Met de stijging boven de $ 1300 heeft de goudprijs definitief het weerstandsniveau van $ 1250 doorbroken. In het afgelopen jaar is vier maal geprobeerd dit niveau te doorbreken waarbij de weerstand steeds sterker werd. Diverse analisten die in 2009 hebben voorspeld dat de stijging boven de $ 1000 dollar van korte duur zou zijn en dat de goudprijs snel zou dalen tot onder de $ 700, laten nu opnieuw hetzelfde geluid horen dat deze stijging van korte duur zal zijn en we ons weer moeten opmaken voor de $ 1000 dollar. Zij blijken echter keer op keer de foute analyse te maken.

De fundamentele redenen om goud te bezitten worden steeds sterker:

  1. De vraag naar goud vooral door investeerders neemt meer en meer toe terwijl de goudmijnproductie de laatste jaren daalt of op zijn positiefst constant blijft.
  2. Westerse centrale banken die tientallen jaren de vraag naar goud ondersteund hebben door goud uit hun goudreserves te verkopen zijn vrijwel gestopt met deze programma’s. Alleen het IMF verkoopt nog goud. Hiernaast zijn een groot aantal centrale banken uit opkomende economieën (Rusland, India, China, Vietnam) gestart met grote aankoopprogramma’s om hun goudreserves te verhogen.
  3. Sloopgoud was traditioneel een belangrijke bron naast de goudmijnproductie. Het aanbod van sloopgoud laat in 2010 een dalende trend zien. De meeste aanbieders begrijpen dat het beter is te wachten op hogere prijzen om hun sloopgoud te verkopen.
  4. Het vertrouwen in de centrale banken en de maatregelen van overheden om de ontstane financiële crisis daadwerkelijk structureel op te lossen neemt verder af. De schuldencrisis die de afgelopen 50 jaar is gecreëerd vanuit  bewust politiek beleid is niet voorbij. De maatregelen die de afgelopen 2 jaar zijn genomen hebben het probleem alleen iets naar de toekomst verschoven en waren er primair op gericht om de bankiers te redden op kosten van de belastingbetaler. Het financiële systeem kraakt meer en meer ondanks de continue goednieuws show op de media van “the road to recovery”,  “investing after the crisis”, “het ergste is achter ons” etc. etc.

Gecorrigeerd voor inflatie is de huidige prijs van $ 1300 dollar nog steeds laag te noemen. De top van 1980 is gelijk aan $ 2300 in huidige dollars. Het volgende belangrijke koersdoel is $ 1500.

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,

Een glimp uit een toekomst met een parallelle goud standaard

2. september 2010 door Goud Expert

Economen en analisten hebben vaak discussies over het opnieuw invoeren van de goud standaard als vervanging van ons papieren geldsysteem. Er is echter ook een situatie denkbaar waarbij naast het huidige papieren geld een tweede op goud en zilver gebaseerd geldsysteem functioneert. Een voorbeeld hiervan zien we in Indonesië waar Islamitisch organisaties een alternatief geldsysteem promoten gebaseerd op de gouden dinar en zilveren dirham.

Het onderstaande fragment uit een documentaire van de VPRO laat zien hoe en waarom Indonesiërs overstappen van het papieren systeem naar het goud systeem. Op dit moment is dit nog een kleine minderheid en wordt het oogluikend toegelaten door de overheid. Het is echter een fascinerend beeld van een mogelijk toekomstige situatie ook in onze regio. Iedereen die geïnteresseerd is in de werking van goud als munteenheid voor het dagelijkse gebruik moet deze video zeker bekijken.

De belangrijkste reden die men aanvoert om op het op goud en zilver gebaseerde goud over te stappen is de waarde vastheid gedurende de eeuwen. Enkele honderden jaren gelden kocht je voor 1 gouden dinar 2 geiten en vandaag de dag is dat nog steeds het geval. Overal ter wereld kan je de 1 dinar gouden munt ruilen voor 2 geiten. Ten opzichte van goud is de inflatie van het papieren systeem enkele honderden procenten geweest de afgelopen jaren en iedereen die geld spaart wordt armer gemaakt door de banken die het papieren geld beheren.

De video eindigt met het advies om het waardeloze papieren geld terug te brengen naar de bank en in te wisselen voor echt geld gebaseerd op goud en zilver zolang het nog kan.

Wanneer er in de westerse samenlevingen eenzelfde situatie zou ontstaan dan zal het naar onze mening niet lang duren voordat iedereen het liefst betaald wil worden in goud en zilver en niet in papieren goud. Vrijwel niemand hoeft overtuigd te worden van de waarde van een gouden of zilveren munt, maar de overheid heeft haar gehele geweldsmonopolie van drang,  dwang en het dreigen met fysiek geweld nodig om de bevolking te dwingen tot het accepteren van de door haar uitgegeven papieren coupons. Een gemakkelijke overgang zal het dus niet zijn.

 

Austrian Economics, Economie, Goudmarkt , , ,

Wat de G20 dit weekend niet bespreekt (maar wel zou moeten)

24. juni 2010 door Goud Expert

Op de komende G20 bijeenkomst in Canada zal opnieuw een discussie losbarsten over de te volgen strategie om de financiële schuldencrises op te lossen. Op dit moment is de consensus dat “Plan A”: het vervangen van private schulden door publieke (overheids) schulden totdat de private vraag weer start en de economie weer gaat groeien, niet werkt. Dit is niet onverwacht aangezien dit in het verleden nooit heeft gewerkt en bij voorbaat gedoemd was om te mislukken. Onze regeringsleiders zullen nu pleiten voor “Plan B”. Maar wat is Plan B?

Volgens de Verenigde Staten moet Plan A hernieuwd worden uitgevoerd alleen deze keer met nog grotere stimuleringsmaatregelen en het creëren van nog meer overheidsschulden. Volgens anderen waaronder Duitsland is Plan B een programma van het extreem snel verminderen van overheidstekorten. Anderen pleiten voor de invoering van 2 euro-systemen voor Noord en Zuid Europa. Weer anderen pleiten voor het introduceren van de Chinese Yuan als nieuwe reserve munt. Het probleem met al deze plannen is dat ze minimaal 5-7 jaar duren om uit te voeren en dat in de tussentijd de waarde van de papieren valuta sneller naar 0 zal gaan dan de maatregelen effect zullen hebben. Het systeem zal dus instorten.Meer...

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Goudprijs terug op 1000 euro en gestegen met 30% in 1 jaar

15. juni 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag 15 juni 2010 terug op het belangrijke 1.000 euro niveau. Na de stijging begin juni 2010 tot € 1.045,- is de goudkoers gestaag gedaald tot € 1.000,-. De euro is in deze periode sterker geworden ten opzichte van de dollar. Ondanks het feit dat in deze periode een all time high van de goudprijs in dollars is neergezet, is de prijs in euro’s gedaald. Ten opzichte van 1 jaar geleden is de goudprijs gestegen met 30%.

Wanneer we de grafiek over de laatste periode nader analyseren dan is het patroon van hogere toppen en hogere bodems nog steeds in takt. Tevens bevindt de goudprijs zich nog steeds boven het 50 daags en 200 daags gemiddelde. Wanneer we puur naar de grafiek kijken dan is de periodieke terugval van de goudprijs na een periode van stijging, een gezonde ontwikkeling. Op basis van deze grafiek is er geen reden om aan te nemen dat de goudprijs op korte termijn sterk zal dalen.

De fundamentele redenen om goud te bezitten zijn onverminderd aanwezig. Op het politieke front en de schuldencrisis van landen lijkt de paniek rond Griekenland en Spanje geluwd. Er blijven echter negatieven signalen komen over steeds meer landen waar de schuldenproblematiek erg groot is. Afgelopen week melde ook de nieuwe premier van Japan dat hun schuldenpositie onhoudbaar is. Japan heeft relatief de grootste schuldenpositie van alle geïndustrialiseerde landen. Deze bedraagt 218,6 procent van het bruto nationaal product. De G20 vergadering heeft een fundamenteel verschil blootgelegd in de manier hoe Europa en de Verenigde Staten de financiële crisis willen oplossen. Europa stuurt aan op een programma van bezuinigingen en terugdringen van begrotingstekorten, de Verenigde Staten pleit voor het extra stimuleren van de economie door steunprogramma’s extra overheidsleningen en het creëren van nog meer schulden. Een schuldencrisis los je niet op door meer te lenen. Het is niet mogelijk om alleen door uitgaven de economie aan te jagen.

Wanneer er geen onderliggende vraag vanuit consumenten bestaat dan zal deze door de extra stimuleringsmaatregelen slechts tijdelijk worden verhoogd om daarna weer terug te vallen. Dit is het effect dat we zien nu allerlei stimuleringsprogramma's aflopen (bijvoorbeeld de zogenaamde auto-sloopregelingen in diverse landen). De economen die deze maatregelen vanuit verkeerde principes hebben bedacht, zullen hun foute benadering niet toegeven. Integendeel, zij redeneren dat de steunprogramma's niet groot en lang genoeg waren en pleiten dan voor nog meer overheidsteun, gefinancierd door meer overheidsleningen. Een volgende stap naar de onvermijdelijke uiteindelijke oplossing van deze schuldencrisis.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Ben Bernanke weet niet waarom de goudprijs zo snel stijgt

10. juni 2010 door Goud Expert

Zelfs de president van de centrale bank van de Verenigde Staten weet niet wat de reden is waarom de goudprijs de laatste periode zo snel stijgt. Een opmerkelijke uitspraak die Ben Bernanke deed in reactie op een vraag over inflatie tijdens de hoorzitting van het U.S. House of Representatives Budget Committee op woensdag 9 juni 2010.

Ben Bernanke verklaarde dat de prijzen van voedsel en andere grondstoffen de laatste tijd zijn gedaald maar dat goud iets anders doet dan de overige grondstoffen. De goudprijs steeg in dollars naar een nieuw record van $ 1250 op dinsdag 8 juni 2010.

Gold is out there doing something different from the rest of the commodity group. I don’t fully understand the movements in the gold price, but I do think that there’s a great deal of uncertainty and anxiety in financial markets right now.

Ben Bernanke - June 9, 2010

Wij geloven niet dat Ben Bernanke zo dom is dat hij niet weet waarom de goudprijs stijgt. Integendeel hij is zich heel goed bewust van de onderliggende oorzaken maar kan dit vanuit zijn functie als voorzitter van de FED nooit toegeven. De werkelijke reden voor het stijgen van de koers van goud is dat goud niet als grondstof moet worden beschouwd maar als een alternatieve veilige munteenheid die niet onder controle staat van politici en centrale banken. Doordat de FED en de Amerikaanse overheid zeer onverantwoordelijk omgaan met de dollar (door de grote overheidssteun programma’s, het zeer grote begrotingstekort van de Verenigde Staten en combinatie met het creëren van nieuwe dollars uit het niets) realiseren veel beleggers en spaarders zich dat de waarde van de dollar onzeker is. Alleen door het creëren van extra geld en de daaruit voortkomende inflatie kan de schuldencrisis van de overheden worden opgelost. Hetzelfde geld voor de landen in de Europese Unie en in feite alle op papier en vertrouwen gebaseerde valuta. De verwachte inflatie zal veel hoger zijn dan de 2 procent die Ben Bernanke nu voorspelt en nu is er nog een mogelijkheid om dollars en euro’s die in de toekomst vrijwel niets meer waard zullen zijn in te wisselen voor sterkere valuta. Goud is de sterkste munteenheid die beschikbaar is.

zie ook: reuters

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , , ,

Goudprijs sluit opnieuw boven 1000 euro

5. juni 2010 door Goud Expert

Op 4 juni 2010 is de koers van goud gesloten op € 1.018,75 naast een absoluut record in euro’s is de goudprijs opnieuw terug boven de duizend euro. Een combinatie van factoren heeft aanleiding gegeven tot deze sterke stijging van de goudprijs begin juni 2010. Ten eerste de steeds zwakker wordende euro, ten tweede de tegenvallende werkloosheidscijfers in de Verenigde Staten en ten derde het plotselinge bericht dat de financiële situatie in Hongarije een stuk slechter is dan tot nu toe werd gerapporteerd.

Grafiek goudprijs in euro's juni 2009 t/m juni 2010

Na de top half mei en de daarop volgende daling is de goudprijs opnieuw sterk gestegen. De bovengenoemde factoren versterken elkaar waardoor beleggers in de euro-zone de relatief sterkste stijging van de goudkoers hebben meegemaakt. Ook in dollars is de goudprijs gestegen naar $ 1.220,- echter niet naar een nieuw record.

De onzekerheid op de financiële markten blijft aanhouden en met name de fiscale positie van overheden wordt door steeds meer beleggers als risicovol gezien. Er is nu zelf sprake van het openlijk uitspreken door gerenommeerde economen van de mogelijkheid dat bepaalde landen niet langer meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en zelfs het huidige euro-systeem staat ter discussie. Dit had niemand enkele jaren geleden voor mogelijk gehouden.  Alhoewel de situatie in de euro-zone nu in het middelpunt staat, is de situatie in de Verenigde Staten en Japan niet veel beter.

De situatie in Hongarije komt voor lezers van goudmarkt niet als een verassing. Het was allang bekend dat de financiële en economische situatie in Hongarije slecht was. Net zoals in Griekenland heeft ook hier de overheid bewust de cijfers vervalst om een positievere indruk te wekken. We vragen ons af welke overheid in welk land nog wel correcte cijfers verstrekt. Hongarije heeft een extra groot probleem omdat het land geen deel uitmaakt van de euro-zone. Veel Europese banken hebben in Hongarije leningen verstrekt in euro’s aan bedrijven en particulieren (voornamelijk hypotheken) . Deze leningen zullen door de Hongaren niet kunnen worden terugbetaald hetgeen een extra risicopost is voor veel grote Europese banken.

, , ,

Wat is geld en waarom overheden tegenstanders van goud zijn

3. juni 2010 door Goud Expert

Geld wordt dagelijks door iedereen gebruikt zonder er bij na te denken wat geld nu precies is. Overheden willen ons doen geloven dat zij het onbeperkte recht hebben om te bepalen wat geld is, inclusief de mogelijkheid om het geld te manipuleren voor hun eigen voordeel. Het resultaat hiervan kunnen we dagelijks op het nieuws zien: de enorme schulden problematiek van consumenten, bedrijven en overheden primair veroorzaakt door socialistische politici door onverantwoord monetair beleid.

Wat is geld?

Ludwig von Mises heeft een definitie gegeven van geld inclusief een korte historische beschouwing hoe geld is ontstaan en de functie van geld.

In de vrije markt van goederen en diensten bestaan grote verschillen in vraag en aanbod en waardering. Er bestaan goederen waarvoor het eenvoudig is om een koper tegen de hoogste prijs te vinden of tegen een prijs iets lager dan de hoogste vraagprijs. Er bestaan echter ook goederen en diensten waarvoor het moeilijk is om per direct een koper te vinden, ook al is de verkoper bereid genoegen te nemen met een compensatie die kleiner is dan wanneer hij een andere koper zou kunnen vinden die meer behoefte heeft aan het specifieke product of dienst. Deze verschillen in de markt van verschillende goederen en diensten geven aanleiding tot het creëren van een middel voor indirecte uitwisseling (indirect exchange). Een persoon die op dit moment niet kan verkrijgen wat hij wil, door het wisselen van goederen of diensten (zijn arbeid)  tegen de goederen en diensten waar hij zelf behoefte aan heeft, of die nog niet weet welke goederen en diensten hij in de toekomst wil verkrijgen, zal zijn doel kunnen bereiken wanneer hij op dit moment zijn moeilijk verkoopbare goed of dienst wisselt tegen een beter verkoopbaar goed of dienst. Het kan ook zijn dat zijn goederen bederfelijk zijn of zijn kosten om ze te bewaren zijn te hoog. In al deze gevallen verbetert deze persoon zijn situatie door het verkrijgen van de beter verkoopbare goederen zelfs als dit beter verkoopbare goed zijn persoonlijke wensen niet direct kan vervullen.

Een middel voor uitwisseling is een goed of product dat personen verkrijgen niet voor hun eigen persoonlijke consumptie of toepassen als productiemiddel in hun eigen beroep, maar om in een later tijdstip te ruilen (wisselen) tegen die goederen of diensten die ze willen gebruiken voor eigen consumptie of productie.

Geld is een algemeen erkend uitwissel medium. Het is het product dat de hoogste marktwaarde heeft. Personen verkrijgen het omdat zij het in een later stadium willen gebruiken als middel om producten of diensten te kopen en omdat zij weten dat andere personen het eveneens als algemeen erkend ruilmiddel beschouwen.

Geld is dus gecreëerd door de vrije markt, door personen die onderling goederen en diensten kopen en verkopen. Geld is dus niet gecreëerd door de overheid of centrale banken, hoewel zij ons willen doen voorkomen alsof dit wel zo is, inclusief het uitvaardigen van wetgeving waarbij men wil afdwingen wat als geld mag worden gebruikt en wat de waarde van het geld is. Het is voor overheden niet mogelijk om voor een lange periode te bepalen wat geld is. Dit is de reden waarom goud al meer dan duizenden jaren wordt gezien als het ultieme uitwissel medium. Goud is het goed dat mensen hebben gekozen als geld (het meest waardevolle onafhankelijke indirecte ruilmiddel). Dit heeft niet recent plaatsgevonden maar is ontstaan gedurende duizenden jaren en na miljarden transacties. Goud heeft niet het geweldsmonopolie nodig om als geld te worden beschouwd. Goud is door de vrije markt door vrije personen aangewezen als geld.

Overheden hebben in de loop van de geschiedenis op vele manieren geprobeerd om hun eigen papieren geld te promoten en voor te doen als even goed ruilmiddel als goud (net zoals in het Engelse gezegde: “As good as gold”).  In al deze gevallen is dat uiteindelijk niet gelukt en verdween het door de overheid bedachte papieren geldsysteem.

Waarom is goud nog steeds de ultieme vorm van geld in onze samenleving?

Goud heeft in onze tijd nog steeds de hoogste omzetsnelheid en liquiditeit van alle grondstoffen. De hoeveelheid goud boven de grond in relatie tot de jaarlijkse productie is zeer groot ten opzichte van de andere grondstoffen. Waar andere grondstoffen primair worden gedolven voor productie, wordt goud primair gedolven om bewaard te worden. Goud wordt vrijwel niet geconsumeerd. Goud is nog steeds de enige grondstof die op de balans van centrale banken staat.  Ook de productie van juwelen is een vorm van sparen en beleggen omdat deze per direct kunnen worden omgezet in alle andere vormen van geld, goederen of diensten. Goud is hierom nog steeds de enige vorm van echt geld waar alle andere geldsystemen van zijn afgeleid.


Waarom zijn overheden tegenstanders van goud?

Overheden zijn tegenstanders van goud omdat zij er onvoldoende controle over kunnen uitoefenen. In een wereld waarbij overheden onbeperkt geld willen kunnen creëren en onbeperkt schulden willen aangaan, is het noodzakelijk dat zij de maximale controle over het geldsysteem hebben. Alleen papieren geld biedt ze die mogelijkheid. Goud is politiek onafhankelijk en het is niet mogelijk goud onbeperkt bij te drukken.

 

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro , , ,

Bent u nog steeds long de euro?

21. mei 2010 door Goud Expert

Veel inwoners van de Europese Unie realiseren zich niet dat zij massaal een long positie in de euro hebben opgebouwd. Door al hun spaargeld en pensioenvoorzieningen uitsluitend in euro’s aan te houden hebben zij een long positie opgebouwd en vertrouwen indirect op de stijging en waardevastheid van de euro op de lange termijn. Als inwoner van de Europese Unie heeft u op dit moment nog steeds de vrijheid om uw long positie in de euro af te bouwen en uit te wijken naar alternatieve valuta die een hogere zekerheid bieden op te lange termijn.

Met de aankondiging van het recente Europese reddingsplan van 1 biljoen dollar / 750 miljard euro, is de volgende stap gezet op de weg naar een hyperinflatie scenario. Dit reddingspakket van 750 miljard euro is enerzijds nergens op gebaseerd (men heeft een groot getal gekozen wat waarschijnlijk goed moet klinken voor het grote publiek en de financiële markten), anderzijds bestaat het geld van dit reddingsplan op dit moment niet en wordt uit het niets gecreëerd. Meer...

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Inflatie , ,

Goudprijs van 1000 euro per ounce in zicht en de wet van Gresham

14. mei 2010 door Goud Expert

Het eerste schokeffect van het Europese reddingsplan om de euro te redden lijkt binnen een week al uitgewerkt en een goudprijs van 1000 euro per ounce is in zicht. Vandaag sloot de goudprijs op € 995,53 opnieuw de hoogste prijs ooit. Aan gezien ronde getallen een magische aantrekkingskracht hebben op beleggers verwachten wij een verdere stijging tot 1000 euro waarna weer een terugval is te verwachten van de goudprijs.

Het Europese reddingsplan heeft de onzekerheid over de stabiliteit van het financiële systeem eerder vergroot dan verkleind. Als reactie hierop beginnen nu ook kleine investeerders te vluchten naar veiliger havens. Goud en Zilver moeten in deze context niet worden gezien als grondstoffen maar als alternatieve valuta. Volgens de wet van Gresham (Gresham’s Law) wordt “slecht geld” ingewisseld voor “goed geld” als men deze mogelijkheid heeft. Deze wet is vernoemd naar de Sir Thomas Gresham (1519-1579) een Engelse financier tijdens de Tudor Dynastie. Gresham adviseerde koningin Elizabeth tot de invoering van een nieuwe officiële Engelse munteenheid die als opdrukwaarde evenveel waard was als de oude munteenheid maar minder fysiek goud en zilver bevatte. Het resultaat was dat de oude munten direct uit de circulatie verdwenen en werden gehamsterd inclusief een grote inflatie t.o.v. van de nieuwe munten. Het effect van de wet van Gresham is al veel langer bekend en ook veel vaker beschreven. Voorbeelden hiervan zijn in de geschiedenis te vinden vanaf de Griekse en Romeinse tijd tot en met het verminderen van het zilvergehalte in Nederlandse guldens en Amerikaanse dollars in de jaren 60 van de vorige eeuw.

In onze moderne tijd wordt ‘slecht geld’ aangeduid als alle vormen van papieren geld omdat het papier waarop het gedrukt is geen enkele reële waarde vertegenwoordigd en alleen kan bestaan bij de gratie van het vertrouwen dat de gebruikers hierin stellen. Valt het vertrouwen weg dan probeert iedereen massaal zijn ‘slechte geld’ om te wisselen voor ‘goed geld’ om zodoende het verlies van vermogen te verminderen.

De huidige stijging van de goud- en zilverprijs moet worden gezien als een van de eerste tekenen dat zowel de dollar en euro als munteenheid in waarde dalen ten opzichte van goud. Alle discussies of het nu zinvoller is om van de euro in de dollar over te stappen zijn zinloos. Zowel de euro als de dollar als de yen zijn papieren munteenheden met een reële waarde van nul.  Alle papieren valuta zullen te zijner tijd dalen ten opzichte van de munteenheden goud en zilver. De vraag is alleen welke papieren valuta sneller daalt ten opzichte van de andere.

Lees meer over Gresham’s Law op wikipedia

 

Austrian Economics, Dollar, Euro, Inflatie , ,

Hoera de Grieken zijn gered. Gaat u maar rustig slapen!

3. mei 2010 door Goud Expert

Tevredenheid alom nadat de Grieken een akkoord hebben gesloten met het IMF en de Europese Unie waarbij ze € 110 miljard (dus € 110.000.000.000) tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen.  Griekenland heeft plechtig beloofd dat ze een streng programma van bezuinigingen zal doorvoeren. We kunnen nu dus weer rustig slapen. Of toch niet? Oud minister-president Colijn is beroemd geworden met zijn radiotoespraak in 1936 vlak voor de tweede wereldoorlog die hij afsloot met de woorden: “U kunt weer rustig gaan slapen”.

Enige gedachten rond het Griekse drama:

Opnieuw zag geen enkele politicus dit aankomen. Men is hier volledig door verrast, terwijl de onderliggende oorzaken van de Griekse schuldenproblematiek al vanaf 2000 bekend waren en Griekenland zich nimmer aan de voorwaarden van het stabilisatiepact heeft gehouden.  Dit doet denken aan de opmerkingen van Wouter Bos aan het begin van de financiële crisis. Hij verzekerde ons dat het alleen maar een probleem was tussen banken onderling en dat de reële economie er op geen enkele manier last van zou hebben.

De snelheid waarmee een zich aankondigend probleem zich kan ontwikkelen is altijd weer verbazingwekkend. In december 2009 had iedereen nog vertrouwen in Griekenland (afgemeten aan de credit-spread van Griekse 10 jaar staatsleningen ten op zichte van Duitse staatsleningen). In december 2009 was de spread 176 basispunten en eind April 2010 was deze opgelopen tot 600 basispunten. Ontwikkelingen in de geschiedenis kunnen altijd zeer snel gaan maar iedereen die er middenin zit realiseert zich dat nooit en denkt dat de stabiliteit van het systeem zeer groot is. Voorbeelden hiervan zijn: de val van het Romeinse rijk na 800 jaar viel dit in een paar jaar uiteen; het onstaan van de eerste wereld-oorlog. 1 maand voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog was iedereen er van overtuigd dat deze er nooit zou komen. Historici kunnen achteraf altijd de trend aanwijzen en een reeks van gebeurtenissen noemen die tot de uiteindelijke crisis heeft geleid. Ons huidige economische systeem is het best te kenmerken als een systeem met een instabiel evenwicht (zoals geformuleerd in de chaos-theorie). Een kleine verstoring van dit evenwicht kan het gehele systeem plotseling een volledig onverwachte kant op sturen naar een nieuw evenwicht dat volledig anders is dan het vorige evenwicht. Voor lezers die hier meer over willen weten is het volgende artikel een aanrader: Empires on the edge of Chaos

De Griekse schuldenproblematiek wordt opgelost door Griekenland meer schulden te laten aangaan. Het schulden niveau van Griekenland t.o.v. het BNP is echter al meer dan 120% en dit zal men nooit meer kunnen aflossen. Vanaf een bepaald niveau is de te betalen rente gewoon te groot om afgelost te kunnen worden. Zelfs sterke landen zoals Nederland en Duitsland met een Noord-Europese calvinistische, zuinige cultuur hebben de afgelopen 30 jaar vrijwel nooit hun schulden afgelost. Aflopende staatsleningen werden direct weer geherfinancierd tegen het nieuwe rente niveau. Enige uitzondering voor Nederland was eind jaren negentig in de jaren 1999 en 2000. Toen waren er zoveel meevallers en economische voorspoed dat zelf de politici geen bestemming voor het extra geld wisten te bedenken en men maar besloot de staatschuld te verminderen. Welke mogelijkheden ziet u voor Griekenland om hun economie sneller te laten groeien dan de omliggende landen?

De Griekse economie is klein genoeg om gered te kunnen worden om zodoende het vertrouwen in het gehele systeem te redden. Dezelfde problemen spelen in Portugal, Spanje, Italië, Ierland. De economieën van deze zijn vele malen groter dan die van Griekenland en zelfs voor het IMF en de Europese Unie is dat te groot om te kunnen redden.

Hoe financiert het IMF eigenlijk dit reddingspakket? De fondsen van het IMF worden opgebracht door de deelnemende landen. Het stemrecht binnen het IMF is afhankelijk van hoeveel een land bijdraagt. De Verenigde Staten heeft een aandeel van 17,09%, Nederland heeft een aandeel van 2,37% (zie ook: Wikipedia / IMF). Van de 30 miljard euro wordt dus 711 miljoen euro door Nederland gefinancierd. Hiernaast geeft het IMF een eigen valuta uit de zogenaamde Special Drawing Rights (SDR’s), dit is een fictieve geldeenheid die landen en centrale banken onderling kunnen gebruiken om betalingen te doen. Half april 2010 heeft het IMF zijn noodfaciliteit van SDR’s verhoogt van 50 miljard naar 500 miljard (zie ook: IMF prepares for global cataclysm, Expands Backup Rescue Facility By Half A Trillion For "Contribution To Global Financial Stability") Ook van deze 500 miljard kredietfaciliteit is Nederland verantwoordelijk voor 2,37%. De Nederlandse belastingbetaler staat dus garant voor een deel van de IMF leningen.

De schuldencrisis ontwikkelt zich volgens het standaard patroon zoals beschreven door Ludwig von Mises. Wat startte als een financiële crisis in de private sector, verschuift zich naar de overheid (door overheidsstimuleringen gefinancierd door leningen), de economisch neergang wordt vervolgens steeds urgenter door toenemende  werkeloosheid en dalende belastinginkomsten.  Dit is een zichzelf versterkend patroon. Overheden proberen het systeem te redden met steeds grotere stimulerings-maatregelingen totdat het moment is bereikt dat het vertrouwen in het systeem verdwijnt. Niemand is meer bereid de schulden te financieren, de schulden worden afgeboekt (door geldcreatie/inflatie, devaluatie, een nieuwe munteenheid of confiscatie van bezittingen van burgers).  Hierna start de cyclus opnieuw waarbij iedereen een stuk minder rijk is geworden.  Een van de bekendste quotes van Ludwig von Mises is:

"There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as a result of a voluntary abondonment of further credit expansion, or later as a final total catastrophe of the currency involved."

Lees hier meer over in: "The global debt crisis"

Wij sluiten af met een quote die uitgesproken zou kunnen zijn door de leerling van Wouter Bos minister van financiën Jan-Kees de Jager: "U kunt weer rustig gaan slapen."

Austrian Economics, Economie, Euro , , ,