De drie belangrijkste economische thema’s de komende 10 jaar: Schulden, Schulden, Schulden

13. april 2010 door Goud Expert


De redding van Griekenland door de lidstaten van de Europese Monetaire Unie wordt gezien als de definitieve oplossing van het Griekse financieringsprobleem waarna we weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Ook Jan-Kees de Jager de Nederlandse minister van financiën (CDA) heeft hiermee ingestemd, terwijl hij de afgelopen weken keer op keer heeft verteld dat er geen euro Nederlands belastinggeld naar Griekenland zou gaan en dat Griekenland zich maar tot het IMF moet wenden. Niet is dus minder waar en de beloftes van een CDA politicus zijn dus niet veel waard. Aan de andere kant probeert Jan-Kees de Jager wel de belangen van de Nederlandse banken en pensioenfondsen veilig te stellen omdat die een grote portefeuille aan leningen hebben uitstaan in Griekenland. Hij is een goede leerling van zijn voormalige baas Wouter Bos. De belastingbetaler redt dus opnieuw de banken. Dit terwijl de Griekse overheid nog geen enkel concrete maatregel heeft genomen om haar begrotingstekort daadwerkelijk te verkleinen. In tegendeel de Griekse overheid ziet de toegezegde leningen van de Europese Monetaire Unie als een eerste tranche en heeft 3 uur na het gesloten akkoord al aangegeven dat ze waarschijnlijk volgende jaar eenzelfde bedrag aan leningen nodig zal hebben. Totaal dus meer dan 80 miljard euro! Meer...

Economie, Euro , , ,

De financiële crisis begint pas nu en is nog lang niet voorbij

18. maart 2010 door Goud Expert

Peter Schiff de bekende analist die de huidige financiële crisis al in 2006-2007 heeft voorspelt, legt in zijn laatste interview uit waarom de crisis nu pas begint. Overheden hebben decennia lang een beleid gestimuleerd van lenen en consumeren en op deze manier de economie kunstmatig aangejaagd. Een van de effecten hiervan is de grote hoeveelheid schulden die de afgelopen decennia zijn opgebouwd die linksom of rechtsom moeten worden afgebouwd. Het afbouwen van deze schulden is een pijnlijk proces dat zeer veel bevolkingsgroepen (kiezers) zal raken. Nu blijkt dat consumenten en bedrijven niet meer in staat zijn om nog meer te lenen om de cyclus van lenen en consumeren in stand te houden, zijn de overheden zelf in dit gat gesprongen. Alle stimuleringsmaatregelingen van de overheden en centrale banken zijn samen te vatten als: lenen en consumeren. In plaats van de financiële crisis structureel op te lossen, verergert deze politiek de situatie. De financiële crisis die ons te wachten staat, zal hierdoor vele malen ernstiger zijn dan wanneer de overheden in 2008 en 2009 daadwerkelijk een poging zouden hebben gedaan de schuldenberg af te bouwen. Een totale ineenstorting van ons geldsysteem staat ons te wachten waar alleen echt geld (goud en zilver) een bescherming tegen biedt.

 

Een structurele oplossing van de huidige financiële problematiek zou zijn: enerzijds het afbouwen van de schulden en anderzijds het baseren van de economie op productie en sparen waardoor er een structureel kapitaaloverschot onstaat dat beschikbaar is voor nieuwe investeringen. Een lage tot vrijwel geen inflatie is een bijkomend voordeel van zo'n politiek. Dit is echter een proces waarbij de gehele samenleving een lager welvaartsniveau zal moeten aanvaarden. Politici zijn niet bereid deze keuze te maken en kiezen voor de vlucht naar voren. Alle 'gerenommeerde (Keynesiaanse) economen' willen u doen geloven dat structurele overheidstekorten en het aangaan van meer en meer schulden geen probleem is en de garantie is voor een gezonde economie. Beoordeel zelf wat de keynesiaanse economen de afgelopen 60 jaar hebben gecreëerd.

 

Economie , ,

Niet de speculanten maar socialistische politici zijn de schuldigen van de crisis

13. maart 2010 door Goud Expert

Een nieuw geluid dat politici de laatste tijd weer frequent laten horen, is dat de speculanten moeten worden gestopt met het ten gronde richten van ons financiële systeem. Het laatste voorbeeld hiervan is de situatie rond Griekenland. De socialistische Griekse premier Papandreou noemt  het gedrag van speculanten als de oorzaak voor de problemen van Griekenland. Voor het gemak wordt door politici vergeten dat juist door hun onverantwoorde gedrag de problemen zijn ontstaan (enerzijds het toelaten van Griekenland tot de euro zone, anderzijds de fraude en het wanbeleid van Griekse politici). Een klassiek geval van het verwisselen van oorzaak en gevolg. Speculanten bepalen via het vrije markt mechanisme de prijs van de Griekse staatsobligaties.  Wanneer Griekenland een begrotingsoverschot zou hebben en een realistisch plan om de schulden terug te brengen dan zou de prijs door de speculanten anders worden ingeschat dan in de huidige situatie. Meer...

Economie, Euro ,

Hoera! De inflatie in Nederland is gedaald naar 0,8% !?

11. februari 2010 door Goud Expert

Het CBS heeft de inflatiecijfers over januari gepubliceerd en deze is uitgekomen op 0,8%. (Klik hier voor het CBS bericht). Het is interessant om te zien hoe de reguliere media (bijvoorbeeld Radio 1) hiermee omgaan. Zij berichten dat de daling van de inflatie positief is voor alle Nederlanders en dat we hierdoor meer netto geld te besteden hebben. Echter een daling van de inflatie naar 0,8% is nog steeds een stijging van de prijzen, alleen iets minder snel. Een gecoordineerde goed nieuws show dus. Hiernaast zijn de inflatiecijfers zodanig opgesteld en berekend dat deze structureel te laag worden gerapporteerd en niet overeenstemmen met de daadwerkelijke inflatie die de Nederlander dagelijks ervaart. Ook de component die nu voor de daling zorgt (voornamelijk energie), zal binnenkort weer flink gaan bijdragen aan het inflatiecijfer omdat de energiebedrijven met een achterstand van 6 maanden de hogere prijzen doorberekenen. De olieprijzen zijn namelijk flink gestegen de afgelopen maanden en de eurokoers is gedaald.

Wat tegenwoordig door alle economen inflatie wordt genoemd (het stijgen van de prijzen) is primair het gevolg is van monetaire expansie (monetaire inflatie) veroorzaakt door de centrale banken en het monetaire beleid dat zij voeren. Een betere interpretatie van inflatie is niet dat de prijzen zijn gestegen maar dat de munteenheid minder waard is geworden. Een betere titel van het CBS had dan ook geweest: "Euro in december 0,8% in waarde gedaald". De overheden en de centrale banken zijn de enige veroorzakers van de prijsstijgingen maar zij werpen zich altijd op als de grootste beschermers van de consument, de waarde van de euro en het gevecht tegen inflatie dat zijn continu leveren. Hun daadwerkelijke acties zijn echter 100% tegenovergesteld aan het beleid dat ze proberen te verkopen aan het grote publiek.

Economie, Euro, Inflatie , ,

Een nieuwe dag, een nieuwe bailout

9. februari 2010 door Goud Expert

Zoals verwacht is nu de volgende ronde van de bailouts aangebroken: de bailout van landen. Naast Dubai wordt nu gewerkt aan een reddingsplan voor Griekenland en de overige PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) landen. Men kan zich afvragen wat moet er hierna worden gered nu we al bedrijven, banken en landen gered hebben. In plaats van het schulden afbouw proces zijn natuurlijk loop te laten, kunnen de centrale bankiers en politici slechts één oplossing bedenken: het creëren van goedkoop geld, gefinancierd door de belastingbetaler. In plaats van op korte termijn het probleem op te lossen, worden de problemen verder en verder vooruit geschoven. De uiteindelijke crash zal daarom vele malen groter zijn.

lees meer hiervover in het artikel van John Rubino: Another day another bailout

Economie, Euro ,

Marc Faber: Schuld van VS heeft junk status

9. februari 2010 door Goud Expert

In zijn laatste interview gaat Marc Faber dieper in op de extreem hoge schulden positie van de Verenigde Staten. Als de Verenigde Staten een bedrijf zouden zijn zou hun schuld de junk status moeten krijgen. Een van zijn observaties is dat iedere dollar nieuwe schuld die wordt gecreëerd dit een netto bijdrage geeft van -$0,60 aan het BBP. De enige oplossing om het huidige schulden probleem op te lossen, is om de schulden te verminderen niet te vermeerderen. Technisch kan de Verenigde Staten niet failliet gaan omdat de schulden die ze aangaan in Amerikaanse Dollars zijn gesteld, die ze zelf onbeperkt kunnen creëren. Dit heeft echter een enorme inflatie (waardevermindering van de dollar) tot gevolg.

 

Dollar, Economie , , ,