Banken ook betrokken bij goudprijs manipulatie

22. december 2013 door Goud Expert

Na de record boete die de Rabobank heeft gekregen in het LIBOR schandaal waarbij de LIBOR rente in het voordeel van de banken werd gemanipuleerd, zijn toezichthouders op zoek naar welke andere internationale markten door banken worden gemanipuleerd. De toezichthouders kunnen beter de omgekeerde vraag stellen: “Welke markten worden niet door banken gemanipuleerd in hun eigen voordeel?”. In een recent onderzoek door Bloomberg wordt een eerste analyse gemaakt van hoe banken de goudprijs in hun voordeel manipuleren. In dit artikel wordt ingegaan op de dagelijkse Gold Fix die plaatsvindt om 10:30 (CET) en 3:00 (CET). Uit het onderzoek blijkt dat er rond deze tijdstippen vreemde koersbewegingen in de goudprijs optreden vermoedelijk gestuurd door een kleine groep insiders die direct betrokken zijn bij de totstandkoming van de London Gold Fix prijs. De goudprijs eindigde deze week op $ 1203 en € 879. Dit is het laagste niveau van dit jaar en 2013 zal het eerste jaar in 12 jaar zijn dat de goudprijs is gedaald.

Lees meer over het Bloomberg onderzoek op: How to Keep Banks From Rigging Gold Prices

Goudmarkt , ,

De oplossing van de schuldencrisis volgens Steve Keen. Alle private schulden kwijtschelden en begin opnieuw.

29. november 2011 door Goud Expert

Steve Keen de Australische econoom die al sinds 2005 waarschuwde voor de schuldencrisis, legt in dit interview uit hoe de schuldencrisis kan worden opgelost. Volgens Keen hebben we de keuze om gedurende een depressie periode van 10 jaar de schulden langzaam af te bouwen of zijn alternatief waarbij alle priveschulden worden kwijtgescholden, we de parasitaire banken failliet laten gaan, het bankwezen volledig nationaliseren en vervolgens opnieuw beginnen. Doen we dit niet dan zullen de parasitaire banken door gaan met hun huidige destructieve beleid en staat ons een periode van minimaal 10 jaar aan economische neergang en teruggang in welvaart te wachten.

De analyse van Keen is eenvoudig: gedurende de afgelopen 40 jaar hebben de banken bewust teveel schulden gecreëerd en deze schulden verkocht aan iedereen die ze konden vinden. De banken hebben hierdoor een schuldenberg door gecreëerd waarvan alleen zijn profiteren. De extra schulden hebben voornamelijk bubbels in vastgoed, huizenprijzen en grondstoffen veroorzaakt. Het huidige systeem van het creëren van steeds meer schulden is onhoudbaar geworden.

 

90% van de huidige economen die werken voor overheden en universiteiten hebben een volledig verkeer beeld van hoe de economie functioneert en wat de invloed van de geldcreatie door banken is op de cyclus van economische groei en economische neergang. Deze meerderheid van Keynesiaanse economen hebben anders denkende economen altijd doodgezwegen en gemarginaliseerd. De Keynesiaanse economen verkondigden een religie die perfect aansloot bij de agenda’s en belangen van bankiers en politici die een door schuld gefinancierde welvaartstaat wilden opbouwen. De huidige schuldencrisis laat volgens Steve Keen de eindigheid van dit gedachtengoed zien.  Steve Keen is een post-Keynesiaanse econoom en aanhanger van de Austrian economics richting. Onder andere Hyman Minsky en Ludwig von Mises zijn economen die hem hebben beïnvloed.

Austrian Economics, Economie, Goudmarkt , ,

Basel 3 en hoeveel banken echt verdienen aan uw hypotheek

16. september 2010 door Goud Expert

In de Nederlandse media wordt vaak een discussie gevoerd dat banken teveel verdienen aan de hoge hypotheekrente. De feiten waarop men zich baseert zijn niet correct. De werkelijkheid is nog veel gunstiger voor de banken dan in het algemeen wordt gedacht. Vrijwel altijd wordt voorbij gegaan aan het feit dat banken werken volgens het  ‘fractional reserve banking’ principe. Wat banken u nooit vertellen is dat ze hierdoor een instrument van de overheid hebben gekregen om gratis geld te creëren en hiermee grote winsten boeken. Hieronder zullen wij uitleggen dat een bank een bruto marge van 97,2% maakt op uw hypotheeklening.

Banken dienen een bepaalde kapitaalsreserve aan te houden om hun rekeninghouders uit te kunnen betalen of in het geval er leningen moeten worden afgeboekt (door faillissementen of dalende huizenprijzen) dit vanuit de eigen reserve gefinancierd kan worden.

In het nieuwe Basel 3 akkoord dat deze week is overeengekomen, dienen banken hun kapitaalreserve in de vorm van eigen vermogen te verhogen van circa 2% nu naar 7% over acht jaar. De kapitaalreserve is bedoeld om banken beter bestand te laten zijn tegen toekomstige financiële crisis zodat het niet meer noodzakelijk is dat de banken door de overheden (lees de belastingbetaler u en ik) worden gered. De onderstaande voorbeelden zullen echter laten zien dat deze kapitaalsreserve verhoging slechts cosmetisch is en uiteindelijk weinig effect zal hebben.

In de volgende voorbeelden zullen wij rekenen met de toekomstige situatie waarbij een bank minimaal 7% als kapitaalreserve moet aanhouden.

Het perspectief vanuit de spaarder.

Stel u plaatst EUR 100.000,- op een spaarrekening bij een bank. U ontvangt hiervoor 2% rente per jaar ( EUR 2.000). In het fractional reserve banking systeem is het niet zo dat de bank hiervan dan EUR 93.000 uitleent en EUR 7.000 in kas houdt. Nee de bank kan hiermee EUR 1.428.571,- aan nieuwe leningen creëren. Als de bank dit bedrag uitleent tegen een rente van 5% ontvangt de bank dus EUR 71.428,- rente per jaar tegenover de spaarder die EUR 2.000,- ontvangt. U vraagt zich wellicht af waar komt dan dat extra geld vandaan dat de bank uitleent? Dat wordt eenvoudig gemaakt door enkele getallen in de elektronische boekhouding van de bank in te voeren waardoor het op de balans vanuit het niets verschijnt. Dit geld kan vervolgens in het economische verkeer door de lener worden gebruikt om bijvoorbeeld een huis aan te kopen. Het huis komt als onderpand voor de lening ook op de balans van de bank te staan. Doordat dit systeem geeft ook al een ‘kleine bankrun’ waarbij een spaarders hun geld willen opnemen een groot probeem omdat de bank werkt met een hefboom effect van een factor 15 tot 30.

Het perspectief vanuit de lener

Als de bank u EUR 100.000 leent dan is het niet noodzakelijk dat de bank hiervoor ook EUR 100.00 inkoopt tegen een commercieel tarief (bijvoorbeeld door het aantrekken van spaarders). De bank hoeft slechts 7% van de waarde van uw lening in te kopen. De grote fout die vrijwel altijd in de media wordt gemaakt is dat men ervan uitgaat dat een bank 100% van de lening zelf ook weer moet inkopen waardoor slechts het verschil tussen de in rekening gebrachte hypotheekrente en de spaarrente die een bank ontvangt de winstmarge van de bank is waarvan alles betaald moet worden. Niet is minder waar om EUR 100.000 uit te lenen hoeft de bank slechts EUR 7.000 in te kopen. Bij een hypotheekrente van 5% brengt de bank u EUR 5.000 in rekening en het kost de bank aan inkoop circa EUR 7.000 * 2% = EUR 140 (als we uitgaan van een spaarrekening maar banken kunnen bij de centrale banken voor slechts 0,5% lenen) Het verschil tussen verkoop en inkoop komt hiermee op EUR 4.860. De bank maakt dus een marge van 97,2% op uw hypotheeklening.

Wanneer u bovenstaande tot u laat doordringen dan is het duidelijk welke belangen er spelen voor de banken om de bestaande situatie in stand te houden. Banken hebben een door de overheid geschapen monopolie gekregen om gratis geld te creëren en hier maximale winsten mee te maken met een minimale inspanning. U vraagt zich af waarom de overheid dit systeem zo heeft gecreëerd? Dit komt omdat de overheid volledig afhankelijk van de banken voor het financieren van de structurele overheidstekorten. In een volgend artikel zullen wij hier nader op in gaan.

Austrian Economics