De verborgen stijging van de goudprijs

10. maart 2013 door Goud Expert

Goud is geen grondstof maar een valuta. Vanuit dit standpunt gezien is de daling of stijging van de goudprijs hetzelfde als de onderlinge wisselkoers tussen 2 valuta (bijvoorbeeld de euro en de dollar). Inwoners van een land gebruiken in het merendeel van hun transacties de lokale valuta die door de overheid wordt uitgegeven en waarvan diezelfde overheid verantwoordelijk is voor het waarde- en koopkrachtbehoud van die valuta. Meestal wordt de valuta niet uitsluitend gebruikt om economische transacties te doen maar ook als spaarmiddel om koopkracht in de toekomst veilig te stellen (bijvoorbeeld voor een pensioen). Wanneer de overheid een bewust beleid voert om de lokale valuta in waarde te laten dalen ten opzichte van andere valuta dan zijn het met name de spaarders die dit direct merken. Inwoners van Japan die in 2008 hun spaargeld in YEN hadden omgewisseld voor fysiek goud hebben een 100% stijging van hun vermogen in YEN gerealiseerd. Sinds 2008 is de goudprijs in Yen voortdurend gestegen mede door het destructieve beleid van de centrale bank van Japan.

Japan is geen opzichzelfstaand geval. Ook inwoners van Groot Brittannië, Brazilië, IJsland, India en Argentinië waren veel beter af geweest als ze in goud hadden gespaard in plaats van in hun lokale valuta.

Bijna alle grote economieën (ook de euro zone) voeren een bewust beleid van het goedkoper maken van hun eigen valuta ten opzichte van de andere valuta om op die manier de economie een impuls te geven. Een goedkopere lokale munt betekent namelijk dat de producten voor het buitenland goedkoper worden. Aangezien alle grote economische blokken hetzelfde beleid voeren is dit een race naar het nulpunt. Alleen goud kan minder eenvoudig worden gemanipuleerd en bijgemaakt en daarom zal het over een langere periode in prijs stijgen in iedere papieren valuta. Omdat de goudprijs een onafhankelijke thermometer is van de waarde van andere valuta, hebben overheden er dus belang bij dat ook de goudprijs zo laag mogelijk blijft of in ieder geval niet te snel stijgt.

Grafiek goudprijs in yen 2008-2013

Goudprijs in yen 2008-2013

 

Lees hier meer over op marketwatch

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Duitse Centrale Bank haalt buitenlands goud terug naar Duitsland

15. januari 2013 door Goud Expert

De Duitse Centrale Bank (Bundesbank) heeft besloten de goudvoorraad van Duitsland te repatriëren. Het merendeel van de Duitse goudreserves liggen nu opgeslagen in New York bij de FED en in Parijs bij de Franse centrale bank. De Bundesbank zal veel minder goud in New York aanhouden en in het geheel geen goud meer in Parijs. Duitsland bezit de derde grootste goudvoorraad ter wereld. Deze stap is ingegeven door interne politieke vragen in Duitsland waarbij men zich afvraagt wat nog langer het nut is om de goudvoorraad buiten de landsgrenzen te bewaren. Hiernaast spelen de internationale financiële ontwikkelingen een rol en speelt de vraag of het in bewaring gegeven goud nog wel daadwerkelijk aanwezig is. Deze ontwikkeling kan een fundamentele invloed hebben op zowel de papieren als fysieke goudprijs.

Duitsland schaart zich hiermee in een lange rij landen die eenzelfde beleid voeren en hun goudreserves terughalen op hun eigen grondgebied. Zoals met alle bezittingen geld dat je alleen 100% zeker van je bezig kan zijn als je zelf fysiek en exclusief toegang hebt tot het bezit.

Lees hier meer over op: Zerohedge

, , ,

Goudprijs blijft rond het 1300 euro niveau van 2012 bewegen

9. december 2012 door Goud Expert

De goudprijs is de eerste week van december gesloten op € 1322 en $ 1704. Hierbij blijft de goudprijs zich bewegen rond het 1300 euro niveau en in de 1500-1800 dollar bandbreedte. Vanuit het euro gebied is het opvallend dat de goudprijs vrijwel het gehele jaar 2012 zich rond het 1300 euro niveau heeft bewogen. Diverse deskundigen verwachten een stijging van de goudprijs in 2013 naar minimaal $ 2000. Afgelopen week heeft de zakenbank Morgan Stanley een rapport uitgebracht waarin het zijn klanten adviseert op goud te kopen. Gelijktijdig bracht Goldman Sachs een advies uit om juist goud te verkopen.

Goudprijs in euro’s 2010-2012

Goudprijs grafiek euro december 2012 vanaf december 2009

Goudprijs in dollars 2010-2012

Goudprijs grafiek dollar december 2012 vanaf december 2009

De belangrijkste redenen die Morgan Stanley ziet waarom de goudprijs verder zal stijgen zijn:
•    Goud is nog steeds het beleggingsproduct wanneer beleggers op zoek zijn naar een veilige haven.
•    De dollar zal verder in waarde dalen door het beleid van de FED dat de rente op nul-procent houdt.
•    Centrale banken zijn steeds grotere kopers van fysiek goud. Dit is een nieuwe grote speler in de markt waarbij de centrale banken voorheen juist verkopers van goud waren.

Lees hier meer over op: zerohedge

 

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt , ,

Goud of diamanten wat is een betere investering?

18. november 2012 door Goud Expert

Veel beleggers vragen zich af of ze naast goud als alternatieve spaarmethode ook in diamanten zouden moeten beleggen. De diamantprijs is recent sterk gedaald en wanneer de prijs van 1 karaat diamant wordt weergegeven in ounces goud dan is er sinds 2005 een sterke daling te zien. In 2005 was de prijs voor een 1 karaat diamant circa 15 ounces goud in 2012 is deze gezakt tot minder dan 5 ounces goud. Vanuit dit perspectief is goud dus een betere belegging dan diamanten.

Recent is de prijs van diamanten sterk gedaald t.g.v. een sterk verminderde vraag naar sieraden. Exact ditzelfde patroon deed zich voor begin 2008 net voor de start van de financiële crisis.

Grafiek prijs diamanten in ounces goud

diamant prijs in ounces goud

Grafiek goudprijs, diamantprijs en S&P

diamantprijs, goudprijs, aandelenprijzen

Lees hier meer over op Zerohedge.com

Goudmarkt , ,

De Amerikaanse presidentsverkiezingen en de goudprijs

4. november 2012 door Goud Expert

Veel goudbeleggers vragen zich af of de goudprijs zich verschillend zal ontwikkelen afhankelijk van wie er tot president van de Verenigde Staten wordt gekozen op dinsdag 6 november. Volgens een analyse van GoldCore zal de goudprijs de komende jaren blijven stijgen onafhankelijk van we er tot president wordt gekozen. Belangrijkste ondersteuning van de goudprijs wordt gevormd door het ultra-losse monetaire beleid dat wordt gevoerd in combinatie met het structurele begrotingstekort. Een einde aan de goudprijsstijging is pas te verwachten als de reële rente (spaarrenten minus inflatie) positief wordt. In aanloop naar de verkiezingen is wel te verwachten dat de goudprijs zal dalen de lange termijn trend zal echter niet gebroken worden.

Lees hier meer over op:  The telegraph.co.uk and GoldCore

 

Goudmarkt ,

PIMCO adviseert goud in iedere beleggingsportefeuille

4. oktober 2012 door Goud Expert

PIMCO het grootste obligatiebeleggingsfonds ter wereld heeft haar visie over de rol van goud in een beleggingsportefeuille gepresenteerd. Volgens PIMCO dient iedere beleggingsportefeuille een percentage in goud of andere edelmetalen te bevatten zolang de reële rente negatief is. (de rente die beleggers ontvangen na aftrek van inflatie). Goud heeft enkele unieke eigenschappen t.o.v. van andere beleggingsinstrumenten. Zo heeft goud een unieke vermogens eigenschap (store of value) en genereert het geen rente-inkomsten. Goud moet worden gezien als een politiek onafhankelijke valuta. Ook is goud op dit moment relatief niet duur ten opzichte van het verleden en ligt de prijs nog steeds 12% onder het piekniveau uit 1980. De goudprijs sloot vandaag op $ 1790 en € 1375.

Grafiek reële prijs van goud t.o.v. 1970

Lees hier meer over op zerohedge.

Goudmarkt, Inflatie , ,

Er is geen enkele reden om geen goud te bezitten.

16. september 2012 door Goud Expert

Na de aankondiging van de FED dat ze met een nieuw ongelimiteerd opkoop programma van obligaties en hypotheken gaat starten (QE3) om de economie te laten groeien en de werkeloosheid te verminderen, steeg de goudprijs direct met meer dan $ 35 tot $ 1770. Zowel de ECB, FED, Bank of Japan, Bank of England en de Chinese Centrale bank zijn nu bezig om via monetaire instrumenten te proberen de economie te stimuleren. Dit is het eerste globale monetaire experiment van de mensheid van een orde van grootte die nog nooit is geprobeerd. Dit is een van de redenen waarom Ray Dalio (een van de meest succesvolle hedge-fund managers) van mening is dat er op dit moment geen enkele reden is om niet een deel van een beleggingsportefeuille in fysiek goud te beleggen.

Centrale bankiers gebruiken als argument voor hun acties dat de economie gestimuleerd moet worden en de werkeloosheid moet worden teruggebracht.  De echte reden is echter dat de banken gered moeten worden van verkeerde investeringen en afgesloten leningen uit het verleden ten koste van de belastingbetaler. Het drukken van geld is de eenvoudigste en voor het grote publiek de meest onzichtbare manier om een automatische waardedaling van de valuta te realiseren. Deze effecten worden pas na verloop van tijd zichtbaar maar zijn onvermijdbaar. Ook Marc Faber is van mening dat deze acties het wereldwijde financiële systeem zoals we dat nu kennen, kan vernietigen.

De acties van de ECB en de FED zullen de aandelenbeurzen verder laten stijgen maar tegelijkertijd de valuta’s laten dalen. Het lijkt alsof u rijker wordt in dollars of euros, maar als u naar uw werkelijke koopkracht kijkt gaat deze achteruit.

Lees hier meer over op:

 

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , , , ,

Bernanke’s aankondiging van QE3 laat goudprijs stijgen

2. september 2012 door Goud Expert

De afgelopen week waren de financiële markten uitsluitend gefocust op de jaarlijkse Jackson Hole toespraak van de president van de Amerikaanse centrale bank, Ben Bernanke op vrijdag 31 augustus. Tijdens deze toespraak liet Ben Bernanke doorschemeren dat hij bereid is om nieuwe acties te nemen om de economie te stimuleren. De reactie op de goudprijs was direct te zien. De goudprijs steeg met 2,1% naar $ 1691 en EUR 1344. De reden voor de goudprijs stijging is dat veel beleggers weten dat het enige dat de FED zal doen is het creëren van meer geld en meer schulden waardoor de waarde van de dollar daalt. Aangezien de VS door de speciale positie van de dollar als internationale reserve munt, deze dollars exporteert naar andere centrale banken (o.a. die in Europa en China) worden deze ook gedwongen meer lokale valuta te creëren waardoor ook in deze economische zones een waardedaling van de valuta wordt gecreëerd. Het is dus logisch dat de goudprijs steeg in alle valuta.

Goudprijs grafiek september 2012 in dollars

goudprijs grafiek in dollars september 2012

 

Goudprijs grafiek september 2012 in euros

goudprijs grafiek in euros september 2012

 

Alle voorgaande stimuleringsmaatregelingen TARP, QE1, QE2, Operation Twist, LTRO hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Sommige economen hebben hier vooraf voor gewaarschuwd omdat het onderliggende probleem een schulden probleem is. Een schuldencrisis kan alleen maar worden opgelost door of schulden af te betalen (zeer moeilijk en pijnlijk), schulden kwijt te schelden (niet populair bij de bezitters van de meeste schulden de banken) of inflatie te creëren. Dit laatste is het meest populair onder voornamelijk socialistische politici. Onder het mom van het aanjagen van de economie worden nog meer schulden aangegaan met de hoop dat deze in de toekomst zoveel economische groei oplevert dat de schuld inclusief rente kan worden terugbetaald. De praktijk laat echter zien dat dit in het verleden nog nooit gewerkt heeft. De inflatie die hiermee wordt gecreëerd is een onzichtbare belasting voor de belastingbetalers die hun papieren valuta steeds sneller steeds minder waard zien worden. Het monetaire experiment  begonnen door President Nixon toen deze 40 jaar geleden de dollar volledig los koppelde van goud begint nu in zijn eindfase te komen. Wanneer ook de speciale positie van de dollar als internationale reserve munt eindigt zal dit een directe devaluatie / waardedaling van 90% van de papieren dollar en daaraan gerelateerde valuta tot gevolg hebben. Diverse grote economische blokken internationale nemen nu concrete maatregelen om onderling transacties te doen zonder dat daar een dollar bij aan te pas komt.

Lees hier meer over op NY Times en ZeroHedge

 

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , , , ,

Goudkoers ondersteunt door grote Aziatische koper.

12. augustus 2012 door Goud Expert

De goudprijs eindigde deze week op $ 1620,50 en € 1317,91. De afgelopen weken zien we een consolidatie van goud en zilverprijzen rond deze niveaus. Veel deskundigen menen dat dit een voorbode is van een sterke stijging van de goudprijs de komende maanden. In de fysieke goudmarkt signaleert Ben Davies een zeer sterke Aziatische goudkoper die gestaag zijn biedprijs voor goud verhoogt. Steeds meer fysiek goud verplaatst zich van west naar oost en van zwakke naar sterke handen.

Overheden en centrale banken hebben het afgelopen jaar geprobeerd om de rol van goud als ultieme veilige valuta in diskrediet te brengen door de papieren goudprijs ‘onnatuurlijke’ bewegingen naar beneden te laten maken op economische berichten die voor iedere normaal denkende belegger de goudprijs juist hadden moeten laten stijgen. Dit om de staatsobligaties van de VS en Europa te promoten en die als ultieme veilige haven te promoten. Veel goudbeleggers die pas in de laatste jaren zijn ingestapt zien deze prijsontwikkeling als een bewijs dat de verhalen over een goudbubbel waarschijnlijk waar zijn en stappen uit de markt. Dit laatste is exact wat overheden en centrale banken willen omdat fysiek goud de enige politiek onhafhankelijke valuta is die ze steeds minder eenvoudig kunnen beïnvloeden.

Ook John Embry van Sprott Asset Management signaleert toenemende spanningen op de internationale goudmarkt en waarschuwt voor investeringsfondsen en ETF-fondsen die uitsluitend in papieren goud beleggen en slechts minimaal worden gedekt door daadwerkelijk fysiek edelmetaal. John Embry verwacht op korte termijn een einde aan de prijsconsolidatie van goud en zilver en structureel hogere koersen in de toekomst.

Lees hier de hele analyse van Ben Davies op King World News. Lees hier de analyse van John Embry

Economie, Goudmarkt ,

Goudprijs stijgt tot boven 1300 euro door aanhoudende eurocrisis en sterke dollar

26. juli 2012 door Goud Expert

De goudprijs is deze week opnieuw gestegen tot boven de 1300 euro. De laatste opleving van de eurocrisis waarbij nu ook de situatie in Spanje en Italië steeds duidelijker wordt, zorgen ervoor dat steeds meer spaarders en obligatiehouders hun toevlucht zoeken naar veiliger havens. Het veelgehoorde anti-goud argument dat goud geen rendement oplevert gaat steeds minder vaak op nu er Zwitserse en Duitse kortlopende obligaties worden verkocht met een negatieve rente. In vergelijk met een negatieve rente is een rente van 0 procent van goud geen slechte deal waarbij men dan ook nog eens het voordeel heeft van een fysiek bezit dat buiten het reguliere banksysteem kan worden bewaard.

Goudprijs in euros van juli 2009 tot juli 2012

 

goudprijs grafiek in euros juli 2012 3 jaar

Euro, Goudmarkt , ,