Turkse overheid probeert privé goudbezit te ontmoedigen met goud spaarrekening

22. maart 2012 door Goud Expert

Net als in India is het in Turkije en in de Turkse cultuur gebruikelijk om te sparen in fysiek goud en niet te vertrouwen op het Turkse banksysteem en de waarde van de Turkse munt de Lira. De economie van Turkije wordt gekenmerkt door frequente crises en devaluaties waardoor de bevolking weinig vertrouwen heeft in het bancaire systeem. Exact het tegenovergestelde als in Nederland. Door de recente economische groei importeert Turkije nu jaarlijks zeer grote hoeveelheden fysiek goud die door de centrale bank met dollars gefinancierd moeten worden. Een van de maatregelen om te proberen de goudimport te verminderen is het introduceren van een goudspaarrekening die rente in goud vergoed in combinatie met goud pin-automaten waar houders direct goudbaren kunnen pinnen vanaf hun goudrekening. De goudprijs is vandaag gesloten op $ 1644 / € 1246. Een daling van 0,3 procent.

Goud vraag Turkije 2009-2012

goudvraag Turkije

Het afgelopen jaar is de waarde van de Lira met 20% gedaald ten opzichte van de dollar. Dit is slechts één van de gevolgen van de zeer hoge inflatie waar de bewoners van Turkije al decennia mee moeten leven. Het vertrouwen in het banksysteem is dan ook minimaal en veel bewoners sparen uitsluitend in de vorm van fysiek goud omdat ze hiermee zeker weten dat hun spaargeld en de gespaarde koopkracht niet zal verdampen. De Turkse goudfederatie schat dat er circa 5000 ton goud met een waarde van $ 270 miljard dollar in particuliere handen is. Of het plan van de overheid zal slagen is moeilijk te voorspellen. De inwoners van Turkije hebben dit soort beloften in ieder geval al zeer vaak gehoord en zijn niet zo goed gelovig als de inwoners van West Europa en specifiek Nederland. De turken zullen moeilijk te overtuigen zijn dat de overheid het beste met hun voorheeft en er alles aan zal doen om hun koopkracht te beschermen. Of een goudrekening in combinatie met goud-pinautomaten dezelfde zekerheid bied als goud in eigen bezit zal moeten blijken in de toekomst. Onze voorspelling is dat dit niet zal werken omdat de banken ongetwijfeld niet al het goud in bezit zullen hebben en direct kunnen leveren in geval van een crises.

Lees hier meer over in The Wall Street Journal

, ,

Landelijke staking goudwinkels en juweliers in India door importheffing op goud

20. maart 2012 door Goud Expert

De goudwinkels en juweliers in India staken voor het eerst landelijk en zijn de gehele dag gesloten als protest tegen de extra importbelasting op goud die de regering heeft doorgevoerd om haar handelstekort met het buitenland te verlagen. De Indiase minister van financiën Pranab Mukherjee wil met deze maatregel de grote hoeveelheden goud die worden geïmporteerd, indammen. De goudwinkels zijn van plan de staking met nog 2 dagen te verlengen. De goudprijs sloot vandaag op $ 1650 / € 1248 per troy ounce.

Mukherjee heeft de importheffing op gouden baren, gouden munten en platina verdubbeld van 2 naar 4 procent. Op deze manier probeert men de grote hoeveelheden goud die India importeert te verminderen. Deze import zet namelijk een grote druk op de harde valuta deviezen van India. De Indiase overheid probeert tevergeefs papieren goud in de vorm van goud certificaten uitgegeven door Indiase banken populair te maken. Het bezit van fysiek goud als spaarmiddel is zo in de Indiase cultuur ingebed dat door de toenemende welvaart in India de goud verkopen en import van goud uit het buitenland onverminderd hoog blijven ondanks de gestegen goudprijs van de afgelopen jaren.

Lees hier meer over op bloomberg

Goudmarkt , ,

DNB door rechter teruggefloten inzake goud belegging pensioenfonds

19. maart 2012 door Goud Expert

Begin verleden jaar hebben wij bericht over de anti-goud actie door De Nederlandsche Bank tegen de te hoge belegging in goud door het pensioenfonds van “De Vereenigde Glasfabrieken”.  DNB was van mening dat een belegging van 13% van haar vermogen in goud onverantwoord was en het pensioenfonds werd gedwongen dit terug te brengen naar 3%. Afgelopen vrijdag 16 maar 2012 heeft de rechter uitspraak gedaan en DNB in het ongelijk gesteld. De goudmarkt heeft DNB ook in het ongelijk gesteld want in één jaar tijd is de goudprijs verder gestegen met 25 procent.

DNB gebruikte zoals zoveel andere anti-goud lobbyisten een erg selectieve berekeningsmethode om aan te tonen dat de belegging in fysiek goud door niet conform het  “prudent person” (goed huisvaarder) principe was. In 1980 bereikte de goudprijs een piek en daalde toen met 33%. Op zich had DNB daar gelijk in echter zij vergat het rendement van goud over de afgelopen 12 jaar en de honderden jaren van voor 1980 mee te nemen. Alleen de afgelopen 12 jaar heeft de goudprijs een zeer geleidelijk continue stijging laten zien en over een periode van honderden jaren is fysiek goud het enige spaarmiddel gebleken dat waarde vast is gebleken en alle devaluaties van valuta en faillissementen van (staats)obligaties. De rechtbank oordeelde dan ook dat DNB fout zat. DNB kan nu een schadeclaim tegemoet zien welke minimaal 10 tot 11 miljoen euro zal bedragen.

Niet alleen de rechtbank stelt DNB in het ongelijk. Sinds verleden jaar is ook de goudprijs verder gestegen met 25 procent. Als dit rendement wordt vergeleken met de door DNB als zeer veilig beoordeelde staatsobligaties  zoals die van Griekenland, Spanje, Italië en Portugal dan kan alleen maar worden geconcludeerd dat DNB een verlengstuk is van de ECB en de Europese politici die een onbeperkt vertrouwen hebben in hun eigen papieren euro. Of meer pensioenfondsen nu zullen besluiten om het aandeel goud in hun beleggingsportefeuille te verhogen moet worden afgewacht. Het zou ons niet verbazen als de ECB en DNB wettelijk zullen gaan vastleggen dat pensioenfondsen uitsluitend nog maar in Europese staatsobligaties mogen beleggen. Goud is namelijk de aartsvijand van ieder papieren geldsysteem.

Europese Bankiers

Lees hier meer over op NOS en IEXprofs.

Euro, Goudmarkt , ,

Griekse schuldpapier afboeking geeft impuls aan goudprijs. Begin of einde van de goudbubbel?

11. maart 2012 door Goud Expert

De ‘vrijwillige’ overeenkomst van de 70% afboeking van de Griekse schulden die donderdag 8 maart 2012 is gesloten heeft de goudprijs direct laten stijgen met $40 tot boven het niveau van $ 1.700 / oz. Veel bezitters van Griekse schulden die een verzekering op hun schuldenportefeuille en het faillissement van Griekenland hadden afgesloten (de zogenaamde Credit Default Swaps) werden geconfronteerd met de situatie dat de voorwaarden van hun verzekering eenzijdig werden aangepast door de verzekeringsmaatschappijen (de banken die de CDS producten hebben verkocht). Veel kopers van staatschulden zullen zich in de toekomst twee keer bedenken voordat ze opnieuw investeren in staatsschulden. Uiteindelijk is het slechts papier waarvan de contractuele voorwaarden willekeurig eenzijdig kunnen worden aangepast. Een investering in fysiek goud is dan opeens veel aantrekkelijker geworden en een echte verzekering tegen verlies van vermogen.

Na iedere stijging van de prijs van goud komen de verhalen over de goudbubbel weer uitgebreid in de media. Jeff Clarke van Casey Research heeft een vergelijking gemaakt van spaarders in dollars en spaarders in goud over de laatste 12 jaar. De goudspaarders hebben een positief rendement op hun koopkracht gemaakt van 350% de dollarspaarders een negatief rendement van 25% op hun koopkracht. Wanneer iemand u verteld dat goud geen rendement oplevert, toon hem of haar dan de onderstaande grafiek.

Waarde van goud en papier vergeleken 2000 tot 2012

Voor het komende decennium zal één ding zeker zijn dat om het financiële systeem in stand te houden er zeer grote hoeveelheden papieren geld zullen worden bij gemaakt. Het is daarom niet onverstandig dat iedereen een klein deel (circa 10%) aanhoud in fysieke edelmetalen. Onder het grote publiek is dit thema echter in het geheel nog niet aanwezig. Goud komt eerder ter sprake n.a.v. de vele advertenties van goudkopers die oud goud en sieraden inkopen tegen relatief lage goudprijzen. Slechts een zeer kleine groep koopt daadwerkelijk goud. We staan dus eerder aan het begin van een goudbubbel dan aan het eind.

Lees hier meer over op: zerohedge en casey research

Economie, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Was de goudprijs daling op woensdag 29 februari een interventie van de centrale banken?

4. maart 2012 door Goud Expert

Zonder duidelijk aanwijsbare reden of nieuws van de financiële markten daalde de goudprijs op woensdag 29 februari met bijna 100 dollar per troy ounce. Deze daling heeft alle kenmerken van een vooropgezette en gecoördineerde actie hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door enkele centrale banken. Op 29 februari sloot de goudkoers op $ 1696. Deze daling was een veldslag tussen de fysieke goudbezitters en de papieren goudhandelaren. 2 dagen later was de goudprijs alweer gestegen boven het $ 1700 niveau en op vrijdag 2 maart sloot de goudprijs op $ 1711.

Ontwikkeling van de goudprijs op 29/02/2012

goud prijs ontwikkeling 29 februari 2012

 

Goudprijs grafiek september 2011 - maart 2012

goud prijs grafiek 3 maart 2012

Dat centrale banken interveniëren in financiële markten is algemeen bekend. Recent gaf de centrale bank van Japan toe dat zij had geïntervenieerd in de valutamarkten omdat de Japanse Yen te duur was geworden. Ook de Zwitserse centrale bank heeft een programma om de koers van de Zwitserse Franc niet te hoog te laten worden. Dat centrale banken ook de aandelenmarkten en grondstoffen prijzen manipuleren is minder bekend. In de Verenigde Staten is er een speciaal comité door de Amerikaanse President ingesteld: de Working Group on Financial Markets (in de volksmond aangeduid met het “Plunge Protection Team”). De activiteiten van het plunge protection team blijven altijd geheim en zij mogen in iedere financiële markt ingrijpen.

Volgens Andrew Maguire een bekende handelaar uit London was het gedrag van de markt tijdens de daling uiterst ongebruikelijk. Vanuit het niets werden tienduizenden termijncontracten en futures verkocht. De daling was zo sterk dat het $1700 niveau werd doorbroken waardoor automatisch nieuwe verkooporders werden gegenereerd omdat dit door veel handelaars als stop/loss niveau was ingesteld.

Deze prijs ontwikkeling past in de theorie dat Centrale Banken wel toestaan dat de goudprijs stijgt maar slechts in een geleidelijk tempo. Omdat de goudprijs sinds begin 2012 (te) snel was gestegen was ingrijpen noodzakelijk. De verkopen van fysiek goud en ook het sentiment onder goudspaarders is hierdoor niet aangetast. Deze koersdaling is voor veel goud kopers een bevestiging dat het huidige financiële systeem uitsluitend nog via manipulatie en interventie door centrale banken, overheden en politici in leven gehouden kan worden. Dit kan niet oneindig doorgaan en de schuldenberg die de afgelopen 40 jaar is gecreëerd en de westerse welvaartsstaten hebben gefinancierd zullen versneld worden afgeboekt. Het meest waarschijnlijk is dat die plaatsvind via extreem hoge inflatie en/of devaluatie van de papieren valuta.

Lees hier meer over op: Wikipedia, King World News en COMEX we have a problem

 

Economie, Euro, Goudmarkt , ,