Goudprijs stijgt in 2011 met 13 procent

31. december 2011 door Goud Expert

De goudprijs is het jaar 2011 geëindigd op € 1208,36 een stijging van 13% ten opzichte van 1 januari 2011. In dollars sloot de goudprijs op $ 1566,40 en steeg de goudprijs met 10%. Dit is het elfde jaar op rij waarbij de goudprijs is gestegen in vrijwel alle valuta. Hierbij deed goud het aanzienlijk beter dan de aandelenbeurzen en obligatiemarkten. De recente daling van de goudprijs vanaf het hoogste punt in september 2011 wordt door veel centrale banken gebruikt om hun goudreserves substantieel te vergroten.

Goudprijs grafiek 2011 in euro’s

goudprijs grafiek 2011 in euro

Goudprijs grafiek 2011 in dollars

goudprijs grafiek 2011 in dollar

In 2011 zagen we naast een grote volatiliteit in de goudprijs een belangrijke trend voorgezet worden. Centrale banken uit steeds meer landen zijn netto goudkopers geworden en kiezen uit strategische overwegingen niet langer uitsluitend voor dollars of euro’s als reserve munt.

Grafiek ontwikkeling goudreserves Rusland

Goudreserves grafiek Rusland

In december heeft Rusland zijn goudreserves opnieuw met 100.000 troy ounce verhoogd tot in totaal 28,1 miljoen troy ounce. De Russische centrale bank heeft aangegeven dat ze van plan is om de goudreserves in 2012 verder met 100 ton goud te laten groeien. Turkije heeft recent zijn goudreserves met 30 procent (1,328 miljoen troy ounce) verhoogd van 4,429 naar 5,758 miljoen troy ounce. In totaal waren de goud aankopen door centrale banken in het derde kwartaal van 2011 tweemaal zo hoog als in het tweede kwartaal van 2011 en meer dan zeven maal zo groot als in de vergelijkbare periode in 2010. Volgens onderzoeksbureau GFMS hebben de centrale banken in 2011 in totaal 500 ton goud gekocht en zullen ze minimaal dezelfde hoeveelheid in 2012 kopen. Onduidelijkheid bestaat er nog steeds over de daadwerkelijke goudreserves van China. China publiceert slechts zelden cijfers over haar goudvoorraad maar alle deskundigen zijn het erover eens dat China bezig is met een groot inkoopprogramma voor zowel goud als zilver.

Ook kiezen centrale banken er niet langer voor om hun fysieke goudreserves buiten hun eigen grondgebied op te slaan. Zo heeft o.a. Venezuela besloten om al hun goudreserves uit Londen te repatriëren.

Algemeen kan worden gesteld dat fysiek goud in eigen bezit door veel centrale banken wordt beschouwd als de meest zekere vorm van echt geld, die politiek onafhankelijk is. Dit ondanks de onophoudende propaganda van de Amerikaanse en Europese centrale banken en politici dat de 100% papieren dollar en euro en de op schuld gebaseerde economie de beste uitvinding is, sinds het begin van de geschiedenis.

Lees hier meer over op gata

Goudmarkt , ,

De invloed van de GLD ETF op de goudmijn aandelen

19. december 2011 door Goud Expert

De afgelopen jaren blijven de prijzen van de goudmijn aandelen achter bij de stijging van de goudprijs. Traditioneel waren de goudmijn aandelen altijd een hefboom om maximaal te profiteren van de stijging van de goudprijs. De laatste jaren is dit echter niet het geval en veel goud analisten proberen hier een verklaring voor te vinden. Ook het bekende Nederlandse “Gold & Discovery Fund” blijft achter bij de goudprijs ontwikkeling. Op dit moment is het dus beter om het edelmetaal zelf in handen te hebben dan de aandelen van de goudmijnen. Eugene King van Goldman & Sachs heeft een nieuwe verklaring voor dit effect. Zijn analyse is dat de GLD ETF en andere op goud gebaseerde ETF fondsen goudbeleggers aantrekken die anders in de goudmijnen hadden geïnvesteerd.

Vergelijking goudmijn aandelen t.o.v. goudprijs en s&p

GLD ETF in relatie tot goudmijn aandelenkoersen

Sinds de introductie van de GLD ETF (het grootste ETF dat de goudprijs volgt) is er geen directe relatie meer tussen de prijs van de goudmijn aandelen en de goudprijs. De goudmijn aandelen gaan sindsdien mee met de algemene ontwikkeling van de aandelen beurzen.

Veel beleggers hebben het idee dat investeren in de GLD ETF gelijk staat met het direct investeren in fysiek goud. Dit is echter een misvatting. De GLD ETF is een beursgenoteerd fonds waarvan de prijs van een aandeel de goudprijs volgt. Beleggers van in het fonds kunnen echter geen aanspraak maken op het fysieke goud dat het GLD ETF in bezit heeft. Ook over de hoeveelheid fysiek goud waarover GLD ETF beschikt, is veel onzekerheid. Deze is waarschijnlijk niet meer dan 5% van het ingelegde geld van de beleggers en bestaat voor de rest uit geleend goud via papieren garanties van anderen. Beleggers die denken dat ze enig aanspraak kunnen maken op het fysieke goud dat ze via de GLD ETF denken te bezitten, zullen uiteindelijke bedrogen uitkomen. In geval van problemen zal de GLD ETF in cash afrekenen en niet in goud. Dit alles is in het verleden duidelijk gedocumenteerd en zelf na te lezen in de prospectus van de GLD ETF.
DE GLD ETF is echter wel het ideale middel van de banken die eigenaar zijn van de GLD ETF en de daaraan gelieerde centrale banken om kunstmatig de hoeveelheid goud te vergroten. Beleggers worden verleid papieren goud te kopen in plaats van het fysieke metaal zelf. Dit is de ultieme wens van iedere centrale bankier: de mogelijkheid om daadwerkelijk fysiek metaal te kunnen printen.

Vooralsnog lijkt het er dus op dat op de korte termijn de GLD ETF en alle andere ETF fondsen die op grondstoffen gebaseerd zijn de prijs van goud en andere grondstoffen kunstmatig laag houden. Er gaat echter niets boven het bezit van het fysieke edelmetaal of het bezit van aandelen in grondstofproducenten en goudmijnen. Wanneer blijkt dat ook de GLD ETF niets meer is dan een papieren constructie zal de goudprijs en de aandelenkoers van goudmijnen zich corrigeren naar de daadwerkelijke vraag en aanbod verhouding.

Lees hier meer over op ZeroHedge

Aandelenbeurzen, Goudmarkt , ,

Goudprijs daalt onder $ 1600 ondanks hoge vraag naar fysiek goud

18. december 2011 door Goud Expert

De goudprijs is deze week gedaald tot onder de $ 1.600 en sloot de week af op $ 1.599,20 / oz en € 1.225,55. In dollars bedroeg de daling van de goudprijs 6,5% en in euro’s slechts 3,8% ten gevolge van de dalende euro koers ten opzichte van de dollar. Ten opzichte van een jaar geleden is de goudprijs circa 17% gestegen in zowel euro’s als dollars en het lijkt erop dat goud dit jaar opnieuw zal afsluiten met een positief resultaat het elfde jaar op rij. Lees verder voor een nadere analyse van de huidige goudprijs daling.

Grafiek goudprijs in dollars december 2009 tot december 2011

goudprijs dollars 2009-2011

Grafiek goudprijs in euro’s december 2009 tot december 2011

goudprijs euros 2009-2011

De daling van de goudprijs kan enerzijds worden verklaard doordat de prijs van goud internationaal wordt bepaald door de handel in papieren termijn contracten (futures). Er bestaan een factor 10 meer papieren termijn contracten dan fysiek edelmetaal. Recent is de grote broker in termijncontracten MF Global failliet gegaan en uit het faillissement blijkt dat veel zaken niet op orde bleken. MF Global heeft bijvoorbeeld voor 1 miljard dollar fondsen van de rekeningen van klanten gebruikt om hier zelf posities in Europese staatsobligaties mee in te nemen. Ook heeft MF Global het onderliggende edelmetaal dat eigendom is van klanten gebruikt als onderpand voor leningen om meer fondsen te creëren om zelf mee te speculeren. Dit heeft geleid tot rechtszaken waarbij meerdere partijen menen recht te hebben op hetzelfde edelmetaal. Veel beleggers vermoeden dat MF Global niet de enige is die deze praktijken hanteert, maar dat veel financiële instellingen die optreden als broker hetzelfde doen. De consequentie is dat veel grote beleggers hun papieren bezittingen in edelmetaal verkopen hetgeen de prijs van goud doet dalen. Dit geheel speelt zich af in het papieren domein van de edelmetaal prijzen en heeft weinig tot geen link met het daadwerkelijk fysieke vraag en aanbod van edelmetalen.

Een tweede oorzaak van de daling van de goudprijs moet worden gezocht in de financiële crisis en met name de steeds slechter wordende liquiditeitspositie van Europese banken. Europese banken kunnen steeds moeilijker hun korte termijn schulden financieren. Uitsluitend ‘harde onderpanden’ worden door tegenpartijen geaccepteerd. Aangezien goud de meest harde, politieke onafhankelijke vorm van geld is, worden veel Europese banken gedwongen hun eigen goudposities te verkopen om op die manier cash te genereren. Dit biedt een extra aanbod van goud op de markt het geen de prijs doet dalen. Het vermoeden bestaat dat centrale banken dit goud weer vanuit hun centrale goudreserves uitlenen aan banken in problemen. Dit is een proces waarbij het fysieke goud uiteindelijk overgaat van de zwakke handen naar de sterke handen.

Het is goed mogelijk dat de goudprijs nog verder zal dalen ten gevolge van manipulatie op de papieren markten. De fundamentele oorzaken om goud te bezitten blijven echter onverminderd van kracht. Het huidige internationale geldsysteem kan uitsluitend overleven wanneer er in een steeds sneller tempo nieuw papieren geld wordt gecreëerd om in het verleden gecreëerde schulden plus de rente verplichtingen te kunnen betalen. De centrale banken en overheden proberen dit extra te stimuleren door de rente steeds verder te verlagen. Inflatie of een verdere devaluatie van alle papieren valuta’s is hiervan het gevolg. Ben Bernanke heeft recent de uitspraak gedaan dat de centrale bank geen Olie kan drukken. Hetzelfde geld voor goud waardoor dit een betere vorm van sparen is dan papieren valuta.

Aandelenbeurzen, Goudmarkt, Inflatie , ,

Grote goud kopers doen steeds meer moeite bij de aanschaf van fysiek goud

8. december 2011 door Goud Expert

De volatiliteit op de financiële markten en ook de goudmarkt houdt aan. Nadat de goudprijs was gestegen tot boven de $ 1750 zakte de prijs vandaag terug met bijna 2% naar het $1710 niveau. In euro’s daalde de goudprijs van € 1299 naar € 1281. Ondanks de volatiliteit blijft de vraag naar fysiek goud hoog, zoals blijkt uit de aankoop van 15 ton goud door de Zuid Koreaanse centrale bank en het bericht van de CEO van de goudmijn AngloGold Ashanti dat steeds meer grote kopers zich direct bij hem melden voor grote aankopen van goud. Beleggingsadvies van Marc Faber.

Mark Cutifani de CEO van een van de grootste beursgenoteerde goudmijnen AngloGold Ashanti legt in dit interview uit dat steeds meer grote goudkopers zich direct tot hem wenden. Steeds meer grote goudkopers vinden het moeilijk om hun goud via de traditionele grote goud bullion banken of grondstoffen beurzen te kopen. Het gekochte goud in grote hoeveelheden daadwerkelijk geleverd te krijgen wordt steeds moeilijker. Daarom koopt men liever direct vanaf de goudmijn zonder tussenkomst van banken.

Zuid Korea heeft voor de tweede keer dit jaar haar goud reserves substantieel verhoogd. In november 2011 is de officiële goudvoorraad verhoogd met 15 ton naar 54,4 ton. Lees hier meer over op marketwatch.

In zijn laatste interview met Bloomberg heeft Marc Faber de schrijver van het Gloom, Boom & Doom report een beleggingsadvies: investeer in het stock symbol G-O-L-D. Volgens Marc Faber heeft het geen zin andere valuta dan goud aan te houden gelet op de zeer lage rente die wordt vergoed, de onzichtbare geldcreatie die op dit moment plaatsvind en de inflatie die dit tot gevolg heeft. Gekoppeld aan de politieke instabiliteit in de Eurozone is goud zijn favoriete spaarmiddel. Marc Faber is bekend als een van de analisten die de huidige financiële crisis hebben voorspeld. Ook het verdere verloop van de schuldencrisis volgt tot nu toe de voorspellingen van Marc Faber.  Bekijk het hele interview met Marc Faber hier op zerohedge.

Economie, Goudmarkt , ,