Goudprijs daling leidt tot record fysieke goud verkoop.

26. september 2011 door Goud Expert

De goudprijs is de laatste dagen zeer sterk gedaald naar USD 1662 en € 1232. De daling van de zilverprijs was relatief nog sterker met een daling van 14% tot USD 30,93 en € 22,86. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, is de verkoop van fysiek goud de laatste dagen sterk gestegen. Diverse grote (online) winkels melden totaal uitverkocht te zijn in zowel goud als zilver. Dit betreft dan zowel goudbaren, goudstaven en gouden munten. De achterliggende oorzaak voor deze tegenstelling is dat de internationale goudprijs voornamelijk wordt bepaald door de papieren termijnmarkt en niet door de daadwerkelijke fysieke markt van vraag en aanbod.

Goudprijs grafiek dollars, september 2010 tot september 2011

goudprijs grafiek dollars september 2010 tot september 2011

Goudprijs grafiek euro’s, september 2010 tot september 2011

goudprijs grafiek euros september 2010 tot september 2011

Op 22 en 23 september daalde de goudprijs en zilverprijs mee met de grote dalingen op de internationale aandelenbeurzen. Dit is een beweging die vaak voorkomt wanneer er sterke dalingen zijn op de aandelenbeurzen. Handelaren die gedwongen worden aandelenposities te sluiten (bijvoorbeeld omdat men ‘naked long’ is gegaan), hebben cash nodig om deze posities af te dekken. De verkoop van goudposities is dan een zeer aantrekkelijke optie omdat goud zeer liquide is.

Na het sluiten van de beurzen in de VS op 23/09/2011 maakte de CME bekend dat de margin verplichtingen op de goud en zilver future contracten wordt verhoogd. Deze aankondiging kwam dus nadat de goudprijs al met $80 dollar op 23/09/2011 was gedaald. Door deze actie wordt het duurder (dus onaantrekkelijker) voor handelaren om de papieren future contracten in goud en zilver aan te houden. Wellicht dat sommige handelaren vooraf van deze verhoging van de margin op de hoogte waren en vooruitlopend hierop de verkoopcyclus hebben gestart.

Voor kopers van fysiek edelmetaal is deze prijsdaling een goed moment om in te stappen. Fundamenteel is er namelijk niets gewijzigd in de globale financiële en politieke situatie die het begin van een oplossing van de schuldencrisis en financiële crisis aankondigt. Uit diverse berichten blijkt dat veel grote (online) winkels van goud en zilver volledig zijn uitverkocht en hun voorraad goud en zilver dienen aan te vullen. Er staan dus zeel veel kopers van fysiek goud en zilver langs de zijlijn klaar om in te stappen op deze lagere niveaus van de goudprijs en zilverprijs.

Lees hier meer over het fysieke tekort van goudwinkels.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Ook Europese centrale banken zijn nu netto goud kopers

19. september 2011 door Goud Expert

Uit de laatste statistieken van de ECB en het IMF blijkt dat in 2011 de Europese centrale banken tot nu toe gezamenlijk 25,000 troy ounce (0,8 ton) goud hebben gekocht. Dit is een grote wijziging van beleid omdat vanaf 1999 de Europese centrale banken grote goud verkopers waren met gemiddeld 400 ton per jaar. Nu is de trend omgeslagen naar goud kopen hetgeen een belangrijk signaal kan zijn voor de goudmarkt.

Dit jaar waren Mexico, Rusland, Zuid Korea en Thailand de grootste goud kopers. Deze landen hebben hun goudreserves uitgebreid ten koste van hun dollar-reserves. In Europa waren de netto goud aankopen relatief klein en deze werden gedaan door Estland en Malta.

Johathan Spall (directeur edelmetalen bij Barclays Capital) ziet een nieuwe trend waarbij goud opnieuw meer en meer wordt gezien als de ultieme vorm van cash geld. Ook de Europese centrale banken realiseren zich dat goud een goede diversificatie kan zijn ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Lees hier meer over op GATA.

 

Goudmarkt , ,

Kamervragen over Nederlandse goudvoorraad door Socialistische Partij

18. september 2011 door Goud Expert

Het kamerlid Ewout Irrgang (SP) heeft enkele kamervragen gesteld omtrent de Nederlandse goudvoorraad en hoe in het verleden is omgegaan met de Nederlandse goudvoorraad. Eén van de vragen is of de Nederlandse Bank goud uitleent om op deze wijze de goudprijs kunstmatig laag te houden.

Hieronder een overzicht van alle vragen:

1 Heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een deel van haar goudvoorraad uitgeleend?
Zo ja, hoeveel en aan wie?

2 Waarom zijn in het jaarverslag van DNB het goud en de goudvorderingen bij elkaar opgeteld in plaats van deze beide posten afzonderlijk te vermelden?

3 Kunt u een overzicht geven van het jaarlijkse rendement dat het uitlenen van goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd?

4 Waar ligt het fysieke goud van DNB? Om welke locaties gaat het en hoeveel is er op die locaties opgeslagen? Om welke reden is het goud nog steeds op deze plaatsen opgeslagen?

5 Wat was de belangrijkste reden voor DNB om het goud te verkopen? Zijn de kosten van het opslaan van goud een reden geweest om goud te verkopen? Hoe hoog zijn de kosten om het goud op te slaan?

6 Kunt u bevestigen dat er sinds 1991 van de 1700 ton goud ongeveer 1100 ton verkocht is? Klopt de waarneming van Peter de Waard (1) Volkskrant, “Moet Nederland zijn laatste goud verkopen?”, 7 september 2011) dat er door vroegtijdige verkopen van het goud ongeveer 30 miljard euro is gederfd? Zo nee, wat is volgens u dan wel het juiste bedrag?

7 Hoeveel is er in de afgelopen twintig jaar van de staatsschuld afgelost met de opbrengst uit goudverkopen? Wordt volgens u de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeterd door enerzijds de staatschuld af te lossen en anderzijds de goudvoorraad te verkopen?

8 Wat is volgens u de huidige functie van de goudvoorraad?

9 Hoe verhoudt de grootte van de goudmarkt zich tot de grootte van de markt in goudderivaten? Wat zijn daarvan de mogelijke consequenties?

10 Kunt u bevestigen dat recentelijk een aantal landen juist haar goudvoorraad heeft vergroot? Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

Het originele document met alles vragen vindt u hier.

, ,

Goud is goedkoop volgens Marc Faber

11. september 2011 door Goud Expert

In een van zijn laatste interviews geeft Marc Faber de auteur van het “Gloom, Boom and Doom report” zijn laatste visie op de meest recente economische ontwikkelingen. Zijn visie is dat de prijs van goud op dit moment erg goedkoop is, als je het vergelijkt met de monetaire experimenten die de laatste jaren zijn uitgevoerd en nu nog steeds plaatsvinden. Een goudprijs van $ 6000 tot $ 10.000 per troy ounce lijkt hem niet onwaarschijnlijk. Bekijk het hele video interview hieronder.

De goudprijs is de laatste weken sterk gestegen tot nieuwe records. Dit betekent echter niet automatisch dat er een goud zeepbubbel is. Volgens Marc Faber is de aankomende inflatie die door de monetaire acties wordt gecreëerd een goede basis onder de goudprijs. Dit betekent niet dat er geen correctie van de goudprijs op de korte termijn kan plaatsvinden.

Dollar, Goudmarkt, Inflatie , ,

Goudprijs hervat stijging in dollar en euro, wikileaks onthult Chinese goud strategie.

4. september 2011 door Goud Expert

Na de forse daling van de goudprijs medio augustus 2011 is een periode van geleidelijke stijging van de goudprijs aangebroken. Na het tijdelijke laagste niveau van $ 1700 en € 1180 is de goudprijs op 2 september 2011 gestegen tot $ 1886 en € 1328. In zowel dollars als euro’s bijna een hoogste goudprijs ooit. De openbaarmaking van de gehele wikileaks archief deze week, heeft extra bewijzen geopenbaard over de Chinese goudstrategie. Op zaterdag 3 september is onthuld dat China op de hoogte is van de goud manipulatie strategie van de Westerse centrale banken en de VS weet dat China hiervan op de hoogte is en deze kennis actief gebruikt om de dollar te ondermijnen.

Grafiek goudprijs in dollars september 2009 tot september 2011

goudprijs grafiek september 2009 tot september 2001 dollar

Grafiek goudprijs in euro’s september 2009 tot september 2011

goudprijs grafiek september 2009 tot september 2001 euro

Zerohedge heeft in dit artikel, meer informatie geopenbaard over de Chinese goudreserve strategie. Deze informatie is weer gebaseerd op informatie van wikileaks. Kort samengevat blijkt dat China al lange tijd op de hoogte is van de strategie van de Westerse centrale banken om de functie van goud in de economie te marginaliseren en de goudprijs actief zo laag mogelijk te houden. Dit om de papieren valuta meer geloofwaardigheid te geven. Vanuit het Chinese perspectief gebruiken de VS de lage goudprijs om de rol van de dollar als internationale reserve valuta te ondersteunen. Naar nu blijkt speelt China hier actief op in. De Chinese strategie is er op gericht om zoveel mogelijk fysiek goud te accumuleren tegen de huidige lage prijzen. Hiernaast wil China ook als voorbeeld dienen voor andere centrale banken waardoor de vraag naar fysiek goud verder zal toenemen. De grote (nu nog geheime) Chinese goudvoorraad zal dienen om de kredietwaardigheid van de Chinese munt (Renminbi) te versterken en de geloofwaardigheid van de dollar te ondermijnen. Uiteindelijk wil China de Renminbi ook als internationale reserve valuta erkend zien.

De laatste keer dat China nieuwe gegevens publiceerde over haar goudreserves van in april 2009. Toen stegen de goudreserves van China van 600 naar 1054 ton goud. Sindsdien heeft de Chinese overheid geen mededelingen meer gedaan over de hoogte van haar reserves in goud, maar ongetwijfeld kan de conclusie worden getrokken dat deze opnieuw sterk gestegen zullen zijn.

Meer informatie hierover op: Zerohedge en GATA

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,