Goudkoers stijgt tot boven 1500 dollar, einde QE2 en uw belegging in goud

24. april 2011 door Goud Expert

In de week voor pasen 2011 is de goudprijs voor het eerst gestegen tot boven de $ 1.500,- en sloot op  21/04 op $ 1.507,70. In euro’s steeg de prijs naar € 1.035,25. De stijging in euro’s was deze week minder groot ten gevolge van de opnieuw dalende dollar. De dalende dollar wordt gezien als het steeds verder afnemende vertrouwen in de Amerikaanse overheid en de FED om de juiste acties te nemen om hun zeer grote begrotingstekort daadwerkelijk aan te pakken en de politiek te beëindigen van onbeperkt nieuwe dollars te creëren en daarmee Amerikaanse staatsleningen op te kopen.

Goudprijs in dollars

Goudkoers april 2011

Goudprijs in euro’s

Goudkoers euro april 2011

Een belangrijk signaal was de downgrade van toekomstige waardering van Amerikaanse staatsleningen door het rating-bureau S&P. Dit is het eerste ‘officiële’ signaal door een belangrijk instituut dat de Amerikaanse staatsleningen wellicht niet zo kwalitatief goed zijn als iedereen had gedacht. Veel beleggers en met name investeerders in grondstoffen hebben deze conclusie al lang getrokken en daarom is de FED met haar QE2 programma in het gat gesprongen en koopt voor in totaal 600 miljard dollar Amerikaanse staatsleningen op. QE2 is echter geen oplossing maar een verdere bijdrage aan het probleem.

QE2 beëindiging belangrijk moment voor beleggers in goud

De FED heeft aangekondigd dat het QE2 programma eind juni 2011 zal stoppen. Dit wordt een belangrijk moment voor beleggers in goud. Het is zeer moeilijk te voorspellen wat de reactie zal zijn van de financiële markten, rentes op staatsleningen, valuta koersen, de aandelen beurzen en de grondstoffenprijzen. De analyses van deskundigen lopen zeer uiteen. Alle scenario’s die bedacht kunnen worden, zijn beschreven. Van snel/langzaam oplopende rentes, dalende/stijgende aandelen beurzen en dalende/stijgende grondstofprijzen. Onze analyse is dat de beëindiging van QE2 op korte termijn een stijging van de dollarkoers zal laten zien (doordat de actie van de FED wordt uitgelegd als het einde van het onbeperkt creëren van nieuw geld). Dit zal een daling van de prijzen van grondstoffen en die van goud en zilver tot gevolg hebben. Tegelijkertijd zullen de rentepercentages op staatsobligaties snel oplopen. De oplopende rentepercentages zullen de FED ertoe dwingen vrij snel na het beëindigen van QE2 te starten met QE3 of welke naam er ook aan gegeven zal worden omdat het gehele financiële systeem niet kan overleven zonder extreem lage rente percentages. De dollar zal vervolgens weer sterk dalen, de inflatie zal nog sterker toenemen en de beleggers in goud kunnen profiteren van de tijdelijke dip in de prijzen. Hiernaast zijn de zomermaanden traditioneel de maanden waarin de goudprijs relatief laag is. Al met al wordt het een hete zomer voor beleggers in goud en zilver.

Beleggers in fysiek goud dienen echter nooit de lange termijn uit het oog te verliezen en de redenen waarom men investeert in fysiek goud.

Dollar, Economie, Goudmarkt , ,

Universiteit van Texas converteert 1 miljard dollar aan goud futures naar fysiek goud

17. april 2011 door Goud Expert

De speculaties over het meerdere malen verkopen van hetzelfde fysieke goud in de papieren goudmarkt die wordt gevormd door de COMEX goud futures en diverse andere papieren systemen waardoor de prijs kunstmatig laag wordt gehouden, is uitgebreid gedocumenteerd door GATA.  Ieder papieren contract waarbij de tegenpartij een prestatie beloofd (bijvoorbeeld de levering van fysiek goud) is niets meer waard dan het papier waarop het is gedrukt. Voor beleggers die meer zekerheid willen hebben is fysieke goud in eigen bezit een beter alternatief. Het beleggingsfonds van de Universiteit van Texas heeft daarom voor 1 miljard dollar aan COMEX goud futures laten afleveren.  Deze acties is ongebruikelijk en opmerkelijk en dit signaal zou een belangrijk kantelpunt kunnen zijn omdat de hoeveelheid fysiek goud t.o.v. papieren goud wordt geschat op een factor 1:100. Er is dus geen fysieke goud genoeg voor iedereen die denkt echt goud te bezitten.

Meestal worden futures in grondstoffen doorgerold naar de volgende maand en afgerekend in dollars zodat er geen daadwerkelijke levering hoeft plaats te vinden. Voor de houder van de future is het echter wel een recht dat hij heeft en de verkoper van de future staat garant voor de fysieke levering. De actie door de Universteit van Texas is ingegeven door Kyle Bass een bekende hedgefund manager uit Dallas. Zijn redenering is simpel en klinkt voor ons zeer bekend: “Centrale banken drukken meer nieuw geld bij dan ooit te voren, je moet je afvragen wat de daadwerkelijke koopkracht van een bepaalde valuta zal zijn in de toekomst. Goud is voor mij een andere valuta maar wel een die niet onbeperkt kan worden bijgedrukt door politici.”

Wanneer meer investeringsfondsen dit voorbeeld volgen dan kan er in zeer korte tijd een paniek op de edelmetaalmarkten ontstaan waarbij zal blijken dat er meer papier dan fysiek metaal in omloop is. Dit kan een zichzelf versterkend effect zijn waarbij geen enkel investeringsfonds de laatste wil zijn met een papieren claim op goud dat er niet meer is.

Lees hier meer over op Zero Hedge

Dollar, Goudmarkt ,

De grote 2011 goud kwis en de stand van zaken in de goudmarkt over 2010

16. april 2011 door Goud Expert

De CPM groep heeft recent haar 2011 Gold Yearbook uitgebracht. Voor alle goud analisten is dit een interessante bron van diverse harde informatie over de goudmarkt en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Jeff Clark heeft de belangrijkste uitkomsten omgevormd in de vorm van een kwis hetgeen uw inzicht in de huidige stand van zaken op de goudmarkt zal verdiepen.

Vraag 1: De belangrijkste achterliggende oorzaak voor de stijgende goudprijzen het afgelopen decennium is:

a)    Toenemende vraag naar sieraden in India
b)    Toenemende vraag door de industrie voor industriele toepassingen
c)    Toenemende vraag door investeerders in goud en zilver

Antwoord: C. 
De totale vraag naar fysiek goud door investeerders bedroeg 44 miljoen troy ounces in 2010. Door de toenemende vraag zijn de edelmetaal prijzen gestegen.

Vraag 2: Waar of niet waar: Het aanbod en inname van sloopgoud was lager in 2010 dan in 2009

Antwoord: Waar.
Na een opeenvolgende stijging van de inname van sloopgoud in 2007, 2008, 2009 daalde het aanbod van sloopgoud in 2010. Dit is tegenovergesteld aan wat men zou verwachten bij stijgende goudprijzen. Blijkbaar is al het makkelijk verkrijgbare sloopgoud uit de markt verdwenen.

Vraag 3: Er zijn meerdere redenen waarom een investeerder besluit om fysiek goud te kopen. De belangrijkste reden die investeerders aangeven om fysiek goud te bezitten is:

a)    Veilige haven bezitting en verlies van vertrouwen en papieren valuta
b)    Gouden munten en goudbaren zijn makkelijker beschikbaar en mooier geworden
c)    Een onbalans in de vraag en aanbod situatie van goud

Antwoord: A.
De bovenstaande vragen zijn voor een meer ervaren belegger in edelmetaal eenvoudig te beantwoorden. Hieronder volgen enkele meer opmerkelijke zaken die zich afspelen in de goudmarkt.

Vraag 4: Wat was het percentage goud (fysiek en papier goud) als totaal van het geïnvesteerd vermogen eind 2010?

a)    3,1%
b)    0,7%
c)    5,8%
d)    10,2%

Antwoord:  B
Goud in welke vorm dan ook inclusief al het papieren goud bedroeg slechts 0,7% van het totaal geïnvesteerd vermogen. Goud bedraagt dus nog steeds een minuscuul onderdeel binnen de huidige investering klimaat. Het vertrouwen in het papieren en digitale economische systeem is onverminderd hoog.

Vraag 5: Hoeveel centrale banken hebben in 2010 hun goudreserves vergroot?

a)    9
b)    12
c)    15
d)    19

Antwoord: 19
Deze centrale banken hebben hun goudreserves vergroot. Rusland, Duitsland, België, Thailand, Wit-Rusland, ï Bangladesh, Venezuela, Tajikistan, Oekraïne, Jordanië, Filipijnen, Shri Lanka, Kazakstan, Mexico, Griekenland, Pakistan, Tsjechië, Malta. De verwachting is dat in 2010 de centrale bank aankopen verder zullen doorgaan en meer centrale banken zich bij de trend aansluiten. Hiernaast zijn de officiële reserves van China niet gegroeid, maar iedere goud analist is er van overtuigd dat China met een groot goud opkoop programma bezig is. China kiest zelf het moment om te rapporteren hoeveel goud zij heeft gekocht.

Meer...

Dollar, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , ,

De goudbubbel ontkracht in 1 grafiek

15. april 2011 door Goud Expert

Vandaag bereikte de goudprijs opnieuw een record in dollars van $ 1.486. De steeds verdere stijging van de goudkoers is ongetwijfeld het bewijs dat er sprake is van een goudbubbel aldus diverse deskundigen. Zoals de meeste deskundigen zijn ze niet goed geïnformeerd en dienen ze vaak andere belangen dan ze openlijk toegeven. Een nadere analyse van de stijging van de prijs van goud de afgelopen tien jaar, toont aan dat er geen sprake is van een goudbubbel. De onderstaande grafiek maakt dat direct duidelijk.

Goudprijs stijging in vergelijk met andere financiële bubbels.

goud bubbel test

De bovenstaande grafiek geeft een vergelijking van de relatieve prijsstijging van de Nasdaq in de periode 1990-2002 (met als hoogtepunt de dot-com crash in 2000), de goudprijs in de periode 1971-1982 (met als hoogtepunt de goudprijs in 1981 op het hoogtepunt van de economische crises en sterk oplopende inflatie) en als derde de huidige goudmarkt sinds 2001 tot 2010. Opvallend is dat de huidige goudprijsstijgingen in vergelijk met de andere bubbels zeer gelijkmatig zijn en dat de grafiek nog geen enkele indicatie geeft van de exponentiële stijgingen waarmee financiële bubbels gepaard gaan. Op basis van deze grafiek kunnen we dus concluderen dat de grootste stijgingen in de goudprijs nog moeten komen.

Ook u kunt dagelijks controleren of goud zich in een bubbel bevindt. Vraag uw kennissen en vrienden hoeveel van hun vermogen ze hebben geïnvesteerd in goud en of ze fysiek goud als investering in hun bezit hebben. Waarschijnlijk zal het antwoord zijn dat niemand ooit over deze mogelijkheid heeft nagedacht en dat ze vrijwel geen of in het geheel geen goud in bezit hebben. Wanneer echter de situatie ontstaat dat dat al uw vrienden aan u gaan vragen hoe het met uw goudinvesteringen gaat en alle financiële deskundigen over niets anders praten dan goud, dan is dit een signaal dat goud zich in een bubbel bevind.

Goudmarkt , , ,

Goudprijs nadert 1.500 dollar, zilverprijs boven de 40 dollar

10. april 2011 door Goud Expert

De edelmetaal prijzen zijn de afgelopen week opnieuw gestegen tot nieuwe recordniveaus. De goudprijs steeg tot $ 1.475,- en € 1.017,94. De zilverprijs steeg voor het eerst sinds 30 jaar boven de 40 dollar en sloopt op $ 40,93 en € 28,25. Opvallend is dat de koers van de dollar blijft dalen. De dollarindex (een index die de waarde van de dollar t.o.v. de belangrijkste valuta weergeeft) is voor het eerst sinds jaren gedaald onder het belangrijke niveau van 75. 1 euro kost nu 1,4490 dollar.

Goudprijs april 2010 – april 2011 in dollars

Goud prijs april 2011

Zilverprijs april 2010 – april 2011 in dollars

Zilver prijs april 2011

Door de sterk gestegen euro profiteren edelmetaalbeleggers in de eurozone minder van de sterk stijgende goudprijzen en zilverprijzen. Onze verwachting is echter dat door de nieuwe problemen in de eurozone in Portugal en de speculaties of grotere problemen dan verwacht in Spanje deze trend kan omkeren. Ook de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk wordt steeds slechter ondanks de bezuinigingsmaatregelingen van de overheid. De renteverhoging van de ECB op donderdag 7 april zal de oplopende inflatie niet kunnen stoppen. De belangrijkste oorzaak van de oplopende inflatie is het losse monetaire beleid van de FED en de ECB heeft daar geen controle over. Een groot deel van de inflatie wordt veroorzaakt buiten de eurozone en geïmporteerd.

Zowel de goudprijs en met name de zilverprijs zijn de afgelopen periode sterk gestegen.  Geen enkele bull-markt stijgt ononderbroken en de zomermaanden zijn traditioneel de zwakkere maanden voor de edelmetaalprijzen. Dit kan voor beleggers opnieuw een goed instapmoment zijn omdat de fundamentele oorzaken van de stijgende edelmetaalprijzen en de grondstofprijzen in het algemeen, onverminderd van kracht blijven.

Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , , ,

De meest onderschatte factor die de goudprijs verder kan laten stijgen

3. april 2011 door Goud Expert

De discussies of goud zich wel of niet in een bubbel bevindt, gaan vaak voorbij aan één van de meest onderschatte factoren die de goudprijs in de toekomst snel kan laten stijgen. Namelijk het huidige percentage dat goud uitmaakt van het totaal geïnvesteerde vermogen onder particuliere en professionele beleggers.

Sinds 1921 schommelde het percentage fysiek goud en aandelen in goudmijnen in grote aandelen portefeuilles zo rond de 20-30%. Sinds 1980 heeft dit percentage echter een snelle daling meegemaakt naar slechts 0,8% van het totaal geïnvesteerd vermogen.

Goud percentage in portefeuille 2009

Wanneer we ons concentreren op de grootste groep van professionele beleggers: de pensioenfondsen. dan blijkt dat zij op dit moment slechts 0,3% van hun vermogen hebben geïnvesteerd in goud en aandelen in goudmijnen. Hierbij moet worden opgemerkt dat onder ‘goud’ ook alle papieren goudfondsen en edelmetaal ETF’s vallen. Deze laatst zijn slechts een papieren contract tussen 2 partijen en geen daadwerkelijk fysiek goud in eigen bezit. Het totale vermogen van alle pensioenfondsen is in 2010 geschat op $ 31,1 biljoen.

Percentage goud voor gemiddeld pensioenfonds

Wanneer we een gedachte experiment doen en dat fondsmanagers van pensioenfondsen besluiten dat aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoed te risicovol zijn en dat men verder wil diversifiëren. Stel men besluit het huidige aandeel goud in de portefeuille te verdubbelen (van 0,3% naar 0,6% nog steeds verwaarloosbaar in de totale portefeuille).  Deze stijging van 0,3% komt neer op een bedrag van $ 93,3 miljard in nieuw geld dat een aandeel in de goudsector wil verkrijgen. De totale marktwaarde van alle goudmijnen bedraagt circa $ 234 miljard en het grootste goud ETF (GLD) heeft een marktwaarde van $ 55,2. Deze nieuwe instroom van $ 93,3 miljard zal de goudprijs dus zeer sterk laten stijgen.

In dit gedachte experiment verhoogden we het percentage goud slechts naar 0,6%. U kunt zelf de rekensom maken wanneer dit percentage naar 3% of zelfs naar 20% wordt verhoogd en wanneer niet alleen pensioenfondsen maar ook de overige professionele en particuliere investeerders dezelfde strategie volgen. Een goudprijs van $ 5.000 tot $ 10.000 per troy ounce is dat slechts een conservatieve richtprijs. Het is dan ook geen toeval dat Nout Wellink van de Nederlandsche Bank er alles aan doet om te voorkomen dat pensioenfondsen meer in goud beleggen zoals blijkt uit dit eerder artikel: Nederlands pensioenfonds verplicht haar goud te verkopen door DNB

Meer achtergronden op:

 

Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , ,

Goudprijs sinds 2008 nu 10 kwartalen op rij gestegen

2. april 2011 door Goud Expert

De internationale goudprijs is het eerste kwartaal van 2011 gesloten op een prijs van $ 1.431,80. Dit is een stijging van slechts 0,7%. In euro’s sloot de goudprijs op 31 maart 2011 op € 1.007,42 een daling van 5,1% ten gevolge van de daling van de dollar/euro koers.

Grafiek goudprijs 2008 – 2011 in dollars

Goudprijs 2008 2011 dollar

Grafiek goudprijs 2008 – 2011 in euro’s

Goudprijs 2008 2011 euro

Het eerste kwartaal van 2011 was te kenmerken als zeer volatiel. In januari 2011 daalde de goudprijs sterk en de meeste deskundigen trokken de conclusie dat de sterke stijging van de edelmetalen en grondstofprijzen van afgelopen 10 jaar tot een einde was gekomen. Vanaf februari 2011 steeg de goudprijs  en die van alle overige grondstoffen prijzen weer sterk naar nieuwe records en werden de verliezen volledig goedgemaakt. De belangrijkste onderliggende oorzaken voor de stijging waren de onrust in het Midden Oosten, de aardbeving en tsunami in Japan, de schuldencrisis in de Europese Unie, toenemende berichten over oplopende inflatie en het aanhoudende zeer losse monetaire beleid van de centrale banken.

Fundamenteel zien we dat de belangrijkste onderliggende oorzaken voor een verdere stijging van de goudprijs onverminderd van kracht blijven. Met name de gevolgen van de extreem sterke monetaire stimulering beginnen nu hun invloed te krijgen. Een belangrijke oorzaak van de wereldwijde stijging van de grondstof en voedselprijzen is het grote aantal dollars dat door de FED in het wereldwijde geldsysteem wordt gepompt. De inflatie die hierdoor wordt veroorzaakt, zal moeilijk in te dammen zijn en een potentieel plotseling verlies van vertrouwen in het internationale geld systeem kan het gevolg zijn. Alleen fysiek goud in eigen bezit, biedt dan bescherming tegen verlies van vermogen. Op dit moment is de goudprijs historisch gezien nog steeds erg laag en iedere korte termijn daling kan worden beschouwd als een instapmoment. Het is nog steeds mogelijk om uzelf te beschermen tegen toekomstige financiële turbulente tijden.

Economie, Goudmarkt ,