Inflatie of deflatie wat is beter?

31. maart 2011 door Goud Expert

De dagelijkse berichten over ‘onverwacht’ oplopende inflatie wereldwijd worden steeds frequenter. Desalniettemin willen vrijwel alle economen en deskundigen ons doen geloven dat inflatie goed is en altijd te prefereren is boven deflatie. Deflatie is volgens hun het grootste gevaar voor ons huidige economische systeem en moet ten kosten van alles worden voorkomen. Maar is dit werkelijk zo? Inflatie creëert enkele economische prikkels die voor de samenleving als geheel erg negatief zijn.

On inflation:  There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose.

John Maynard Keynes

In de theorieën van Keynes is de bovenstaande uitspraak niet opgevat als waarschuwing bij het uitvoeren van economische maatregelingen maar als het primaire doel dat men moet proberen te bereiken. Het primaire doel van overheden en centrale banken is het creëren van inflatie om op een bijna onzichtbare manier, rijkdom en vermogen over te hevelen van de grote massa naar enkele bevoorrechte groepen in de samenleving.

Een van de gevolgen van inflatie is dat producten schijnbaar in prijs gelijk blijven maar dat de grootte van de verpakkingsinhoud wordt verminderd (in eenzelfde grote doos) en dat de kwaliteit van de ingrediënten en grondstoffen minder wordt door het toepassen van goedkopere varianten. Fabrikanten van (consumenten)producten weten zeer goed dat een consument wel op de prijs let maar niet op de actuele hoeveelheid product en/of de kwaliteit van het product. In de Verenigde Staten is hier onderzoek naar gedaan en van veel populaire producten is in de laatste 3 jaar de daadwerkelijke inhoud van de verpakking gedaald. Bijvoorbeeld blikken mais zijn gedaald van 16 ounces naar 14 toen 13 en nu zelfs naar 11 ounce. Zakken chips bevatten 20% minder inhoud dan voor de crisis, dozen pasta bevatten minder inhoud etc. In Nederland is hier nog geen onderzoek naar gedaan maar het zou ons niet verbazen dat hetzelfde fenomeen speelt.

Een van de gevolgen van inflatie is dus dat fabrikanten in de ogen van consumenten oneerlijke praktijken toepassen bij de verkoop van producten. In plaats van producten steeds beter te maken en transparant te communiceren, gebeurt het omgekeerde. Het vertrouwen van consumenten in het systeem neemt hierdoor af.

In een deflatie situatie waarbij prijzen steeds goedkoper worden, heeft dit effect een tegenovergestelde positieve werking. In plaats dat fabrikanten hun prijzen steeds verlagen, zullen ze proberen deze prijs hetzelfde te houden en meer te investeren in de kwaliteit van het product (betere ingrediënten, energie zuiniger productie, beter voor het milieu etc.) of meer product voor dezelfde prijs proberen te verkopen. Fabrikanten zullen dit ook actief communiceren aan hun klanten. Het resultaat hiervan is een cultuur van kwaliteit en integriteit en meer vertrouwen tussen consumenten en producenten.

Individuele burgers zijn alleen maar gebaat bij een lichte constante deflatie. Wie is er voorstander van dat het inkomen dat men heeft verdiend na hard en eerlijk werken langzaam maar zeker steeds minder koopkracht heeft? Alleen overheden en centrale banken zijn gebaat bij een inflatie omgeving omdat ze hun schulden goedkoper in de toekomst kunnen aflossen.

Lees hier meer over in dit artikel van John Rubino

Economie, Inflatie , , ,

Goudprijs naar recordniveau door acties centrale banken en politieke onrust

26. maart 2011 door Goud Expert

Na de aardbeving in Japan daalde de goudprijs in eerste instantie. Dit was het gevolg dat veel investeerders snel liquiditeit nodig hadden om andere marge verplichtingen af te dekken t.g.v. de sterk dalende Japanse en internationale beurzen. Goud is traditioneel de meest liquide valuta en werd daarom verkocht. Een zelfde beweging hebben we eerder gezien. Als de beurzen zeer snel dalen dan dalen ook de koersen van de meeste grondstoffen. Deze dalingen duren in het algemeen slechts kort.

Nu beleggers de balans hebben opgemaakt en de situatie overzien, is de verdere stijging van de goudprijs ingezet. Na de aardbeving in Japan was de eerste reactie van de centrale bank van Japan het creëren van massale liquiditeit aan yens door een stimuleringspakket van enkele honderden miljarden dollars. Dit laat opnieuw zien dat centrale slechts een instrument hebben: het creëren van nieuw geld uit het niets. In goede tijden is dit de enige activiteit van een centrale bank en in slechte tijden wordt deze enige activiteit met extra veel enthousiasme op uitgebreidere schaal uitgevoerd. Er is keer op keer aangetoond dat het stimuleren van de economie door er extra geld in te pompen niet werkt. Het vergroot en verlengt de crises alleen maar. Middelen worden ingezet voor economisch verliesgevende projecten en de samenleving als geheel wordt er armer door, het creëert inflatie en de prijzen van voedsel, energie en alle andere grondstoffen zullen stijgen.

De zich verder uitbreidende politieke onrust in de Arabische landen in Noord Afrika en het Midden Oosten geven aanleiding tot extra onzekerheid op de internationale beurzen. De prijs van olie blijft hoog door de onzekere vraag en aanbod situatie. Een stijgende olieprijs is in het algemeen positief voor de prijs van goud, zilver en andere edelmetalen.

Goudprijs maart 2010 - maart 2011

Goudprijs record maart 2011

Zilverprijs maart 2010 - maart 2011

Zilverprijs record maart 2011

Deze week is de goudprijs opnieuw gestegen in alle belangrijke valuta. In dollars bedroeg de stijging 2% tot $ 1.430,20. In euro’s steeg de goudprijs met 1% naar € 1.014,97. De zilverprijs steeg deze week opnieuw sneller dan goud. In dollars steeg de zilverprijs 8% naar $ 37,32. In euro’s steeg de zilverprijs met 7,5% naar € 26,49.

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Iran kocht grote hoeveelheden goud volgens wikileaks

23. maart 2011 door Goud Expert

Het was een kwestie van tijd voordat wikileaks de eerste documenten gerelateerd aan goud zou onthullen. Volgens een door wikileaks openbaar gemaakt diplomatiek bericht uit Juni 2006 zou Iran grote hoeveelheden goud kopen op de internationale markt aldus Andrew Baily hoof van de afdeling bankzaken van de Bank of England.

Een nadere analyse van de berichten laten zien dat Iran vanaf 2006 als één van de grootste goud kopers wordt gezien. De goudreserves van Iran zouden in 2006 al 300 ton bedragen een stijging van 100% ten opzichte van 1996. Ongetwijfeld zal Iran dit beleid na 2006 verder hebben voortgezet. Ook Jordanië en Qatar worden genoemd als partijen die zeer geïnteresseerd zijn om grote partijen goud te kopen.

Uit  deze berichten blijkt dat de ‘officiële’ goudreserves van diverse centrale banken zoals bijgehouden en gerapporteerd door het IMF steeds minder betrouwbaar zijn. Veel landen houden er ‘niet-officiële’ reserves op na en kiezen het voor hun gunstige moment om dit juist wel of niet aan het IMF te rapporteren. Het voordeel van goud ten opzichte van andere internationale valuta is dat het niet rapporteren van een opgebouwde voorraad niets afdoet aan de waarde van de goud voorraad. Goud heeft namelijk geen politieke meesters. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een dollarreserve die een centrale bank aanhoudt. Deze wordt gerapporteerd aan de Amerikaanse centrale bank (FED) en kan dan in transacties worden gebruikt.

Lees hier meer over op de Financial Times

Goudmarkt , ,

Goud de valuta van een vrije samenleving

19. maart 2011 door Goud Expert

Op de Cheviot Sound Money conferentie die in januari 2011 in Londen is gehouden heeft Dominic Frisby een presentatie gehouden over de geschiedenis van goud als valuta en waarom goud als basis van het monetaire systeem een randvoorwaarde is voor een vrije samenleving waarin burgers vrij kunnen opereren. Zijn visie (en daar staat het niet alleen in) is dat voor het voortbestaan van onze vrije democratische samenleving het noodzakelijk is dat de macht van het creëren van nieuw geld niet langer exclusief voorbehouden mag zijn aan de overheid en enkele banken, maar verdeeld moet worden onder alle inwoners. Goud als basis van een monetair systeem biedt dit automatisch door de unieke eigenschappen van goud.

Get Adobe Flash player

 

Austrian Economics, Goudmarkt , ,

Chinese goud aankopen kunnen voorbode zijn van nieuwe goudstandaard

15. maart 2011 door Goud Expert

De officiële en niet-officiële goud aankopen door de Chinese overheid en de actieve stimulans om het goud bezit onder de Chinese bevolking te vergroten, kunnen een voorbode zijn van een nieuwe goudstandaard die China wil introduceren. Tot enkele jaren geleden was de Chinees-Amerikaanse handelsrelatie te typeren als de levering van goederen door China aan de Verenigde Staten in ruil voor ‘waardeloos papier’ (de dollar en andere papieren valuta). Nu blijkt dat China massaal haar valuta reserves omzet in harde bezittingen waaronder goud zou dit een voorbode kunnen zijn van een nieuwe financiële wereldorde.

China zou op een bepaald moment kunnen besluiten dat zij al het goud aankoopt tegen een bepaalde minimale prijs in dollars bijvoorbeeld $ 1.500,- en zij zou deze prijs maandelijks kunnen aanpassen. Op deze manier koppelt China de goudprijs aan de dollar en plaatst op deze manier een bodem onder de goudprijs. De dollarreserves van China zijn zo groot dat China de middelen heeft deze stap daadwerkelijk uit te voeren.

In het onderstaande video interview aan Forbes Magazine geeft Richard Lehman van Income Securities Advisor Inc.  zijn visie op de lange termijn strategie ten opzichte van goud die de Chinese overheid zou kunnen uitvoeren.

Klik hier om de video te bekijken.

 

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,

De invloed van een stijgende rente op de prijs van edelmetalen

13. maart 2011 door Goud Expert

De tijd van extreem lage rentes lijkt voorbij. Door de sterk stijgende inflatie speculeren veel centrale bankiers over renteverhogingen later in dit jaar. Zowel in de Verenigde Staten, het Verenigd Koningkrijgt als in de Euro zone wordt gesproken over de noodzakelijkheid om de rente te verhogen. Alasdair Macleod heeft een analyse gemaakt wat een stijgende rente voor invloed zal hebben op de prijs van goud en zilver. Naar zijn mening zal de goudprijs hierdoor niet sterk onder druk komen te staan omdat de inflatie en verdere geldontwaarding nog sneller zal stijgen en bezitters van fysiek goud geen reden zullen zien om massaal hun goud te verkopen. Fysiek goud heeft namelijk enkele eigenschappen die niet gecompenseerd kunnen worden door een hogere rente op papieren geld.

Wanneer de rente stijgt maken beleggers de afweging of de hogere rente op staatsobligaties, spaarrekeningen en andere rente genererende financiële instrumenten interessanter is om in te beleggen dan fysiek goud. Alhoewel fysiek goud geen rente oplevert, zal een stijgende rente niet direct tot grote goud verkopen aanleiding geven. Fysiek goud is namelijk een financieel instrument met een zeer lage risico component. Fysiek goud is niet afhankelijk van een contractuele verplichting van een andere partij zoals een overheid of een financiële instelling.

Het tempo waarin de centrale banken de rente zullen verhogen zal waarschijnlijk te langzaam zijn om de stijgende inflatie te compenseren. Hierdoor zal de huidige situatie van een structurele negatieve netto rente  (het rente percentage min de inflatie) blijven voortbestaan. Zolang er geen daadwerkelijk renteschok wordt gecreëerd door de korte rente extreem te verhogen (zoals Paul Volcker heeft gedaan begin jaren 80), zal de opgaande prijsstijging voor goud en zilver blijven bestaan.

Lees het hele artikel inclusief analyse hier.

Dollar, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Goudprijs terug op record niveau, zilverprijs naar hoogste punt ooit

6. maart 2011 door Goud Expert

De goudprijs heeft in de eerste week van maart 2011 zijn opmars verder voortgezet. De goudprijs sloot op 4-3-2011 op $ 1.432,80 terwijl eerder in de week een nieuw record van $ 1.440 werd neergezet. Zilver liet een nog sterkere stijging zien waarbij de zilverprijs op 4-3-2011 op het hoogste niveau in 30 jaar sloot van $ 35.67. In euro’s waren de stijgingen minder sterk door de sterke daling van de euro/dollar koers.

Goudprijs in dollars maart 2010 – maart 2011

Dollar index maart 2010 – maart 2011

 

De stijging van de goudprijs kan ongetwijfeld worden toegeschreven aan de aanhoudende onlusten in de Arabische wereld. Veel beleggers kiezen dan traditioneel voor goud als veilige haven. Opmerkelijk is dat de dollar index in dezelfde periode daalt in plaats van stijgt. Deze week is de dollar index onder het belangrijke niveau van 77 gedaald. Bij grote politieke onrusten werd de dollar traditioneel als veilige haven beschouwd door beleggers. Nu is dit niet het geval wat als een van de signalen gezien kan worden dat de dollar langzaam maar zeker zijn internationale positie als belangrijkste reserve valuta aan het verliezen is. Een daling van de dollar index onder het 76 niveau kan een verdere verzwakking van de dollar op korte termijn tot gevolg hebben. Echter gelet op de nieuwe schuldproblemen binnen de Europese Unie kan deze situatie snel omslaan en de euro een snelle daling laten zien. Ten op zichtte van de goudprijs blijven alle papieren valuta dalen.

JP Morgan accepteert goud als onderpand

2. maart 2011 door Goud Expert

In februari 2011 heeft J.P. Morgan (de grootste zakenbank ter wereld) aangekondigd dat zij vanaf nu fysiek goud als onderpand accepteert voor leningen en andere financiële producten. Dit is opnieuw een volgende stap in de verdere acceptatie van goud door internationale financiële instellingen als volwaardige alternatieve valuta.

In 2010 is J.P. Morgan gestart met het vrijmaken van ruimte in haar grote kluizen (o.a. die in Manhattan, New York). Veel klanten kregen een eenzijdige opzegging van J.P. Morgan en de mededeling dat zijn niet langer gebruik van de kluis kunnen maken en een andere oplossing moeten zoeken. Nu blijkt de achterliggende reden hiervoor. J.P. Morgen wil ruimte in haar eigen kluizen vrijmaken om fysiek goud en fysiek zilver op te slaan dat als onderpand dient voor leningen.

Zowel J.P. Morgan als haar klanten hebben hier voordeel bij. J.P. Morgan krijgt als onderpand fysiek goud, het meest betrouwbare en politiek onafhankelijke financiële instrument. Fysiek goud als onderpand zal ongetwijfeld de voorkeur hebben boven allerlei papieren onderpanden of overgewaardeerd vastgoed. Wanneer J.P. Morgan het fysieke goud ook kan opslaan in haar eigen kluizen heeft zij de maximale fysieke controle. Voor klanten van J.P. Morgan biedt dit eveneens voordelen. Zij kunnen op deze manier een deel van hun fysieke goud aanwenden voor andere financiële transacties zonder direct afstand te doen van het fysieke goud zelf. Voor klanten die meer risico willen nemen is dit ook een mogelijkheid om het fysieke goud in te zetten om hiermee een inkomen te genereren. Dit laatste is een van de meest genoemde nadelen van goud.
Wie hier het meeste voordeel bij heeft is niet op voorhand duidelijk. Het is in ieder geval een volgende stap in de verdere acceptatie van fysiek goud bij moderne financiële transacties. Goud is nooit weggeweest en is altijd de ultieme valuta en opslagplaats van waarde gebleven. De laatste 40 jaar hebben vooral centrale banken ons willen doen geloven dat hun papier vele malen beter was dan fysiek goud. Stap voor stap beginnen bankiers en in een later stadium het grote publiek te realiseren dat de waarde van papier uitgegeven door centrale banken slechts een beperkte waarde en houdbaarheid heeft.

Lees hier meer over op:

 

Goudmarkt, Inflatie , ,