Tekort aan sloopgoud in India

27. februari 2011 door Goud Expert

Goud is al duizenden jaren het meest gerecyclede metaal. Sloopgoud bestaat uit  oude juwelen die beschadigd zijn of niet meer gebruikt worden, oud gouden munten en diverse gouden objecten. Sloopgoud is een belangrijke bron van grondstoffen voor goud smelters en goud raffinaderijen. Zij gebruiken sloopgoud om weer nieuwe juwelen, gouden munten en goudbaren van te maken. In India (het land met de grootste goudconsumptie ter wereld) is de beschikbaarheid van sloopgoud zeer sterk gedaald. Hierdoor kunnen de goud raffinaderijen slechts draaien op 25 tot 30 procent van hun capaciteit.

Over 2010 was er slechts 89 ton sloopgoud beschikbaar t.o.v. 122 ton in 2009. Ondanks de gestegen goudprijs in 2010 zijn steeds minder Indiërs bereid hun goud te verkopen. Enerzijds wachten ze op nog betere prijzen, anderzijds groeit de vraag naar goud onder steeds grotere groepen consumenten door de groeiende welvaart in India.

Alternatieve bronnen voor de goud raffinaderijen zijn slechts beperkt beschikbaar. Ten gevolge van veiligheidsproblemen, hoge importheffingen en de hoge internationale goudkoers wordt er slechts beperkt goud in India geïmporteerd in de vorm van goudstof en goudbaren om om te smelten. De verwachting is dat deze tekorten nog geruime tijd zullen aanhouden.

Dit tekort zal echter geen grote rem zetten op de groei van de goud verkopen in India. Veel Indiërs die in het buitenland werkzaam zijn sturen grote hoeveelheden gouden juwelen naar hun familie in India en de import van nieuwe goudproducten voor de Indiase markt blijft onverminderd hoog.

Lees hier meer over op: business-standard.com

Goudmarkt , , ,

Eric Sprott: Er is geen zilver meer beschikbaar

24. februari 2011 door Goud Expert

Eric Sprott de bekende investeerder in edelmetalen en schrijver van diverse nieuwsbrieven over edelmetalen gaat in deze presentatie nader in op de beschikbaarheid van fysiek zilver en goud voor investeerders. Naar zijn mening is er totaal voor 22 miljard dollar zilver op de wereld beschikbaar (circa 1 miljard troy ounces) de helft hiervan is ondergebracht in de zilver ETF’s en de andere helft zit bij alle andere (kleine) investeerders.

Bekijk hier een deel van de presentatie die hij heeft gegeven op de Casey Research Gold and Resource Summit.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Goudprijs stijgt, zilverprijs explodeert, inflatie alarmen klinken wereldwijd

20. februari 2011 door Goud Expert

In de week eindigend op 18 februari 2011 is de goudprijs verder gestegen tot $1.389,10 en €1.013,72. De goudprijs is hierbij gestegen boven zowel het 50 daags als het 200 daags gemiddelde. Door technisch analisten wordt dit als positief signaal gezien, en dit zou een nieuwe periode van goud aankopen door technische beleggingsfondsen kunnen inluiden. Van de edelmetalen maakte de zilverprijs deze week de grootste sprong. Achtereenvolgens werden de belangrijke niveaus van $30, $31 en $32 per troy ounce zilver gebroken. De zilverprijs eindigde deze week op $32,66 en €23,83. Deze snelle stijging is nog niet vaak voorgekomen. De negatieve berichten van de anti-goud analisten in januari 2011 lijken alweer ver achter ons te liggen. Onderschat de anti-goud analisten en pro-papierengeld analisten echter niet. Zij zullen iedere mogelijkheid aangrijpen om het einde van stijging van goud en zilver aan te kondigen.

Goudprijs grafiek september 2010 tot februari 2011

Goudprijs september 2010 tot februari 2011

Zilverprijs grafiek september 2010 tot februari 2011

Zilverprijs september 2010 tot februari 2011

De inflatie alarmen beginnen wereldwijd te klinken. Naast de gestegen voedselprijzen in diversen landen in het midden-oosten die de achterliggende oorzaak zijn van de politieke onrusten. Is ook de verwachting van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk,  De eurozone, Japan, China en de Verenigde Staten op het hoogste niveau sinds jaren. Deze stijging van de prijzen is direct het gevolg van de inflatie politiek (geldcreatie politiek) die door de centrale bank van de Verenigde Staten en alle andere centrale banken wordt uitgevoerd. Het gevolg van deze inflatie politiek is dat alle consumenten en producenten prijzen zullen stijgen. De onderstaande grafiek laat de consumenten inflatie zien over de periode 1800 tot 2007.

Inflatie Verenigde Staten 1800 tot 2007

Inflatie 1800 tot 2007 verenigde staten van amerika

Sinds het moment dat de FED werd opgericht en verantwoordelijk werd voor het monetaire beleid is de inflatie alleen maar harder gestegen en de snelste groei is begonnen nadat president Nixon in 1971 de dollar volledig los van goud koppelde. Voor de oprichting van de centrale banken was de koopkracht gedurende de gehele 19e eeuw relatief erg stabiel hetgeen kan worden toegeschreven aan de veel grotere rol die goud en zilver in deze periode in het monetaire beleid hadden. Goud kan namelijk niet in willekeurige hoeveelheden ‘gratis’ worden gecreëerd door centrale banken en overheden. Dit zet automatisch een rem zet op de inflatiepolitiek die zij willen voeren. De verwachting is dat we op dit moment slechts aan het begin staan van de stijgende inflatie. Goud, zilver en alle andere grondstoffen zullen in de toekomst verder in prijs stijgen en de papieren valuta of geldeenheid waarin ze zijn uitgedrukt zal in waarde dalen.

Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , ,

Goudprijs herstelt zich van daling in januari

13. februari 2011 door Goud Expert

Op 27 januari 2011 werd de daling van de goudprijs beëindigd op een prijs van $1.314,90. Een daling van 7% vanaf het record in november 2010. In euro’s werd eveneens op 27 januari het laagste punt genoteerd van €958,38. Inmiddels is de goudprijs weer gestegen tot boven de $1.355 en €1.000. De grote groep anti-goud analisten was er in januari direct bij om te verkondigen dat dit het einde was van de opgaande prijs in goud (en zilver) en dat het nu weer tijd was om ‘normaal’ in allerlei papieren producten te investeren. Alhoewel een markt alleen maar kan bestaan doordat men tegengestelde conclusies trekt uit dezelfde gegevens, zijn wij het op alle punten oneens met de anti-goud analisten.

Grafiek goudprijs in dollars (februari 2010 tot en met februari 2011)

Goudprijs februari 2011 in dollars

Grafiek goudprijs in euros (februari 2010 tot en met februari 2011)

Goudprijs februari 2011 in euros

Het meest gebruikte argument van de anti-goud analisten dat de goudprijs niet verder meer zal stijgen is het feit dat er geen ruimte meer is voor verdere vraag naar goud door investeerders en voor de fabricage van juwelen. De feiten wijzen echter op het tegendeel. De twee landen met de grootste goudconsumptie ter wereld: India en China geven aan dat ze in de komende jaren hun goudconsumptie aanzienlijk zullen verhogen. China heeft gedurende de eerste 10 maanden van 2010 haar goud importen met een factor 5 verhoogd en met name de vraag onder kleine beleggers stijgt spectaculair. Ook de goud verkopen in India zijn in 2010 met 73% gestegen ondanks de gestegen prijzen. Zie ook ons artikel: Goud verkopen in India en China blijven hoog ondanks gestegen goudprijs. en dit artikel op bloomberg: "Gold Imports by China Soar".

Wij zijn van mening dat de vraag naar goud de komende jaren verder zal stijgen vooral in Azië ondanks het trage herstel van de economie. Deze vraag wordt verder gevoed door toenemende onzekerheden op het gebied van de schuldenposities van landen. In 2010 was de vraag naar goud door investeerders voor het eerst hoger dan de vraag naar goud voor juwelen aldus de GFMS.

De groeiende vraag naar grondstoffen in het algemeen zal ook de prijs van goud en zilver verder laten stijgen. Dagelijks lezen we berichten over de sterk gestegen voedsel en grondstoffen prijzen zoals: olie, graan, katoen, koper, rijst.  Alhoewel goud geen traditionele grondstof is die daadwerkelijk wordt verbruikt en geconsumeerd, zal zowel goud als zilver profiteren van de stijging van de grondstoffen prijzen. De stijging van de grondstoffen prijzen moet ook worden gezien in de toenemende hoeveelheid geld dat uit het niets gecreëerd wordt om hiermee de overheidstekorten te dekken. Deze geld creatie is een van de belangrijkste achterliggende oorzaken van de gestegen prijzen. Niet zozeer de prijzen gaan omhoog maar de waarde van het geld daalt zoals ook de onderstaande grafiek laat zien.

Koersontwikkeling goud 2001 tot 2011 t.o.v. belangrijkste valuta

Goudprijs ontwikkeling 2001 tot 2011 in diverse valuta

De koerstontwikkeling van de goudprijs ten opzichte van een vaste hoeveelheid grondstoffen laat een veel gematigder beeld zien. Goud koopt minimaal dezelfde hoeveelheid grondstoffen als in 2001.

 

 

Goudmarkt, Inflatie , , ,

Nederlands pensioenfonds verplicht haar goud te verkopen door DNB

13. februari 2011 door Goud Expert

Het pensioenfonds  “De Vereenigde Glasfabrieken” is door De Nederlandsche Bank onder leiding van Nout Wellink via een gerechtelijke procedure gedwongen haar goudpositie te verkopen. De DNB is van mening dat het pensioenfonds een te groot risico neemt en het risico op een daling van de goudprijs te groot is. De rechtbank in Rotterdam heeft besloten dat het belang in goud van het pensioenfonds moet worden teruggebracht van 13% naar 3%.

Sinds 2008 heeft het pensioenfonds een positie in goud opgebouwd van totaal 13% van het totale vermogen van het pensioenfonds. Hierop heeft het pensioenfonds nu een rendement van circa 70% gemaakt. De reden voor het pensioenfonds om deze stap te nemen was om zicht beter te beschermen tegen inflatie, de instabiliteit van de euro en haar risico’s te spreiden door niet uitsluitend in staatsobligaties te beleggen aldus Rob Daamen bestuurder van het pensioenfonds. De DNB heeft de zware maatregel van de ‘aanwijzing’ in stelling gebracht en de voorzieningenrechter te Rotterdam wijst het beroep van het fonds af om de aanwijzing tijdelijke op te schorten.

De DNB geeft hiermee duidelijk een panieksignaal af. De achterliggende reden om deze extreme stap te nemen moet worden gezocht in het feit dat de DNB bang is dat deze strategie door meerdere pensioenfondsen zal worden gevolgd. Aan wie moet de DNB en de Nederlandse en Europese overheden dan hun staatsobligaties verkopen in risicovolle euro’s als de lokale pensioenfondsen ze al niet meer willen?

Het pensioenfonds heeft de juiste strategie gekozen door zich in te dekken tegen de te verwachte dalingen van de koersen van de staatsobligaties en het mogelijk afstempelen van staatsobligaties van Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje.  Op dit moment wordt openlijk gesproken dat alle bezitters van Griekse staatsobligaties een ‘haircut’ / waardevermindering van 30-40% moeten accepteren om Griekenland enige mogelijkheid te geven de problemen daadwerkelijk op te lossen.

Pensioenfondsen die dus kiezen voor de enige harde valuta en waardevaste belegging in de toekomst: goud, worden door de DNB gestraft. Het is naar mening van de DNB beter dan een pensioenfonds investeert in euro’s met een intrinsieke waarde van nul. Een volgende stap waar op dit moment al over wordt gesproken is dat pensioenfondsen worden verplicht om uitsluitend nog maar in Europese staatsobligaties te mogen beleggen. Dit alles onder het mom van ‘risicobeheersing’. De DNB kiest hiermee duidelijk voor de Europese agenda om het mislukte euro experiment voort te zetten en nu snel tot een politieke unie te komen en gaat voorbij aan de belangen van individuele deelnemers in de pensioenfondsen (burgers van Nederland) voor wie zij eigenlijk zou moeten opkomen. Het is duidelijk dat de Europese centrale banken en bankiers een eigen agenda hebben en die is onverminderd pro papieren euro en anti goud.

Lees hier meer over:

 

Euro, Goudmarkt, Inflatie , ,

Waarom ontkennen de centrale banken de inflatie?

6. februari 2011 door Goud Expert

Deze week deden zowel Jean-Claude Trichet van de ECB en Ben Bernanke van de FED uitspraken over de sterke stijging van de prijs van grondstoffen en voedsel wereldwijd. Beide zijn van mening dat deze inflatie niet door hunzelf is veroorzaakt terwijl de ECB en FED gezamenlijk de afgelopen jaren circa 20 to 50 biljoen dollar hebben gecreëerd en in de economie hebben gepompt. Nu dit geld in de wereldwijde economie begint te circuleren gaat dit op zoek naar allerlei goederen en diensten en heeft dit een sterk prijs opdrijvend effect. De centrale banken hebben ons altijd verzekerd dat ze even makkelijk geld uit de economie kunnen halen als er in stoppen, maar de praktijk is op dit punt weerbarstiger dan de theorie.

Begin januari 2011 hebben wij al aangekondigd dat 2011 het jaar van de inflatie zou worden. Zie het goudmarkt artikel: 2011 Het jaar van de inflatie? Tot nu toe is inflatie inderdaad het centrale thema geweest. De onrusten in Tunesië, Egypte, Jordanië en Jemen zijn direct terug te voeren op de zeer sterk gestegen voedselprijzen. De prijs van katoen heeft een nieuw record neergezet, Olie staat op $103 per barrel en een ton koper kost nu weer meer dan $ 10.000 per ton.

De ECB is van mening dat de huidige geprognotiseerde stijging van de prijzen van 2,4% over de euro zone slechts tijdelijk  is en a primair het gevolg van de gestegen energieprijzen. Men is niet van plan maatregelingen te nemen om de hoeveelheid geld in de economie te verminderen en gaat voorbij aan het feit dat het de ECB nog nooit is gelukt om de inflatie onder de maximale 2% te houden zoals in haar mandaat staat.

Ben Bernanke is van mening dat landen met grote prijsstijgingen op energie en voedselgebied zelf monetaire actie moeten nemen om dit tegen te gaan en dat dit in het geheel niet wordt veroorzaakt door het zeer losse monetaire beleid van de Verenigde Staten. Hij gaat hierbij voorbij aan het feit dat de meeste grondstofprijzen in dollars worden genoteerd en dat de dollar (nog steeds) de belangrijkste reserve munt is wereldwijd. Meer politieke onrust zal ongetwijfeld het gevolg zijn.

De vraag is: Wat weten de FED en ECB dat wij niet weten? Waarom zijn ze zo vasthoudend in het voortzetten van het huidige beleid en waarom ze  alle alarmbellen omtrent inflatie negeren? Centrale banken hebben een traditie hoog te houden dat ze pas ingrijpen als het te laat is. Probeert men op deze manier bewust sociale onrust te creëren voor hun eigen politieke agenda? Men hoeft geen centrale bankier te zijn om te begrijpen wat dit in de toekomst met de prijs van goud en zilver zal doen.

Lees meer over dit onderwerp op the daily bell.

De echte reden voor de stijgende grondstofprijzen.

 

http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/41414080#41414080


Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Zilver verkopen Amerikaanse Eagles blijven op recordniveau

3. februari 2011 door Goud Expert

Over de maand januari 2011 heeft de Amerikaanse munt 6.422.000 Silver Eagles verkocht. Ondanks de gedaalde zilverprijs blijft de vraag naar deze munten onverminderd hoog zoals blijkt uit de record verkopen in januari die bijna de helft meer zijn dan in de vorige record maand november 2010. Keer op keer blijkt dat de fysieke vraag naar goud en zilver onverminderd hoog blijft, ondanks te schommelingen van de goud- en zilverprijs.

Zie ook dailyreckoning: Silver Eagles verkopen op recordniveau

Naast de grote zilver verkopen van de Amerikaanse munt, zijn ook de grote 100 troy ounce zilverbaren en 1 kilo baren moeilijk te verkrijgen. De bekende leverancier Scotia-Mocatta is door zijn gehele voorraad zilverbaren heen.

Zerohedge: Scotia-Mocatta 1 kilo zilverbaren uitverkocht

Vanuit  Hong Kong bereiken ons berichten dat de prijsopslag voor fysieke goudbaren ten opzichte van de internationale papieren goudprijs op record hoogte staat van soms 10 procent. Het lijkt erop dat Chinezen steeds minder vertrouwen hebben in cash en de goud aankopen door Chinezen staan op record niveau’s aldus GATA. Tijdens het Chinese jaar van het konijn zijn voorral gouden objecten in de vorm van een konijn erg populair bij de Chinezen.

GATA:  Cash is trash in China

De berichten over toenemende inflatie zijn nu dagelijks nieuws en de dagelijkse spin van politici en bankiers willen ons doen geloven dat het slechts een incident van tijdelijke aard is en dat de inflatie nog steeds erg laag is. De werkelijke oorzaak van de stijgende prijzen wordt niet genoemd namelijk de grote export van nieuwe dollars en euro's die over de hele wereld uitstromen door het super losse monetaire beleid in de Verenigde Staten en Europa.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,