Wat betekent de uitstroom van goud in de GLD ETF voor de goudprijs?

30. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is na een periode van dalingen op vrijdag 29 januari 2011 sterk gestegen met $ 23,50 tot  $ 1338,40 en met € 25,56 tot € 982,74 Tijdens de daling van de goudprijs de afgelopen weken, hebben diverse analisten erop gewezen dat er al geruime tijd een uitstroom van fysiek goud was in het grootste goud exchange traded fund (ETF): GLD en dat dit een signaal was van de aankomende dalingen. FOFOA heeft een interessant artikel geschreven waarin wordt aangetoond dat deze uitstroom niet is was het lijkt en juist een zeer positief signaal is voor de prijs van goud.

Goudkoers en goud voorraad van GLD ETF laatste 7 maanden

 

De hoeveelheid goud dat is ondergebracht in de GLD ETF is de laatste 7 maanden gedaald met 100 ton. Om de GLD ETF goed te kunnen begrijpen dienen we ons een aantal zaken te realiseren:

  • De GLD aandelen en de GLD ETF volgen de prijs van goud die tot stand komt op de internationale OTC markt. GLD zet dus niet zelf de prijs van goud.
  • De GLD ETF bevat voornamelijk al het niet-gealloceerde goud van de geautoriseerde deelnemers (de internationale goudbanken zoals Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Scotia Capital, UBS Securities). Zie voor een complete lijst de prospectus van GLD. Dit niet-gealloceerde goud kan door deze banken d.m.v. de GLD ETF worden toegepast om een inkomsten stroom te genereren. Er zijn veel aanwijzingen dat op dit goud meerdere (papieren) claims rusten waarschijnlijk in de verhouding 1:50. Maar dit is ‘gebruikelijk’ in de bankwereld omdat in het fractioneel bankier systeem ieder bezit meerdere malen wordt uitgeleend.
  • In de GLD ETF hebben alleen de geautoriseerde deelnemers de mogelijkheid om fysiek goud aan de ETF toe te voegen of te ontrekken. 
  • De normale deelnemers aan de GLD ETF (particulieren en kleine beleggers die enkele aandelen in de GLD ETF bezitten) hebben niet de mogelijkheid om fysiek goud aan de GLD ETF te ontrekken. Dit is pas mogelijk in zogenaamde buckets van 100.000 GLD aandelen hetgeen neerkomt op 100.000 troy ounce goud hetgeen een waarde vertegenwoordigd van circa $ 13,5 miljoen tegen de huidige koers.
  • Door de grote vraag naar fysiek goud de afgelopen maanden en het grote tekort aan fysiek goud in grote hoeveelheden zijn de goudbanken er toe overgegaan om hun enige grote voorraad van fysiek goud aan te spreken: het niet-gealloceerde goud in de GLD ETF. 
  • Door goud aan de GLD ETF te onttrekken, wordt dit goud dus gewijzigd naar specifiek gealloceerd goud voor een bepaalde klant of klanten. De goudbanken doen dit liever niet omdat ze het niet-gealloceerde goud in de GLD ETF (op papier) meerdere malen kunnen verkopen en dus meer winst kunnen maken.

Iedere uitstroom van goud uit de GLD ETF betekent de instroom voor een andere klant die blijkbaar meer behoefte heeft aan fysiek goud dan in aandelen GLD. Dit is een duidelijk signaal dat de fysieke goudmarkt steeds krapper wordt en dat de prijs voor fysiek goud zich los koppelt van de papieren prijs. Hiernaast is het zinloos om de GLD ETF als indicator van de goudprijs te gebruiken omdat deze slechts de goudprijs volgt.

Lees hier het complete artikel op de FOFOA blog.

Klik hier voor meer informatie over de GLD ETF

Dollar, Goudmarkt , , ,

Waarschuwing voor Japan na downgrade door S&P

29. januari 2011 door Goud Expert

Dat de wereldwijde schuldencrises nog lang niet voorbij is, blijkt uit de verlaging van de kredietwaardigheid van Japan naar AA- door S&P. Japan geeft ons een blik in de toekomst van de problemen waar veel Westerse landen mee te maken zullen krijgen. Een combinatie van een vergrijzende bevolking, dalende inwonersaantallen, stijgende overheidstekorten, dalende spaarniveaus leiden tot een onhoudbare fiscale positie.

Op dit moment is de Japanse economie in nominale termen (gecorrigeerd voor inflatie) even groot als in 1992. Echter de totale overheidsschuld is verdrievoudigd en zal dit jaar 233% van het bruto binnenlands product bereiken. Aangezien Japan een van de grootste crediteuren voor de rest van de wereld is, wordt gevreesd dat Japanse pensioenfondsen, banken en verzekeraars grote hoeveelheden geld zullen terughalen naar  Japan. Dit geeft vervolgens weer een extra probleem voor andere landen die afhankelijk zijn van het kunnen uitgeven van nieuwe overheidsobligaties (denk aan de Verenigde Staten, Spanje, Italië, België, Verenigd Koninkrijk maar ook Nederland en Duitsland).

Het afgelopen decennium was het probleem van de grote Japanse overheidsschulden niet acuut omdat de Japanners traditioneel zeer grote spaarders zijn.  Japan kon hierdoor zijn schulden zelf financieren. Aan deze situatie komt nu een eind omdat door de vergrijzing de pensioenfondsen nu meer pensioenen moeten uitbetalen en nu netto verkopers in plaats van kopers van Japanse overheidsobligaties zijn geworden. Hiernaast is het spaarniveau van de Japanse bevolking gedaald van 15 procent in 1990 naar 3% in 2011. Dit alles heeft tot gevolg dat Japan buitenlandse investeerders nodig heeft om haar tekorten te financieren en deze buitenlandse investeerders zullen een veel hoger rentepercentage van 3 tot 5 procent willen ontvangen dan het huidige lage 1,21 procentsniveau voor 10 jaars Japanse staatsleningen. Dit kan het begin zijn van een neerwaartse spiraal die wereldwijd zal worden gevoeld.

Lees het hele artikel op The Telegraph

Economie, Inflatie , ,

Goudprijs daalt tot onder 1000 euro door winstnemingen en zwakke dollar

23. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is in januari 2011 gedaald tot onder de 1000 euro. De belangrijkste oorzaken hiervoor moeten worden gezocht in winstnemingen door investeerders en een sterke daling van de dollar en een stijging van de euro. Alhoewel alle fundamentele redenen voor een verdere stijging van de goudprijs op de langere termijn nog steeds aanwezig zijn, is een verdere daling op korte termijn niet uit te sluiten.

Goudprijs grafiek in euro’s januari 2011

Goudprijs grafiek in euro 2011 januari

Goudprijs grafiek in dollars januari 2011

Goudprijs grafiek in dollars januari 2011

Dollar index januari 2011

Dollar index grafiek januari 2011

De fundamentele redenen voor een stijging van de goudprijs zijn:

  • een verminderd vertrouwen in de dollar, euro, yen en Britse pond
  • De zich ontwikkelende fiscale crisis in de Verenigde Staten, Euro landen, Japan en Engeland. De meeste aangekondigde noodzakelijke bezuinigingsmaatregelingen zijn nog niet gestart.
  • De oplopende schulden posities van de landen ten gevolge van de aanhoudende begrotingstekorten
  • Het losse monetaire beleid dat wordt gevoerd en ten gevolgde daarvan de stijgende inflatie wereldwijd met name op het gebied van voedselprijzen en energie

In de sterke opgaande goudmarkt van de afgelopen tien jaar zijn er regelmatig sterke dalingen geweest. Iedere keer waren de ‘deskundigen’ er direct bij om aan te kondigen dat dit het einde van de stijging van de goudprijs was. Tot op heden hebben deze deskundigen nog geen enkele keer gelijk gehad en als we de huidige correctie in perspectief zien dan is het slechts een kleine daling ten opzichte van het hoogste punt en nog steeds een sterke stijging ten opzichte van 1 jaar geleden. Wanneer we in de afgelopen tien jaar kijken naar de maand waarin de goudprijs in een bepaald jaar haar laagste punt bereikte dan geeft dit de volgende tabel.

Tabel laagste goudprijs per jaar 2000-2010

Goudprijs laagste punt in 2000 tot 2010

In 6 van de 10 jaren trad het laagste punt op in januari en februari van dat jaar en voor de maand mei in alle jaren behalve 1. Er is geen garantie dat dit in dit jaar weer zal gebeuren, maar het patroon is te sterk om geen rekening mee te houden.  De gemiddelde daling t.o.v. de top bedroeg de afgelopen 10 jaar 12,8%. Op basis van de laatste top van $ 1.421,60 zou een daling tot $ 1.240 dus niet extreem zijn. Mocht goud inderdaad verder dalen de komende periode dan is dit waarschijnlijk het beste koopmoment van het jaar.

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,

Goud in tijden van persoonlijke crisis

18. januari 2011 door Goud Expert

De val van de Tunesische president Ben Ali is een actueel voorbeeld van de functie van goud in een periode van (persoonlijke) crisis. Diverse media berichten dat de vrouw van de president het land heeft verlaten met 1,5 ton goud. Ongetwijfeld zullen de Ben Ali’s diverse Zwitserse en andere geheime bankrekeningen hebben. Deze kunnen echter gemakkelijk geblokkeerd worden door overheden die niet langer onder de controle van de Ben Ali’s staan. Keer op keer blijkt dat fysiek goud dan de laatste zekerheid is die men heeft en dat alle andere financiële instrumenten hun waarde in een zeer kort tijdsbestek met 100% tot nul zien dalen. Alle andere instrumenten zijn namelijk afhankelijk van een derde partij die zijn contract moet nakomen.

Hoe lang de Ben Ali’s het kunnen uitzingen met deze goud voorraad valt te bezien. Saudi Arabië waar men naar toe is gevlucht, heeft heel veel interesse in fysiek goud en het zou kunnen dat de huisvestingskosten voor de Ben Ali’s in fysiek goud moeten worden afgerekend.

Lees meer hierover op:

 

Goudmarkt ,

Goud verkopen in India gestegen naar 800 ton in 2010

13. januari 2011 door Goud Expert

De goud verkopen in India zijn in 2010 gestegen naar 800 ton aldus de World Gold Council (WGC). De totale import bedroeg 800 ton goud ten opzichte van 557 ton in 2009 een stijging van 43%. Dit niveau is het hoogste niveau ooit dat India aan goud heeft geïmporteerd aldus Ajay Mitra van de WGC. Ondanks de sterke prijsstijgingen van goud in 2010 verwachten deskundigen dat de vraag in 2011 verder zal stijgen. De goudprijs wordt steeds minder belangrijk en de extra vraag van investeerders om te investeren in goud neemt sneller toe dan die van juwelen. Ofschoon de Indiase consument traditioneel veel gouden juwelen koopt, besluiten veel nieuwe rijken in India om een deel van hun vermogen in fysiek goud te investeren.

Zie ook:  Zerohedge en Bloomberg

Goudmarkt , ,

2011 Het jaar van de inflatie?

9. januari 2011 door Goud Expert

Het lijkt erop dat naast de schuldencrisis ook inflatie één van de centrale economische thema’s van 2011 zal worden. Over de gehele wereld bereiken ons berichten van de steeds stijgende inflatiecijfers. Ook in Nederland is de inflatie over december 2010 op 1,9% uitgekomen. De officiële verklaring van de meeste regeringen is dat dit komt door de aantrekkende economie. De belangrijkste oorzaak van de oplopende inflatie is echter de inflatie-export door de Verenigde Staten ten gevolge van het zeer losse monetaire beleid en het creëren van onbeperkte hoeveelheden nieuwe dollars die de wereld overspoelen.

The most important thing to remember is that inflation is not an act of God, that inflation is not a catastrophe of the elements or a disease that comes like the plague. Inflation is a policy.

Ludwig von Mises
Inflationism, however, is not an isolated phenomenon. It is only one piece in the total framework of politico-economic and socio-philosophical ideas of our time. Just as the sound money policy of gold standard advocates went hand in hand with liberalism, free trade, capitalism and peace, so is inflationism part and parcel of imperialism, militarism, protectionism, statism and socialism.

Ludwig von Mises

Discussies over inflatie in deze economische tijden zijn zeer lastig omdat met het begrip inflatie de prijsstijgingen worden bedoeld. Oorspronkelijk werd met inflatie de groei van de monetaire basis bedoeld (populair de hoeveelheid geld in omloop en beschikbaar in een of andere elektronische vorm). De groei van de hoeveelheid geld heeft direct tot gevolg dat de prijzen stijgen omdat een grotere hoeveelheid geld moet worden verdeeld over eenzelfde hoeveelheid goederen. Over de groei van de geldhoeveelheid wordt tegenwoordig nauwelijks meer gesproken en de meeste economen gebruiken het wordt inflatie om de stijging van de prijzen aan te geven. Op deze manier wordt op een slinkse wijze de inflatie-politiek van de centrale banken onzichtbaar gemaakt. De centrale banken vergroten continue de hoeveelheid geld en creëren op deze manier inflatie. Door de overheden en de media wordt dit echter verklaar door individuele situatie van vraag en aanbod waardoor de prijzen stijgen. Het is nimmer de schuld van de inflatie politiek van de centrale banken. Overheden zijn namelijk gebaat bij continue inflatie doordat de schulden dan steeds minder waard worden en men via ‘inflatiebelasting’ extra inkomsten genereert. De inflatiebelasting laat burgers door een virtuele stijging van de waarde van goederen (bijvoorbeeld huizen) opnieuw belasting betalen van deze virtuele stijging (denk hierbij aan box 3 in ons Nederlandse belastingstelsel). In reële termen (bijv. ten opzichte van een vast mandje grondstoffen) stijgen de huizenprijzen niet maar in absolute zin in euro’s wel. Over deze stijging betaald u opnieuw belasting terwijl de daadwerkelijke waarde in koopkracht niet meer is geworden).

De stimuleringsmaatregelingen van de Amerikaanse en Europese centrale banken en overheden hebben tot gevolg dat er grote hoeveelheden nieuwe dollars en euro’s de wereldoverspoelen. Al dit nieuwe uit het niets gecreëerde geld waar geen economische productiviteit tegenover staat zoekt zijn weg in de economie en biedt op grondstoffen. Aangezien de meeste grondstoffen internationaal worden verhandeld in dollars wordt op deze manier de inflatie vanuit de V.S. geëxporteerd over de gehele wereld.

Enkele voorbeelden van inflatie (klik op de titel voor het gehele artikel).

 

De conclusie is duidelijk inflatie zal een belangrijk thema worden in de komende jaren. Onze voorspelling is de inflatie nog sneller zal stijgen dan de meeste economen verwachten. Ondanks beloftes van politici dat ze de inflatie beperkt willen houden zal ze dit niet lukken.  Inflatie moet dan ook niet gezien worden als het stijgen van de prijzen maar als het minder waard worden van de valuta. Iedereen die op één of andere manier spaart en investeert dient na te denken wat de beste strategie is om met deze inflatie om te gaan.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Inflatie ,

Goudprijs in 2010 gestegen in alle valuta. Vooruitblik goud in 2011.

2. januari 2011 door Goud Expert

De goudprijs is in 2010 in alle valuta gestegen. De goudkoers is gestegen voor het tiende jaar op rij. In 2010 steeg de goudprijs in dollars met 29%. In euro’s steeg de goudprijs in 2010 met 39%. In Britse Ponden steeg de goudprijs in 2010 met 33% en in Japanse Yen met 13%. In dit artikel kijken we terug op 2010 en vooruit naar de goudprijs verwachtingen over 2011.

Grafieken goudprijs over 2010 in dollars, euro’s,  Britse Ponden en Japanse Yen

Goudprijs 2010 dollars Goudprijs 2010 euros
Goudprijs 2010 britse ponden Goudprijs 2010 Japanse Yen

 

Het jaar 2010 wordt gekenmerkt door een continu stijgende goudkoers. Alhoewel er enkele perioden van zwakte waren, zijn deze zeer kort geweest en herstelde de goudprijs zich snel tot de oude niveaus en wist vervolgens nieuwe records neer te zetten. In populaire media is de goudkoers tegenwoordig een van de vaste onderdelen. De belangrijkste fundamentele reden voor de stijging zijn de toenemende onzekerheden op de financiële markten welke primair worden aangedreven door het zeer losse monetaire beleid van de centrale banken en overheden. Hiernaast is in 2010 duidelijk geworden dat de financiering van de overheidschulden steeds moeilijker wordt en dat de solvabiliteit van diverse landen onzeker is geworden. Denk hier aan de Griekse en Ierse crisis. De schuldencrisis in de eurozone en de Verenigde staten en Japen waren centrale thema’s in 2010. Het politieke euro experiment blijkt (zoals velen reeds voorspeld hadden) niet te werken. De continuïteit van de euro wordt nu zelfs binnen de Europese Unie openlijk ter discussie gesteld. Iets wat 5 jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden.

Centrale banken zijn in 2010 netto kopers geworden van goud. Rusland, China, India hebben grote hoeveelheden goud gekocht en de verkoop van de goudvoorraad van het IMF heeft geen grote invloed op de goudprijs gehad. Goud is de enige grondstof op de balans van de centrale banken en wordt als bezit (asset) beschouwd. De officiële reserves van China zijn in 2010 niet aangepast, maar zoals alles in de Chinese staatsgeleide economie, bepaalt de Chinese overheid zelf of en wanneer zij publiceert hoeveel haar goudreserves zijn gestegen. Het is geen goed moment om te melden dat je met een groot goud koop programma bezig bent als je goud tegen de laagst mogelijke prijs wil kopen.  De reden dat centrale banken goud op hun balansplaatsen is niet omdat de centrale banken hebben bepaald dat goud geld is maar juist omgekeerd. De centrale banken weten dat goud uiteindelijk het enige internationale betaalmiddel is en dekken zich op deze wijze in op de aankomende crisis wanneer alle papieren valuta zullen dalen naar nul. Historisch gezien dalen alle papieren valuta ten opzichte van de valuta goud naar nul.
De vraag en aanbod situatie op de goudmarkt is door de toenemende vraag door beleggers en centrale banken nog krapper geworden. Al het goud van de goudmijnen in Rusland en China blijft binnen deze landen.

Vooruitblik goudprijs 2011

Over 2011 voorzien wij een verdere stijging van de goudprijs. In 2011 voorspellen wij dat zal blijken dat de stimuleringsmaatregelingen van de afgelopen jaren niet gewerkt zullen hebben. De duizenden miljarden euro’s en dollars die geleend zijn om de economie te stimuleren zijn verspild maar de rente over deze bedragen zal oneindig moeten blijven worden betaald. Het financieren en herfinancieren van de overheidstekorten door nieuwe staatsobligaties zal steeds lastiger worden en voor het eerst zullen we het fenomeen zien van een ‘mislukte uitgifte van een staatslening’. Er zullen geen kopers meer voor zijn en de rente zal hierdoor stijgen. Een stijgende rente betekent dat de fiscale positie van de overheden nog sneller zal verslechteren hetgeen een vicieuze cirkel van stijgende renten en grotere tekorten start. De aandelenbeurzen zijn op dit moment overgewaardeerd en een grote correctie in 2011 is te verwachten. Alle valuta zullen relatief minder waard worden ten opzichte van goud. De grondstofprijzen zullen stijgen en inflatie zal een van de centrale thema’s worden in 2011. Politici zullen ongetwijfeld de speculanten als de schuldige aanwijzen en door middel van nieuwe reguleringen proberen het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld het verbod op het verkopen van staatsleningen of het verplicht stellen dat pensioenfondsen alleen nog maar in ‘veilige’ staatsleningen mogen investeren.  De enige schuldigen zijn echter de politici zelf en wellicht dat we in 2011 zien dat men zich realiseert dan een schuldencrisis niet kan worden opgelost met het aangaan van meer schulden.  Fysiek goud in eigen bezit biedt u de mogelijkheid om los van het banksysteem en overheden uw vermogen veilig te stellen.

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , ,