Goudreserves Rusland opnieuw vergroot

27. december 2010 door Goud Expert

Rusland heeft in november 2010 opnieuw haar officiële goudreserves vergroot. De Russische goudreserves zijn met 300.000 troy ounces gestegen naar in totaal 25,2 miljoen troy ounce. Rusland zet hiermee het ingeslagen beleid door van het structureel verhogen van haar goudreserves ten koste van de dollar en euro reserves. De gehele productie van de Russische goudmijnen blijft in Rusland zelf en wordt niet geëxporteerd. China hanteert eenzelfde beleid en zorgt er tevens voor dat de goudproductie van de goudmijnen binnen China blijft. De totale hoeveelheid nieuw goud dat voor de wereldmarkt beschikbaar komt, wordt hierdoor aanzienlijk beperkt.

Grafiek goudreserves Rusland per november 2010

goud reserves rusland medio november 2010

Bron: ShareLynx.com

Grafiek goudreserves als percentage van totale reserves per land december 2010

goudreserves per land medio december 2010

Bron: International Financial Statistics

Wanneer we de officiële goudreserves van Rusland en China vergelijken met die van andere landen, dan blijkt dat Rusland en China slechts hun goudreserves relatief klein zijn ten opzichte van hun totale reserves.  Fysiek goud is de enige monetaire grondstof die op de balans van de centrale banken staat vermeld. Dit feit impliceert dus dat goud nog steeds geld is in onze moderne economische systemen. Alle pogingen de afgelopen 40 jaar door centrale banken de afgelopen om goud volledig van hun balans te laten verdwijnen en hiermee irrelevant te maken, zijn mislukt. Veel centrale banken zijn tegenwoordig goudkopers geworden en die trend lijkt zich voort te zetten.

Zie ook:

 

Economie, Goudmarkt , , ,

Werken de centrale banken volgens een fractioneel goud systeem?

18. december 2010 door Goud Expert

Een van de minst bekende wereldwijde financiële instellingen is de Bank for International Settlements (BIS) gevestigd in Basel, Zwitserland. De BIS is opgericht in 1930 toen de goudstandaard nog van kracht was. De BIS wordt ook wel de bank der banken genoemd. Via de BIS konden centrale banken onderlinge goudtransacties laten lopen zonder dat er daadwerkelijk fysiek goud verplaatst hoefde te worden. Uit onderzoek van Alasdair Macleod blijkt nu dat de BIS waarschijnlijk ook voor de fysieke goudvoorraden werkt op basis van een fractioneel bank systeem. Dat wil zeggen dat er op papier meer goud is in de administratie van de BIS dan fysiek daadwerkelijk aanwezig is.

De BIS biedt de centrale banken 2 soorten goudrekeningen aan: ‘earmarked’ en ‘sight’. Voor de ‘earmarked’ rekeningen is het fysieke goud apart gezet t.b.v. de centrale bank. Voor de  ‘sight’ rekeningen geldt dit niet en dient een gemeenschappelijke hoeveelheid goud van meerdere rekeningen als tegenwaarde voor de ‘sight’ rekening.  Dit is dus hetzelfde verschil als de niet-gealloceerde en gealloceerde goudrekeningen die diverse banken aanbieden. Alleen gealloceerde goudrekeningen bieden een garantie dat het fysieke goud dat het representeert apart is gezet voor de klant. Het daadwerkelijke fysieke goud dat de BIS beheerd, is ondergebracht bij diverse centrale banken die deze dienst aan de BIS verlenen.
Vandaag de dag biedt de BIS nog steeds dezelfde diensten aan de centrale banken. Op het eerste gezicht zou men verwachten dat het merendeel van de centrale banken gebruik maken van de ‘earmarked’ (gealloceerde) rekeningen omdat het fysieke goud dan daadwerkelijk apart geadministreerd en bewaard wordt. Het tegendeel is het geval. Uit de jaarcijfers 2009/2010 van de BIS blijkt dat slechts 212 ton goud als earmarked is geregistreerd en 1.704 ton goud als  ‘sight’. Dus 90% van het goud dat de centrale banken hebben ondergebracht bij de BIS bestaat uit niet-gealloceerd goud. Verder blijkt dat het fysieke goud dat op de locaties van de centrale banken in naam v.d. BIS zijn opgeslagen ook in de vorm van ‘sight’ accounts zijn geadministreerd. Dit bewijst dus dat ook centrale banken zelf ook met niet-gealloceerde rekeningen werken.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat 90% van de 1,912 ton goud van de BIS is ondergebracht in niet-gealloceerde rekeningen. Alhoewel dit goud technisch direct leverbaar moet zijn aan de rekeninghouders (de centrale banken) er is niet een daadwerkelijke verplichting dat het goud daadwerkelijk aanwezig moet zijn. Het is daarom aannemelijk dat slechts een zeer klein deel van het goud van de ‘sight’ accounts in fysieke vorm aanwezig is en dat de rest aan andere klanten is overgedragen of uitgeleend. Dit is namelijk hetgeen banken al sinds mensenheugenis doen en het centrale business model van alle banken de laatste 1000 jaar. Banken houden slechts een zeer klein deel van de ingelegde tegoeden aan en lenen de rest meerdere malen uit. De officiële term hiervoor is  fractioneel bankieren.

De verleiding om het goud uit de niet-gealloceerde rekeningen voor andere doeleinden te gebruiken is de afgelopen 30 jaar is zeer groot geweest. In combinatie met de wens van de centrale banken om goud in diskrediet te brengen en het niet meer uitvoeren van audits op de goudvoorraden, is het zeer eenvoudig om de totale goudvoorraad groter te laten lijken dan die daadwerkelijk is door hetzelfde goud meerdere malen te verkopen. We moeten ons afvragen of de 200 ton goud die de centrale bank van India heeft gekocht van het IMF (beide BIS rekeninghouders), daadwerkelijk in fysiek goud is geleverd aan India en naar India is verscheept, of dat dit uitsluitend een boekhoudkundige handeling van de BIS is geweest en dat India op papier wel 200 ton heeft gekocht maar niet in fysieke vorm.

Links:

 

Goudmarkt , , , ,

Goudprijs breekt records in euro’s en dollars en valt beperkt terug.

12. december 2010 door Goud Expert

De afgelopen week heeft de goudprijs opnieuw een record neergezet in zowel euro’s als dollars. Op maandag 6 december 2010 was de hoogste intradag koers in euro’s 1071,03. Op dinsdag 7 december 2010 was de hoogste intradag koers in dollars 1430,50. Nadat deze nieuwe hoogte records waren neergezet volgde een periode van winstnemingen waardoor de goudprijs eind deze week lager sloot dan de voorafgaande week. In euro’s sloot de goudkoers op €  1047,47 een daling van 0,57%. In dollars sloot de goudkoers op $ 1385,80 een daling van 2,03%.

Grafiek goudprijs in euro’s december 2009 – december 2010

goudprijs in euros december 2010 - december 2009

Grafiek goudprijs in dollars december 2009 – december 2010

goudprijs in dollars december 2010 - december 2009

Wanneer we het technische plaatje van de goudprijs bekijken dan bevindt de prijs zich zowel in euros als dollars boven het 50 en 200 daags gemiddelde. De korte termijn laat een patroon van hogere toppen en hogere bodems zien. Na de consolidatie periode in euro's van augustus tot en met oktober is de goudprijs opnieuw aan een stijging begonnen. Het doorbreken van het voorgaande record van juni 2010 kan een signaal zijn dat hogere niveaus in de toekomst mogelijk zijn. In dollars is het patroon nog positiever na de langdurige stijging van augustus tot half oktober is nu een patroon van hogere toppen en hogere bodems gestart. Voor beleggers in fysiek goud zijn de kortdurende periodes waarin de goudprijs daalt, goede momenten om opnieuw in te stappen.

 

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,

Problemen met staatsobligaties. Duitse 2-jaars staatsobligatie veiling mislukt.

9. december 2010 door Goud Expert

Staatsobligaties (treasury bonds) worden beschouwd als de veiligste vorm van belegging. Alhoewel het rendement gering is, is het risico op het niet terugbetalen van de staatsobligatie door het uitgevende land beperkt. Althans dat was de algemene consensus tot enkele jaren geleden. Het vertrouwen in de IJslandse, Griekse, Ierse, Portugese en Spaanse obligaties is nu sterk gedaald hetgeen terugkomt in de steeds hogere rente (vergoeding) die deze landen moeten betalen om hun obligaties verkocht te krijgen. Deze week dienden zich de eerste echte problemen met Duitse en Amerikaanse staatsobligaties aan, een van de laatste veilige havens van veel beleggers.

Op 8 december 2010 bij de uitgifte van een nieuwe  Duitse 2-jaars staatlening tegen 1% rente is 20% van de lening niet verkocht aan beleggers. De Bundesbank wilde oorspronkelijk 5 miljard euro aan leningen verkopen maar kreeg slechts biedingen voor 4,33 miljard euro. Uiteindelijk bleef de Bundesbank met  995 miljoen euro onverkochte bunds  zitten. (lees de details op zerohedge.com)  Het feit dat zelfs de meest betrouwbare staatsobligatie niet volledig wordt verkocht, is een zorgwekkend signaal voor alle overheden die afhankelijk zijn van de verkoop van staatsobligaties om hun financieringstekort te dekken. In de toekomst zullen er zeer grote hoeveelheden staatsobligaties moeten worden verkocht enerzijds voor de financiering van de grote tekorten anderzijds voor de herfinanciering van aflopende leningen uit het verleden. In het verleden waren alle nieuwe staatsleningen meerdere malen overtekend maar deze trend lijkt om te keren waarbij beleggers steeds minder interesse hebben in nieuwe staatsobligaties. Hierdoor zullen de rentes moeten stijgen waardoor de begrotingstekorten van de overheden nog groter zullen worden of als laatste redmiddel zullen de staatsobligaties opgekocht moeten worden door de centrale banken omdat er geen andere kopers meer zijn. Deze laatste optie staat bekend onder de creatieve naam van quantitative easing (monetaire financiering van schulden) en is niets meer of minder dan het drukken van extra (electronisch geld) met de onvermijdelijke stijging in de inflatie als gevolg hiervan.

Tegelijkertijd met de problemen met de Duitse staatslening, worden de Amerikaanse 10-jaars staatsleningen massaal verkocht waardoor de rente percentages stijgen. Het rentepercentage voor de 10-jaars staatsleningen is de laatste dagen gestegen naar 3,3 procent 35 basispunten hoger sinds de aankondiging van president Obama dat de belastingvoordelen uit het Bush tijdperk worden verlengd in combinatie met het verlengen de duur van de werkeloosheidsuitkeringen. Beide maatregelingen vergroten het begrotingstekort van de Verenigde Staten. Veel beleggers verliezen het vertrouwen in de goede afloop van de acties van de Federal Reserve en haar QE2 programma in combinatie met een nog lossere begrotingsdiscipline van de Amerikaanse overheid. (lees ook het artikel van Ambrose Evans-Pritchard in The Telegraph: Global bond rout deepens on US fiscal worries.)

Economie, Inflatie , ,

Zilverproductie per land per jaar

9. december 2010 door Goud Expert

De zilverprijs is de afgelopen maanden sterk gestegen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het feit dat zilver zowel een monetair als industrieel metaal is. De laatste jaren worden er steeds meer toepassingen van zilver ontdekt vanaf medische toepassingen tot en met de toepassing in diverse groene technologieën. Door de relatief lage prijs van zilver de afgelopen 20 jaar is veel zilver geconsumeerd (d.w.z. in zulke kleine hoeveelheden verbruikt dat recycling niet meer interessant is). Diverse beleggers kiezen er voor in zilver in plaats van in goud te beleggen. Door de hoge goudprijs is het voor een particulier makkelijker iedere maand een paar ounces zilver te kopen en plaats van een paar ounces goud.

De laatste jaren zien we ook het fenomeen Exchange Traded Fund (ETF) in grondstoffen opkomen. Beleggers kunnen handelen in een aandeel van het ETF fonds en ieder aandeel representeert een bepaalde hoeveelheid van de fysieke grondstof. Het grootste zilver ETF is het iShares Silver Trust (Ticker: SLV). Dit fonds heeft op dit moment circa 351 miljoen ounces silver onder haar beheer (klik hier voor de SLV details). Diverse deskundigen betwijfelen dat dit allemaal daadwerkelijk fysiek zilver is. Maar alleen dit fonds zou dan al 6 maanden van de wereldproductie bezitten.

De zilver voorraden boven de grond zijn dan ook sterk gedaald en op dit moment is er structureel meer vraag naar zilver dan kan worden geproduceerd. De vraag vanuit de industrie en beleggers neemt toe en de zilverproductie blijft min of meer gelijk. Ondanks de prijsrecords te laatste tijd zal de zilverprijs nog verder kunnen stijgen tot niveaus van $60 to $100 per troy ounce. De onderstaande grafiek geeft een overzicht naar de verdeling van de zilverproductie per land over 2009. De totale zilverproductie over 2009 bedroeg 697 miljoen troy ounces. De grootste zilver producenten zijn Peru, Mexico en China.

 

Zilverproductie per land over 2009

Klik op de afbeelding om het plaatje te vergroten

 

Zilvermarkt , , ,

Handig: referentiekaart voor de Europese schuldencrisis

4. december 2010 door Goud Expert

Met de zich ontwikkelende Europese schulden crisis is het handig om gebruik te maken van de onderstaande referentiekaart. Deze laat u in één oogopslag zien wie de grootste schuldenposities heeft opgebouwd, de geschatte toekomstige schulden en hoe deze gefinancierd dienen te worden.

Referentiekaart Europese Schuldencricis

bron: Nomura Klik op het plaatje voor de volledige afbeelding

Deze week bleek dat ook België grotere problemen heeft met haar financieringtekort dan in eerste instantie gedacht. België wordt nu genoemd in het rijtje van Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië. Een Belgische econoom vatte het als volgt samen. “België is van de zwakste van de sterke landen nu gedegradeerd naar het sterkste van de zwakke landen.” In heel Europa zien we dat langzaam maar zeker het vertrouwen in de overheden en de Europese centrale bank steeds minder wordt. Iedere week worden we geconfronteerd met nieuwe tegenvallers over de schuldenpositie van de overheden en hoe men denkt dit probleem op te lossen. De stabiliteit en de toekomst van de euro wordt nu dagelijks door politici openlijk besproken, iets dat enkele jaren geleden nog ondenkbaar was.

Government will always do the right thing, but only after exhausing all other options.

Winston Churchill

De oplossing van de schuldencrisis volgt hetzelfde patroon. Een schuldencrisis is niet op te lossen met het creëren van meer schulden of het tijdelijk redden van landen met leningen die nooit terugbetaald zullen worden. Dit verergert het probleem en het moment dat de rente en de schulden niet meer kunnen worden terugbetaald, wordt slechts uitgesteld. Gedurende het proces van het redden van de Europese landen, zal de waarde van de euro aanzienlijk dalen en er een grote welvaartsoverdracht van de sterke naar de zwakke landen plaatsvinden.

Austrian Economics, Economie, Euro, Inflatie , , ,