Goud verkopen IMF in september sterk gestegen

31. oktober 2010 door Goud Expert

Het IMF heeft gerapporteerd dat het in de periode september 2010 in totaal 1,04 miljoen troy ounces (32,3 ton) goud heeft verkocht. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de maand augustus 2010.

De verkoop van dit goud is onderdeel van het door het IMF aangekondigde verkoop programma in 2009 van in totaal 403,3 ton goud. De centrale bank van Bangladesh heeft in augustus 2010 320.000 troy ounces goud gekocht en is daarmee tot nu toe de grootste individuele koper die is bekend gemaakt.

Ondanks deze verkoop van het IMF is de goudprijs in de periode september 2010 tot en met oktober 2010 sterk gestegen. In haar oorspronkelijke verklaring tijdens de aankondiging van de geplande goudverkopen gaf het IMF als reden van de vooraankondiging dat zij hiermee de goudmarkt niet wilde verstoren. Blijkbaar bedoelde het IMF dat ze de goudprijs niet wilde laten dalen door haar acties. Het tegenovergestelde heeft plaatsgevonden. De centrale banken zijn netto goud kopers geworden in plaats van netto goud verkopers de afgelopen 30 jaar. Dit signaal en het afnemende vertrouwen onder beleggers in het financiële systeem zorgen voor een onverminderd grote vraag naar goud en de steeds stijgende goudprijzen.

lees meer hierover op reuters.

 

Goudmarkt , , ,

Goudmarkt.nl ondersteunt het advies van de AFM over beleggen in goud

26. oktober 2010 door Goud Expert

In de nieuwsbrief van oktober 2010 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onderwerp opgenomen over het beleggen in goud. In dit artikel gaan wij nader in op de adviezen die de AFM heeft gegeven.

Het volledige bericht van de AFM over het beleggen in goud kunt u hier lezen: http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/nieuws/2010/goudkoorts.aspx

Een aantal commentatoren vroegen zich af waarom de AFM zich moet bemoeien met de beleggingsbeslissingen van beleggers. Is de volgende stap het verbieden van specifieke aandelen?  Deze commentatoren hebben blijkbaar het echte bericht van de AFM niet of niet goed gelezen.  De AFM waarschuwt in haar bericht namelijk voor de risico’s van verschillende goudproducten. Naast fysiek goud in eigen bezit zijn er namelijk een groot aantal financiële instellingen die beleggingsproducten bieden die op een of andere manier zijn gekoppeld aan goud, zilver of platina. De AFM waarschuwt terecht voor de risico’s van dit soort producten. Deze producten zijn een papieren contract dat de belegger met de financiële instelling aangaat en de belegger is dus afhankelijk van de financiële instelling of die zijn contractuele verplichting nakomt. Voorbeelden hiervan zijn ETF’s (Exchange Traded Funds), beleggingsfondsen in edelmetaal, edelmetaal trackers, edelmetaal opties en futures.

Met een papieren edelmetaal product probeert men dezelfde zekerheid te creëren als van het fysieke edelmetaal in eigen bezit. Dit laatste is met een papieren contract nimmer mogelijk. Fysiek edelmetaal in eigen bezit kan enkele risico’s afdekken die papieren contracten nooit kunnen realiseren. Enerzijds is de hoeveelheid fysiek edelmetaal beperkt en de hoeveelheid papier is oneindig, anderzijds bent u met fysiek edelmetaal niet afhankelijk van een derde partij die zijn contract moet nakomen. In tijden van grotere financiële onzekerheid wil een belegger zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van derden.

Ook fysiek edelmetaal heeft een risicoprofiel net zoals de papieren edelmetaal producten. Het is terecht dat de AFM consumenten wijst op de verschillende risicoprofielen en het is verstandig om hierover een eigen mening te vormen.

Goudmarkt , ,

Goudprijs stijgt 38 procent in 1 jaar

16. oktober 2010 door Goud Expert

Het afgelopen jaar (van oktober 2009 tot oktober 2010) is de goudprijs gestegen van € 710 naar € 980. Dit is een stijging van 38% in 1 jaar. Recent is de goudprijs in dollars sterk gestegen en heeft een nieuw record neergezet van $ 1380. In euro’s is de goudprijs recent niet sterk gestegen en beweegt zich tussen het € 950 en € 1.000 niveau. De belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de goudprijs in euro’s is de sterk gedaalde dollar/euro koers. Sinds juni is de euro 16% duurder geworden t.o.v. van de dollar.

Grafiek goudprijs oktober 2009 tot oktober 2010

goudprijs grafiek oktober 2009 tot oktober 2010


Dollar euro koers 2008 - 2010

dollar euro koers 2008 - 2010

De stijging van de goudprijs in dollars de laatste maanden wordt veroorzaakt door twee belangrijke trends. Enerzijds de daling van de dollar ten opzichte van de euro en andere belangrijke valuta en anderzijds door verminderd vertrouwen van investeerders in het financiële beleid in de Verenigde Staten en Europa. Investeerders geloven steeds minder dat de huidige schuldencrises kan worden opgelost door natuurlijke economische groei. Alle berichten omtrent: ‘quantitative easing’,  het creëren van extra geld, valuta devaluaties en nieuwe overheidsstimuleringsmaatregelen in combinatie met grote overheidstekorten en oplopende schulden kunnen maar tot één conclusie leiden: Het geld dat wij in het economisch verkeer gebruiken, zal minder waard worden. Het dagelijkse geld dat wij gebruiken is dus niet geschikt als middel om ongebruikt vermogen in te bewaren en om in te sparen. Investeerders en spaarders zoeken naar alternatieven en goud en zilver zijn hiervoor de beste middelen omdat ze alle eigenschappen van echt geld bezitten. De sterke stijging van de goudprijs en zilverprijs de afgelopen 2 maanden is een signaal van minder vertrouwen in de afloop van de financiële crisis.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Waarom valuta devaluaties onzin zijn

14. oktober 2010 door Goud Expert

Op de laatste bijeenkomst van het IMF gedurende het weekend van 10 oktober was het belangrijkste onderwerp de onderlinge valuta verhoudingen van de grote economische blokken. China werd verweten de prijs van zijn valuta te laag te houden, terwijl andere landen ook proberen de waarde van hun valuta te verlagen. Deze competitatieve valuta devaluaties zijn destructief voor de economie en de inwoners van die landen.

Wanneer we kunnen kiezen tussen een sterke of een zwakke munt dan is de keuze voor een sterke munt zonder twijfel de beste.

1. Een sterke munt vermindert te kosten van de geïmporteerde goederen en helpt om de locale prijzen constant te houden. Wanneer de waarde van de munt verdubbeld, halveren de kosten van olie, technologie en alle andere goederen die geïmporteerd worden.

2. Een sterke munt trekt buitenlandse investeerders en kapitaal aan. Investeerders geven de voorkeur aan landen met een sterke munt waardoor zij zeker kunnen zijn dat de waarde van hun investering zal stijgen.

3. Een sterke munt stimuleert producenten om zo efficiënt mogelijk te opereren. Wanneer de locale kosten stijgen door de stijgende munt, dwingt dit producenten om te investeren in technologie en efficiëntere productieprocessen. In een wereldmarkt zullen uiteindelijk de meest efficiënte bedrijven overleven en niet die bedrijven die proberen technologie te vervangen door goedkope arbeidskrachten.

4. Het devalueren van de munt maakt iedereen armer. De meeste mensen houden hun spaargeld aan in de locale nationale valuta en door een devaluatie worden zij direct getroffen. Alleen die mensen zijn geholpen bij een devaluatie zijn zij die werken bij de bedrijven die exporteren.

Uiteindelijk dient de overheid geen enkele rol te spelen in het bepalen van de prijs van de munt. Deze manier van beïnvloeding van de prijzen creëert een verstoring van het natuurlijke prijsmechanisme in een vrije markt. Ditzelfde geldt voor iedere andere manier van het bepalen van minimum of maximum prijzen of de diverse subsidies om prijzen en inkomens te ondersteunen. Het devalueren van valuta heeft net zo weinig nu als het vergroten van de geldhoeveelheid. Al deze maatregelen maken het grootste deel van de bevolking armer en bevoordelen slechts een kleine groep van belanghebbenden.

Politici en veel economen zijn van mening dat ze met dit middel de samenleving die ze vertegenwoordigen een goede dienst bewijzen, niets is echter minder waar. Het is een manier om de aandacht af te leiden van de echte problemen. Deze maatregelen moeten worden gezien als een nieuwe manier om de kosten van de financiële crisis af te wentelen op de belastingbetalers en spaarders. Wanneer de politici echter direct met belastingverhogende maatregelen komen dan zal de weerstand hiertegen veel groter zijn dan wanneer men probeert dit via een omweg te realiseren onder het mom van het versterken van de economie.

De prijs van goud en zilver zal hierdoor ongetwijfeld sneller stijgen en wordt door deze ontwikkelingen ondersteund.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Koop goud zolang het nog kan

9. oktober 2010 door Goud Expert

Is de snel stijgende goudprijs en zilverprijs de afgelopen maanden een signaal van stabiliteit van het financiële systeem? Wanneer de volgende fase van de financiële crisis toeslaat, is het te verwachten dat het dan vrijwel onmogelijk is om fysiek goud te kopen. Ook al is de goudprijs dan veel hoger dan de $ 1350 / € 960 vandaag, het zal dan erg moeilijk zijn fysiek goud te kopen tegen welke prijs dan ook. Ongetwijfeld kunt u dan wel papieren goud kopen (door allerlei financiële producten zoals ETF’s, goud trackers, goud futures of goud opties), maar dat is geen substituut voor fysiek goud. Met de snel dalende dollar en toenemende economische spanningen ten gevolge van het niet oplossen van de schuldenproblematiek bij overheden en banken is dit een scenario om rekening mee te houden.

Op dit moment bezit 95% van de investeerders en spaarders nog geen fysiek goud in zijn of haar portefeuille. Wanneer het grote publiek massaal fysiek goud wil aanschaffen dan is het antwoord op de vraag of het dan nog mogelijk is om fysiek goud te kopen: NEE

De onderstaande grafiek laat de het wereldwijde aanbod van de goudmarkt zien.

De laatste tien jaar is de productie door goudmijnen met 6% gedaald. De hoeveelheid sloopgoud (oude juwelen die worden omgesmolten) is in die periode bijna verdubbeld. In totaal is echter het aanbod in de laatste 10 jaar met slechts 8% gestegen terwijl de vraag sterker is gestegen. Een derde bron van fysiek goud de afgelopen 20 jaar waren de verkopen van de goudreserves door de centrale banken.  De centrale banken zijn echter in 2009 netto kopers van goud geworden en niet langer netto verkopers van goud.

Wanneer we het perspectief omdraaien en een analyse maken van de te verwachte vraag naar goud in de toekomst dan is te verwachten dat deze vraag zal toenemen en niet zal verminderen. Een manier om dit in te schatten, is om te kijken naar de hoeveelheid belegd vermogen in goud ten opzichte van het totale belegd vermogen. Dit percentage is weergegeven in de onderstaande grafiek.

In de vorige sterke ‘goud bull market’ tussen 1970 en 1980 was het percentage goudbeleggingen 2,7%. Op dit  moment is dat percentage nog slechts 0.57%. Vanuit dit perspectief dient de vraag dus met 385% te stijgen om op het niveau van 1980 uit te komen. Ook de relatieve aankopen van gouden munten zijn nog steeds laag ten opzichte van 1980.

Op basis van de bovenstaande analyse is dus te verwachten dat de vraag naar goud veel sneller zal stijgen dan het beschikbare aanbod. In combinatie met een stijgende prijs, wordt het in de toekomst steeds moeilijker om fysiek goud te kopen. Op dit moment zien we al enkele signalen dat de markt voor fysiek goud onder druk staat. Enkele recente voorbeelden:

  • De Zuid Afrikaanse Rand Refinery schat de verkopen van Krugerrands in 2010 op 1 miljoen stuks. Dit lijkt wellicht veel maar in de periode 1974 tot 1984 lag het gemiddelde op 2,6 miljoen Krugerrands per jaar en toen was de wereldbevolking 35% lager dan op dit moment.
  • De U.S. Mint heeft problemen om aan de vraag te voldoen en kondigt regelmatig aan dat de levering van bepaalde producten niet meer mogelijk is of dat de productie is gestopt voor dit jaar. Een bijkomende factor is dat de productie van de U.S. Mint alleen maar mag plaatsvinden met in de Verenigde Staten gedolven goud en zilver.
  • In China is de goudproductie in 2010 met 5% gestegen maar de vraag naar fysiek goud is met 30% gestegen.
  • Tijdens de Griekse schuldencrisis in april/mei 2010 zijn door de Oostenrijkse Munt 250.000 troy ounces aan gouden munten verkocht. In diezelfde periode heeft Pro-Aurum een van de grootste verkopers van goud in Europa tijdelijk de verkoop gestopt ten gevolge van leveringsproblemen. Griekenland is een relatief klein land, wanneer er een vergelijkbare crisis in een grote land ontstaat zullen de spanningen op de goudmarkt en in de goudhandel vele malen groter zijn.

 

Wanneer u fysiek goud wilt aanschaffen dan is dat op dit moment nog mogelijk. In de toekomst zal dit steeds moeilijker worden.

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , , ,

Is er sprake van een goud bubble?

4. oktober 2010 door Goud Expert

In de reguliere financiële media wordt regelmatig gerapporteerd dat de goudprijs opnieuw een record heeft gebroken en dat dit simpele feit dat de prijs almaar stijgt een duidelijk bewijs is dat goud zich in een ‘bubble’ fase bevindt en dat het onverstandig zou zijn om nu goud te kopen. Hieronder zullen wij aantonen dat deze redenering fout is en dat goud zich in het geheel niet in een ‘bubble’ bevindt en dat goud nog steeds relatief goedkoop is.

De internationale goudprijs wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Op dit moment bedraagt de prijs van 1 troy ounce goud circa $ 1.300,-. De meeste mensen nemen aan dat de dollar de afgelopen jaren een constante waarde heeft gehad en dat de prijs van goud is gestegen. Dit idee wordt ondersteund omdat de dollar algemeen wordt gezien als de ultieme internationale valuta met een permanente constante waarde die professioneel wordt gemanaged door de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse centrale bank. Deze laatste redenering is fout. De waarde van de dollar is de afgelopen honderd jaar niet constant en wordt niet zorgvuldig gemanaged. In plaats van te beweren dat de prijs van goud is gestegen, is een betere stelling dat de prijs van de dollar is gedaald.

Een voorbeeld van hoe slecht de Amerikaanse dollar wordt beheerd, is de hoeveelheid schuld van de Amerikaanse overheid.

Sinds 1940 en vooral sinds 1971 toen de dollar en goud volledig werden losgekoppeld (zie ook: Nixon beëindigt Bretton Woods)  is de hoeveelheid schulden van de Amerikaanse overheid exponentieel gestegen. Sinds 2000 is de schuld zelfs verdubbeld en deze trend lijkt zich te versnellen. Ook al is het renteniveau op dit moment laag, deze schuld is voornamelijk met korte termijn leningen gefinancierd en zal ooit moeten worden terugbetaald. Op het moment dat de rente gaat stijgen ontstaat er een groot probleem. De hoogte van de schulden is echter zo hoog dat het niet realistisch is dat dit zal gebeuren. Een eenvoudiger weg voor de Amerikaanse overheid is om de waarde van de dollar sneller te laten dalen zodat het afbetalen van de schulden in toekomstige gedevalueerde dollars makkelijker is. Dit is een bewuste inflatie politiek die nooit zo wordt uitgesproken maar op de achtergrond een van de belangrijkste financiële instrumenten van de overheid is. In dit kader zijn twee quotes van Ludwig von Mises interessant:

The most important thing to remember is that inflation is not an act of God, that inflation is not a catastrophe of the elements or a disease that comes like the plague. Inflation is a policy.

Ludwig von Mises

 

Inflationism, however, is not an isolated phenomenon. It is only one piece in the total framework of politico-economic and socio-philosophical ideas of our time. Just as the sound money policy of gold standard advocates went hand in hand with liberalism, free trade, capitalism and peace, so is inflationism part and parcel of imperialism, militarism, protectionism, statism and socialism.

Ludwig von Mises


Als we de goudprijs corrigeren voor inflatie dan is de relatieve waarde van goud nog steeds goedkoop. Gecorrigeerd voor inflatie in dollars van 2010 zou de goudprijs moeten stijgen tot boven de $ 2.300 om op hetzelfde piekniveau als in 1981 te komen. De economische situatie van de jaren ’70 is echter in het geheel niet te vergelijken met de huidige situatie. In de jaren ’70 was de Verenigde Staten een netto crediteur en verstrekte leningen aan andere landen. In de huidige situatie is de Verenigde Staten een netto debiteur en afhankelijk van derden voor de financiering van haar begroting. Deze afhankelijkheid zal in de toekomst steeds meer politieke gevolgen gaan krijgen en de internationale verhoudingen beïnvloeden.

 

Austrian Economics, Dollar, Economie, Inflatie , , , ,