Goud en zilver terug in opwaartse trend na daling medio mei 2010

29. mei 2010 door Goud Expert

Na de daling van de goudkoers en zilverkoers de medio mei 2010 hebben goud en zilver een nieuwe bodemprijs neergezet en zijn vanaf dit punt weer gestegen zowel in euro’s als in dollars.  De goudprijs per troy ounce eindigde de week van 24 mei 2010 op € 989,11 en $ 1214,30. De zilverprijs per troy ounce eindigde  eindigde op 28 mei 2010 op € 14,96 en $ 18,37.  In de onderstaande grafieken gaan we hier dieper in op het technische beeld voor de korte termijn.

Analyse van de goudprijs in Amerikaanse dollars op de korte termijn

Na de stijging tot $ 1220 begin mei 2010 is de goudkoers teruggezakt tot $ 1145. De stijging vanaf het laagste punt in februari 2010 is zeer sterk geweest en dit soort parabolische stijgingen eindigen altijd met een sterke prijsdaling.  Het steunniveau/weerstandsniveau van $ 1135 is eind mei 2010 niet naar beneden doorbroken. De stijging van de afgelopen dagen kan dan ook als een positief signaal worden gezien waarbij een mogelijk verdere stijging en het doorbreken van het $ 1220 niveau mogelijk is.

Analyse van de zilverprijs in Amerikaanse dollars op de korte termijn

De zilverprijs laat in het algemeen grotere koersbewegingen zien dan goud (grotere volatiliteit). Dit is voornamelijk te verklaren doordat de zilvermarkt kleiner is dan de goudmarkt en dat zilver zowel een monetair metaal als een industrieel metaal is. De zilverkoers zette begin februari 2010 een laagste prijs neer van $ 14,75. Vanaf februari 2010 tot medio mei 2010 is de zilverkoers sterk gestegen tot $ 19,50. Na de terugval in de derde week van mei 2010 heeft ook zilver een nieuwe korte termijn bodem neergezet en is de verwachting dat de zilverprijs opnieuw zal stijgen. In tegenstelling tot goud heeft zilver het hoogte punt van december 2009 niet doorbroken. De te verwachte nieuwe stijging

Hoewel het korte termijn beeld voor goud en zilver positief is, dienen beleggers zich te realiseren dat de zomermaanden traditioneel relatief zwakkere maanden zijn voor goud en zilver. Of dit ook in 2010 het geval zal zijn, is op dit moment onduidelijk. Gelet op de toenemende interesse van investeerders voor goud en zilver is het wellicht een van de laatste mogelijkheden om goedkoop in te stappen.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Grieken kopen massaal gouden munten (voornamelijk de gouden Britse Sovereign)

27. mei 2010 door Goud Expert

De Grieken bevinden zich middenin een zich ontwikkelende financiële crisis en een van de gevolgen is dat de verkoop van gouden munten in Griekenland de laatste maanden sterk is gestegen. De laatste weken staan er iedere dag lange rijen voor het kantoor van de centrale bank van Griekenland voor de aankoop van gouden munten.

De populairste gouden munt in Griekenland is de gouden Britse Sovereign (het gouden Britse Pond). De oorsprong van deze populariteit is terug te voeren op de tweede wereldoorlog. Gedurende de tweede wereldoorlog tijdens de bezetting door Nazi Duitsland werden Britse Sovereigns per parachute afgeworpen als betaalmiddel voor het Griekse verzet. Hierdoor was de Britse Sovereign het enige betrouwbare betaalmiddel tijdens deze periode. Na de tweede wereldoorlog bleef de Britse Sovereign tot 1965 een geldig betaalmiddel naast de onstabiele Griekse Drachme. Het gouden Britse Pond is nog steeds een belangrijke component in veel spaarpotten van Grieken.

De Griekse centrale bank verkoopt op dit moment circa 700 Britse Sovereigns per dag. Ook op het internet is de vraag geëxplodeerd en gespecialiseerde winkels kunnen de vraag niet aan. De gemiddelde prijs ligt nu op € 273. Begin mei 2010 lag de prijs nog op € 243 en in juli 2009 was deze € 180. Ter vergelijk in Nederland kost een gouden sovereign circa € 240 (een verschil van 14%).  Sinds begin dit jaar zijn er door de Griekse centrale bank 50.000 gouden sovereigns verkocht via officiële kanalen. Via niet-officiële kanalen zijn er naar schatting nog eens 100.000 extra verkocht.

De meeste Griekse kopers geven aan dat ze de aankoop van gouden munten beschouwen als een bescherming tegen een mogelijk uittreden van Griekenland uit de Europese Monetaire Unie. Gelet op de toenemende onzekerheid en de ervaringen van de Grieken met de vroegere Drachme weten zij wat het betekent voor hun spaargeld als de nationale munt devalueert: een groot verlies van koopkracht en opgebouwd vermogen. Deze ontwikkelingen in Griekenland zijn een voorbeeld van gedrag van spaarders wanneer zij het vertrouwen in de valuta verliezen. Ook in Nederland en andere Europese Unie landen zien we het begin van deze ontwikkelingen. De vraag naar gouden munten, gouden baren is in Duitsland en Nederland nog nooit zo hoog geweest. Diverse winkels hebben lange wachttijden of zijn geheel uitverkocht. In Nederland zijn vooraal het Gouden Tientje en de Zuid Afrikaanse Krugerrand populair.

Zie ook: theaustralian.com.au

Euro, Goudmarkt , , , ,

Goudprijs daalt in derde week van mei 2010 na periode van zeer sterke stijging

22. mei 2010 door Goud Expert

De goudprijs in dollars en euro’s is in de derde week van mei 2010 gedaald tot 1177 dollar en 937 euro. Hiermee wordt een periode van sterke stijging afgesloten die is begonnen begin april 2010 en eindigde medio mei 2010. De oorzaak van de stijgende goudprijs was de onverminderde goede fundamentele onderliggende voorwaarden van goud en zilver. Dit alles werd versterkt door een toenemende onrust op de financiële markten als gevolg van de Griekse crises en het onverwachte reddingsplan van de Europese Monetaire Unie.

Goudprijs in euros (mei 2010 1 jaar terug)

Goudprijs in dollars (mei 2010 1 jaar terug)

Goud bevindt zich nog steeds aan het begin van een bull-market maar geen enkele stijging is uitsluitend in één rechte lijn omhoog. Zowel in dollars als in euro’s werd in deze periode een nieuw goudprijs record neergezet. Ook in een opgaande markt zijn er periodes van zwakte ten gevolge van te snel doorgestegen prijzen, winstnemingen en het min of meer tot rust komen van de financiële markten. Zeker als we de goudprijs grafiek analyseren van de eerste weken van mei 2010 dan laat die een exponentiële stijging van de goudprijs zien en dit soort stijgingen worden vrijwel altijd gevolgd door een terugval. Op 22 mei 2010 sloot de goudprijs op 937 euro en 1177 dollar. Door de sterke fluctuaties in de dollar/euro koers was het prijseffect in euro’s groter dan in dollars. De goudkoers in euro’s en dollars bevindt zich nog steeds boven het 50-daags en 200-daags gemiddelde.

Korte termijn verwachting goudprijs

De huidige daling van de goudprijs dient niet gezien te worden als het einde van de jarenlange goudprijs stijging, alhoewel veel  ‘goud deskundigen’ ons dat willen doen geloven. De Griekse crisis heeft opnieuw aangetoond dat politici en centrale bankiers de controle verliezen over de door hun zelf veroorzaakte problemen.  Traditioneel is de periode van mei-augustus een relatief zwakke periode. Als de huidige dalingen op de aandelenbeurzen doorzetten dan zal dit opnieuw een aantal grote spelers dwingen om liquiditeit vrij te maken en de verkoop van goud en zilver is dan vaak één van de eerste instrumenten die dan verkocht worden juist omdat goud zeer liquide is. Onze analyse is dat de goudprijs zich kan stabiliseren op iets lagere niveaus. Dit kan een goed instapmoment zijn voor die beleggers die zich realiseren dat dit het moment is om te profiteren van de relatief lage goud en zilverprijs. Begin mei ontstond een situatie waarbij vrijwel alle goudwinkels uitverkocht waren. De vraag naar goud en zilver blijft onverminderd hoog en een steeds groter publiek begint zich de zwakte van de eigen munteenheid te realiseren.

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt ,

Inflatie dient zich aan in Verenigd Koninkrijk. 3.7 procent inflatie in april 2010.

21. mei 2010 door Goud Expert

Volgens overheden en centrale bankiers is het niet nodig ons zorgen te maken over inflatie tijdens deze financiële schuldencrisis. Deflatie is volgens hun een groter gevaar en daarom injecteren overheden en centrale banken grote hoeveelheden nieuw geld (liquiditeit) in het financiële systeem en is de rente kunstmatig verlaagd tot vrijwel 0 procent. Onze economische visie is anders. De overheden en centrale banken zullen zeer grote prijsstijgingen creëren ten gevolge van de groei van de geldhoeveelheid die ze zelf creëren. Dit is een bewuste politiek omdat alleen op deze manier de enorme schuldenpositie van overheden en banken kan worden afgebouwd.

Voor de gemiddelde consument is deze problematiek extra ingewikkeld omdat socialistische Keynesiaanse economen de oorzaak en gevolg van inflatie totaal hebben omgedraaid. Zelfs het woord inflatie wordt nu algemeen gebruikt als aanduiding van het algemeen stijgen van de prijzen. Voorheen werd het woord inflatie gebruikt om de groei van de geldhoeveelheid aan te geven. De prijzen stijgen enkel en alleen doordat er eerst een grote hoeveelheid nieuw geld uit het niets is gecreëerd door overheden en (centrale) banken dat vervolgens zijn weg vindt in de economie en tot onvermijdelijk gevolg heeft dat de prijzen stijgen. Echter niet alle prijzen stijgen op hetzelfde moment. Bepaalde groepen in de samenleving die als eerste toegang hebben tot het nieuw gecreëerde geld profiteren hier maximaal van (overheden en banken). Andere groepen in de samenleving worden hierdoor onevenredig benadeeld (voornamelijk spaarders). Wanneer de geldhoeveelheid gelijk zou blijven, dan zouden sommige prijzen stijgen en sommige prijzen dalen en zouden de consumenten in de economie hun gedrag door middel van vraag en aanbod aanpassen aan deze ontwikkelingen.

Een van de eerste tekenen dat prijsstijgingen - ten gevolge van het door overheden en centrale banken gecreëerde extra geld - een realiteit zijn, doet zich voor in het Verenigd Koninkrijk. In de maand april 2010 is de inflatie versneld gestegen naar 3.7 procent op jaarbasis. Dit is aanzienlijk hoger dan maximale niveau van 3 procent inflatie dat de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk zich heeft gesteld. Volgens de directeur van de centrale bank Mervyn King moet deze sterke groei van de prijzen worden gezien als iets tijdelijks en mag men verwachten dat deze weer afvlakt. Erg overtuigend zijn deze uitspraken echter niet zeker als men zich realiseert dat het Verenigd Koninkrijk het relatief grootste reddingspakket van alle Westerse economieën heeft doorgevoerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel de goudprijs en de zilverprijs in Britse Ponden de afgelopen maanden steeds nieuwe records heeft neergezet.

Dit is een van de eerste tekenen dat de reddingspakketten van de overheden leiden tot inflatie. De komende maanden zult u vergelijkbare berichten ook vanuit andere landen gaan horen. Politici en bankiers zullen ook dan weer aanvoeren dat dit slechts tijdelijke fenomenen zijn.

Lees meer hierover op bloomberg

Austrian Economics, Economie, Inflatie

Bent u nog steeds long de euro?

21. mei 2010 door Goud Expert

Veel inwoners van de Europese Unie realiseren zich niet dat zij massaal een long positie in de euro hebben opgebouwd. Door al hun spaargeld en pensioenvoorzieningen uitsluitend in euro’s aan te houden hebben zij een long positie opgebouwd en vertrouwen indirect op de stijging en waardevastheid van de euro op de lange termijn. Als inwoner van de Europese Unie heeft u op dit moment nog steeds de vrijheid om uw long positie in de euro af te bouwen en uit te wijken naar alternatieve valuta die een hogere zekerheid bieden op te lange termijn.

Met de aankondiging van het recente Europese reddingsplan van 1 biljoen dollar / 750 miljard euro, is de volgende stap gezet op de weg naar een hyperinflatie scenario. Dit reddingspakket van 750 miljard euro is enerzijds nergens op gebaseerd (men heeft een groot getal gekozen wat waarschijnlijk goed moet klinken voor het grote publiek en de financiële markten), anderzijds bestaat het geld van dit reddingsplan op dit moment niet en wordt uit het niets gecreëerd. Meer...

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Inflatie , ,

Gouden tientjes populairder dan krugerrand door hoge goudprijs

18. mei 2010 door Goud Expert

Door de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten besluiten steeds meer beleggers te investeren in goud en zilver.  De oplopende prijs van goud in zowel euro’s, dollars als alle andere valuta  heeft onder andere tot gevolg dat kleine beleggers steeds vaker kiezen voor de kleinere beleggingsmunten. Door deze ontwikkeling is de populariteit van het gouden tientje in Nederland en de Britse Sovereign (gouden Britse pond) in Het Verenigd Koninkrijk tot ongekende hoogte gestegen.

Kleine beleggers die in het verleden maandelijks een hoeveelheid goud kochten, kozen in het verleden vaak voor de 1 troy ounce munten. Nu de prijs van veel 1 troy ounce munten zoals de Krugerrand, Maple Leaf, Wiener Philharmonicer en de Amerikaanse Gold Eagle is opgelopen tot boven de € 1.000,-  besluiten veel goudkopers om uit te wijken naar de kleinere reguliere beleggingsmunten.  Deze munten hebben een lager gewicht, hetgeen beter past binnen het budget van de kleinere belegger. Hiernaast zijn deze munten nog in voldoende voorraad beschikbaar en zijn de levertijden relatief kort.

Een vergelijkbare trend is waar te nemen in de groeiende vraag naar zilver. Door de hoge goudprijzen wijken veel beleggers uit naar zilver dat door de lagere prijs makkelijker is in het dagelijks gebruik. Mocht het meest sombere scenario werkelijkheid worden en alternatieve valuta noodzakelijk zijn. Veel goudbeleggers hanteren het principe dat fysiek goud is bedoeld als spaarreserve en fysiek zilver kan worden gebruikt voor dagelijkse aankopen. Een brood kopen met een 1 ounce zilveren munt is eenvoudiger dan met een 1 ounce gouden munt gelet op de relatieve waarde.

De fundamentele redenen om goud te bezitten, zijn de afgelopen periode onverminderd duidelijk geworden en een steeds groter publiek realiseert zich dat de eigen valuta niet veilig is in handen van de politici en centrale bankiers. Dit geldt zowel voor de Europese Unie en de Verenigde Staten. Goud en zilver zijn de enige universeel erkende valuta zonder politieke bazen. We staan nog steeds aan het begin van de grootste te verwachte prijsstijgingen van goud en zilver. Het moment om in te stappen in goud is nog steeds niet voorbij.  Dit ondanks de vele ‘experts’ die menen dat de goudprijs op dit moment zijn hoogte punt heeft bereikt. Diezelfde experts voorspelden dit ook toen de goudprijs op $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1000, $1100 en $1200 stond de afgelopen tien jaar. Iedere keer hadden zij het fout en realiseerden zich niet dat er fundamentele wijzigingen in het financiële systeem zich bezig zijn te ontwikkelen. De grote schuldenlast van overheden, bedrijfsleven en consumenten zal worden opgelost door een extreem hoge inflatie of een devaluatie van de valuta.

Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , ,

Goudprijs van 1000 euro per ounce in zicht en de wet van Gresham

14. mei 2010 door Goud Expert

Het eerste schokeffect van het Europese reddingsplan om de euro te redden lijkt binnen een week al uitgewerkt en een goudprijs van 1000 euro per ounce is in zicht. Vandaag sloot de goudprijs op € 995,53 opnieuw de hoogste prijs ooit. Aan gezien ronde getallen een magische aantrekkingskracht hebben op beleggers verwachten wij een verdere stijging tot 1000 euro waarna weer een terugval is te verwachten van de goudprijs.

Het Europese reddingsplan heeft de onzekerheid over de stabiliteit van het financiële systeem eerder vergroot dan verkleind. Als reactie hierop beginnen nu ook kleine investeerders te vluchten naar veiliger havens. Goud en Zilver moeten in deze context niet worden gezien als grondstoffen maar als alternatieve valuta. Volgens de wet van Gresham (Gresham’s Law) wordt “slecht geld” ingewisseld voor “goed geld” als men deze mogelijkheid heeft. Deze wet is vernoemd naar de Sir Thomas Gresham (1519-1579) een Engelse financier tijdens de Tudor Dynastie. Gresham adviseerde koningin Elizabeth tot de invoering van een nieuwe officiële Engelse munteenheid die als opdrukwaarde evenveel waard was als de oude munteenheid maar minder fysiek goud en zilver bevatte. Het resultaat was dat de oude munten direct uit de circulatie verdwenen en werden gehamsterd inclusief een grote inflatie t.o.v. van de nieuwe munten. Het effect van de wet van Gresham is al veel langer bekend en ook veel vaker beschreven. Voorbeelden hiervan zijn in de geschiedenis te vinden vanaf de Griekse en Romeinse tijd tot en met het verminderen van het zilvergehalte in Nederlandse guldens en Amerikaanse dollars in de jaren 60 van de vorige eeuw.

In onze moderne tijd wordt ‘slecht geld’ aangeduid als alle vormen van papieren geld omdat het papier waarop het gedrukt is geen enkele reële waarde vertegenwoordigd en alleen kan bestaan bij de gratie van het vertrouwen dat de gebruikers hierin stellen. Valt het vertrouwen weg dan probeert iedereen massaal zijn ‘slechte geld’ om te wisselen voor ‘goed geld’ om zodoende het verlies van vermogen te verminderen.

De huidige stijging van de goud- en zilverprijs moet worden gezien als een van de eerste tekenen dat zowel de dollar en euro als munteenheid in waarde dalen ten opzichte van goud. Alle discussies of het nu zinvoller is om van de euro in de dollar over te stappen zijn zinloos. Zowel de euro als de dollar als de yen zijn papieren munteenheden met een reële waarde van nul.  Alle papieren valuta zullen te zijner tijd dalen ten opzichte van de munteenheden goud en zilver. De vraag is alleen welke papieren valuta sneller daalt ten opzichte van de andere.

Lees meer over Gresham’s Law op wikipedia

 

Austrian Economics, Dollar, Euro, Inflatie , ,

Hoera de Grieken zijn gered. Gaat u maar rustig slapen!

3. mei 2010 door Goud Expert

Tevredenheid alom nadat de Grieken een akkoord hebben gesloten met het IMF en de Europese Unie waarbij ze € 110 miljard (dus € 110.000.000.000) tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen.  Griekenland heeft plechtig beloofd dat ze een streng programma van bezuinigingen zal doorvoeren. We kunnen nu dus weer rustig slapen. Of toch niet? Oud minister-president Colijn is beroemd geworden met zijn radiotoespraak in 1936 vlak voor de tweede wereldoorlog die hij afsloot met de woorden: “U kunt weer rustig gaan slapen”.

Enige gedachten rond het Griekse drama:

Opnieuw zag geen enkele politicus dit aankomen. Men is hier volledig door verrast, terwijl de onderliggende oorzaken van de Griekse schuldenproblematiek al vanaf 2000 bekend waren en Griekenland zich nimmer aan de voorwaarden van het stabilisatiepact heeft gehouden.  Dit doet denken aan de opmerkingen van Wouter Bos aan het begin van de financiële crisis. Hij verzekerde ons dat het alleen maar een probleem was tussen banken onderling en dat de reële economie er op geen enkele manier last van zou hebben.

De snelheid waarmee een zich aankondigend probleem zich kan ontwikkelen is altijd weer verbazingwekkend. In december 2009 had iedereen nog vertrouwen in Griekenland (afgemeten aan de credit-spread van Griekse 10 jaar staatsleningen ten op zichte van Duitse staatsleningen). In december 2009 was de spread 176 basispunten en eind April 2010 was deze opgelopen tot 600 basispunten. Ontwikkelingen in de geschiedenis kunnen altijd zeer snel gaan maar iedereen die er middenin zit realiseert zich dat nooit en denkt dat de stabiliteit van het systeem zeer groot is. Voorbeelden hiervan zijn: de val van het Romeinse rijk na 800 jaar viel dit in een paar jaar uiteen; het onstaan van de eerste wereld-oorlog. 1 maand voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog was iedereen er van overtuigd dat deze er nooit zou komen. Historici kunnen achteraf altijd de trend aanwijzen en een reeks van gebeurtenissen noemen die tot de uiteindelijke crisis heeft geleid. Ons huidige economische systeem is het best te kenmerken als een systeem met een instabiel evenwicht (zoals geformuleerd in de chaos-theorie). Een kleine verstoring van dit evenwicht kan het gehele systeem plotseling een volledig onverwachte kant op sturen naar een nieuw evenwicht dat volledig anders is dan het vorige evenwicht. Voor lezers die hier meer over willen weten is het volgende artikel een aanrader: Empires on the edge of Chaos

De Griekse schuldenproblematiek wordt opgelost door Griekenland meer schulden te laten aangaan. Het schulden niveau van Griekenland t.o.v. het BNP is echter al meer dan 120% en dit zal men nooit meer kunnen aflossen. Vanaf een bepaald niveau is de te betalen rente gewoon te groot om afgelost te kunnen worden. Zelfs sterke landen zoals Nederland en Duitsland met een Noord-Europese calvinistische, zuinige cultuur hebben de afgelopen 30 jaar vrijwel nooit hun schulden afgelost. Aflopende staatsleningen werden direct weer geherfinancierd tegen het nieuwe rente niveau. Enige uitzondering voor Nederland was eind jaren negentig in de jaren 1999 en 2000. Toen waren er zoveel meevallers en economische voorspoed dat zelf de politici geen bestemming voor het extra geld wisten te bedenken en men maar besloot de staatschuld te verminderen. Welke mogelijkheden ziet u voor Griekenland om hun economie sneller te laten groeien dan de omliggende landen?

De Griekse economie is klein genoeg om gered te kunnen worden om zodoende het vertrouwen in het gehele systeem te redden. Dezelfde problemen spelen in Portugal, Spanje, Italië, Ierland. De economieën van deze zijn vele malen groter dan die van Griekenland en zelfs voor het IMF en de Europese Unie is dat te groot om te kunnen redden.

Hoe financiert het IMF eigenlijk dit reddingspakket? De fondsen van het IMF worden opgebracht door de deelnemende landen. Het stemrecht binnen het IMF is afhankelijk van hoeveel een land bijdraagt. De Verenigde Staten heeft een aandeel van 17,09%, Nederland heeft een aandeel van 2,37% (zie ook: Wikipedia / IMF). Van de 30 miljard euro wordt dus 711 miljoen euro door Nederland gefinancierd. Hiernaast geeft het IMF een eigen valuta uit de zogenaamde Special Drawing Rights (SDR’s), dit is een fictieve geldeenheid die landen en centrale banken onderling kunnen gebruiken om betalingen te doen. Half april 2010 heeft het IMF zijn noodfaciliteit van SDR’s verhoogt van 50 miljard naar 500 miljard (zie ook: IMF prepares for global cataclysm, Expands Backup Rescue Facility By Half A Trillion For "Contribution To Global Financial Stability") Ook van deze 500 miljard kredietfaciliteit is Nederland verantwoordelijk voor 2,37%. De Nederlandse belastingbetaler staat dus garant voor een deel van de IMF leningen.

De schuldencrisis ontwikkelt zich volgens het standaard patroon zoals beschreven door Ludwig von Mises. Wat startte als een financiële crisis in de private sector, verschuift zich naar de overheid (door overheidsstimuleringen gefinancierd door leningen), de economisch neergang wordt vervolgens steeds urgenter door toenemende  werkeloosheid en dalende belastinginkomsten.  Dit is een zichzelf versterkend patroon. Overheden proberen het systeem te redden met steeds grotere stimulerings-maatregelingen totdat het moment is bereikt dat het vertrouwen in het systeem verdwijnt. Niemand is meer bereid de schulden te financieren, de schulden worden afgeboekt (door geldcreatie/inflatie, devaluatie, een nieuwe munteenheid of confiscatie van bezittingen van burgers).  Hierna start de cyclus opnieuw waarbij iedereen een stuk minder rijk is geworden.  Een van de bekendste quotes van Ludwig von Mises is:

"There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as a result of a voluntary abondonment of further credit expansion, or later as a final total catastrophe of the currency involved."

Lees hier meer over in: "The global debt crisis"

Wij sluiten af met een quote die uitgesproken zou kunnen zijn door de leerling van Wouter Bos minister van financiën Jan-Kees de Jager: "U kunt weer rustig gaan slapen."

Austrian Economics, Economie, Euro , , ,

April 2010 sluit met hoogste goudprijs in euro’s. Trends in 3 jaar euro goudprijs.

1. mei 2010 door Goud Expert

April 2010 is afgesloten met de hoogste prijs voor goud in euro’s ooit. Op 1 april 2010 stond de goudprijs op € 822 en op 30 april 2010 sloot de goudprijs op € 887. Een stijging in één 1 maand van 7,9%. Sinds 1 januari 2010 is de goudprijs gestegen met 16,7%.

Een analyse van de goudprijs grafiek in euro’s de afgelopen 3 jaar van mei 2007 tot en met april 2010 laat zien dat goud zich in een langdurig opgaande trend bevindt.

Kenmerkend aan de grafiek is dat de goudprijs zich afwisselend in een consolidatie fase en een sterk stijgende fase beweegt. Zeer globaal stijgt de goudprijs sterk in de maanden september-maart en consolideert de goudprijs in de maanden april-augustus.Meer...

Euro, Goudmarkt , , , ,