Een nieuwe dag, een nieuwe bailout

9. februari 2010 door Goud Expert

Zoals verwacht is nu de volgende ronde van de bailouts aangebroken: de bailout van landen. Naast Dubai wordt nu gewerkt aan een reddingsplan voor Griekenland en de overige PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) landen. Men kan zich afvragen wat moet er hierna worden gered nu we al bedrijven, banken en landen gered hebben. In plaats van het schulden afbouw proces zijn natuurlijk loop te laten, kunnen de centrale bankiers en politici slechts één oplossing bedenken: het creëren van goedkoop geld, gefinancierd door de belastingbetaler. In plaats van op korte termijn het probleem op te lossen, worden de problemen verder en verder vooruit geschoven. De uiteindelijke crash zal daarom vele malen groter zijn.

lees meer hiervover in het artikel van John Rubino: Another day another bailout

Economie, Euro ,

Marc Faber: Schuld van VS heeft junk status

9. februari 2010 door Goud Expert

In zijn laatste interview gaat Marc Faber dieper in op de extreem hoge schulden positie van de Verenigde Staten. Als de Verenigde Staten een bedrijf zouden zijn zou hun schuld de junk status moeten krijgen. Een van zijn observaties is dat iedere dollar nieuwe schuld die wordt gecreëerd dit een netto bijdrage geeft van -$0,60 aan het BBP. De enige oplossing om het huidige schulden probleem op te lossen, is om de schulden te verminderen niet te vermeerderen. Technisch kan de Verenigde Staten niet failliet gaan omdat de schulden die ze aangaan in Amerikaanse Dollars zijn gesteld, die ze zelf onbeperkt kunnen creëren. Dit heeft echter een enorme inflatie (waardevermindering van de dollar) tot gevolg.

 

Dollar, Economie , , ,

Ontluisterend: Nixon beëindigt Bretton Woods

6. februari 2010 door Goud Expert

Ons collectieve geheugen van de geschiedenis is erg beperkt zo ook over de achtergronden van de zogenaamde Nixon Shock. Bekijk daarom nog eens deze ontluisterende video waar president Nixon op 15 augustus 1971 eenzijdig een einde maakt aan het internationale Bretton Woods akkoord door de dollar niet langer inwisselbaar te maken voor goud. Ook nu beloven onze politici niets dan goeds en hebben ze de oplossing voor de financiële crises. Echter de redenen waarom een bepaalde maatregel wordt ingevoerd zijn nooit in het algemeen belang maar specifiek gericht op het redden van specifieke belangengroepen en de heersende politieke elite.

Controleer zelf wat Nixon beloofd en de economisiche chaos welke hij heeft veroorzaakt.

 

Vanaf het moment dat de link tussen de dollar en goud volledig was afgeschaft, was dit het signaal voor de Verenigde Staten en alle andere Westerse economiën (ook Nederland) om te beginnen met een ongebreidelde politiek van het aangaan van meer schulden en een verdere versnelling van de monetaire expansie en inflatie. De Verenigde Staten heeft zich in 30 jaar ontwikkelt van grootste crediteur naar grootste debiteur ter wereld.

Klik hier om meer over de Nixon Shock te  lezen.

 

 

Economie, Inflatie , ,

Goudprijs daling door interventie grote bullion banken

5. februari 2010 door Goud Expert

De grote prijsdalingen van goud en zilver op donderdag 4 februari 2010 lieten een klassiek patroon zien waarbij de grote bullion banken zoals JP Morgan de prijs naar beneden drukten (in opdracht van de centrale banken) onder andere door het aangaan van naked short posities. Tot ongeveer 08:40 EST gaf de goudprijs een stabiel beeld te zijn. Vanaf 08:40 EST begonnen de grote verkopers massaal goud te verkopen waardoor de goudprijs daalden met 4,16% naar het laagste punt van $ 1.057,40.

 

 

Het algemene commentaar dat wordt gegeven als oorzaak voor deze daling is de stijging van de US Dollar koers. Echter wanneer je nauwkeurig de tijdslijnen naast elkaar legt dan daalde de US Dollar voor de grote daling van de goudprijs en tijdens de daling van de goudprijs steeg de koers van de US Dollar juist. Onze verklaring is dat het voor de centrale banken en overheden ongewenst is dat de goud en zilverprijs stijgt tijdens de grote daling van de Dow Jones en S&P en dat er dus alles aan wordt gedaan om ook de goudprijs te laten dalen om zodoende de illusie te wekken dat ook goud niet veilig is. Het laatste dat de centrale banken en overheden willen is dat de grote massa vlucht in goud als de aandelenbeurzen sterk dalen.

Voor fysieke goudkopers zijn dit ideale momenten om opnieuw goedkoop in te stappen.

Goudmarkt

Het verschil tussen de papieren en fysieke goudprijs wordt groter

4. februari 2010 door Goud Expert

In een recent artikel van Jim Willie CB van GoldenJackass.com wordt nader ingegaan op het steeds groter wordende verschil tussen de fysieke en papieren goudprijs. Op de Londense goudmarkt zijn veel partijen actief die als een soort 'fractional banking' systeem opereren waardoor hetzelfde fysieke goud op papier aan meerdere partijen wordt geleverd. Fysiek goud als onderdeel van een allocated account is meerdere malen uitgegeven. Ook de opkomst van ETF's zijn hiervan een uitwas. Heeft u aandelen in een goud of zilver ETF dan kunt u op geen enkele wijze aanspraak maken op daadwerkelijk fysiek goud of zilver en het is onwaarschijnlijk dat het ETF daadwerkelijk fysiek goud en zilver bezit in tijden van crises. Een goud ETF is een financiëel papieren product dat de goudkoers volgt niets meer en minder.

Meer...

Goudmarkt

John Embry: Waarom de goudprijs nog jaren zal stijgen

1. februari 2010 door Goud Expert

Tijdens de Vancouver Resource Investement Conference heeft John Embry een presentatie gehouden waarom de goudprijs de komende jaren zal blijven stijgen. Lezers die zich al langer in de goudmarkt verdiepen, zullen hierin een aantal bekende argumenten tegenkomen die al sinds 2000 onverminderd van kracht zijn. Kort samengevat:

  • Goud is al meer dan 5000 jaar de enige vorm van universeel geaccepteerd geld.
  • De quantitative easing  en andere geld creatie activiteiten van de centrale banken om de huidige crisis op te lossen, zal een ongekende inflatie tot gevolg hebben.
  • De goudprijs suppressie activiteiten van de (centrale) banken wordt steeds moeilijker
  • Diverse centrale banken van opkomende economieën zijn netto goudkopers geworden (Rusland, India, China).
  • Vraag en aanbod van fysiek goud komt steeds meer uit elkaar te liggen

 

Lees het volledige artikel op GATA.org: John Embry: Why gold will keep going up for years.

Economie, Goudmarkt

Peak Oil aanstaande - IEA olieproductie voorspellingen ter discussie

1. februari 2010 door Goud Expert

De discussie rond peak oil is opnieuw losgebarsten. Er worden steeds meer twijfels gezet bij de voorspellingen van de IEA dat de olieproductie eenvoudig kan worden opgevoerd ten gevolge van de structureel toenemende vraag naar olie van opkomende economieën. Kjell Alektett (hoogleraar fysica van de universiteit van Uppsala in Zweden) schrijft in zijn rapport 'The Peak of the Oil Age' dat het waarschijnlijker is dat de olieproductie per 2030 zal terugzakken naar 75 miljoen vaten per dag dan zal stijgen naar het onrealistische niveau van 105 miljoen vaten per dag zoals het IEA voorspelt. Het effect van structureel minder aanbod in combinatie van structureel meer vraag zal de prijzen alleen maar doen stijgen.

Klik hier voor meer informatie.

Economie