Fysieke goud en zilver voorraden op COMEX dalen alarmerend

26. februari 2010 door Goud Expert

De belangrijkste goud en zilver futures markt (de COMEX) publiceert de voorraden goud en zilver in de COMEX magazijnen alleen dagelijks op haar website en stelt geen maandelijkse database beschikbaar van de leveringen van goud en zilver futures. Adrian Douglas heeft de laatste 6 maanden op basis van deze dagelijkse meldingen een eigen database gemaakt en de trends geanalyseerd om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen van de fysieke voorraden goud en zilver van de COMEX. Hierbij is het belangrijk te weten dat wanneer iemand een future verkoopt (short) deze zich verplicht de future in de leveringsmaand fysiek te leveren aan de koper (long) tenzij de koper de future doorrolt naar een volgende maand of dat de future in geld wordt afgewikkelt. In de praktijk wordt slechts een klein deel van de futures fysiek afgeleverd (circa 2%) maar dit kan op korte termijn wijzigen. Aangezien de hoeveelheid van alle verkochte goud futures ongeveer gelijk staat aan circa 50.000 ton (ongeveer 25 maal de huidige jaarproductie van alle goudmijnen) is het duidelijk dat wanneer iedereen zijn goud zou laten leveren er een groot probleem ontstaat en de goudprijs zal exploderen aangezien deze hoeveelheid fysiek goud niet aanwezig is. Meer...

Goudmarkt, Zilvermarkt , ,

Goudprijs stijgt tot USD 1.107 technische indicatoren onduidelijk

25. februari 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag gestegen tot $1.107,-.Sinds het definitief doorbreken van het belangrijke niveau van $1.000,- en het absolute record van $1.218,30 op 3 december 2009 is goudprijs in dollars blijven zweven tussen de $1.050,- en $ 1.150,- niveau's. In euro's heeft de goudprijs wel een nieuw absoluut record neergezet maar in dollars blijft het beeld verdeeld. De onderstaande grafiek geeft de goudprijs in dollars weer de afgelopen 4 maanden.

Het $ 1.000,- niveau blijft ongetwijfeld een belangrijke steunzone en een daling van de goudprijs hieronder kan een langdurige correctie betekenen. Op de korte termijn zijn de niveau's van $1.050,- en $1.150 belangrijk. Een daling hieronder beschouwen wij als negatief en stijging hierboven als positief signaal.

 

Goudmarkt

Onderzoek naar manipulatie goudprijs via futures aangekondigd

24. februari 2010 door Goud Expert

De CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) heeft aangekondigd dat het op 25 maart 2010 een openbare hoorzitting zal houden om te onderzoeken of er handelslimieten en beperkingen noodzakelijk zijn voor de goud, zilver en koper futures markt. Reeds lange tijd worden diverse grote partijen (waaronder de grote wall street banken JP Morgan, Goldman Sachs en HSBC) verdacht van het manipuleren van de goudprijs en zilverprijs via de COMEX futures markt door het toepassen van illegale handelspraktijken. Een van deze praktijken is het zogenaamde "naked short selling" waarmee de goudprijs en zilverprijs kunstmatig verlaagd wordt door vanuit het niets een groot papieren aanbod van goud en zilver te creëeren waar tegenover geen daadwerkelijk fysiek goud of zilver staat. De goud en zilver futures markten zijn hierdoor zodanig verstoord dat de papieren futures prijs leidend is geworden en niet de fysieke onderliggende grondstof van de future. Futures zijn oorspronkelijk bedoeld voor de producenten en verbruikers van fysieke grondstoffen om die te beschremen tegen grote prijs fluctuaties. Tegenwoordig is de rol geheel omgedraaid de futures markt bepaald de fysieke prijs doordat grote financiële partijen futures gebruiken om te speculeren op stijgingen en dalingen van de prijs. Of deze grote partijen dit voor eigen rekening doen of in opdracht van centrale banken met als belangrijkste reden het in diskrediet brengen van goud en zilver is onduidelijk. Onder andere GATA en de bekende zilveranalist Ted Butler hebben deze manipulatie al meer dan 15 jaar uitgebreid gedocumenteerd en vastgelegd. Na diverse formele klachten bij onder andere de SEC en de CFTC wordt er nu een eerste begin gemaakt naar het onderzoek van deze praktijken.

Lees meer over goud en zilver maninpulatie op GATA.org.

Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Piek in goudmijn productie was in 1999

21. februari 2010 door Goud Expert

De piek van de goudmijn productie van was in 1999, verteld Dave Paxton, CEO van Vaukoula Gold Mines aan CNBC. In alle belangrijke goud producerende landen (Zuid Afrika, Verenigde Staten, Australië) daalt de goudproductie jaar op jaar. De grote open mijnbouw projecten lopen allemaal op het eind van hun economische levensduur en deze worden niet vervangen door nieuwe open goudmijnbouw projecten maar door ondergrondse goudmijn projecten. Alleen China verhoogt nog jaarlijks zijn goudmijn productie maar de verwachting is dat dit vanaf 2012 eveneens zal dalen. Hiernaast komt het de Chinese goudmijnen geproduceerde goud niet op de internationale markt maar wordt uitsluitend aangewend voor binnenlands gebruik.

Klik hier op het hele interview te bekijken op CNBC.

Economie, Goudmarkt ,

Voorgenomen verkoop goud door IMF positief voor de goudprijs

18. februari 2010 door Goud Expert

De voorgenomen verkoop van goud door het IMF zal positief zijn voor de goudprijs. Het IMF is van plan 191 ton goud op de vrije markt te verkopen. Na het bekend worden van dit nieuws daalde de goudprijs met $ 7,- om daarna vrijwel direct weer te stijgen. Men dient zich te realiseren dat het IMF zelf niet daadwerkelijk over goud beschikt maar dat dit een claim is op de goudreserves van de deelnemende landen (waaronder Nederland). Deze 191 ton was reeds lang geleden aangekondigd (en dus geen verrassing voor de markt) en zal ook onderdeel uitmaken van de aangekondigde quota in het Central Bank Gold Agreement (de verkoop van goud door individuele centrale banken). Aangezien geen van de Europese banken het afgelopen jaar significant goud hebben verkocht dient deze verkoop dus vanuit de Amerikaanse voorraden plaats te vinden. Nadere analyse leert ook dat de aankondiging van officiële goudverkopen door centrale banken of het IMF altijd samenvallen met stijgende goudprijzen. De centrale banken zijn hier dus duidelijk in het defensief en proberen hiermee de goudprijs te drukken. Een bijkomend voordeel van deze aankondiging is dat de centrale banken weer een optie minder hebben om de goudprijs in de toekomst kunstmatig te beïnvloeden.

Een van de lachwekkende redenen die het IMF geeft als reden voor deze verkoop is om fondsen te genereren voor de ontwikkeling van de armste landen. Waarom dient het IMF dan fysiek goud te verkopen als het de beheerder is van het sterkste internationale instrument de 'Special Drawing Rights' (SDRs). Op 1 middag in 2009 creëerde het IMF voor $ 250 miljard aan SDRs om de financiële crisis te bestrijden. De voorgenomen goud verkoop zal slechts $ 7 miljard opbrengen.

Goudmarkt, Zilvermarkt ,

Goudprijs bereikt record in euro's van 817,85

16. februari 2010 door Goud Expert

Vandaag heeft de goudprijs een record in euro's bereikt van € 817,85 per troy ounce of € 26.300,- per kilo. In dollars steeg de goudprijs weer boven het belangrijke $ 1.100,- / oz niveau tot $ 1.119,-. Voor eigenaren van fysiek goud vervult goud nu precies de rol die het altijd heeft gespeeld en waarvoor het in het verleden is aangekocht: de bescherming tegen vermogensverlies ten gevolge van inflatie. De onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de goudprijs weer in euro's sinds 2000.

Door de problemen met Griekenland is de euro in waarde gedaald ten op zichte van alle overige fiat valuta's en eveneens ten opzichte van de edelmetalen goud en zilver. Hiernaast spelen de inflatie problemen weer op na het bekend worden dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk onverwacht is opgelopen tot 3,5 procent (zie ook bloomberg). Voor aanhangers van de Austrian Economics theorie is dit in het geheel geen verrassing. Het quantitative easing experiment van de Engelse centrale bank is een een klassiek voorbeeld van monetaire expansie van de geldhoeveelheid en creëert automatisch de prijsinflatie die nu wordt geconstateerd. Aangezien wereldwijd alle overheden en centrale banken deze politiek volgen is meer inflatie in de toekomst onvermijdbaar.

Euro, Goudmarkt, Inflatie

Overheidsmaatregelen tegen de crisis zullen falen

14. februari 2010 door Goud Expert

Door Egon von Greyerz is een analyse uitgevoerd waar hij de conclusie trekt dat alle reddingsmaatregelen die nu door overheden en centrale banken worden genomen uiteindelijk zullen falen. De hoeveelheid schuld is te groot en grote groepen investeerders ontkennen de risico's die worden genomen.

There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as the result of a voluntary abandonment of further credit expansion or later as a final and total catastrophe of the currency involved.

Ludwig von Mises (Human Action, gepubliseerd in 1949)

Een interessante grafiek is de goudprijs gecorrigeerd voor inflatie sinds 1970. In tegenstelling tot wat veel deskundigen u willen doen geloven is de huidige goudprijs van circa $1.100,- of EUR 800,- niet extreem hoog te noemen. Indien je de inflatiecorrectie toepast van shadowstats.com zou de goudprijs nu boven de $6.550,- moeten zijn.

 

We hebben dus nog een lange weg te gaan voordat we kunnen stellen dat goud relatief duur is.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Goudmarkt, Inflatie ,

China verkoopt alle niet door USA gegarandeerde investeringen

13. februari 2010 door Goud Expert

Deze week heeft de Chinese overheid een verklaring uitgegeven dat de managers die de Chinese overheidsreserves beheren alle reserves die niet door de Amerikaanse overheid worden gegarandeerd, moeten worden afgebouwd.

Dollar-denominated risk assets, including asset-backed securities and corporates, are no longer wanted at the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), nor at China’s large commercial banks. The Chinese government has ordered its reserve managers to divest itself of riskier securities and hold only Treasuries and US agency debt with an implicit or explicit government guarantee. This already has been communicated to American securities dealers, according to market participants with direct knowledge of the events.

Deze ontwikkeling is zeker ingegeven door de recente levering van wapens aan Taiwan door President Obama, maar dient ook gezien te worden in het kader van het bewust verminderen van het risico op de waardedaling van de grote hoeveelheid Amerikaanse schuld die China als reserve aanhoudt. China doet hier dus exact het tegenovergestelde van wat ze door de Westerse regeringen opgedragen worden om juist wel te doen. Zoals in iedere crediteur-debiteur relatie is het niet de debiteur die de crediteur opdraagt hoe te handelen maar juist omgekeerd. Een van de wijzen waarop China haar reserves spreid is door de aankoop van grondstoffen en grondstoffenbedrijven. Fysiek goud is hier ook een onderdeel van. In 2009 heeft China bekend gemaakt dat het haar goudreserve heeft verhoogt naar meer dan 1000 ton en de intentie uitgesproken dit verder te verhogen. In het algemeen koopt China in het geheim goud (via particuliere bedrijven die 100% eigendom zijn van de overheid) om de prijs niet te hard te laten oplopen en publiceert dan pas veel later dat de goudreserve is gestegen. Ook al het goud dat in de Chinese goudmijnen wordt gewonnen, komt nooit op de wereldmarkt maar blijft binnen China. Veel goudanalisten zien dit ook als een van de belangrijkste bodems onder de huidige fysieke goudprijs.

Klik hier voor meer achtergronden over dit onderwerp op zerohedge.com

Economie, Goudmarkt , ,

Hoera! De inflatie in Nederland is gedaald naar 0,8% !?

11. februari 2010 door Goud Expert

Het CBS heeft de inflatiecijfers over januari gepubliceerd en deze is uitgekomen op 0,8%. (Klik hier voor het CBS bericht). Het is interessant om te zien hoe de reguliere media (bijvoorbeeld Radio 1) hiermee omgaan. Zij berichten dat de daling van de inflatie positief is voor alle Nederlanders en dat we hierdoor meer netto geld te besteden hebben. Echter een daling van de inflatie naar 0,8% is nog steeds een stijging van de prijzen, alleen iets minder snel. Een gecoordineerde goed nieuws show dus. Hiernaast zijn de inflatiecijfers zodanig opgesteld en berekend dat deze structureel te laag worden gerapporteerd en niet overeenstemmen met de daadwerkelijke inflatie die de Nederlander dagelijks ervaart. Ook de component die nu voor de daling zorgt (voornamelijk energie), zal binnenkort weer flink gaan bijdragen aan het inflatiecijfer omdat de energiebedrijven met een achterstand van 6 maanden de hogere prijzen doorberekenen. De olieprijzen zijn namelijk flink gestegen de afgelopen maanden en de eurokoers is gedaald.

Wat tegenwoordig door alle economen inflatie wordt genoemd (het stijgen van de prijzen) is primair het gevolg is van monetaire expansie (monetaire inflatie) veroorzaakt door de centrale banken en het monetaire beleid dat zij voeren. Een betere interpretatie van inflatie is niet dat de prijzen zijn gestegen maar dat de munteenheid minder waard is geworden. Een betere titel van het CBS had dan ook geweest: "Euro in december 0,8% in waarde gedaald". De overheden en de centrale banken zijn de enige veroorzakers van de prijsstijgingen maar zij werpen zich altijd op als de grootste beschermers van de consument, de waarde van de euro en het gevecht tegen inflatie dat zijn continu leveren. Hun daadwerkelijke acties zijn echter 100% tegenovergesteld aan het beleid dat ze proberen te verkopen aan het grote publiek.

Economie, Euro, Inflatie , ,

Sterke stijging goudprijs met $23,70 doel voor april $1.400,- ?

11. februari 2010 door Goud Expert

De goud- en zilverprijzen zijn vandaag sterk gestegen en hebben het belangrijke neerwaarste steunniveau dat globaal op $1.030,- tot $1.050,- ligt, niet doorbroken. Dit niveau is erg belangrijk omdat dit het niveau was waarop de centrale bank van India de 200 ton goud van het IMF heeft gekocht. In tegenstelling tot wat veel beurscommentatoren de afgelopen dagen hebben gemeld is de goudprijs en die van alle andere grondstoffen niet versneld gedaald. Op moneyweek is door Domic Frisby een analyse gemaakt over de mogelijk stijging van de goudprijs naar $1.400,- in april 2010. Hij baseert zich o.a. op een terugkerend patroon in de grafiek van de goudprijs. Dit patroon laat een periode van circa 12-18 maanden consolidatie zien, afgewisseld met 6-9 maanden stijging. Op basis van zijn analyse zouden we nu in het midden van de 6-9 maanden stijging zitten.

Wij zijn het in ieder geval over eens dat het op de korte termijn zowel goud als zilver als de EURO oversold zijn en dat een korte termijn stijging te verwachten is. Echter na het Griekse drama zal zich opnieuw een nieuw schuldprobleem aandienen (denk bijvoorbeeld aan Californië dat een relatief nog groter probleem heeft dan Griekenland) en dat als er een sterke liquidatie in de aandelenmarkt komt, de papieren goud en zilver derivaten ook direct worden verkocht en dan meegaan in de algehele prijsdalingen. Dit zijn ideale momenten om uw fysieke goud positie te verstevigen omdat de fundamentele redenen om fysiek goud te bezitten dan weer worden verstrekt.

Klik hier voor het hele artikel op moneyweek.com

 

Goudmarkt